Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx Magdalena KAŠKOVÁ Kulturní oblasti Česka 1. NMSGRR letní semestr 2010/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx Magdalena KAŠKOVÁ Kulturní oblasti Česka 1. NMSGRR letní semestr 2010/2011."— Transkript prezentace:

1 HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx Magdalena KAŠKOVÁ Kulturní oblasti Česka 1. NMSGRR letní semestr 2010/2011

2 1930: 80 % Němců po 1945 vysídleno sídla: Havraň, Saběnice (1960), Moravěves (1964) zemědělství – cukrová řepa, chmel těžba hnědého uhlí počet obyvatel 2010: 400 1930: 860 poloha

3 Krušné hory České Středohoří Most elektrárna Počerady krajina polnosti rybníky (od 16. století) drobné památky hrušně

4 osídlení od mladší doby kamenné (cca 5000 let př. Kr.) keltské sídlo (cca 400 let př. Kr.) >> název obce od 6. století slovanské zemědělské osídlení >> původně české místní názvy první písemná zmínka 1281 křesťanská pověst o založení kaple, později kostela sv. Vavřince příchod Němců I. vlna vnější kolonizace, 13. století, z východního Franska, zemědělské osídlení II. vlna vnější kolonizace, 15./16. století, ze Saska, těžba rud zemědělství (zásobování horských oblastí) těžba uhlí (od 17. století, od poloviny 19. století malé doly v okolí) 1882 cukrovar (Hielle & Diettrich) císařská silnice Žatec – Most 1887 železnice (lokálka Počerady – Vrskmaň), v 60. letech zrušena osobní doprava osídlení a hospodářství

5 obilí cukrová řepa zelenina chmel ovocné stromy hovězí dobytek koně prasata ovce využití krajiny

6 obyvatelstvo a domy 380 105

7 německé obyvatelstvo (od 13. století) podíl (1921): 82 % podíl (1930): 81 % podíl (2001): 3 % od 1918: příchod českých státních zaměstnanců 1920–1945: sezonní pracovníci z vnitrozemí a ze Slovenska 1939: vysídlení Čechů do vnitrozemí 1945–1947: odsun Němců >> Bitterfeld (NDR) od 1946: dosídlování Jižní Čechy (Písek, Blatná) Střední Čechy (Kladno, Beroun, okolí Prahy,…) Vysočina Slovensko, Volyně 1960–1968: vystěhovávání „antifašistů“ do Německa proměna obyvatelstva národnostní složení obyvatel Havraně v roce 2001 rokpodíl Němců (%) 19615,5 19703,5 19802,3 19911,7 20011,2 vývoj podílu obyvatel německé národnosti na obyvatelstvu okresu Most 1961–2001

8 obyvatelstvo (2001): 494 ekonomicky aktivní obyvatelé: 238 zaměstnaní: 157 struktura zaměstnanosti: zemědělství 10 %, průmysl a staveb. 34 %, služby 23 %) vyjíždějící za prací: 138 (v rámci obce 28, z obce 109, v rámci okresu 98) cíle vyjížďky: Most (88 vyjíždějících x 38 dojíždějících) obyvatelstvo – obec Havraň parlamentní volby 2006; volební účast 61 % autobusové spojení: Plzeň, Bečov, Žatec, Most (MHD) parlamentní volby 2010; volební účast 60 %

9 rozvoj vesnice největší rozvoj po 1850 po 1946 postupné chátrání, úbytek domů od 1970 útlum rozvoje (hrozba záboru na těžbu) po 2000 nová výstavba RD stavební rozvoj tradiční materiály zděné domy – nedostatek dřeva opuka (zdivo) << křídová tabule cihly (obezdívky) << jíl, cihelna v obci

10 selské statky hornické domky zástavba městského typu dělnické bytové domy chatová kolonie uspořádání vesnice

11 stavební vzory selský statek dům měšťanského typu hornický domek dělnický bytový dům

12 selský statek obytné domy patrové málo zdobené, členěné římsami klenuté místnosti obytné stavení paralelně k ulici chlévy pro hovězí dobytek, koně, ovce velká stodola (skladování obilí, chmele) za dvorem zahrada (zeleninová) průjezd zahradou do polí

13 přilehlé hospodářské budovy (chlívky, kůlna) záhumenek (obilí, zelenina, brambory) hornický domek opuka, cihly paralelně k ulici patrové (střední část) trojdílná dispozice předsunutý střed vchod ze zahrady různé vlivy na zdobení

14 trojdílná dispozice předsunutá střední část se štítem patrové stavby zdobené zástavba městského typu

15 chatová kolonie

16 nejnovější zástavba

17 faraškola sokolovna statek Stumpf obecní úřad kostel sv. Vavřince cukrovar dominanty

18

19 římskokatolická církev německá evangelická tradice (15./16. století), později zřejmě oživená Židé (1900: jedna až dvě rodiny, obchodníci) od 14. století farní obec při kostele sv. Vavřince Moravěves, Saběnice, Nemilkov, Líšnice, Koporeč poslední farář Leo Sirch (do 1946) 2001: 82 věřících, tj. 17 % (z toho 75 řk) religiozita tradice poutí Havraňská pouť (sv. Vavřinec) >> do konce 60. let poutě v okolních obcích (Líšnice) >> do konce 60. let poutní cesty (Malé Březno, Květnov, Bečov)

20 Němčina převaha východofranského dialektu (I. vlna kolonizace) hranice Nordböhmisch – Nordwestböhmisch u Mostu (sbíhání izoglos) vliv  saského dialektu  češtiny jazyk Čeština původně bez výrazných znaků po 1946 kolísání – mísení dialektů nově příchozích obyvatel hlavní oblasti: Jižní Čechy (Písek, Blatná) Střední Čechy (Kladno, Beroun, okolí Prahy) Vysočina Louny Slovensko, Volyně

21 původní zvyky lití olova na Tři krále alegorické vozy na masopustní pondělí a úterý vystavování velikonočního osení za oknem svatovavřinecká pouť poutní cesty zlidovělé písně (Anton Günther), krojeAnton Günther tradice a kultura současné zvyky rozsvěcení vánočního stromku ples pálení čarodějnic svatovavřinecká pouť motokros spolky Myslivecké sdružení >> pálení čarodějnic Svaz žen >> plesy ples v sokolovně Svaz důchodců Sportovní klub Fotbalisté Sdružení dobrovolných hasičů

22

23 sounáležitost s územím… Böhmen, Sudetengau Brüx – Most x Saaz – Žatec Brüxer Gegend – Mostecko Erzgebirge – Podkrušnohoří severní Čechy Mostecko do 1946 po 1946

24 MAS Naděje pro Mostecko sdružení obcí Most-jih partnerská obec Pobershau v Krušných horách webové stránky: http://www.ouhavran.cz/ http://www.ouhavran.cz/ http://havran.pefr.net/ možnosti využití… hrušně minerální pramen propagace

25 prameny Císařské povinné otisky map stabilního katastru 1 : 2 880. Dostupné z [http://archivnimapy.cuzk.cz] Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005. díl I. Dostupné z [http://www.czso.cz] Soupisy obyvatelstva v Československu 1946 – 1947. Státní úřad statistický, Praha 1951. Statistický lexikon obcí v Čechách. Státní úřad statistický, Praha 1924. Statistický lexikon obcí v Čechách. Státní úřad statistický, Praha 1935. tištěná literatura MAJERČIN, J.; STODOLA, V.; POKORNÁ, L. (ed.)(1991): 710 let obce Havraň (sborník), Obecní úřad Havraň a Okresní muzeum Most, Most, 34 s. ŘEHÁČKOVÁ, A. (1979): Analyse der deutschen Mundart in Hawran bei Brüx. Disertační práce, FF UK, Praha, 214 s. SÝKOROVÁ, J. (2006): Havraň – Saběnice 1281 – 2006. Kapitoly z historie obcí. Obecní úřad Havraň a Státní okresní archiv Most, Most, 23 s. internetové zdroje http://www.ouhavran.cz/ http://havran.pefr.net/ http://www.verwaltungsgeschichte.de/sud_bruex.html http://www.lidova-architektura.cz/ www.cuzk.cz www.czso.cz http://www.ouhavran.cz/turisticke-mapy/ http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/567141?OpenDocument zdroje

26

27

28 fara sokolovna škola obecní úřad

29 Anton Günther: Feieromd


Stáhnout ppt "HAVRAŇ u Mostu Hawran bei Brüx Magdalena KAŠKOVÁ Kulturní oblasti Česka 1. NMSGRR letní semestr 2010/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google