Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY"— Transkript prezentace:

1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY
červen 2013 VY_52_INOVACE_HOV_200126 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Knorová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Právní úprava odměňování
► Odměňování zaměstnanců je upraveno především zákoníkem práce. U zaměstnavatelů, kde působí odbory, upravuje mzdové nároky kolektivní smlouva. ► Zaměstnanci v podnikatelské sféře jsou odměňování mzdou. Výše mzdy je uvedena buď v pracovní smlouvě, nebo mzdovém výměru. ► Zaměstnanci státu, krajů, obcí, příspěvkových organizací jsou odměňováni platem. Výše platu je uvedena v platovém výměru. ► Zaměstnancům pracujícím na základě dohod konaných mimo pracovní poměr přísluší odměna z dohody.

3 Zásady odměňování ► Mzda je peněžité plnění za vykonanou práci, přípustné je i poskytnutí části mzdy v naturální podobě (zboží nebo služby). ► Platí zásada, že za stejnou práci a za práci stejné hodnoty přísluší stejná mzda, plat či odměna. ► Odměňování ovlivňuje tržní úspěšnost práce – ta závisí na jejím druhu, množství, jakosti, namáhavosti, míře odpovědnosti, obtížnosti pracovních podmínek a hospodářských výsledcích zaměstnavatele.

4 Rozlišujeme ► Nominální mzda – částka, kterou zaměstnanec obdrží v hotovosti nebo na účet. ► Reálná mzda – množství statků a služeb, které lze za nominální mzdu koupit. ► Minimální mzda – mzda, plat ani odměna z dohod nemůže být nižší než minimální mzda. Její výše je stanovena nařízením vlády. Činí Kč za měsíc při 40 hodinách/týden, resp. 48,10 Kč/hodinu. ► Zaručená mzda – představuje minimální výši mzdy za příslušnou práci. Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou odstupňovány do 8 skupin prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. (viz tabulka)

5 tabulka: NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY (při 40 hodinách za týden)
Skupina prací Hodinový tarif v Kč Měsíční mzda v Kč 1. 48,10 8.000 2. 53,10 8.900 3. 58,60 9.800 4. 64,70 10.800 5. 71,50 12.000 6. 78,90 13.200 7. 87,10 14.600 8. 96,20 16.100

6 Příklad profesí odměňovaných platem
► Průměrná mzda – ukazatel zveřejňovaný Českým statistickým úřadem za určité časové období. Ukazuje mzdovou úroveň v celém státě. Na tuto mzdu však nedosahuje 2/3 obyvatel České republiky. V průměrné mzdě jsou započteny i nadstandardní platy manažerů, podnikatelů apod. ( viz graf) ► Plat – ve veřejném sektoru jsou zaměstnanci odměňováni v rámci rozpočtu na mzdy, který je přesně stanoven včetně platových tabulek, které určují výši platového tarifu pro danou profesi a ostatní složky platu. Příklad profesí odměňovaných platem obr. 4 obr. 1 obr. 2 obr. 3

7 graf: VÝVOJ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MĚSÍČNÍ MZDY V ČR V LETECH 2000-2012

8 Doklady potřebné k výpočtu a výplatě mzdy nebo platu
► Mzdový list – přehled jednotlivých složek mzdy u zaměstnance v jednotlivých měsících ► Výkaz práce – evidence docházky ► Žádanky o dovolenou ► Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků ► Zúčtovací a výplatní listina

9 POUŽITÁ LITERATURA KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy: 1.díl. 4., upr. vyd. Praha: Eduko, 2011, ISBN KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy: 2.díl. 4., upr. vyd. Praha: Eduko, 2011, ISBN ŠUBRT, Bořivoj. Abeceda mzdové účetní ... Olomouc: ANAG, 2011, sv. Práce, mzdy, pojištění. ISBN

10 CITACE OBRÁZKŮ obr. 1: ŠJŮ. File:Policista-Stůj.jpg - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 2: ŠJŮ. File:Hasiči metro, velitelské vozidlo.jpg - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 3: SEDLECKÝ, David. File:Miloš Zeman 2013.JPG - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: obr. 4: MAŇAS, Michal. File:Allied soldier World War II.jpg - Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:


Stáhnout ppt "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google