Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stav technických příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Exportní politika České republiky Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stav technických příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Exportní politika České republiky Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu."— Transkript prezentace:

1 1 Stav technických příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Exportní politika České republiky Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 2 Charakteristické rysy současné situace  Absence termínu zavedení eura  Duben 2007: vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR  První náčrt organizačně-technického zajištění procesu zavedení eura v ČR  Potvrzeno institucionální zajištění technických příprav: národní koordinátor, národní koordinační skupina, pracovní skupiny NKS  Duben 2008: vláda přijala Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR  Motto: „Zpráva je vedena názorem, že existuje celá řada aktivit souvisejících s budoucím zavedením eura, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu jeho zavedení.“  Duben 2009: druhá etapa skládání účtů formou Zprávy o plnění NP

3 3 Základní moduly technických příprav Technické přípravy na zavedení eura Modul 1 Adaptace právního prostředí Modul 3 Zavedení bezhotovostního eura Modul 2 Zavedení hotovostního eura Modul 5 Příprava územních samospráv Modul 4 Příprava státní správy Modul 7 Komunikační kampaň Modul 6 Sektor podniků a domácností

4 4 Adaptace právního prostředí (1)  Obecný zákon o zavedení eura v ČR  Vytvoření obecných právních předpokladů a pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro  Kompetence Ministerstva financí za vypracování paragrafového znění  Zpracován materiál Obecný zákon o zavedení eura v ČR – hlavní principy  Připravenost zahájit práce na paragrafovém znění v druhé polovině roku 2009  Nový zákon o České národní bance  Zajištění plné slučitelnosti legislativy centrální banky českého státu s právem Evropského společenství  Zákon o ČNB je již po věcné stránce zpracován a projednáván v LRV (nabytí platnosti bude předcházet časově nespecifikovanému okamžiku nabytí účinnosti ke dni zavedení eura jako měny v ČR)  Při přípravě zákona o ČNB vyvstala též otázka, zde ke vstupu ČR do eurozóny není nutná změna Ústavy ČR. Byl přijat závěr, že ústavní změna není nutná.

5 5 Adaptace právního prostředí (2)  Zákon o změně zákonů v souvislosti se zavedením eura (tzv. Změnový zákon)  Velký počet právních předpisů dotčených zavedením eura  ASPI systém (dotaz Kč) : cca 300 zákonů dotčených zavedením eura (plus nařízení vlády a vyhlášky)  Řada dalších zákonů dotčena nepřímo (odkaz na diskontní sazbu ČNB, aj.)  Alternativní právní názory na způsob adaptace právního prostředí  Minimalistický přístup: drtivou většinu novel lze provést odkazem na přímou účinnost legislativy ES (koruna jako neceločíselný násobek eura) ⇒ jednoduchost  Maximalistický přístup: z důvodu právní jistoty je žádoucí přímo novelizovat co nejvíce právních předpisů, avšak pochybnosti o technické zvládnutelnosti  Jednoduchost adaptace versus právní jistota  Připraven materiál pro rozhodnutí vlády  Volba metody adaptace  Harmonogram legislativního procesu  Jednotný přístup k zaokrouhlování a zarovnávání eurových peněžních částek

6 6 Zavedení hotovostního a bezhotovostního eura  Řada dílčích projektů  Příprava mincí a bankovek v euroměně  Předzásobení bank a druhotné předzásobení podniků  Výměna korunového oběživa za eurové, stažení a likvidace korunových bankovek a mincí  Zapojení do TARGET2  Konverze účtů a platebních nástrojů  Komunikace s veřejností  Zpracován podrobný indikativní harmonogram úkolů (kompetence ČNB)  Aktualizace harmonogramu podle slovenských zkušeností  Hlasování občanů o národní straně euromincí  Popularita startovacích sad pro domácnosti

7 7 Příprava veřejného sektoru  Dvojí úkol orgánů státní správy a územních samospráv  Řešení řady věcných problémů spojených se začleněním české ekonomiky do eurozóny  Vnitřní transformace zabezpečující vnitřní chod resortů (IT, školení, komunikace, aj.)  Metodika přechodu státní správy na euro  Jedna z priorit letošního roku  Přístup projektového řízení: komplexní a víceúrovňový problém – inspirace twinningovým projektem s NBB  Nastavení efektivních plánovacích, řídících a reportujících mechanismů a jejich koordinace (např. europrojektová kancelář, reportovací formuláře, pravidelné informování vlády o stavu příprav, aj.)  Schválená metodika využitelná jako inspirativní zdroj pro územní samosprávy  Přípravy na zavedení eura v rezortech MF, MPSV a MZdr  Výjimečné postavení těchto rezortů v přípravách na zavedení eura (dopady na veřejné rozpočty, rozsah duálního označování peněžních částek, specifické problémy zaokrouhlování aj.)

8 8 Aktivity vůči soukromému sektoru  Zpracované metodické texty  Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura  Odhad rozpočtových nákladů spojených s principem nepoškození občana při zavedení eura v ČR  Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen  Metodická příprava finančního sektoru na zavedení eura  Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura  Plánované úkoly v letošním roce  Příručka připraveného podnikatele  Zásady férových cen při zavádění eura

9 9 Komunikační kampaň  Důležitost komunikační strategie  Klíčový nástroj pro zajištění podpory veřejnosti  Důležitá nákladová položka veřejných rozpočty  Spuštění internetové stránky k euru (únor 2008)  Cca 30 % Čechů získává informace z internetu  Měsíční návštěva průměrně okolo 3000 návštěvníků a má rostoucí trend  Úkoly pro letošní rok  Koncepce komunikační strategie (obsahová stránka, harmonogram, nástroje vůči cílovým skupinám, aj.)  Organizačně-institucionální zázemí komunikační kampaně (koordinace komunikačních aktivit, monitoring, distribuce, aj.)  Slovenské zkušenosti  Zahájení kampaně mnohem dříve než po vypracování kladných hodnotících zpráv  Komunikační kampaň nelze pojmout jako technologii zavádění eura, důležitý též důraz na objasňování výhod společné měny

10 10 www.zavedenieura.cz


Stáhnout ppt "1 Stav technických příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Exportní politika České republiky Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google