Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasicismus, osvícenství, preromantismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasicismus, osvícenství, preromantismus"— Transkript prezentace:

1 Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Umělecké směry 17. a 18. století

2 Klasicismus Na následujících obrázcích jsou tři klasicistní stavby. Prohlédněte si je a zkuste odpovědět na otázky. Jaký je základní stavební prvek klasicistní architektury? Ke kterému historickému období se klasicismus vrací?

3 Klasicismus Velké divadlo - Varšava

4 Klasicismus Kostel La Madelaine - Paříž

5 Klasicismus Brandenburská brána - Berlín

6 Klasicismus název z latiny – vzorový, dokonalý
konec 17. století až 18. století inspirace antickou kulturou opouštění barokní nábožnosti důraz na rozumovou kázeň (René Descartes Myslím, tedy jsem)

7 Klasicismus - literatura
Klasicistní literatura rozděluje žánry na vyšší a nižší. Jakým čtenářům jsou jednotlivé typy žánrů určeny? Jací budou hrdinové jednotlivých typů žánrů? Jak se liší jazyk jednotlivých typů žánrů? Zkuste rozlišit žánry na vyšší a nižší. Bajka, epos, komedie, óda, satira, tragédie

8 Klasicismus - literatura
Vysoké žánry óda, epos, tragédie hrdinové z vyšších vrstev dodržování jednoty místa (v 1 prostředí), času (1 den) a děje (jen 1 dějová linie) spisovný jazyk

9 Klasicismus - literatura
Nízké žánry bajka, satira, komedie neurození hrdinové cílem bylo pobavit neexistovala pevná pravidla hovorový jazyk

10 Klasicismus - literatura
Pierre Corneille – Cid Cid-16223 Jean Racine – Faidra

11 Moliere - Lakomec Harpagon: (vběhne prostovlasý)
Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž! Panebože na nebi! Je po mně! Zabili mě! Podřezali mě! Ukradli mi moje peníze! Kdo to mohl být? Kam se propad? Kde se skrývá? Kam se vrtnout, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není tamhle? Nebo tady? Kdo je to? Stůj! Vrať mi mé peníze, padouchu! Fuj, to jsem já. Jsem z toho celý tumpachový: už nevím, kdo jsem, ani co dělám. Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč, a pryč je má opora, má útěcha, má radost! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na tomto světě pohledával! Bez vás nemohu žít! To je hotová věc, prostě nemohu! Umírám, jsem nebožtík, jsem pod drnem. Copak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil? Kdo by mi vrátil mé drahé peníze nebo aspoň mi řekl, kdo mi je vzal? Cože? Říkal jste něco? Nic. Nikdo ani muk! Ať to byl kdo byl, kdo mi je vzal, moc a moc dobře si to vyčíhal - zrovna, když jsem se domlouval s tím svým nezdarou. Vzhůru! Pryč! Přivedu policii a celou domácnost dám vzít na skřipec: služky, sluhy, syna, dceru, a sebe taky! Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám na koho se podívám, není tu človíčka, abych ho neměl v podezření, a v jednom každém z nich vidím toho, co mě okrad. Co? O čem si to tam povídají? O tom zloději? Proboha živého, kdybyste se něco o něm dověděli, na kolenou vás prosím, řekněte mi to! Neskrývá se mezi vámi? Všechno to kouká po mně a směje se mi. Všichni v tom máte prsty. Proto vzhůru! pro komisaře, pro dráby, soudce, mučidla, šibenice a katovy holomky! Všechny dám oběsit, a jestli se neshledám se svými penězi, oběsím se potom sám.

12 Moliere - Lakomec 0&feature=related

13 Jean de La Fontaine Co je to bajka? Mezi jaké žánry bajky patří?
autor bajek Co je to bajka? Mezi jaké žánry bajky patří? jean-de-la-fontaine/bajky.html

14 Carlo Goldoni italský dramatik Sluha dvou pánů Poprask na laguně

15 Osvícenství

16 Osvícenství Ve vědě znamenalo velký průlom vydání Encyklopedie, aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Jednalo se o na svou dobu grandiózní projekt několika učenců nazývaných encyklopedisté, kteří pod vedením filozofa Denise Diderota a matematika Jeana d'Alembert, kteří vytvořili naučný obrázkový slovník, jenž vycházel v letech 1751 až Tento projekt měl ve své době pokrýt veškeré lidské znalosti a dovednosti. Dobře dokumentuje jinou osvícenskou hodnotu - snahu po univerzálnosti.

17 Osvícenství politická a společenská ideologie
18. století (Francie, Anglie) rozvoj techniky, průmyslu a věd → důraz na (racionalismus) prosazování lidských práv a svobod (svoboda myšlení, bádání, rovnost lidí) kritika absolutismu (Co je absolutismus?) Kterou politickou událost ovlivnilo osvícenství?

18 Denis Diderot - Jeptiška
V ukázce, kterou si za chvíli přečtete, vyhledejte odpovědi na tyto otázky. Jakou situaci autor popisuje? V jakém prostředí se ukázka odehrává? Co pronesla hlavní postava? Jak reagovaly ostatní jeptišky? Jaký byl autorův záměr? Co chtěl vyjádřit

19 Denis Diderot - Jeptiška
diderot/jeptiska.html

20 Další představitelé osvícenství
Denis Diderot – Jeptiška, Jakub a jeho pán Voltaire – kritika lidské hlouposti a zaostalosti, Zastánce rozumu, kritik církve a feudalismu Charles-Louis Motesquieu – Perské listy román v dopisech, putování Peršanů po Evropě, kritika tehdejších spol. a politických poměrů

21 Libertinismus Ukazuje uvolněnost morálky francouzské šlechty
Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti, román v dopisech kritika nemravného a lehkovážného života šlechty Markýz de Sade – posedlost erotikou a zlem

22 Dobrodružný román rozvíjí se hlavně v anglické literatuře
Jonathan Swift – Gulliverovy cesty fiktivní cestopis a ostrá satira anglické společnosti, Gulliver se setkává s liliputány, obry a zvířecími bytostmi Daniel Defoe - Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

23 Robinson Crusoe

24 Robinson Crusoe defoe/robinson-crusoe.html Přečtěte si ukázku a odpovězte na otázky. Jaká situace je v ukázce popsána? Jak se v ukázce projevuje osvícenství?

25 Preromantismus Když tak uvážím, jak úzká je klec, která svírá všechny činorodé a poznávací síly člověka, že všechna činnost má jen jeden cíl: ukojit potřeby, které zase nemají jiného účelu než prodloužit naši ubohou existenci, a když si pak musím doznat, že všechno uklidnění v některých otázkách je jenom polosnovou rezignací, která pomalovává stěny vězení, ve kterém trčíme, pestrými postavami a jasnými prospekty: to všechno, Viléme, mi rdousí slovo v hrdle. Vracím se do sebe a nalézám tam celý svět. Ovšem že zase víc ve svých tuchách a temných touhách než ve výrazu a živoucí síle. A tu mi všechno před očima plyne, a usmívám se a sním si dál.

26 Preromantismus Jaké pocity zachycuje předchozí text?
Kde autor textu hledá vysvobození? Nachází vysvobození? Jak asi bude řešit svůj další život? Je jeho jednání rozumové? Čím se řídí ve svém životě?

27 Preromantismus reakce na klasicismus (pevná pravidla) a osvícenství (rozum) klade důraz na cit a vášeň vyjadřuje životní postoje měšťanů odmítá pravidla, příkazy a řád vrací se k přírodě, lidové slovesnosti a historii vzorem je venkovský nezkažený člověk a prostý způsob života

28 Preromantismus typické motivy jsou jezera, hřbitovy, půlnoc, trosky hradů, postavy mnicha, poustevníka, vězně, poutníka autor vystupuje v roli mluvčího národního kolektivu ,nebo jako anonymní lidový pěvec typický znak – světobol – rozervaná nálada mladých lidí omrzelých životem a světem předchází romantismu

29 Preromantismus Francouzská literatura
Jean-Jacques Rousseau – žádal návrat k přírodě a nezkaženosti, člověk je dobrý dokud není zkažen civilizací Emil čili O výchově Francois-René de Chateaubriand - Atala

30 Preromantismus Německá literatura
hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor), prosazují tvůrčí svobodu pro umělce, upřednostňují cit, vášeň a fantazii, odmítají společenské konvence, kritizují útlak

31 Preromantismus Johann Wolfgang Goethe – básník, prozaik, dramatik a filozof, většinu života prožil ve Výmaru, léčil se v Čechách (Teplice) Utrpení mladého Werthera román v dopisech a deníkové záznamy. Příběh mladého člověka, který řeší své citové problémy sebevraždou.

32 Preromantismus Váží si víc mého rozumu a mých schopností než mého srdce, které je přece jedinou mou pýchou, které je jediným pramenem všeho, veškeré síly, veškerého blaženství a veškeré bídy. Ach, co vím, může každý vědět. Své srdce mám já jediný. J. W. Goethe Utrpení mladého Werthera Najděte v textu znaky typické pro preromantismus.

33 Preromantismus Faust http://www.cdmo.wz.cz/z-faust.htm
Když se mi zalíbí klid zápecníků, potom ať nadejde můj čas! Když uspokojen sebou samým, lží hodnou sladkých lichotnic i tvými požitky se zmámím, pak půjdu klidně smrti vstříc. Vsaďme se! Překlad J. Pokorný

34 Preromantismus Friedrich Schiller – filosof, básník a dramatik, odsuzoval politický i osobní útlak, oceňoval lidské city a mravní ideály. Loupežníci Úklady a láska Óda na radost (L. van Beethoven – 9. symfonie)

35 Zdroje MOLIÉRE. Lakomec. In Lakomec, Misantrop, Tartuffe. Praha : Mladá fronta, s.


Stáhnout ppt "Klasicismus, osvícenství, preromantismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google