Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAROKO 16.-18.století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAROKO 16.-18.století."— Transkript prezentace:

1 BAROKO století

2 Název barok – baroko. Slovo baroko jako název pro celou epochu bylo použito kolem roku Nejčastěji se setkáváme s vysvětlením, že jde o portugalské slovo „barroco,“ jímž klenotníci označovali velké perly nepravidelných tvarů. Označení pochází z pejorativního chápání barokního umění jako něčeho přepjatého, přeplněného přezdobeného. Barokní umění bylo rehabilitováno v druhé polovině 19. století s nástupem novobaroku v architektuře.

3 Baroko vzniklo na konci 16
Baroko vzniklo na konci 16. století v papežském Římě, a to nejprve v malířství (Caravaggio) a brzy také v sochařství (Bernini) a architektuře (Borromini). Z Itálie se rozšířilo do západní a střední Evropy, zasáhlo i Rusko a skandinávské země. Ze Španělska a Portugalska bylo přeneseno do Latinské Ameriky, kde se rozvinulo zejména na území dnešního Mexika a Brazílie. Ve své poslední fázi se baroko ve Francii, Německu a střední Evropě přetvořilo v rokoko. Rozlišujeme baroko: dynamické – živější, radikálnější (na sever od Itálie) klasicizující – chladnější a střízlivější ve Francii (silnější vliv renesance)

4 Znaky: mocně působit na city člověka expresivnost a zesílená duchovní stránka dynamismus, nadsázka, nadpřirozenost iluzionismus dramatičnost rozmáchlý a nezkrocený pohyb patos a divadelní efekty plastické modelování tvarů, k němuž přispívá působení světla a stínů v architektuře rozmáchlé tvary a bohatá vnitřní výzdoba nástěnné a nástropní malby

5 Architektura První čistě barokní stavbou je kostel Il Gesů
v Římě (začátek stavby 1568), jehož autory jsou G. da Vignola a G.della Porta. Druhy staveb: převládá církevní architektura, dále barokní paláce, domy, zámky, pevnosti…

6 Baroko dynamické Znaky: - složité půdorysy - průniky křivek, elips
- prostupování jednotlivých prostor - využívání kontrastů světla a stínu - výzdoba freskami - bohatá štuková výzdoba - interiér bohatě doplněn sochařskými, malířskými i drobnými architektonickými prvky Chrám Stěny jsou zprohýbané, zbavené plošnosti, jejich vlnící se rytmus zdůrazňují pilastry, sloupy, římsy a další architektonické prvky postavené k sobě pod různými úhly. Často bývá vnějšek stavby členěn jinak než vnitřek = barokní dualismus. Kupole na elipsovém základě s lucernou ve vrcholu otevírá iluzionistickou freskou divákův pohled do nadpřirozeného prostoru. Barokní chrám má celým svým založením a výzdobou vyvolat v divákovi iluzi křesťanského nebe.

7 Představitelé dynamického baroka
Lorenzo Bernini Francesco Boromini G. Guarini Johann Bernard Fischer z Erlachu Lukáš Hildebrandt Chtristoper Wren

8 Lorenzo Bernini Francesco Borromini G.Guarini
Geniální umělec, který se věnoval i sochařské tvorbě. Dovršil stavbu chrámu svatého Petra v Římě. Je autorem proslulého bronzového baldachýnu a kolonády kolem Svatopetrského náměstí. Francesco Borromini Je považován za zakladatele dynamické linie barokní architektury. Jako první buduje v sakrálních stavbách samostatný vnitřní prostor a na něm nezávislý exteriér. Památka – především římský kostel San Carlo alle Quatro Fontane G.Guarini Byl profesorem matematiky a filosofie a jeho mnohé složité dispozice překonaly architekturu Borrominiho.

9 Architektura mimo Itálii
J. B. Fischer z Erlachu Rakouský sochař i architekt. Proslavil se řadou paláců, například Schwarzenberský palác ve Vídni, zámek Schönbrunn u Vídně… Tento architekt působil i u nás. Lukáš Hildebrandt Jeho nejznámějším dílem je vídeňský zámek Belveder. Christoper Wren Architekt a matematik, který nám zanechal skvostnou katedrálu svatého Pavla v Londýně - nejkrásnější barokní stavbu za kanálem La Manche. Barokní architektura našla svůj domov ve Španělsku, i za oceánem ve Střední a Jižní Americe - katedrály v Guatemale, Ekvádoru a Mexiku. Na jejím šíření mají zásluhu náboženské řády, například dominikáni a později Tovaryšstvo Ježíšovo.

10 Baroko klasicizující - Francie
J. H. Mansart se stal vedoucím francouzským architektem. Jeho jméno je spjato především s přestavbou zámku Versailles - rezidence Ludvíka XIV. Podle tohoto architekta je pojmenována mansarda, tedy podkrovní místnost. Známá je i Invalidovna. Tzv. francouzský park byl projektován doslova podle pravítka a kružítka – například architektem André Le Notrem. V tomto období je rovněž dostavován slavný Louvre.

11 Sochařství Lorenzo Bernini
barokní záliba v plnosti tvarů a kupení motivů sochaři zachycují do krajnosti vypjaté duševní stavy vybírají si proto drastické scény z mytologie proti krásným tělům v životní plnosti stavěli těla ošklivá (protiklad života a smrti…) roucha soch jsou vydutá a mají vichrem rozevláté záhyby nebo oděv lne těsně k tělu, takže jeho tvary spíše napovídá než zahaluje (ukázka) Lorenzo Bernini je zakladatelem barokního sochařství. Byl zázračným dítětem, již v 15 letech vytvořil dokonalou sochu. Vyrůstal pod vlivem antického umění a Michelangelova díla. Působil v Římě ve službách papeže. Ve stáří pobýval v Paříži na dvoře Ludvíka XIV. Nejslavnějším dílem je jeho Vidění svaté Terezie. V Paříži vytvořil pro Ludvíka XIV. jeho bustu a jezdeckou sochu. Známá je i socha Apollo a Dafné.

12 Malířství Znaky: dramaticky vystupňované kompozice
závěsný obraz malován na plátně nástěnná malba doplňovala a dotvářela architekturu (nástropní malby) snaha docílit co největší emocionality vedla až k tvarovým deformacím náměty: náboženské, mytologické, historické, alegorické, podobizny, krajinomalba, žánrový obraz šerosvit - prostor a objemy jsou vytvářeny kontrastem světel a stínů temnosvit - celý obraz je jakoby ponořen do tmy, jen exponovaná místa jsou osvětlena, a to většinou neznámým zdrojem světla mimo plátno (ukázka) Zakladatelem barokního malířství byl Michelangelo Merisi zvaný Caravaggio.

13 Představitelé barokního malířství
Caravaggio Diego Velasquez Jakob van Ruisdael Petr Paul Rubens Rembrandt van Rijn Vermeer van Delft Frans Snyders Frans Hals

14 Caravaggio Je zakladatelem italského barokního realismu.
Prožil krátký, barokně dramatický a dobrodružný život. Získal pověst rváče a násilníka. Byl několikrát vězněn. Prchal před spravedlností a na útěku zemřel. Bylo mu 35 let. Do svých biblických nebo mytologických obrazů si místo ideálně krásných typů vybíral prosté lidi své doby, které potkával na ulicích nebo v krčmách. Zvláštní zájem měl o zátiší a troufal si prohlásit, že jablko může být stejně krásné jako madona. Hlavním výtvarným prostředkem v jeho obrazech bylo světlo vržené v koncentrovaném proudu ze strany. Jeho obraz Košík s ovocem patří k prvním samostatným zátiším v novodobém evropském malířství. Vrcholná díla: Ukřižování svatého Petra, Kladení do hrobu Košík s ovocem, Bakchus David a Goliáš

15 Dílo: Infantka Margareta, Dvorní dámy, Trpaslík Sebastián de Morra
Diego Velasquez Oficiální malíř španělského krále. Do historie se zapsal především svými portréty královského rodu a dvorních šašků a trpaslíků. Dílo: Infantka Margareta, Dvorní dámy, Trpaslík Sebastián de Morra Jakob van Ruisdael Vzdal nejvyšší hold kráse holandské krajiny - krajina namalovaná s nízkým horizontem a vysokým nebem. Setkáme se v ní s prostými chatrčemi, větrnými mlýny, holandským pobřežím a mořem (tzv. maríny). Dílo: Větrný mlýn ve Wijku Peter Paul Rubens Malíř a diplomat v jedné osobě. Jeho díla poznáme podle kyprých a korpulentních ženských postav. Dílo: Tři Grácie, Zuzana v lázni, Únos dcer Leukipových, Mučení svatého Livinia

16 Vermeer van Delft Rembrandt van Rijn
Díky bohatství své ženy Saskie se mohl plně věnovat malířství a sběratelství. Jeho sběratelská vášeň jej později přivedla na mizinu. V obrazech Rembrandta můžeme studovat techniku šerosvitu a mistrovské zacházení s barvou. Celkem namaloval přes 800 obrazů. Dílo: Noční hlídka, Anatomie doktora Tulpa, Saskie, Autoportréty, Danae Vermeer van Delft Celý život prožil ve svém rodném Delftu. Byl mistrem chladného denního rozptýleného světla. Spokojil se jen s několika postavami interiéru měšťanského pokoje, nejraději jedinou ženou nebo dívkou, která čte, sedí u klavíru či toaletního stolku. Obrazy vyjadřují pohodu, zasnění. Jakýkoli pohyb, natož dramatická akce jsou jim zcela cizí. Dílo: Dívka čtoucí dopis, Mlékařka, Pohled na Delft (nádherně zachycen okamžik, kdy se město odráží ve vodě…), Dívka a mladý muž u spinetu, Dívka v turbanu

17 Heda, Willem Claesz - Snídaně s ostružinovou paštikou
Frans Hals Jeden z nejlepších portrétistů baroka. Dílo: Veselý piják, Portrét Pietera Verdoncka, Cikánka Pro holandské malíře je typické zátiší složené z předmětů každodenní potřeby, například prostřený stůl s příbory, sklenicemi a jídlem. Heda, Willem Claesz - Snídaně s ostružinovou paštikou Frans Snyders - Stůl s mořským úlovkem Anglie Sir Josua Reynolds nejúspěšnější portrétista 18. století v Anglii: Hraběnka Frances Lincolnová, Sir Thomas Harrison, Nelly O´Brien Thomas Gainsborough vytvářel podobizny s krajinným pozadím a samostatné krajiny: Ranní procházka, Sarrah Siddonsová, Tristram a Fox, Modrý chlapec Anthonis van Dyck Podobizny: Karel I. Anglický na honu, Autoportrét

18 Vytvořený obrazový a textový učební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplněk učebních materiálů využívaných v estetické výchově. Byl připraven výhradně pro účely výuky. Pro tyto účely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich části. Doporučení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dějepisu, českého jazyka, základů společenských věd…

19 Použitá literatura: Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1 – 4. Praha 2000 Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Pijoan, J.: Dějiny umění Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975 Herout, J.: Staletí kolem nás. Praha 1970 Hora, P.: Toulky českou minulostí 1-9. Praha 1985 – 2004 Stadler, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996 CD ROM Artopedia 2 CD ROM Encyklopedie světové architektury CD ROM Lexikon českých výtvarníků .. Frontisi, C.: Obrazové dějiny umění, Knižní klub Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, Honnef: Umění 20. století, Taschen Hrůza, J., Svět architektury,Aventinum Praha 2000 Kol.: Dějiny českého výtvarného umění I.-VI., Academia Praha 1989 – 2006 Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí, Slovart 2002

20 Baldachýn nad Petrovým hrobem,
sv. Petr, Řím

21 Apollo a Dafné

22 Mramorové sousoší Vidění sv. Terezie

23 Invalidovna, Paříž

24 Karel I. Anglický na honu

25 barokní dynamismus Sv. Jan z Kalvárie

26 Bakchus Košík s ovocem

27 (detail - autoportrét)
David a Goliáš (detail - autoportrét)

28 Kladení do hrobu Ukřižování sv. Petra

29 Noční hlídka

30 Portrét usmívající se Saskie

31 Kostel San Carlo alle Quatro v Římě

32 Cikánka

33 Portrét Pietera Verdoncka Smějící se kavalír

34 Georges de La Tour, Anděl se zjevuje sv. Josefovi

35 Katedrála sv. Pavla, Londýn

36 Větrný mlýn ve Wijku

37 Jan Rudolf Bys, Květinové zátiší
Jan Davidz. de Heem, Zátiší s květinami Jan Rudolf Bys, Květinové zátiší

38 Snídaně s ostružinovou paštikou

39 Pohled na Delft (výřez obrazu)

40 Dívka čtoucí dopis Mlékařka

41 Dívka v turbanu

42 Katedrála Santiago de Compostela

43 Kostel Il Gesů, Řím

44 Svatopeterské náměstí v Římě

45 Tři Grácie

46 Únos dcer Leukippových

47 Modrý chlapec

48 Infantka Margareta Portrét infantky
Margarety v modrých šatech

49 Trpaslík Sebestián de Morra

50 Dvorní dámy

51 Zámek Versailles

52 Nelly O´Brien

53 Schönbrunn

54 Belveder


Stáhnout ppt "BAROKO 16.-18.století."

Podobné prezentace


Reklamy Google