Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [5] [15] [29]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje stavbě a funkci kroužkovců. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje kroužkovce a jejich zástupce. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 3 až 4 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5 [29]

4  Říše: živočichové (Animalia)  Podříše: Eumetazoa  Nadoddělení: trojlistí (Triblastica)  Oddělení: prvoústí (Protostomia)  Kmen: kroužkovci (Annelida) o Podkmen: bezopaskovci (Aclitellata) o Třída: mnohoštětinatci (Polychaeta) Podtřída: bloudivci Podtřída: sedivci o Podkmen: opaskovci (Clitellata) Třída: máloštětinatci (Oligochaeta) Třída: pijavice (Hirudinea) [5] [6]

5 U kroužkovců je vytvořena tělní dutina coelom, která je složena ze dvou váčků pravidelně vyplňujících články těla (polymerní tělní dutina). [1] 1. + 2. metanefridie 3. kutikula 4. okružní svaly 5. podélné svaly 6. peritoneální membrána 7. střevo 8. břišní céva 9. břišní nervová páska 10. coelom

6 Tělo kroužkovců se skládá ze stejných článků (kromě zakončujících), jde tedy o stejnoměrné článkování = homonomní segmentaci. [3]

7 [2] 1.střevo 2.řasa tyflosolis 3.štětinky 4.kutikula 5.krevní oběh 6.příčná svalovina 7.podélná svalovina 8.septum (přepážka) 9.sběrný kanálek 10.metanefridie 11.nervová páska

8  Na povrchu pružná proteinová kutikula  Kožně svalový vak s podélnou a okružní svalovinou umožňuje peristaltický pohyb  Trávicí soustava: ústní otvor  hltan  žvýkací žaludek  žláznatý žaludek + střevní řasa tyflosolis (zvětšuje povrch pro vstřebávání)  řitní otvor  Vylučovací soustava: metanefridie  Cévní soustava uzavřená  Nervová soustava je gangliová žebříčkovitého typu (také psána jako provazcovitá s tělními uzlinami; u starobylých skupin žebříčkovitá)

9 Mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom − č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií. [2] [4]

10  Mají končetiny parapodia  Dýchají žábrami  Gonochoristé  Nepřímý vývin přes plovoucí obrvenou larvu trochoforu  Zachovalá žebříčkovitá NS  Krevní barvivo chlorokruorin [7] [9] [10] parapodium žábry štětinky hmatový výběžek

11 [8]

12 [27][28] 1 - nervová destička (ganglium) 2 - apikální svazek brv 3 - prototroch (věnec brv) 4 - paratroch (věnec brv) 5 - coelom 6 - řitní otvor 7 - metanefridie 8 - žaludek 9 - ústní otvor plovoucí obrvená larva přilbovitého tvaru

13 [10] Nereidka hnědá = různobarvá Měří 20 cm, má 4 oči, žije v mořích Evropy a Severní Ameriky. Je dravá. [16] [15]

14 [12] [11] Palolo zelený Měří 30 cm, žije na korálových útesech Tichého oceánu. Má zvláštní způsob rozmnožování, během kterého se uvolňují od těl zadečky napěchované pohlavními buňkami a dojde k oplození. Larvy se pak vyvinou ve vodě. Domorodci pokládají zadečky palola za velkou lahůdku. Přední části těla palola zůstávají ukryty v útesech a po čase dorůstají. Celý rozmnožovací proces je ovládán fázemi Měsíce.

15 Afroditka plstnatá – říká se jí mořská housenka. Měří 18 cm a žije při pobřeží evropských moří. Má ploché tělo hustě porostlé dlouhými štětinami, které jsou na bocích pestře zbarveny. [13] [14]

16 Rournatec vějířový žije ukrytý v pružné schránce, ze které vysunuje jen barevné zpeřené tykadlovité výběžky. [17] [18]

17 ODKAZY NA VIDEA: http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH 8rlwY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH 8rlwY&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH 8rlwY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIX yGUA http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIX yGUA  http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIX yGUA http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkV WNUmY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkV WNUmY&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkV WNUmY&feature=related

18  Mám hodně štětinek.  Vyvíjím se nepřímo přes larvu.  Domorodci si pochutnávají na mém zadečku.  Můj vývin řídí Měsíc. [12] Palolo zelený ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

19 1. Tělní dutina kroužkovců se nazývá pseudocoel. 2. Končetiny mnohoštětinatců se nazývají ciry. 3. Vývin mnohoštětinatců je přes larvu veliger. 4. Krevním barvivem mnohoštětinatců je hemoglobin. 5. Zástupcem mnohoštětinatců je palolo červený a afroditka chlupatá. 1. coelom; 2. parapodia; 3. trochoforu; 4. chlorokruorin; 5. palolo zelený a afroditka plstnatá ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

20 1.Obojetník jiným názvem. 2.Proteinový pokryv těla. 3.Název larvy mnohoštětinatců (CH v jednom políčku). 4.Název přepážky článků u kroužkovců. 5.Pestrý mnohoštětinatec = mořská housenka. 6.Název způsobu pohybu u kroužkovců. 7.Název vylučovacího ústrojí u kroužkovců. 8.Název tělní dutiny u kroužkovců. 9.Mnohoštětinatec se zvláštním způsobem rozmnožování. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

21 1.HERMAFRODIT 2.KUTIKULA 3.TRO CH OFORA 4.SEPTUM 5.AFRODITKA 6.PERISTALTICKÝ 7.METANEFRIDIE 8.COELOM 9.PALOLO Ú.: Vysvětlete tajenku a vyjmenujte zástupce. [30]

22  Jsou bez končetin, ale se štětinkami (4 páry na článku)  Dýchají celým povrchem těla  Hermafrodité − vajíčka kladou do opasku, který svlékají za vzniku kokonu  Přímý vývin [19]

23 Žížala obecná  Na přední části má hmatový prstík  Žije v půdě  Pohybuje se peristalticky, provzdušňuje půdu  Rozkládá organickou hmotu, vytváří humus [20] Ú.: K čemu slouží opasek?

24 Žížala hnojní  V půdě se vyskytuje výjimečně  Velmi se jí daří v kompostu, hnoji a v hnijící vegetaci [21] [22] Měří 6–10 cm.

25 Nitěnka obecná  Žije zavrtaná v bahně, odkud vyčnívá jen její zadní konec, kterým dýchá  Je červená díky hemoglobinu  Používá se jako krmivo pro rybičky [23]

26 ODKAZY NA VIDEA: http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2Tc dbiQ http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2Tc dbiQ  http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2Tc dbiQ http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLl sew&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLl sew&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLl sew&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7 MaFQQhttp://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7 MaFQQ nitěnky  http://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7 MaFQQ http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4 NQJ5Y&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4 NQJ5Y&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4 NQJ5Y&feature=related

27  Dýchám celým povrchem těla.  Měřím 6 až 10 cm.  Mám přímý vývin a opasek.  Daří se mi na kompostu. [21] Žížala hnojní ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

28 1. U máloštětinatců hovoříme o heteronomní segmentaci. 2. Vývin máloštětinatců je přes larvu trochoforu. 3. Střevní řasa se nazývá hepatopankreas. 4. Máloštětinatci vylučují pomocí solenocytů. 5. Nitěnka obecná dýchá vzdušnicemi. 6. Máloštětinatci mají na článku 2 páry štětinek. 1. homonomní; 2. přímý; 3. tyflosolis; 4. metanefridiemi; 5. zadním koncem těla; 6. 4 páry ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

29 1.Název vylučovacího ústrojí u kroužkovců. 2.Jiným slovem stejnoměrné (článkování). 3.Máloštětinatec, potrava pro rybičky. 4.Tělní dutina kroužkovců. 5.Střevní řasa u kroužkovců. 6.Proteinový pokryv těla. 7.Dravý mnohoštětinatec. 8.Název končetin u mnohoštětinatců (množné číslo). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

30 1.METANEFRIDIE 2.HOMONOMNÍ 3.NITĚNKA 4.COELOM 5.TYFLOSOLIS 6.KUTIKULA 7.NEREIDKA 8.PARAPODIA Ú.: Vysvětlete tajenku a rozdělte ji na jednotlivé třídy. [30]

31  Nepravé článkování  Ztráta štětinek  Příústní a koncové přísavky  Některé jsou ektoparazité  Ve slinných žlázách hirudin proti srážení krve [24]Ú.: Co je to ektoparazit?

32 Pijavka lékařská  Je až 15 cm dlouhá  Vyskytuje se vzácněji  Dříve se používala v lékařství k „pouštění žilou“ − ke zlepšení krevního oběhu  Někde se používá i dnes [25] Ú.: Proč se o některých lidech říká, že jsou pijavice?

33 Pijavka koňská  Žije dravě  Živí se drobnými bezobratlými živočichy  Žije i v ČR ve stojatých vodách  Pohybuje se střídavým přichycováním přísavek [26] DALŠÍ ZÁSTUPCI PIJAVIC: Chobotnatka rybí – cizopasí na těle ryb, má výrazné přísavky. Hltanovka bahenní – žije pod kameny i ve znečištěných vodách, loví drobné vodní živočichy.

34 ODKAZY NA VIDEA:   http://www.youtube.com/watch?v=aLRb 2ynf2kshttp://www.youtube.com/watch?v=aLRb 2ynf2ks  terapie http://www.youtube.com/watch?v=SxZbzZ5 RE40&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=SxZbzZ5 RE40&feature=related   http://www.youtube.com/watch?v=- kGyaH0fsK0http://www.youtube.com/watch?v=- kGyaH0fsK0   http://www.youtube.com/watch?v=fmwd- 19p300&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=fmwd- 19p300&feature=related  terapie (7 min.) http://www.youtube.com/watch?v=Lq_jyxH L-AM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Lq_jyxH L-AM&feature=related   http://www.youtube.com/watch?v=Ur6FFW Y6boIhttp://www.youtube.com/watch?v=Ur6FFW Y6boI

35  Mám nepravé článkování těla.  Parazituji pomocí přísavek.  Využívají mě při terapiích. [25] Pijavka lékařská ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

36 ODKAZY NA VIDEA:   http://www.youtube.com/watch?v=4Ghq_h LN1uM&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=4Ghq_h LN1uM&feature=related  nápad, jaké typy prezentací jsou schopni žáci vytvořit − zpestří se tím výuka  nápad, jaké typy prezentací jsou schopni žáci vytvořit − zpestří se tím výuka http://www.youtube.com/watch?v=ld2ER3L rkiY&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ld2ER3L rkiY&feature=related

37  Kroužkovci  Pijavice  Homonomní segmentace  Trochofora  Palolo zelený  Hemoglobin  Krevní barvivo  Obrvená larva  Annelida  Mnohoštětinatec  Hirudinea  Rovnoměrné článkování těla Ú.: Jakým způsobem fungují u kroužkovců metanefridie?

38  Co je to coelom?  Co je to homonomní segmentace?  Jaký typ nervové soustavy mají kroužkovci?  Jaký typ vylučování mají kroužkovci?  Charakterizujte stavbu těla a zástupce mnohoštětinatců.  Charakterizujte stavbu těla a zástupce máloštětinatců.  Vysvětlete funkci opasku u žížal.  Charakterizujte stavbu těla a zástupce pijavic.  K čemu slouží hirudin?

39  Mnohoštětinatci  Metanefridie  Septum  Chlorokruorin  Nitěnka obecná  Chobotnatka rybí  Výrazné přísavky  Přepážka článků  Polychaeta  Máloštětinatci  Vylučovací soustava  Krevní barvivo Ú.: Jaký je rozdíl v dýchání mnohoštětinatců a máloštětinatců?

40 1. KRADENIE 2. OP LOLA 3. TOD AFRIKA 4. CENO ARTUR 5. ALŽÍŽA 6. KINA TĚN 7. JA KVAPI 1. NEREIDKA 2. PALOLO 3. AFRODITKA 4. ROURNATEC 5. ŽÍŽALA 6. NITĚNKA 7. PIJAVKA ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

41  Máloštětinatci  Coelom  Tyflosolis  Parapodia  Nereidka  Hirudin  Proti srážení krve  Končetiny  Oligochaeta  Střevní řasa  Mnohoštětinatec  Tělní dutina Ú.: Jaký je rozdíl v segmentaci máloštětinatců a pijavic?

42 Mnohoštěti- natci MáloštětinatciPijavice Článkování Typický znak Vylučování Dýchání Cévní soustava Nervová soustava Pohlavní soustava Vývin Látka v krvi Zástupci

43 Mnohoštěti- natci MáloštětinatciPijavice Článkovánístejnoměrné nepravé Typický znakparapodiaštětinkypřísavky Vylučovánímetanefridie Dýchánížábrycelý povrch Cévní soustavauzavřená Nervová soustava gangliová žebříčkovitého typu Pohlavní soustava gonochoristéhermafrodité Vývinnepřímýpřímý Látka v krvichlorokruorinhemoglobinhirudin Zástupci nereidka, palolo, afroditka, rournatec,… žížala, nitěnka, potočnice,… pijavka, chobotnatka, hltanovka,…

44 12 7 3456 14 20 2625 19 13 8 1615 1211109 22 26 21 1817 30 24 29 23 28 Rournatec vějířový ŘEŠENÍ KLIKEJTE NA VYBRANÁ ČÍSLA

45  Pomůcky: žížala, filtrační papír, lupa, delší zkumavka či trubička, pinzeta, tmavý papír, lampička či baterka  Žížalu přeneste na filtrační papír. Pozorujte vnější stavbu těla, způsob pohybu. Úkoly: Proč je slyšet šustění a jak se nazývá typ pohybu žížaly?  Polovinu zkumavky obalte černým papírem. Do neobalené části vložte žížalu a rozsviťte nad ní lampičku či baterku. Jakou vlastnost jste zpozorovali? Žížalu vraťte zpět do přírody.  Otázky: U žížaly se projevuje regenerační schopnost. Proč ale při přetržení dorůstá jen část s opaskem? Proč při delším dešti vylézají žížaly na povrch? Který typ půdy má nejvíce humusu?

46  Pomůcky: žížala, 60% ethanol (líh), Petriho miska, pinzeta, pitevní či jiná miska (od masa), špendlíky, nůžky, lupa, preparační jehla, skalpel  Postup: Žížalu učitel šetrně usmrtí vložením do 60% ethanolu. Opláchněte ji a břišní stranou položte na pitevní misku. Oba konce žížaly připevněte špendlíky. Pinzetou nadzdvihněte pokožku a skalpelem či nůžkami ji nastřihněte. Řezejte opatrně svalovinou vedle hřbetní cévy směrem k hlavě. Pokožku i svalovinu odchlipujte do stran a upevňujte špendlíky. Prohlížejte očima i lupou. (Kdo chce, může si přinést chirurgické rukavice.)  Proveďte nákres s popisem. Není třeba, aby učitel zbytečně usmrcoval žížaly, LP se může uskutečnit (s žáky – dobrovolníky) po velkém dešti a pracuje se s uhynulými žížalami.

47  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 807238211X.  Philcha. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annelid_Cross-sect_02.png  Reytan. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg  Lycaon. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerr0328.jpg  Nike-a. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metanefridie_Lumbricus_terrestris.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Chaetopoda-edit.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borstenwurmer_des_Meeres.png  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nephtys_hombergii.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta_anatomy_cs.svg

48  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta,_nervous_system.svg  Alexander Semenov. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis_pellagica.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palolo00.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_good_catch_of_palolo_nps_gov.jpg  MichaelMaggs. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphrodita_aculeata_(Sea_mouse).jpg  M.Buschmann. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphrodita_aculeata_1.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis_small.gif  Mark Blaxter. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis.jpg  Albert Kok. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirographis.JPG  Royonx. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirographis_Spalanzanii.jpg  Neil916. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaete_GLERL_1.jpg

49  Michael Linnenbach. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regenwurm1.jpg  Mihai Duguleana. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redwiggler1.jpg  Toby Hudson. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eisenia_fetida_on_compost_bin.jpg  Zorba the Geek. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_is_this_life_form%5E_Tubifex_tubifex,_apparentl y_-_geograph.org.uk_-_564329.jpg  Chris Schuster. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leech_blutegel.jpg  GlebK. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucking_leech.jpg  Christian Fischer. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HaemopisSanguisuga.jpg  Xvazquez. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trocofora.svg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P._lamarckii_trocophora_immunofluorescence.JPG  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faroe_stamp_208_anthropochora_- _earthworm_(Lumbricus_terrestris).jpg  Rursus. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignoranzzia.svg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google