Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kampaň „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce orgánu SPOD a nestátních neziskových organizací na území města Ostravy Statutární město Ostrava Odbor sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kampaň „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce orgánu SPOD a nestátních neziskových organizací na území města Ostravy Statutární město Ostrava Odbor sociálních."— Transkript prezentace:

1 Kampaň „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce orgánu SPOD a nestátních neziskových organizací na území města Ostravy Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství a volnočasových aktivit Bc. Jiřina Slívová, Mgr. Kamila Návratová 20. listopadu 2013 Praha Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství a volnočasových aktivit Oddělení sociálně-právní ochrany dětí www.ostrava.cz

2 „Dejme dětem rodinu“ Statutární město Ostrava -rozloha 241 km2 -počet obyvatel cca 315 000 občanů -počet nezletilých dětí cca 57 500 Územně a správně se město dělí na 23 městských obvodů + MMO -autonomní samosprávné celky -13 přidružených obcí s výkonem státní správy -24 orgánů sociálně-právní ochrany dětí -pouze na MMO je vykonávána náhradní rodinná péče pro celé město -10 sociálních pracovníků – 1 metodik, 1 kurátor, 8 terénních soc. pracovníků www.ostrava.cz

3 „Dejme dětem rodinu“ Plánování sociálních služeb a aktivit na území města -v roce 2003 započal na území města proces komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit -1. KP byl vypracován na období let 2005 – 2006 Započala tradice komunikace zaměstnanců města: s odbornou veřejností – kolegy z nestátních neziskových organizací s uživateli sociálních služeb a aktivit s občany města V roce 2013 je připravován 4. KP Velmi dobře funguje komunikace v rámci odboru: -5 oddělení -úzká interní spolupráce: KRSS, SPOD, ekonomové … www.ostrava.cz

4 „Dejme dětem rodinu“ Sociální služby na území SMO v roce 2012: -všechny druhy sociálních služeb – 33 -sociálních služeb - 181 -uživatelů - 29 224 -výše finančních prostředků z rozpočtu města - 324.222.201,-Kč /27,8% celkových nákladů na zajištění provozu služeb/ www.ostrava.cz

5 „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce výkonu státní správy a samosprávy Od roku 1995 dosud jsou z rozpočtu města uvolňovány prostředky na realizaci víkendových pobytů a aktivit pro pěstounské rodiny. Ročně jsou realizovány: 3 – 4 víkendové pobyty pro pěstounské rodiny s dětmi 1 víkendový pobyt pro maminky z NRP vzdělávání pro maminky pěstounky v bývalých zařízeních pro výkon PP aktivity pro rodiny a děti /jednodenní zájezdy, návštěvy filmových představení, setkání u příležitosti Dne matek, vzdělávání otců …/ www.ostrava.cz

6 „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce orgánů SPOD a NNO-pověřených osob na území SMO: -Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit, pracovní skupina Děti a rodina /1x měsíčně/ V roce 2011 se uskutečnilo 5 setkání na téma např.: nastolení spolupráce jednotlivých partnerů při péči o nezl. děti a jejich rodiny nesoulad mezi zákonnými normami a jak jej překonat definování potřeb NNO s ohledem na dotační systém města rozbor kazuistik dodaných jak OSPOD, tak NNO vytvoření a vyhodnocení dotazníku „Spolupráce NNO a OSPOD na území města Ostravy“ – předložení výsledků Komisi pro SPOD /absence SS a aktivit, návrhy na navýšení kapacity, poskytování účelových dotací, spolupráce OSPOD a NNO z pohledu OSPOD x NNO/ V roce 2012 se uskutečnilo 5 setkání na téma např.: případové konference a předávání vzájemných informací odborné sociální poradenství a předávání jednotných informací klientům www.ostrava.cz

7

8 „Dejme dětem rodinu“ Jak to začalo? -společná profesní setkávání oddělení SPOD NRP s Poradnou pro náhradní rodinou péči Ostrava, Centrum psychologické pomoci p.o. -prosinec 2010 ředitel centra nás seznámil se začátkem kampaně CCP k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“ – pouze byl distribuován leták -Od ledna 2011 se začala scházet pracovní skupina pro kampaň na úrovni SMO ve složení: KÚ MSK CPP Poradna pro náhradní rodinou péči Dětský domov Sluníčko, Havířov MMO První pracovní skupinu tvořily 4 organizace. www.ostrava.cz

9 „Dejme dětem rodinu“ V období leden – květen 2011 -příprava zahájení kampaně „Dejme dětem rodinu“ na území města Ostravy, jako pilotního projektu na území MSK -připravovali dva zaměstnanci SPOD -podpora samosprávy – tisk letáků, pronájem místností Ke Dni dětí byla tiskovou konferencí primátora města Ostravy dne 30.5.2011 oficiálně zahájena kampaň na území města k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“. www.ostrava.cz

10 „Dejme dětem rodinu“ V roce 2011 bylo 5 členů pracovní skupiny kampaně: -2 zástupci výkonu státní správy – SPOD -2 příspěvkové organizace -1 NNO Cíl kampaně v roce 2011: -informovat laickou a odbornou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách -informovat o možnostech využívání služeb v rámci náhradní rodinné péče -oslovit případné zájemce a motivovat je pro výkon pěstounské péče Kampaň vedli 2 zaměstnanci SPOD vedle svých základních pracovních povinností! Nadšenci! www.ostrava.cz

11 „Dejme dětem rodinu“ Forma realizace kampaně 2011: -semináře pro laickou a odbornou veřejnost, -přednášky na odborných školách a VŠ -9/2011 porada ředitelů základních škol SMO -propagace na významných akcích města /Lidé lidem, Čokoládová tretra, Třebovický koláč/ -informace v místních médiích, -10/2011 tisková konference primátora města s účastí pěstounek -vydání letáku /tvorba – všechny soc. prac. SPOD NRP/ -NNO jako nečlenové kampaně začínají kampaň propagovat na svých akcích pro laickou i odbornou veřejnost -návrhy členů skupiny ke KÚ MSK na vyhlášení dotačních témat pro rok 2012: Podpora kampaně k NRP na území měst Spolupráce orgánů SPOD se subjekty poskytujícími služby pro rodiny a děti včetně NRP, www.ostrava.cz

12 „Dejme dětem rodinu“ www.ostrava.cz Celodenní konference „Dejme dětem rodinu“ -dne 22.11.2011 -vyvrcholení kampaně na území SMO v roce 2011 -realizátory konference byli členové pracovní skupiny kampaně -účastníci byli z celého kraje, odborná a laická veřejnost /pěstouni/ -cca 110 účastníků Témata konference: -Perspektivy péče o ohrožené děti -Attachment -Pěstounská péče na přechodnou dobu -Zkušenosti s hostitelskou péči -Pracovní workshopy

13 „Dejme dětem rodinu“ www.ostrava.cz Kampaň v roce 2012 Cíl kampaně: -informovat laickou a odbornou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách -informovat o možnostech využívání služeb v rámci náhradní rodinné péče -oslovit případné zájemce a motivovat je pro výkon pěstounské péče -zdůraznění priority NRP před péči ústavní -zapojení a prohloubení spolupráce institucí a organizací, které působí nebo budou v NRP působit na území SMO dle záměrů novely zákona o SPOD Forma realizace kampaně – stejná Nově - realizace webových stránek kampaně, příjem dotačních titulů z KÚ MSK, přítomnost OSPOD v rámci hodnocení dotačního řízení města Počet členů pracovní skupiny: -10 členů -připojilo se 5 NNO

14 „Dejme dětem rodinu“ www.ostrava.cz Kampaň v roce 2013 -vzniklo motto pracovní skupiny kampaně: „Laici soupeří, profesionálové spolupracují.“ Členové pracovní skupiny: -připojili se další 2 členové -ke květnu 2013 má pracovní skupina 12 členů: Cíle kampaně zůstávají stejné + dlouhodobé cyklické působení na laickou veřejnost S ohledem na novelu SPOD jsou společné schůzky intenzivnější: -uspořádali jsme 3 velké semináře pro náhradní rodiče -pracovní skupina se schází každý měsíc: jak sjednotit dohody vzdělávání pěstounů a odborníků

15 „Dejme dětem rodinu“ nabídka odborných služeb, forma jejich úhrady sjednocování postojů a informací směrem k pěstounům: „…pojďme se domluvit na jednotné formulaci…“ společné vypracováváni individuálních plánů. V roce 2012 realizace 2. ročníku konference Téma: „Biologický rodič v očích a mysli dítěte, pěstouna a odborníka.“ V roce 2013 příprava 3. ročníku Téma: „Jak se žije s novelou…?!?“ www.ostrava.cz

16 „Dejme dětem rodinu“ …a jaký je efekt naší společné práce? máme se, známe se, porozuměli jsme si /SPOD si velmi váží spolupráce s NNO/ náhradní rodiče a děti – jednotnost informací, možnost výběru k uzavíráni dohod a využíváni služeb NNO – bezproblémové vyjádření orgánu SPOD k pověření, získáni klientů a potřebné počáteční informace k zahájení spolupráce, podpora v dotačních řízeních, metodická podpora SPOD, pocit „bezpečí“ při jednání na MMO SPOD – máme spolupracující kolegy a organizace, větší znalost o činnostech organizací, 8 organizací, které získaly pověření k uzavíraní dohod, další organizace, které poskytují návazné služby, bezproblémově navázaná spolupráce při tvorbě individuálních plánu ochrany dítěte MMO uzavřelo cca 130 dohod, 8 NNO uzavřelo cca 250 dohod /souhlasy/ …a doufáme, že budeme i nadále spolupracovat ve stejném duchu … www.ostrava.cz

17 „Dejme dětem rodinu“ Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne. Bc. Jiřina Slívová, Mgr. Kamila Návratová Statutární město ostrava knavartova@ostrava.cz jslivova@ostrava.cz Praha 20.11.2013 www.ostrava.cz


Stáhnout ppt "Kampaň „Dejme dětem rodinu“ Spolupráce orgánu SPOD a nestátních neziskových organizací na území města Ostravy Statutární město Ostrava Odbor sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google