Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Knorová. Střední škola hotelnictví a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Knorová. Střední škola hotelnictví a."— Transkript prezentace:

1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Knorová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. červen 2013VY_52_INOVACE_HOV_200126

2 ► Odměňování zaměstnanců je upraveno především zákoníkem práce. U zaměstnavatelů, kde působí odbory, upravuje mzdové nároky kolektivní smlouva. ► Zaměstnanci v podnikatelské sféře jsou odměňování mzdou. Výše mzdy je uvedena buď v pracovní smlouvě, nebo mzdovém výměru. ► Zaměstnanci státu, krajů, obcí, příspěvkových organizací jsou odměňováni platem. Výše platu je uvedena v platovém výměru. ► Zaměstnancům pracujícím na základě dohod konaných mimo pracovní poměr přísluší odměna z dohody. Právní úprava odměňování

3 Zásady odměňování M ► M zda je peněžité plnění za vykonanou práci, přípustné je i poskytnutí části mzdy v naturální podobě (zboží nebo služby). ► Platí zásada, že za stejnou práci a za práci stejné hodnoty přísluší stejná mzda, plat či odměna. ► Odměňování ovlivňuje tržní úspěšnost práce – ta závisí na jejím druhu, množství, jakosti, namáhavosti, míře odpovědnosti, obtížnosti pracovních podmínek a hospodářských výsledcích zaměstnavatele.

4 Rozlišujeme ► Nominální mzda – částka, kterou zaměstnanec obdrží v hotovosti nebo na účet. ► Reálná mzda – množství statků a služeb, které lze za nominální mzdu koupit. ► Minimální mzda – mzda, plat ani odměna z dohod nemůže být nižší než minimální mzda. Její výše je stanovena nařízením vlády. Činí 8.000 Kč za měsíc při 40 hodinách/týden, resp. 48,10 Kč/hodinu. ► Zaručená mzda – představuje minimální výši mzdy za příslušnou práci. Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou odstupňovány do 8 skupin prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. (viz tabulka)

5 tabulka:NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY (při 40 hodinách za týden) Skupina prací Hodinový tarif v Kč Měsíční mzda v Kč 1.48,10 8.000 2.53,10 8.900 3.58,60 9.800 4.64,7010.800 5.71,5012.000 6.78,9013.200 7.87,1014.600 8.96,2016.100

6 ► Průměrná mzda – ukazatel zveřejňovaný Českým statistickým úřadem za určité časové období. Ukazuje mzdovou úroveň v celém státě. Na tuto mzdu však nedosahuje 2/3 obyvatel České republiky. V průměrné mzdě jsou započteny i nadstandardní platy manažerů, podnikatelů apod. ( viz graf) ► Plat – ve veřejném sektoru jsou zaměstnanci odměňováni v rámci rozpočtu na mzdy, který je přesně stanoven včetně platových tabulek, které určují výši platového tarifu pro danou profesi a ostatní složky platu. Příklad profesí odměňovaných platem obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4

7 graf:VÝVOJ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MĚSÍČNÍ MZDY V ČR V LETECH 2000-2012

8 Doklady potřebné k výpočtu a výplatě mzdy nebo platu ► ► Mzdový list – přehled jednotlivých složek mzdy u zaměstnance v jednotlivých měsících Mzdový list ► ► Výkaz práce – evidence docházky Výkaz práce ► ► Žádanky o dovolenou Žádanky o dovolenou ► ► Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků ► ► Zúčtovací a výplatní listina Zúčtovací a výplatní listina

9 POUŽITÁ LITERATURA KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy: 1.díl. 4., upr. vyd. Praha: Eduko, 2011, ISBN 978-80-87204-37-5. KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy: 2.díl. 4., upr. vyd. Praha: Eduko, 2011, ISBN 978-80-87204-44-3. ŠUBRT, Bořivoj. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2011, sv. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-635-8.

10 CITACE OBRÁZKŮ obr. 1: ŠJŮ. File:Policista-Stůj.jpg - Wikimedia Commons [online]. 13.6.2007 [cit. 2013-06-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Policista-St%C5%AFj.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Policista-St%C5%AFj.jpg obr. 2: ŠJŮ. File:Hasiči metro, velitelské vozidlo.jpg - Wikimedia Commons [online]. 20.9.2009 [cit. 2013-06-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasi%C4%8Di_metro,_velitelsk%C3%A9_vozidlo.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hasi%C4%8Di_metro,_velitelsk%C3%A9_vozidlo.jpg obr. 3: SEDLECKÝ, David. File:Miloš Zeman 2013.JPG - Wikimedia Commons [online]. 8.3.2013 [cit. 2013-06-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milo%C5%A1_Zeman_2013.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milo%C5%A1_Zeman_2013.JPG obr. 4: MAŇAS, Michal. File:Allied soldier World War II.jpg - Wikimedia Commons [online]. 30.10.2005 [cit. 2013-06-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allied_soldier_World_War_II.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allied_soldier_World_War_II.jpg


Stáhnout ppt "ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – ZÁKLADNÍ POJMY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Knorová. Střední škola hotelnictví a."

Podobné prezentace


Reklamy Google