Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ50 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření:11. 10. 2013 Výukový materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ50 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření:11. 10. 2013 Výukový materiál."— Transkript prezentace:

1 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ50 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření:11. 10. 2013 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Intenzita elektrického pole Předmět:Fyzika Anotace: Prezentace je věnována problematice intenzity elektrického pole. Žáci se seznámí se význam a odvozením intenzity elektrického pole. Odvozují vztahy mezi intenzitou elektrického pole a Coulombovým zákonem. Uvádějí, jakým způsobem se znázorňuje intenzita elektrického pole a rozlišují jednotlivé typy polí. Prezentace si klade za význam přiblížit žákům pojem elektrické intenzity a jejího dopadu na vlastnosti a chování elektricky nabitých látek. Klíčová slova:Intenzita elektrického pole, tvar elektrického pole, van der Graafův generátor. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Intenzita elektrického pole

4 Elektrické pole  v okolí každého tělesa s elektrickým nábojem  projevuje se silovým působením na jiná elektricky nabitá tělesa  projevuje se přitažlivou nebo odpudivou silou  v okolí bodového náboje je popisováno fyzikální veličinou, která se nazývá intenzita elektrického pole

5 Intenzita elektrického pole  intenzita je označována E  je určena na základě silového působení elektrického pole daného náboje QQ  bodový náboj, který způsobuje elektrické pole qq  zkušební bodový náboj  zjišťujeme pomocí něj elektrickou sílu, kterou působí náboj Q

6  intenzita elektrického pole E v daném místě je určena podílem elektrické síly F e, která působí na kladný bodový náboj a velikosti tohoto náboje q  jednotka newton na coulomb N· C -1  v praxi se také používá jednotka volt na metr V · m -1

7 Dosazení Coulombova zákona do výpočtu intenzity  elektrická síla (Coulombův zákon)  intenzita  sloučením  velikost intenzity se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti od bodového náboje, který pole vytváří

8 Tvar elektrického pole  elektrické pole je popisováno pomocí elektrických siločar  radiální pole  v okolí osamoceného bodového náboje  kladný náboj  záporný náboj

9  mezi dvěma bodovými náboji  o různé polaritě náboje  o stejné polaritě náboje

10  Homogenní pole  v blízkosti nabité desky  kladně nabitá deska  záporně nabitá deska

11  mezi dvěma deskami

12 van der Graafův generátor  elektrostatický stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí  americký fyzik R. J. van de Graaf  stroj má využití při fyzikálních experimentech, urychlování elektronů nebo sterilizaci  vizualizace změny elektrického pole v blízkosti van der Graafova generátoru vizualizace

13 Zdroje a literatura  OBRÁZKY  TECHMANIA. Elektrické pole [online]. [cit. 11.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyz ika&xser=456c656b74726f73746174696b61h&key=12 http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyz ika&xser=456c656b74726f73746174696b61h&key=12  VEKTOR ON-LINE VÝUKA FYZIKY. Elektrické pole [online]. [cit. 11.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.oocities.org/vektor_ol/html/i/ih.html http://www.oocities.org/vektor_ol/html/i/ih.html  VIDEO  vizualizace  ALDEBERAN. Elektřina a magnetismus [online]. [cit. 11.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.aldebaran.cz/elmg/vizualizace_elst.html http://www.aldebaran.cz/elmg/vizualizace_elst.html

14  ZDROJE  WIKIPEDIE. vad der Graaffův generátor [online]. [cit. 11.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff%C5%AFv_gener%C 3%A1tor http://cs.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff%C5%AFv_gener%C 3%A1tor  LITERATURA  LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika II pro střední školy. Praha: Prometheus, 1993, ISBN 80-7196- 1858-X. 


Stáhnout ppt "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ50 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření:11. 10. 2013 Výukový materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google