Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Harmonizace a akreditace vzdělání chemických bakalářů v Evropě a problém jejich zaměstnatelnosti Pavel Drašar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Harmonizace a akreditace vzdělání chemických bakalářů v Evropě a problém jejich zaměstnatelnosti Pavel Drašar."— Transkript prezentace:

1 1 Harmonizace a akreditace vzdělání chemických bakalářů v Evropě a problém jejich zaměstnatelnosti Pavel Drašar

2 2 EU: 50 % obyvatel bude mít VŠ vzdělání. V Evropském pracovním prostoru bude v příštích 5-10 letech chybět několik stovek tisíc technicky vzdělaných odborníků. Pracovní prostor (EU) se internacionalizoval. Střední odborné školy (průmyslovky) ztrácejí žáky i pouvoir. => V budoucnosti průmyslováka nahradí bakalář.

3 3 Z toho plyne několik možných závěrů: a/ nejkvalitnější bakalářská studia musíme zřetelně označit, b/ nesmíme slevit z úrovně kvalitních magisterských studií a nekvalitním je třeba akreditaci odebrat, či snížit, c/ v chemii musí studium zůstat řemeslně orientovaným a nesklouznout k formálnímu papírování.

4 4 Z toho plyne několik možných závěrů: d/ studium, zejména bakalářské musí mít, alespoň v Evropském vzdělávacím prostoru, stejný základ, sjednocené cílové (Budapešťské) deskriptory a harmonizovanou strukturu vázanou na Boloňskou úmluvu (3-2-3). e/ Obsah takovéhoto studia musí být v rámci Evropy srovnatelný tak, aby byla umožněna horizontální mobilita.

5 5 Úkol a/ nejkvalitnější bakalářská studia musíme zřetelně označit – SPLNĚNO. Splněny jsou i body c/, d/ a e/. Na základě aktivit ECTN ( European Chemistry Thematic Network ) bylo vytvořeno schema akreditace chemických bakalářských programů, které hledí na kvalitu a definovaný minimální obsah chemických a přírodovědeckých disciplin.

6 6 „ECTN Label Committee“ Raffaella Pagani, Madrid (předsedkyně) Pavel Drašar, Praha (místopředseda) Terry N. Mitchell, Dortmund (tajemník) Marek Frankowicz, Krakow Peter Gärtner, Vienna Gino Paolucci, Venice Janusz Ryczkowski, Lublin Reiner Salzer, Dresden Evangelia Varella, Thessaloniki Kristiina Wähälä, Helsinki Mezinárodní akreditační komise:

7 7 „Self-evaluation“ Každá instituce sepíše stručnou hodnotící zprávu s 12 předepsanými okruhy otázek, připojí studijní řád, připojí sylaby a popis jednotlivých přednášek a kursů, vyhodnotí zátěž studentů v kreditech pojatých podle představy ECTS ( Semester-per-Woche-Stunde is out of the window ), po schválení materiálů Label Committee navrhne termín schůzky.

8 8 Schůzka, „Site Visit“ 2 experti zahraniční (jmenováni komisí [ label committee ]); 1 národní expert (jmenován domácí chemickou společností); Jednodenní návštěva; Diskuze s vedoucími představiteli školy, koordinátory programu, učiteli a studenty; Prohlídka instituce; Zhodnocení návštěvy; Písemná zpráva pro „Label Committee“.

9 9 Země dosud přihlášené: 11 zemí: Finsko, Irsko, Itálie ČR, Maďarsko, V. Británie … První licence udělena: University of Helsinki (05/2005). Dosud uděleno:29 licencí Prvá licence v ČR:VŠCHT Praha (14/1 2006) Přihlášky

10 10

11 11 Důsledky pro naše školy Podobně jako u projektu Evropského inženýra (EurIng asociace FEANI) přináší zapojení do projektu jistý stupeň uznání úrovně školy; Všechny školy, které vstoupí do projektu Eurobakaláře se zaváží, že jejich absolventi budou posuzováni jako stejně kvalitní pro vyšší vzdělání, jako Eurobakaláři cizí; Snadnější výměny a propojení výukových schemat, např. pro vytvoření sítě Erasmus Mundus; Uznání úrovně vzdělání Eurobakaláře jako jedné z podmínek pro udělení titulu Evropský chemik (EurChem).

12 12 Důsledky pro naše školy Podstatným důsledkem pro kohokoliv, kdo vstoupí do systému Eurobakaláře (a ECTN) bude, že se stane součástí dobrovolné sítě, kterou vytvořilo citovaných 120 evropských vysokých škol, na kterých se vyučuje chemie; Dalo by se shrnout, že mimo těch 120 universit z 33 zemí, 9 národních chemických společností, ECTN a EuCheMS se toho ve výuce chemie už tak moc neděje. Samozřejmě ale může platit názor: „My si to u nás uděláme lépe“. Ano, ale sami.

13 13 podrobný popis Chem.Listy 99, 531 (2005)

14 14 více informací na www.eurobachelor.net

15 15 Důležité upozornění !! Žádná z aktivit zde citovaných nevede ani ke sjednocení výuky na evropských universitách ani k omezení výrazné individuality každé školy. Jde, m.j., o vytváření prostoru pro bezproblémovou spolupráci a výměnu.

16 16 Další důležité upozornění !! ECTN-A Management Committee spustil paralelní akci EuroMaster financovanou EU. Jedná se tedy o splnění bodu b/ z mého úvodu.

17 17 EuroMaster Předpokládá kvalitní diplomovou práci. Nepředpokládá harmonizaci studijních plánů, neb podporuje jejich formulaci, například v závislosti na diplomce. Předpokládá nástavbových 120 kreditů na 180 kreditů bakalářských.

18 18 řízení Euromaster Label stojí € 2,000 (per instituce, NE per program), Euromaster + Eurobachelor® € 2,500 instituce, které již mají Eurobachelor® Label a budou žádat o Euromaster Label zaplatí € 500, pokud nebude třeba „site visit“.

19 19 ECTN zřídila usnesením Vídeňského kongresu v roce 2006 pracovní skupinu, která se bude zabývat zaměstnatelností absolventů vysokých škol. Nemalá pozornost bude věnována zaměstnatelnosti bakalářů. Podívejme se na několik prvých výsledků bádání této skupiny. Zaměstnatelnost

20 20 Pozice chemického bakaláře na „pracovním trhu“ v Evropě není jednoduchá v některých zemích je zavedená (UK), jinde se i přes podepsanou Boloňskou deklaraci ani nepředpokládá (Rusko). Rakousko - bakalář zaveden 2006, předpokládá se, že >80 % postoupí do magisterského studia. Belgie - bakalář se zavádí, původní zkušenosti s přechodem mezi kandidátem (2 r) a licenciátem (2 r) ukázaly, že všichni kandidáti studovali dále. Finsko – bakalář zaveden, všechny větší univerzity akreditovány značkou EuroBakalář, vstup bakalářů na pracovní trh zákon vůbec nepředpokládá, pokračují. Řecko - bakalář se zavádí, předpokládá se, že většina postoupí do magisterského studia. Itálie - bakalář se zavádí, řada univerzit akreditována značkou EuroBakalář, předpokládá se, že více než polovina postoupí do magisterského studia.

21 21 Portugalsko – přechází od licencátu (4 r) k bakaláři. Zkušenosti s licenciáty ukázaly, že 85 % absolventů našlo práci za méně než 1 rok. Německo – pozice bakaláře je v německé tradici neobvyklá, nicméně srovnatelní absolventi z Chemische Fachhochschule práci snadno vždy nacházeli. Na této škole měli vždy silný praktický výcvik. Velké firmy v Německu ale dnes vidí, že bakalář je vysokoškolák, který „se smí podepsat“. Tradice, kdy firmy zaměstnávaly absolventy doktorského studia po roční stáži v USA se pomalu začíná zdát neekonomická. Velká Británie – přestože je tradice bakalářů v zemi dlouhodobě zakořeněna, je pozoruhodné, že oficiální místa volají po zvýšení počtu bakalářů v přírodních vědách, technických oborech a matematice. Chemiků je v této skupině asi 34 % a nalézají zaměstnání během 6 měsíců od ukončení studia z 50-60 %. Bakalář je však stále viděn jen jako přípravný stupeň pro formování odborníka.

22 22 Materiál o zaměstnatelnosti bakalářů (ale i dalších absolventů) řeší několik pracovních skupin jsou to například: ECTN Employability Working Group práci začala vloni (2006), výhodu má v mezinárodním propojení pracuje v sektoru chemie ECTN-A Label Committee má poznatky z 11 zemí Evropy v sektoru chemie Národní chemické společnosti, potažmo GDCh a RSC mají rozsáhlé analýzy domácí situace v sektoru chemie AlmaLaurea má poznatky ze všech oblastí studia (avšak o více než 800 000 studentech), je omezena na Itálii snaží se o Evropskou dimenzi

23 23 Situace v ČR (podobná je zatím i v okolí): zatím nepříliš jasná, rýsuje se několik možností: a/ bakaláři, kteří neuspějí v dalším postupu naleznou uplatnění na úřadech, v bankách, službách a podobně. Nepředpokládám, že budou v oboru vážným uchazečem o práci, najmě pokud budou „méněcenní“ (absolventi s méně než 180 kredity ECTS); b/ bakaláři, kteří úmyslně zanechají studia po plnohodnotném bakalářském studiu mohou vážně, během několika let nahradit průmyslováky, již proto, že se, podle zákona, „smějí podepsat“; c/ samozřejmě, že nejlepší bakaláři budou pokračovat, dobří z nich a eurobakaláři pak na spřátelených universitách v zahraničí, anebo alespoň „lepší škole“ doma.

24 24 Vizionářský vtip z denního tisku, přibližně z konce 60. let minulého století.

25 25 Děkuji za vzácnou pozornost.


Stáhnout ppt "1 Harmonizace a akreditace vzdělání chemických bakalářů v Evropě a problém jejich zaměstnatelnosti Pavel Drašar."

Podobné prezentace


Reklamy Google