Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."— Transkript prezentace:

1 Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.

2 Zatím financován z výnosů z prodeje emisních povolenek 1 emisní povolenka = 1 t CO 2 Systém obchodu s povolenkami zavedla Evropská unie v roce 2005. Tehdy se mezi členské země rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí, po jejichž překročení se musí kupovat povolenky. Ekonomická krize však snížila produkci, a tím i emise, takže povolenek je na trhu nadbytek a ceny padají. Emisní povolenky se nejdráže prodávaly za více než 28 eur, nejlevněji k dostání byly pod třemi eury.

3 Program Zelená úsporám (2009 – 2013) - vyhodnocení Zaevidováno 80 341 žádostí, uspokojeno cca 74 000 žadatelů. Vyplaceno 20,5 mld. Kč (při průměrné podpoře 59,5 % investičních nákladů to představuje celkové investice 34,5 mld. Kč). Environmentální přínosy Programu byly úspory 760.738 tun CO 2. Předpokládá se, že program Zelená úsporám pomohl vytvořit nebo zachovat 20 tisíc pracovních míst. Dle propočtů NERV (Národní Ekonomická Rada Vlády) představuje jedna investovaná miliarda korun přibližně 1 000 pracovních míst. V přímé návaznosti na provedené investice dochází k úsporám finančních prostředků za energie. Když stát vynaloží 1 milión Kč na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 miliónu korun. A to díky vysokému multiplikačnímu faktoru a také tzv. finanční páce – tedy podílu soukromého kapitálu (spolufinancování občanů), který se nabalí na každou korunu státní investice.

4 Nová zelená úsporám 2014 Program připraven pro -rodinné domy (Zatím byly „otevřeny“ pouze Rodinné domy), -bytové domy a -veřejné budovy. První výzva programu pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR. Z celkových zdrojů programu se počítá s rozdělením finančních prostředků 49 % pro rodinné domy, 21 % pro bytové domy a 30 % pro budovy veřejného sektoru.

5 První výzva dotačního programu Nová zelená úsporám 2014 je rozdělena do tří základních oblastí (A, B, C) A – Snížení energetické náročnosti u stávajících rodinných domů výměna okenních a dveřních výplní, zateplení fasády, zateplení střešního pláště, podlahy nebo stropu nad nejvyšším vytápěným poschodím. Důraz je kladen na komplexní opatření, takže dotaci nelze například získat pouze na výměnu oken. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A příspěvek 20 000,- Kč Míra podpory z celkových způsobilých výdajů 35 – 55 % B - Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Dotační příspěvek lze získat na novostavby rodinných domů jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění je nižší než 20 kW/m².rok. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B příspěvek 35 000,- Kč Míra podpory 400 000 – 550 000 Kč

6 C.1 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje při současné realizaci opatření z oblasti podpory A. Míra podpory 50 000 – 100 000 Kč, max 75% Oblast, kterou povinně bude muset čerpat žadatel oblasti A, pokud má za hlavní zdroj vytápění neekologický zdroj tepla. C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje bez současné realizaci opatření z oblasti podpory A. Míra podpory 40 000 – 80 000 Kč Dotační podoblast je určena všem, kteří nemohou investovat do komplexního zateplení rodinného domu, ale chtěli by vyměnit svůj starý neekologický zdroj vytápění a tím přispět k ochraně životního prostředí. C.3 – Instalace termických solárních systémů. Míra podpory 30 000 – 50 000 Kč max 40% Podpora instalace solárních termických systémů na přípravu TUV nebo TUV a přitápění do dokončených i nově stavěných domů. V případě kombinace s opatřeními oblasti A je možné získat kombinační bonus ve výši 10 000,- Kč C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše podpory je 100 000,- Kč na jeden rodinný dům a je omezena částkou maximálně 75% způsobilých výdajů. Žádat lze pouze současně s oblastí podpory A. C.5 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 Maximální výše podpory činní 5 000,- Kč.

7 Nejaktivnější žadatelé se v r. 2014 rekrutovali z Moravskoslezského kraje. Největší zájem byl přitom o příspěvky v oblasti A – Snižování energetické náročnosti rodinných domů, ze které je možné financovat zateplení, výměnu oken nebo dveří.

8 http://www.novazelenausporam.cz/

9 1. zadání individuálního projektu Viz Zadání 1. Výpočet pomocí http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/ V prvním kroku si dle obrázku vyberete budovu tvarově podobnou Vašemu projektu. V následujících krocích doplníte rozměry, parametry původního stavu a navrhnete rekonstrukci. Po vyhodnocení dostanete informaci o možné oblasti podpory a výši dotace.

10

11

12 Výše podpory podle m2 zateplené plochy

13

14 Tabulka pro interpretaci výsledků

15 Energetické kategorie domů Kategorie domůRoční měrná potřeba tepla [kWh/m²] Starší dům200 a více (40 let staré např. 400) Současná novostavba 70–120 Energeticky úsporný dům50–70 Nízkoenergetický dům20–50 Pasivní dům5–20 (dotace Nová Zelená úsporám) Nulový dům0–5 Plusové (aktivní) domy Více energie vyrobí, nežli spotřebují, např. s fotovoltaikou apod. Nízkoenergetickým domem je možno nazývat takový rodinný dům, který se vyznačuje velmi nízkou potřebou energie na vytápění. Ve srovnání s běžnými stavbami splňujícími české stavebně-energetické předpisy je potřeba energie až o polovinu menší. V porovnání se staršími stavbami lze u dnešních nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění dokonce až 75 %.

16

17 Ivo Kurhajec DP Potřeba energie konkrétní domácnosti ve starém RD


Stáhnout ppt "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."

Podobné prezentace


Reklamy Google