Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů. Současná doporučení pro podávání bisfosfonátů V.Vít Urologická klinika FN Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů. Současná doporučení pro podávání bisfosfonátů V.Vít Urologická klinika FN Brno,"— Transkript prezentace:

1 Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů. Současná doporučení pro podávání bisfosfonátů V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU

2 Výskyt kostních mts u různých maligních onemocnění 5letá světová prevalence /tisíce/ Incidence kostních mts (%) Medián přežití (měsíce) Prostata155565-7512-53 Moč.měch.1000406-9 Ledviny48020-2512 Prsa386065-7519-25 Plíce139430-406-7 Melanom53314-456 Št. žláza 4756048 Myelom14470-956-54 Saad F. et al.: Cancer, 2007, 110(8), 1860-1867

3 Incidence a mortalita karcinomu prostaty

4 Karcinom prostaty – detekce podle stádií

5 Kostní diseminace a kvalita života Kostní metastázy způsobují závažné kostní příhody(SRE): –Bolesti –Patologické zlomeniny –Míšní komprese (7%) –Hyperkalcemii –Anemie při myelosupresi Následky kostních příhod –Potřeba ozáření nebo operace (4% mortalita) –Ztráta funkční nezávislosti –Snížení kvality života –Kratší přežití

6 Mechanizmus vzniku kostních mts

7 Lokalizace fraktur u karcinomu prostaty Léčba bisfosfonáty u 11-30% pacientů až po patologické fraktuře Léčba bisfosfonáty v průměru za 362 dní od dg kostních mts

8 Karcinom prostaty – přežití po vzniku kostní příhody 1.Delea T et al. Oncology. 2004;67:390-396. Sandler A et al. N Engl J Med. 2006;355:2542-2550. 2.Lipton A et al. Cancer. 2000;88:1082-1090. Miller K et al. N Engl J Med. 2007;357:2666-2676. 3.Berenson JR et al. N Engl J Med. 1996;334:488-493. Kumar SK et al. Blood. 2008;111:2516-2520. 4.Saad F et al. J Natl Cancer Inst. 2004;96:879-882. Coleman RE. Cancer. 1997;80(suppl):1588-1594. Medián doby do vzniku kostní příhody vs. medián přežití měsíce

9 Cíle léčby kostních metastáz Snížení rizika vzniku kostní příhody –(tzv. SRE- Skeletal Related Event: patologická fraktura, kompresivní fraktura páteře, hyperkalcemie) Oddálení vzniku kostní příhody Prodloužení života a zvýšení kvality života Analgetický účinek Coleman. Cancer. 1997;80(suppl. 8):1588-1594. Lipton A. Toward New Horizons: The future of Bisphosphonate Therapy. The Oncologist 2004; 9: 38-48

10 Bisfosfonáty Syntetické analogy pyrofosfátu Aktivace v kostech – aktivity a přežití osteoklastů, redukce kostní resorpce. 1. generace – ( bez N v molekule) – etidronát, klodronát 2. generace – ( 1x N) - pamidronát, ibadronát 3. generace – ( 2x N) - zoledronát

11 Výsledky randomizovaných studií účinnosti 1. a 2. generace bisfosfonátů oproti placebu na kostní bolest u pacientů s karcinomem prostaty 1. Smith JA. J Urol 1989;141:85-87; 2. Elomaa I, et al. Int Urol Nephrol 1992;24:159-166; 3. Strang P, et al. Anticancer Res 1997;17:4717-4721; 4. Kylmäla T, et al. Br J Cancer 1997;76:939-942; 5. Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21:3335-3342 6. Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:4277-4284. léčivoautorNprimární cílvýsledek etidronátSmith 1989 1 57 bolest neprokázáno klodronátElomaa 1992 2 99 bolest neprokázáno klodronátStrang 1997 3 55 bolest neprokázáno klodronátKylmäla 1997 4 57 bolest neprokázáno + estramustin Mitox/PredErnst 2003 5 204 bolest neprokázáno ± i.v. klodron i.v. pamidronátSmall 2003 6 378 bolest neprokázáno

12 Neprokázán rozdíl oproti placebu Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:4277-4284. N = 378 pamidronát 90 mg placebo 0 0.1 0.2 0.3 0.4 celkem 25% P = 1.0 Podíl SRE ______ Pacienti se SRE Roční SMR/ rok P = 0.942 1.56 1.51 0 1 2 3 celkem Průměrná roční četnost SRE Pamidronát v indikaci karcinomu prostaty

13 Studie NCIC CTG: mitoxantron/prednisone +/- klodronát u pacientů s HRPC Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21:3335-3342. Klodronát neprokázal účinnost ve zvýšení četnosti paliativní odpovědi oproti placebu 46% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% klodronátplacebo P = 0.54 % pacientů

14 Kyselina zoledronová: výsledky klinických studií Zometa ® signifikantně snižuje riziko vzniku kostní příhody o 36%, p= 0.002 1 Doba do vzniku první kostní příhody je Zometa ® - 488 dní vs. placebo - 321 dní p=0.009 2 Zometa ® prodlužuje přežití u pacientů s karcinomem prostaty o 2.6 měsíců oproti placebu p= 0.103 3 Zometa ® prokázala klinicky a statisticky signifikantní analgetický účinek u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty oproti placebu p= 0.034 4 1. Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004: 879-882. 2. Saad F, et al. J Natl Cancer Inst. 2004;96:879-882 3. Saad F, et al. Presented at: American Urological Association Annual Meeting; April 26-May 1, 2003; Chicago, Illinois. Abstract. 1472 4. Eastham J, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2005;23:393S. Abstract 4561

15 Proč Zometa u karcinomu prostaty ? Pouze u přípravku Zometa ® byl prokázán klinicky signifikantní účinek i u metastazujícího karcinomu prostaty Pouze Zometa ® je registrována pro léčbu metastazujícího karcinomu prostaty Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004, 879-882 ; Souhrn údajů o přípravku Zometa, 4.6.2007.

16 Schválené indikace u jednotlivých i.v. bisfosfonátů Indikace HCM Karcinom prsu Mnohočet. myelom Karcinom prostaty Jiné solidní nádory klodronát pamidronát zoledronát ibandronát

17 Kyselina zoledronová přerušuje bludný kruh kostní destrukce Green JR. Oncologist. 2004;9(suppl 4):3-13. Artist’s depictions based on preclinical studies. Kyselina zoledronová působí přímo v kostní tkáni a přerušuje bludný kruh destrukce- inhibicí aktivity osteoklastů a osteoblastů a zásahem do adheze nádorových buněk

18 Kyselina zoledronová - SPC Kromě inhibice kostní resorpce má kyselina zoledronová navíc některé protinádorové vlastnosti, které by mohly přispívat k celkové účinnosti léčby kostních metastáz. V preklinických studiích byly demonstrovány následující vlastnosti:

19 Kyselina zoledronová - SPC In vivo: Inhibice osteoklastické kostní resorpce, která ovlivňuje mikroprostředí kostní dřeně a zhoršuje tak podmínky pro růst nádorových buněk, antiangiogenetický účinek, analgetický účinek In vitro: Inhibice osteoblastické proliferace, přímý cytostatický a pro-apoptotický účinek na nádorové buňky, synergický cytostatický účinek spolu s ostatními protinádorovými léky, antiadhezivní/antiinvazivní působení.

20 In vitro a preklinická data: kyselina zoledronová vykazuje přímé i nepřímé protinádorové účinky Indukuje apoptózu nádorové buňky Synergie s protinádorovou léčbou Inhibuje cévní novotvorbu Snižuje přilnutí nádoru ke kosti Snižuje migraci nádorových buněk Aktivuje imunitní systém (T buňky) Přímý protinádorový účinek Nepřímý protinádorový účinek In vitro a preklinická data nemusí korelovat s klinickou účinností

21 Kyselina zoledronová potencuje cytotoxické účinky protinádorové terapie u karcinomu prostaty 00.010.1110100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 × 100 = % životaschopných buněk Docetaxel (ng/ml) Docetaxel +/- kys. Zoledronová (ZOL) 1 Docetaxel Docetaxel + ZOL 25 µM Docetaxel + ZOL 50 µM Přímý protinádorový účinek 0 100 80 60 40 20 Životaschopné buňky po 72 hod. (% kontrola) Gemcitabin (µg/ml) 00.00010.0010.010.11.0 GEM GEM + ZOL, 25 µM GEM + ZOL, 100 µM GEM + ZOL, 50 µM 1.Ullén A, et al. Acta Oncol. 2005;44:644-650. 2.Ullén A, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003;22. Abstract 1737 Gemcitabin (GEM) +/- kys. Zoledronová (ZOL) 2

22 Zometa v odborných doporučeních pro léčbu metastatického karcinomu prostaty Doporučené postupy National Cancer Comprehensive Network (NCCN) 2008 1 : –Kyselina zoledronová je klinicky významnou terapeutickou strategií u pacientů s karcinomem prostaty a kostními metastázami Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU )2 –Bisfosfonáty by měly být nabídnuty pacientům s kostními metastázami (klinicky zkoušena byla především kyselina zoledronová), aby se zabránilo kostním příhodám (dop. stupně A) Doporučené postupy British Association of Urological Surgeons (BAUS) 3 : –Kyselina zoledronová je v současné době jediný schválený bisfosfonát pro léčbu pacientů s karcinomem prostaty, který prokázal vysokou účinnost v paliaci a prevenci vzniku kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty Doporučení 3. mezinárodní konference o léčbě karcinomu prostaty 2003 4 : –Kyselina zoledronová se doporuičuje podávat u symptomatických i asymptomatických pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu 1. National Cancer Comprehensive Network. VI.2008. Prostate Cancer 2008. 2. Heidenreich A, et al. EAU guidelines on prostate cancer. EAU 2008. 3. The British Association of Urological Surgeons. Guidelines on treatment 2005. 4. Carrol PR. 3rd Intern. Consultation on Prostate Cancer, Paris 2003.

23 Směrnice k používání bisfosfonátů u solidních nádorů:doporuční mezinárodního panelu odborníků (2008) „ …kyselina zoledronová je v současné době bisfosfonátem volby pro pacienty s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu Primární nádor Doporučení panelu odborníků Karcinom prsu amino-bisfosfonáty (preference i.v. formy) Karcinom prostaty Zometa ® Karcinom plic Zometa ® Renální karcinom Zometa ® Ostatní solidní nádory Zometa ® Aapro M., Abrahamsson P.A., Body J.J., Coleman R.E., Colomer R., Costa L., Crino L., Dirix L., Gnant M., Gralow J., Hadji P., Hortobagyi G.N., Jonat W., Lipton A., Monnier A., Paterson A.H.G., Rizzoli R., and Thurlimann B. Ann Oncol. 2008;19:420-432. Aapro M., Abrahamsson P.A., Body J.J., Coleman R.E., Colomer R., Costa L., Crino L., Dirix L., Gnant M., Gralow J., Hadji P., Hortobagyi G.N., Jonat W., Lipton A., Monnier A., Paterson A.H.G., Rizzoli R., and Thurlimann B. Ann Oncol. 2008;19:420-432.

24 Účinnost a bezpečnost přípravku Zometa - potvrzení v běžné klinické praxi –Podání přípravku Zometa 4mg u pacientů se solidním nádorem a kostními metastázami v doporučeném dávkovacím schématu 1 x 3-4 týdny statisticky významně snižuje výskyt kostních příhody oproti pacientům bez léčby * Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO 2007. Poster 6596 Snížení o 63% P<.05 Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg, 1 x 3- - 4 týdny ) Bez léčby Výskyt kostních příhod v závislosti na podání léčby 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 0 Měsíční výskyt SREs 0.16 0.43

25 Nesprávné podávání přípravku Zometa významně snižuje jeho účinnost a ohrožuje pacienty vznikem kostní příhody *Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO 2007. Poster 6596 Snížení o 48% P<.05 ZOMETA v méně frekventních dávkovacích režimech Výskyt kostních příhod v závislosti na dávkovacím režimu –Zometa u pacientů s kostními metastázami podávaná v méně frekventních dávkovacích režimech: významné snížení významné snížení účinnosti léčby účinnosti léčby 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 0 Měsíční výskyt SREs Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg, 1 x 3--4 týdny) 0.16 0.31 SRE: skeletal-related event; kostní příhoda

26 Dlouhodobé podávání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod Léčba přípravkem ZOMETA 4 mg jednou za 3-4 týdne vs. žádná léčba Hatoum HT et al. ASCO 2007. Abstract 6596. 31-90 dní91-180 dní181-365 dní>365 dní 0.43 0.37 0.24 0.18 0.11 0 0.15 0.30 0.45 měsíční výskyt kostních příhod Žádná léčba Léčba přípravkem ZOMETA  Časné přerušení léčby přípravkem Zometa zvyšuje riziko vzniku kostních příhod

27 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů Pacienti s HRPC mají být léčeni kyselinou zoledronovou z důvodu prevence vzniku kostních příhod a zvýšení kvality života U pacientů se solidními nádory jinými než je karcinom prsu a prostaty ( ledvina, měchýř) metastazujícími do kostí by měla být zvážena léčba kyselinou zoledronovou. Je nutné zhodnotit celkový stav a očekávané přežití pacienta Podání BP má být zahájeno okamžitě po zjištění kostních metastáz Terapie BP vede k významné kontrole bolesti při metastatickém onemocnění kostí Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

28 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů U pacientů s rizikem vzniku osteopenie nebo osteoporózy následkem CHT nebo HT se má zvážit preventivní podání BP, nejvíce důkazů je v současné době pro podání kyseliny zoledronové Riziko vzniku SRE je trvalé. Doporučuje se podání BP podobu 2 let, a to i v případě, že během této doby dojde u pacienta k výskytu kostní příhody. Dlouhodobější podání závisí na individuálním zvážení lékaře Přechodné reakce akutní fáze nejsou důvodem k přerušení léčby a lze jim předcházet preventivním podáním analgetik Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

29 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů U pacientů s renální insuficiencí se doporučuje dávky snížit, prodloužit dobu infuse K prevenci renální toxicity při léčbě i.v. BP mají být pacienti před léčbou dostatečně hydratováni, doporučuje se pravidelně sledovat hladiny sérového kreatininu Před zahájením léčby BP by měli pacienti absolvovat zubní vyšetření a měla by jim být zdůrazněna nutnost důkladné ústní hygieny Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10, 420-433

30 Závěr –Kostní metastázy způsobují závažné kostní příhody –Kostní příhody snižují kvalitu života a zkracují přežití pacienta –Nové léčebné přístupy a prodloužené přežití pacientů zvyšují pravděpodobnost vzniku kostní příhody –Kyselina zoledronová narušuje bludný kruh kostní destrukce a vykazuje protinádorovou aktivitu –Kyselina zoledronová prokázala klinicky významné účinky v léčbě kostních metastáz u karcinomu prostaty –Zometa je jediný bisfosfonát doporučený napříč spektrem guidelines v indikaci karcinomu prostaty metastazujícím do skeletu –Výsledky běžné klinické praxe potvrzují výhody a přínosy léčby přípravkem Zometa ve schválených indikacích –Dlouhodobé podání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod –Zkoumání možnosti užití v prevenci vzniku kostních metastáz / ZEUS/


Stáhnout ppt "Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů. Současná doporučení pro podávání bisfosfonátů V.Vít Urologická klinika FN Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google