Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém katastru nemovitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém katastru nemovitostí"— Transkript prezentace:

1 Informační systém katastru nemovitostí
Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2008 Hradec Králové

2 Obsah prezentace Úvod Charakteristika ISKN Rozsah systému ISKN
Statistické údaje o ISKN Dosavadní a aktuální rozvoj ISKN ISKN a Czech POINT Centralizace ISKN Rozvoj ISKN ve střednědobé perspektivě Závěr

3 Úvod ISKN uveden do provozu postupně v 4.-9. 2001
Komplexní systém pro podporu výkonu státní správy katastru, včetně vedení právních vztahů k nemovitostem a poskytování informací Základ prakticky všech elektronických služeb v oblasti katastru Vybudován koncepčně a má dobré základy – přes velký nárůst objemu činností slouží bez výpadků a zvládá nárůsty dat i činností Plně snese srovnání s odbornými evropskými systémy a aktuálností a rozsahem elektronicky poskytovaných dat jich většinu předčí

4 Charakteristika Architektura Client/Server, centrální databáze spojená WAN se 107 lokálními databázemi, replikace změn každé 2 hodiny Centrální databáze je jediný bod pro internetové služby Uložení popisných a geodetických informací v jedné databázi, možná jejich pouze společná aktualizace, nezávisle ověřená další osobou Možnost zobrazení stavu v minulosti Přidělení práv podle rolí, logování operací, zálohování dat, bezpečnost, …

5 Rozsah systému Jednotný pro celé území státu, cca 5000 interních (interaktivních) uživatelů, cca účtů externích příjemců dat Obsahuje plně digitalizované soubory popisných informací, geodetických informací jen v digitalizovaném rozsahu, vazby na Sbírku listin a další dokumentační analogové fondy Poskytování informací na přepážkách, dálkovým přístupem, webovými službami a ve formě výměnných formátů Centrální databáze základem aplikace Nahlížení do katastru

6 Statistické údaje I – obsah databáze
Databáze ISKN k obsahovala údaje o katastrálních územích parcelách budovách bytových a nebytových jednotkách oprávněných osobách listech vlastnictví

7 Statistické údaje II – vklady a záznamy
Řízení o povolení vkladu práv do katastru: 2002: 2007: – 144 % roku 2002 Celkem 2002 – 2007: řízení Řízení o zápisu práv do katastru záznamem: 2002: 2007: – 256 % roku 2002 Celkem 2002 – 2007: řízení Celkový počet řízení V a Z v letech 2002 až 2007:

8 Statistické údaje III – poskytování informací
Rok 2003 Na přepážkách: Dálkovým přístupem: Rok 2007 Na přepážkách: – 113 % (2003) Dálkovým přístupem: – 495 % roku 2003 Celkem na přepážkách 2003 – 2007: Celkem DP 2003 – 2007: Souhrnně 2002 – 2007 vydáno informací

9

10 Hlavní úpravy ISKN během dosavadního rozvoje
Kontinuální udržování v souladu s legislativou a požadavky správy katastru nemovitostí Přestavba systému dálkového přístupu Sjednocení územní působnosti KP s pověřenými obcemi On-line spojení s IS Evidence Obyvatel Zavedení orientační mapy parcel, definičních bodů parcel a budov Poskytování výpisů z katastru a snímku DKM s elektronickou značkou – veřejné el. listiny Poskytování některých informací webovými službami Elektronické návrhy změn Výstup „Evidence práv pro osobu“

11 Aktuálně připravované úpravy – listopad 2008
Zavedení formulářů pro návrhy na vklad a úpravy elektronických návrhů změn, včetně výpočtu nového správního poplatku za vklad Využití informačních systémů exekutorských úřadů pro elektronickou komunikaci s ISKN Oznamovací služba pro hromadné sledování změn Poskytování vybraných informací webovými službami též ve formátu XML

12 ISKN a Czech POINT Výpisy z katastru poskytovány již od začátku pilotního provozu Czech POINT, v pilotním provozu nejžádanější služba Czech POINT – původně napojen na dálkový přístup, nyní na webové služby, některé služby vyvinuté speciálně pro Czech POINT Značně zvýšený zájem po rozšíření na 1300 obcí, odhad až výpisů katastru v 2008, vítáme rozšíření možností, poskytované Czech POINT Zvýšené nároky na funkčnost a SLA poskytované ISKN

13 Centralizace ISKN - geneze
V době výstavby nebyla realistická 2005 – analýzy budoucí architektury, centralizovaná nejperspektivnější –důvody: Technologické Příhodnější pro zavádění nových funkcí a spolupráci s ISVS Potencionální úspory pracovních sil Studie proveditelnosti, ověřování technologické schůdnosti Červen 2006 – rozhodnutí o centralizaci, řešení začalo

14 Centralizovaný ISKN – hlavní rysy
Vícevrstvá architektura Datová vrstva, databázové a aplikační servery pouze v centru Tenký (polotěžký) klient na stanicích Provozní a záložní centrum uspořádané do geografického clusteru, nutnost synchronní repliky dat Záložní centrum budova Kobylisy, nikoliv „mrtvá“ investice, ale rovněž funkce testovacího a školícího pracoviště – přepínání funkcí pomocí virtualizace zdrojů Provozní centrum v chráněném prostoru

15 Centralizovaný ISKN – stav vývoje
Příprava centralizovaného aplikačního programového vybavení Rozdílová analýza, vynucené a možné úpravy, prototypy, realizace změn APV, testování, ověřovací provoz, migrace Obstarání nové technologické infrastruktury Otevřené řízení vypsáno v dubnu 2007 Dosud neuzavřeno, 2. řízení ÚOHS Zpoždění – vliv i na tvorbu APV, nutnost vložení další „decentralizované“ verze Značný posun původního startu (7.2008), nyní závislé na VZ na HW, nejdříve 3.Q 2009

16 Střednědobý výhled dalšího rozvoje ISKN
Zohlednění: Datových schránek a zavedení Document Management Systému Systému základních registrů a těsné vazby s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí Geoportálu a implementace INSPIRE Postupné převedení ISKN na nové technologie Implementace dalších prvků e-Registrace, spolupráce s dalšími IS (např. bank pro výmaz zástav) „Vnitřní“ zdokonalování ISKN s cílem úspory práce katastrálních pracovišť

17 DĚKUJI ZA POZORNOST ! DOTAZY ?


Stáhnout ppt "Informační systém katastru nemovitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google