Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém katastru nemovitostí Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2008 Hradec Králové 8.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém katastru nemovitostí Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2008 Hradec Králové 8.4.2008."— Transkript prezentace:

1 Informační systém katastru nemovitostí Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2008 Hradec Králové 8.4.2008

2 Obsah prezentace Úvod Charakteristika ISKN Rozsah systému ISKN Statistické údaje o ISKN Dosavadní a aktuální rozvoj ISKN ISKN a Czech POINT Centralizace ISKN Rozvoj ISKN ve střednědobé perspektivě Závěr

3 Úvod ISKN uveden do provozu postupně v 4.-9. 2001 Komplexní systém pro podporu výkonu státní správy katastru, včetně vedení právních vztahů k nemovitostem a poskytování informací Základ prakticky všech elektronických služeb v oblasti katastru Vybudován koncepčně a má dobré základy – přes velký nárůst objemu činností slouží bez výpadků a zvládá nárůsty dat i činností Plně snese srovnání s odbornými evropskými systémy a aktuálností a rozsahem elektronicky poskytovaných dat jich většinu předčí

4 Charakteristika Architektura Client/Server, centrální databáze spojená WAN se 107 lokálními databázemi, replikace změn každé 2 hodiny Centrální databáze je jediný bod pro internetové služby Uložení popisných a geodetických informací v jedné databázi, možná jejich pouze společná aktualizace, nezávisle ověřená další osobou Možnost zobrazení stavu v minulosti Přidělení práv podle rolí, logování operací, zálohování dat, bezpečnost, …

5 Rozsah systému Jednotný pro celé území státu, cca 5000 interních (interaktivních) uživatelů, cca 11300 účtů externích příjemců dat Obsahuje plně digitalizované soubory popisných informací, geodetických informací jen v digitalizovaném rozsahu, vazby na Sbírku listin a další dokumentační analogové fondy Poskytování informací na přepážkách, dálkovým přístupem, webovými službami a ve formě výměnných formátů Centrální databáze základem aplikace Nahlížení do katastru

6 Statistické údaje I – obsah databáze Databáze ISKN k 31.12.2006 obsahovala údaje o 13 027 katastrálních územích 22 135 574 parcelách 3 790 383 budovách 1 368 660 bytových a nebytových jednotkách 7 831 000 oprávněných osobách 5 403 246 listech vlastnictví

7 Statistické údaje II – vklady a záznamy Řízení o povolení vkladu práv do katastru: – –2002: 482 100 – –2007: 695 500 – 144 % roku 2002 Celkem 2002 – 2007: 3 462 800 řízení Řízení o zápisu práv do katastru záznamem: – –2002: 415 900 – –2007: 1 064 300 – 256 % roku 2002 Celkem 2002 – 2007: 4 258 900 řízení Celkový počet řízení V a Z v letech 2002 až 2007: 7 721 700.

8 Statistické údaje III – poskytování informací Rok 2003 – –Na přepážkách: 1 569 246 – –Dálkovým přístupem: 254 794 Rok 2007 – –Na přepážkách: 1 781 000 – 113 % (2003) – –Dálkovým přístupem: 1 261 612 – 495 % roku 2003 Celkem na přepážkách 2003 – 2007: 8 563 203 Celkem DP 2003 – 2007: 3 501 428 Souhrnně 2002 – 2007 vydáno 12 064 631 informací

9

10 Hlavní úpravy ISKN během dosavadního rozvoje Kontinuální udržování v souladu s legislativou a požadavky správy katastru nemovitostí Přestavba systému dálkového přístupu Sjednocení územní působnosti KP s pověřenými obcemi On-line spojení s IS Evidence Obyvatel Zavedení orientační mapy parcel, definičních bodů parcel a budov Poskytování výpisů z katastru a snímku DKM s elektronickou značkou – veřejné el. listiny Poskytování některých informací webovými službami Elektronické návrhy změn Výstup „Evidence práv pro osobu“

11 Aktuálně připravované úpravy – listopad 2008 Zavedení formulářů pro návrhy na vklad a úpravy elektronických návrhů změn, včetně výpočtu nového správního poplatku za vklad Využití informačních systémů exekutorských úřadů pro elektronickou komunikaci s ISKN Oznamovací služba pro hromadné sledování změn Poskytování vybraných informací webovými službami též ve formátu XML

12 ISKN a Czech POINT Výpisy z katastru poskytovány již od začátku pilotního provozu Czech POINT, v pilotním provozu nejžádanější služba Czech POINT – původně napojen na dálkový přístup, nyní na webové služby, některé služby vyvinuté speciálně pro Czech POINT Značně zvýšený zájem po rozšíření na 1300 obcí, odhad až 400 000 výpisů katastru v 2008, vítáme rozšíření možností, poskytované Czech POINT Zvýšené nároky na funkčnost a SLA poskytované ISKN

13 Centralizace ISKN - geneze V době výstavby nebyla realistická 2005 – analýzy budoucí architektury, centralizovaná nejperspektivnější –důvody: – –Technologické – –Příhodnější pro zavádění nových funkcí a spolupráci s ISVS – –Potencionální úspory pracovních sil Studie proveditelnosti, ověřování technologické schůdnosti Červen 2006 – rozhodnutí o centralizaci, řešení začalo 1.1.2007

14 Centralizovaný ISKN – hlavní rysy Vícevrstvá architektura – –Datová vrstva, databázové a aplikační servery pouze v centru – –Tenký (polotěžký) klient na stanicích Provozní a záložní centrum uspořádané do geografického clusteru, nutnost synchronní repliky dat Záložní centrum budova Kobylisy, nikoliv „mrtvá“ investice, ale rovněž funkce testovacího a školícího pracoviště – přepínání funkcí pomocí virtualizace zdrojů Provozní centrum v chráněném prostoru

15 Centralizovaný ISKN – stav vývoje Příprava centralizovaného aplikačního programového vybavení – –Rozdílová analýza, vynucené a možné úpravy, prototypy, realizace změn APV, testování, ověřovací provoz, migrace Obstarání nové technologické infrastruktury – –Otevřené řízení vypsáno v dubnu 2007 – –Dosud neuzavřeno, 2. řízení ÚOHS – –Zpoždění – vliv i na tvorbu APV, nutnost vložení další „decentralizované“ verze Značný posun původního startu (7.2008), nyní závislé na VZ na HW, nejdříve 3.Q 2009

16 Střednědobý výhled dalšího rozvoje ISKN Zohlednění: – –Datových schránek a zavedení Document Management Systému – –Systému základních registrů a těsné vazby s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí – –Geoportálu a implementace INSPIRE Postupné převedení ISKN na nové technologie Implementace dalších prvků e-Registrace, spolupráce s dalšími IS (např. bank pro výmaz zástav) „Vnitřní“ zdokonalování ISKN s cílem úspory práce katastrálních pracovišť

17 DĚKUJI ZA POZORNOST ! DOTAZY ? vit.suchanek@cuzk.cz www.cuzk.cz


Stáhnout ppt "Informační systém katastru nemovitostí Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2008 Hradec Králové 8.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google