Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx"— Transkript prezentace:

1 HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx
Magdalena KAŠKOVÁ Kulturní oblasti Česka 1. NMSGRR letní semestr 2010/2011

2 poloha 1930: 80 % Němců po 1945 vysídleno
počet obyvatel 2010: 400 1930: 860 1930: 80 % Němců po 1945 vysídleno sídla: Havraň, Saběnice (1960), Moravěves (1964) zemědělství – cukrová řepa, chmel těžba hnědého uhlí

3 krajina polnosti rybníky (od 16. století) drobné památky hrušně
Krušné hory České Středohoří Most elektrárna Počerady

4 osídlení a hospodářství
osídlení od mladší doby kamenné (cca 5000 let př. Kr.) keltské sídlo (cca 400 let př. Kr.) >> název obce od 6. století slovanské zemědělské osídlení >> původně české místní názvy první písemná zmínka 1281 křesťanská pověst o založení kaple, později kostela sv. Vavřince příchod Němců I. vlna vnější kolonizace, 13. století, z východního Franska, zemědělské osídlení II. vlna vnější kolonizace, 15./16. století, ze Saska, těžba rud zemědělství (zásobování horských oblastí) těžba uhlí (od 17. století, od poloviny 19. století malé doly v okolí) 1882 cukrovar (Hielle & Diettrich) císařská silnice Žatec – Most 1887 železnice (lokálka Počerady – Vrskmaň), v 60. letech zrušena osobní doprava

5 využití krajiny obilí cukrová řepa zelenina chmel ovocné stromy
hovězí dobytek koně prasata ovce

6 obyvatelstvo a domy 380 105

7 proměna obyvatelstva německé obyvatelstvo (od 13. století)
národnostní složení obyvatel Havraně v roce 2001 německé obyvatelstvo (od 13. století) podíl (1921): 82 % podíl (1930): 81 % podíl (2001): 3 % od 1918: příchod českých státních zaměstnanců 1920–1945: sezonní pracovníci z vnitrozemí a ze Slovenska 1939: vysídlení Čechů do vnitrozemí 1945–1947: odsun Němců >> Bitterfeld (NDR) od 1946: dosídlování Jižní Čechy (Písek, Blatná) Střední Čechy (Kladno, Beroun, okolí Prahy,…) Vysočina Slovensko, Volyně 1960–1968: vystěhovávání „antifašistů“ do Německa rok podíl Němců (%) 1961 5,5 1970 3,5 1980 2,3 1991 1,7 2001 1,2 vývoj podílu obyvatel německé národnosti na obyvatelstvu okresu Most 1961–2001

8 obyvatelstvo – obec Havraň
ekonomicky aktivní obyvatelé: 238 zaměstnaní: 157 struktura zaměstnanosti: zemědělství 10 %, průmysl a staveb. 34 %, služby 23 %) vyjíždějící za prací: 138 (v rámci obce 28, z obce 109, v rámci okresu 98) cíle vyjížďky: Most (88 vyjíždějících x 38 dojíždějících) autobusové spojení: Plzeň, Bečov, Žatec, Most (MHD) parlamentní volby 2006; volební účast 61 % parlamentní volby 2010; volební účast 60 %

9 stavební rozvoj rozvoj vesnice největší rozvoj po 1850
po 1946 postupné chátrání, úbytek domů od 1970 útlum rozvoje (hrozba záboru na těžbu) po 2000 nová výstavba RD tradiční materiály zděné domy – nedostatek dřeva opuka (zdivo) << křídová tabule cihly (obezdívky) << jíl, cihelna v obci

10 uspořádání vesnice selské statky hornické domky
zástavba městského typu dělnické bytové domy chatová kolonie

11 stavební vzory dům měšťanského typu selský statek hornický domek
dělnický bytový dům

12 selský statek obytné domy patrové málo zdobené, členěné římsami
klenuté místnosti obytné stavení paralelně k ulici chlévy pro hovězí dobytek, koně, ovce velká stodola (skladování obilí, chmele) za dvorem zahrada (zeleninová) průjezd zahradou do polí

13 hornický domek opuka, cihly paralelně k ulici patrové (střední část)
trojdílná dispozice předsunutý střed vchod ze zahrady různé vlivy na zdobení přilehlé hospodářské budovy (chlívky, kůlna) záhumenek (obilí, zelenina, brambory)

14 zástavba městského typu
trojdílná dispozice předsunutá střední část se štítem patrové stavby zdobené

15 chatová kolonie

16 nejnovější zástavba

17 dominanty kostel sv. Vavřince cukrovar fara škola sokolovna
statek Stumpf obecní úřad

18 dominanty

19 religiozita římskokatolická církev
německá evangelická tradice (15./16. století), později zřejmě oživená Židé (1900: jedna až dvě rodiny, obchodníci) od 14. století farní obec při kostele sv. Vavřince Moravěves, Saběnice, Nemilkov, Líšnice, Koporeč poslední farář Leo Sirch (do 1946) 2001: 82 věřících, tj. 17 % (z toho 75 řk) tradice poutí Havraňská pouť (sv. Vavřinec) >> do konce 60. let poutě v okolních obcích (Líšnice) >> do konce 60. let poutní cesty (Malé Březno, Květnov, Bečov)

20 jazyk Němčina převaha východofranského dialektu (I. vlna kolonizace)
hranice Nordböhmisch – Nordwestböhmisch u Mostu (sbíhání izoglos) vliv  saského dialektu  češtiny Čeština původně bez výrazných znaků po 1946 kolísání – mísení dialektů nově příchozích obyvatel hlavní oblasti: Jižní Čechy (Písek, Blatná) Střední Čechy (Kladno, Beroun, okolí Prahy) Vysočina Louny Slovensko, Volyně

21 tradice a kultura původní zvyky současné zvyky lití olova na Tři krále
alegorické vozy na masopustní pondělí a úterý vystavování velikonočního osení za oknem svatovavřinecká pouť poutní cesty zlidovělé písně (Anton Günther), kroje současné zvyky rozsvěcení vánočního stromku ples pálení čarodějnic svatovavřinecká pouť motokros spolky Myslivecké sdružení >> pálení čarodějnic Svaz žen >> plesy ples v sokolovně Svaz důchodců Sportovní klub Fotbalisté Sdružení dobrovolných hasičů

22

23 sounáležitost s územím…
Böhmen, Sudetengau Brüx – Most x Saaz – Žatec Brüxer Gegend – Mostecko Erzgebirge – Podkrušnohoří do 1946 po 1946 severní Čechy Mostecko

24 propagace MAS Naděje pro Mostecko sdružení obcí Most-jih
partnerská obec Pobershau v Krušných horách webové stránky: možnosti využití… hrušně minerální pramen

25 zdroje prameny Císařské povinné otisky map stabilního katastru 1 : 2 880. Dostupné z [ Historický lexikon obcí ČR 1869 – díl I. Dostupné z [ Soupisy obyvatelstva v Československu 1946 – Státní úřad statistický, Praha 1951. Statistický lexikon obcí v Čechách. Státní úřad statistický, Praha 1924. Statistický lexikon obcí v Čechách. Státní úřad statistický, Praha 1935. tištěná literatura MAJERČIN, J.; STODOLA, V.; POKORNÁ, L. (ed.)(1991): 710 let obce Havraň (sborník), Obecní úřad Havraň a Okresní muzeum Most, Most, 34 s. ŘEHÁČKOVÁ, A. (1979): Analyse der deutschen Mundart in Hawran bei Brüx. Disertační práce, FF UK, Praha, 214 s. SÝKOROVÁ, J. (2006): Havraň – Saběnice 1281 – Kapitoly z historie obcí. Obecní úřad Havraň a Státní okresní archiv Most, Most, 23 s. internetové zdroje

26

27

28 sokolovna fara škola obecní úřad

29 Anton Günther: Feieromd


Stáhnout ppt "HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx"

Podobné prezentace


Reklamy Google