Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU"— Transkript prezentace:

1 V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU
Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů. Současná doporučení pro podávání bisfosfonátů V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU

2 Výskyt kostních mts u různých maligních onemocnění
5letá světová prevalence /tisíce/ Incidence kostních mts (%) Medián přežití (měsíce) Prostata 1555 65-75 12-53 Moč.měch. 1000 40 6-9 Ledviny 480 20-25 12 Prsa 3860 19-25 Plíce 1394 30-40 6-7 Melanom 533 14-45 6 Št. žláza 475 60 48 Myelom 144 70-95 6-54 Saad F. et al.: Cancer, 2007, 110(8),

3 Incidence a mortalita karcinomu prostaty

4 Karcinom prostaty – detekce podle stádií

5 Kostní diseminace a kvalita života
Kostní metastázy způsobují závažné kostní příhody(SRE): Bolesti Patologické zlomeniny Míšní komprese (7%) Hyperkalcemii Anemie při myelosupresi Následky kostních příhod Potřeba ozáření nebo operace (4% mortalita) Ztráta funkční nezávislosti Snížení kvality života Kratší přežití

6 Mechanizmus vzniku kostních mts

7 Lokalizace fraktur u karcinomu prostaty
Léčba bisfosfonáty u 11-30% pacientů až po patologické fraktuře Léčba bisfosfonáty v průměru za 362 dní od dg kostních mts

8 Karcinom prostaty – přežití po vzniku kostní příhody
Medián doby do vzniku kostní příhody vs. medián přežití měsíce 1.Delea T et al. Oncology. 2004;67: Sandler A et al. N Engl J Med. 2006;355: Lipton A et al. Cancer. 2000;88: Miller K et al. N Engl J Med. 2007;357: Berenson JR et al. N Engl J Med. 1996;334: Kumar SK et al. Blood. 2008;111: Saad F et al. J Natl Cancer Inst. 2004;96: Coleman RE. Cancer. 1997;80(suppl):

9 Cíle léčby kostních metastáz
Snížení rizika vzniku kostní příhody (tzv. SRE- Skeletal Related Event: patologická fraktura, kompresivní fraktura páteře, hyperkalcemie) Oddálení vzniku kostní příhody Prodloužení života a zvýšení kvality života Analgetický účinek The study population included patients with prostate cancer and a history of metastatic bone disease who demonstrated disease progression despite hormonal therapy Rising serum PSA (3 consecutive measurements) was used as a biochemical measure of disease progression. The third measurement of PSA must have been obtained within 8 weeks of trial entry to ensure that all patients entered the trial at approximately the same point in the clinical progression of their disease Patients who required the use of strong opiate analgesics, who had impaired performance status (ECOG performance status > 2), or evidence of renal dysfunction (serum creatinine > 3.0 mg/dL at study entry) were not considered to be at an early stage of disease progression, and were therefore excluded from the study Patients were also excluded if they had received prior bisphosphonate treatment, treatment with any marketed drugs/therapies that would be expected to affect osteoclast activity (ie, calcitonin, mithramycin, or gallium nitrate) within 2 weeks before study randomization, or if they had liver metastases, symptomatic brain metastases, severe cardiovascular disease, refractory hypertension, or symptomatic coronary artery disease Coleman. Cancer. 1997;80(suppl. 8): Lipton A. Toward New Horizons: The future of Bisphosphonate Therapy. The Oncologist 2004; 9: 38-48

10 Bisfosfonáty Syntetické analogy pyrofosfátu
Aktivace v kostech – aktivity a přežití osteoklastů, redukce kostní resorpce. 1. generace – ( bez N v molekule) – etidronát, klodronát 2. generace – ( 1x N) - pamidronát, ibadronát 3. generace – ( 2x N) - zoledronát

11 Výsledky randomizovaných studií účinnosti 1. a 2
Výsledky randomizovaných studií účinnosti 1. a 2. generace bisfosfonátů oproti placebu na kostní bolest u pacientů s karcinomem prostaty léčivo autor N primární cíl výsledek etidronát Smith bolest neprokázáno klodronát Elomaa bolest neprokázáno klodronát Strang bolest neprokázáno klodronát Kylmäla bolest neprokázáno + estramustin Mitox/Pred Ernst bolest neprokázáno ± i.v. klodron i.v. pamidronát Small bolest neprokázáno In contrast to studies in breast cancer and multiple myeloma, several randomized, placebo-controlled trials of early generation bisphosphonates, including pamidronate, failed to demonstrate a significant clinical benefit in patients with prostate cancer and bone metastases. The majority of these trials failed to demonstrate a significant reduction in bone pain compared with the placebo group (primary end point). The most recent trials of IV pamidronate (90 mg) and IV clodronate (1,500 mg) reported by, Lipton and Ernst, respectively, assessed the impact of therapy with early generation bisphosphonates on skeletal complications. Neither of the trials was able to show a significant reduction in radiation therapy to bone or in the incidence of fracture. References: Smith JA. Palliation of painful bone metastases from prostate cancer using sodium etidronate: results of a randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled study. J Urol 1989;141:85-87. Elomaa I, Kylmala T, Tammela T, et al. Effect of oral clondronate on bone pain. A controlled study in patients with metastatic prostatic cancer. Int Urol Nephrol 1992;24: Lipton A, Small E, Saad F, et al. The new bisphosphonate, Zometa (zoledronic acid), decreases skeletal complications in both osteolytic and osteoblastic lesions: a comparison to pamidronate. Cancer Invest 2002;20(suppl 2):45-54. Ernst DS, Tannock IF, Venner PM, et al. Randomized placebo controlled trial of mitoxantrone/prednisone and clodronate versus mitoxantrone/prednisone alone in patients with hormone refractory prostate cancer (HRPC) and pain: National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group Study. Proc Am Soc Clin Oncol 2002;21:1771. Abstract 705. 1. Smith JA. J Urol 1989;141:85-87; 2. Elomaa I, et al. Int Urol Nephrol 1992;24: ; 3. Strang P, et al. Anticancer Res 1997;17: ; 4. Kylmäla T, et al. Br J Cancer 1997;76: ; 5. Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21: 6. Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:

12 Pamidronát v indikaci karcinomu prostaty
Neprokázán rozdíl oproti placebu pamidronát 90 mg placebo Pacienti se SRE ______ N = 378 Průměrná roční četnost SRE 0.4 3 P = 1.0 0.3 P = 0.942 25% 25% 2 Podíl SRE Roční SMR/ rok 1.56 1.51 0.2 In the study conducted by Small et al., 378 patients with bone pain secondary to metastatic prostate cancer were randomly assigned to receive either 90 mg pamidronate or placebo IV every 3 weeks for 27 weeks. Efficacy endpoints included Brief Pain Inventory (BPI) scores, analgesic use, and occurrence of SREs (defined as pathologic fracture, radiation or surgery to bone, spinal cord compression, or hypercalcemia) At week 27, there was no sustained significant differences between pamidronate and placebo for the percentage of patients who experienced an SRE (25% in each group; P = 1.0), the skeletal morbidity rate (1.56 events/year for pamidronate versus events/year for placebo; P = .942), mean change from baseline pain scores (P = .705), or analgesic use (P = .314) Overall, pamidronate failed to demonstrate a significant treatment benefit compared with placebo in either reduction of bone complications or palliation of bone pain in men with prostate cancer and bone metastases Reference: Small EJ, Smith MR, Seaman JJ, Petrone S, Kowalski MO. Combined analysis of two multicenter, randomized, placebo-controlled studies of pamidronate disodium for the palliation of bone pain in men with metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2003;21: 1 0.1 celkem celkem Small EJ, et al. J Clin Oncol 2003;21:

13 Studie NCIC CTG: mitoxantron/prednisone +/- klodronát u pacientů s HRPC
Klodronát neprokázal účinnost ve zvýšení četnosti paliativní odpovědi oproti placebu P = 0.54 50% 46% 39% 40% Clodronate-based treatment did not increase the rate of palliative response. The primary endpoint of palliative response was achieved in 46 (46%) of 104 patients on the clodronate arm and in 41 (39%) of 105 patients on the placebo arm (P = 0.54). Furthermore, the median duration of response, overall survival, disease progression-free survival, and quality of life were similar between the two treatment arms. Reference: Ernst DS, Tannock IF, Winquist EW, et al. Randomized, double-blind, controlled trial of mitoxantrone/prednisone and clodronate versus mitoxantrone/prednisone and placebo in patients with hormone-refractory prostate cancer and pain. J Clin Oncol 2003;21: 30% % pacientů 20% 10% 0% klodronát placebo Ernst DS, et al. J Clin Oncol 2003;21:

14 Kyselina zoledronová: výsledky klinických studií
Zometa® signifikantně snižuje riziko vzniku kostní příhody o 36%, p= Doba do vzniku první kostní příhody je Zometa® dní vs. placebo dní p=0.0092 Zometa® prodlužuje přežití u pacientů s karcinomem prostaty o 2.6 měsíců oproti placebu p= Zometa® prokázala klinicky a statisticky signifikantní analgetický účinek u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty oproti placebu p= 1. Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004: Saad F, et al. J Natl Cancer Inst. 2004;96: Saad F, et al. Presented at: American Urological Association Annual Meeting; April 26-May 1, 2003; Chicago, Illinois. Abstract Eastham J, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2005;23:393S. Abstract 4561

15 Proč Zometa u karcinomu prostaty ?
Pouze u přípravku Zometa® byl prokázán klinicky signifikantní účinek i u metastazujícího karcinomu prostaty Pouze Zometa® je registrována pro léčbu metastazujícího karcinomu prostaty Saad F, et al. Journal of the National Cancer Institute, June 2004, ; Souhrn údajů o přípravku Zometa,

16 Schválené indikace u jednotlivých i.v. bisfosfonátů
HCM Karcinom prsu Mnohočet. myelom Karcinom prostaty Jiné solidní nádory klodronát pamidronát zoledronát ibandronát

17 Kyselina zoledronová přerušuje bludný kruh kostní destrukce
Kyselina zoledronová působí přímo v kostní tkáni a přerušuje bludný kruh destrukce- inhibicí aktivity osteoklastů a osteoblastů a zásahem do adheze nádorových buněk Artist’s depictions based on preclinical studies. ZOMETA interrupts the vicious cycle of bone destruction through multiple effects. Although the antiresorptive mechanism of ZOMETA is not fully understood, preclinical studies have shown that ZOMETA prevents tumor cell adhesion to the bone matrix, inhibits osteoclast activity, and induces apoptosis (programmed cell death) of osteoclasts, thus inhibiting bone resorption.1,2 References: 1. Green JR. Bisphosphonates: preclinical review. Oncologist. 2004;9 (suppl 4): ZOMETA Summary of Product Characteristics. Green JR. Oncologist. 2004;9(suppl 4):3-13.

18 Kyselina zoledronová - SPC
Kromě inhibice kostní resorpce má kyselina zoledronová navíc některé protinádorové vlastnosti, které by mohly přispívat k celkové účinnosti léčby kostních metastáz. V preklinických studiích byly demonstrovány následující vlastnosti:

19 Kyselina zoledronová - SPC
In vivo: Inhibice osteoklastické kostní resorpce, která ovlivňuje mikroprostředí kostní dřeně a zhoršuje tak podmínky pro růst nádorových buněk, antiangiogenetický účinek, analgetický účinek In vitro: Inhibice osteoblastické proliferace, přímý cytostatický a pro-apoptotický účinek na nádorové buňky, synergický cytostatický účinek spolu s ostatními protinádorovými léky, antiadhezivní/antiinvazivní působení.

20 Nepřímý protinádorový
In vitro a preklinická data: kyselina zoledronová vykazuje přímé i nepřímé protinádorové účinky Nepřímý protinádorový účinek Přímý protinádorový účinek Indukuje apoptózu nádorové buňky Synergie s protinádorovou léčbou Inhibuje cévní novotvorbu Snižuje přilnutí nádoru ke kosti Snižuje migraci nádorových buněk Aktivuje imunitní systém (T buňky) Zoledronic acid may prevent metastasis through direct and/or indirect mechanisms Direct Inhibition of proliferation and induction of apoptosis Antitumor effects alone or in combination with other antineoplastic agents Indirect Inhibition of tumor angiogenesis, thereby hrozící metastasis and limiting blood flow to tumors Inhibition of osteolysis, thereby breaking the cycle of bone destruction and tumor growth in bone Reduction of tumor adhesion, thus inhibiting migration and metastasis Activation of the immunomodulatory activity of gamma delta T cells Reference Lipton A. Emerging role of bisphosphonates in the clinic-Antitumor activity and prevention of metastasis to bone. Cancer Treat Rev May 15. [Epub ahead of print] In vitro a preklinická data nemusí korelovat s klinickou účinností

21 Docetaxel +/- kys. Zoledronová (ZOL)1
Kyselina zoledronová potencuje cytotoxické účinky protinádorové terapie u karcinomu prostaty Přímý protinádorový účinek Docetaxel +/- kys. Zoledronová (ZOL)1 100 80 60 40 20 Životaschopné buňky po 72 hod. (% kontrola) Gemcitabin (µg/ml) 0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 GEM GEM + ZOL, 25 µM GEM + ZOL, 100 µM GEM + ZOL, 50 µM Gemcitabin (GEM) +/- kys. Zoledronová (ZOL)2 1.2 1.0 0.8 × 100 = % životaschopných buněk 0.6 0.4 DU-145 prostate cancer cells were treated with docetaxel with or without ZOL with cell viability assessed after 72 hours1 25 μM and 50 μM ZOL reduced viable cell counts by approximately 2% and 10%, respectively versus controls (P < .05) ZOL at 25 μM-100 μM enhanced the cytostatic effects of docetaxel ( μg/mL) in an additive/synergistic manner DU-145 prostate cancer cells were treated with gemcitabine with or without ZOL and cell viability was assessed after 72 hours2 μM ZOL reduced viable cell counts by approximately 10% to 30% compared with controls The responses to gemcitabine alone were relatively poor below doses of µg/mL ZOL dose-dependently enhanced the cytostatic effects of gemcitabine ( μg/mL) in an additive/synergistic manner These data support that ZOL, has direct antitumor effects, and can potentiate the antitumor effects of cytotoxic agents References Ullen A, Lennartsson L, Harmenberg U, et al. Additive/synergistic antitumoral effects on prostate cancer cells in vitro following treatment with a combination of docetaxel and zoledronic acid. Acta Oncol. 2005;44: Ullen A, Lennartsson L. Hjelm-Eriksson M. et al. Additive/synergistic anti-tumoral effects on prostate cancer cells in vitro following treatment with a combination of gemcitabine and zoledronic acid. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003;22(suppl):432. abstract 1737. Docetaxel 0.2 Docetaxel + ZOL 25 µM Docetaxel + ZOL 50 µM 0.01 0.1 1 10 100 Docetaxel (ng/ml) Ullén A, et al. Acta Oncol. 2005;44: Ullén A, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003;22. Abstract 1737

22 Zometa v odborných doporučeních pro léčbu metastatického karcinomu prostaty
Doporučené postupy National Cancer Comprehensive Network (NCCN) 20081: Kyselina zoledronová je klinicky významnou terapeutickou strategií u pacientů s karcinomem prostaty a kostními metastázami Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU)2 Bisfosfonáty by měly být nabídnuty pacientům s kostními metastázami (klinicky zkoušena byla především kyselina zoledronová), aby se zabránilo kostním příhodám (dop. stupně A) Doporučené postupy British Association of Urological Surgeons (BAUS)3: Kyselina zoledronová je v současné době jediný schválený bisfosfonát pro léčbu pacientů s karcinomem prostaty, který prokázal vysokou účinnost v paliaci a prevenci vzniku kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty Doporučení 3. mezinárodní konference o léčbě karcinomu prostaty 20034: Kyselina zoledronová se doporuičuje podávat u symptomatických i asymptomatických pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu 1. National Cancer Comprehensive Network. VI Prostate Cancer Heidenreich A, et al. EAU guidelines on prostate cancer. EAU The British Association of Urological Surgeons. Guidelines on treatment Carrol PR. 3rd Intern. Consultation on Prostate Cancer, Paris 2003.

23 amino-bisfosfonáty (preference i.v. formy)
Směrnice k používání bisfosfonátů u solidních nádorů:doporuční mezinárodního panelu odborníků (2008) „ …kyselina zoledronová je v současné době bisfosfonátem volby pro pacienty s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu Primární nádor Doporučení panelu odborníků Karcinom prsu amino-bisfosfonáty (preference i.v. formy) Karcinom prostaty Zometa® Karcinom plic Renální karcinom Ostatní solidní nádory Aapro M., Abrahamsson P.A., Body J.J., Coleman R.E., Colomer R., Costa L., Crino L., Dirix L., Gnant M., Gralow J., Hadji P., Hortobagyi G.N., Jonat W., Lipton A., Monnier A., Paterson A.H.G., Rizzoli R., and Thurlimann B. Ann Oncol. 2008;19:

24 Výskyt kostních příhod v závislosti na podání léčby
Účinnost a bezpečnost přípravku Zometa - potvrzení v běžné klinické praxi Výskyt kostních příhod v závislosti na podání léčby 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 Měsíční výskyt SREs Snížení o 63% Podání přípravku Zometa 4mg u pacientů se solidním nádorem a kostními metastázami v doporučeném dávkovacím schématu 1 x 3-4 týdny statisticky významně snižuje výskyt kostních příhody oproti pacientům bez léčby P<.05 0.43 0.16 In the Hatoum et al analysis of claims data, clinical practice supports the 4 mg every 3 to 4 weeks dosing schedule of ZOMETA: Using the recommended dosing schedule of ZOMETA in patients with bone metastases from solid tumors decreased the rate of SREs by 63% vs no treatment, a significant reduction.1 Reference: 1. Hatoum HT, Lin S-J, Smith MR, Barghout V, Koukouras K, Lipton A. Solid tumor cancer patients treated with zoledronic acid experienced reduced skeletal related events as compared to untreated patients in clinical practice claims database. Presented at: 43rd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology; June 1-5, 2007; Chicago, IL. Poster 6596. Bez léčby Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg , 1 x 3--4 týdny) * Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO Poster 6596

25 Nesprávné podávání přípravku Zometa významně snižuje jeho účinnost a ohrožuje pacienty vznikem kostní příhody Výskyt kostních příhod v závislosti na dávkovacím režimu 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15 Měsíční výskyt SREs Zometa u pacientů s kostními metastázami podávaná v méně frekventních dávkovacích režimech: významné snížení účinnosti léčby Snížení o 48% P<.05 0.31 0.16 Also in the Hatoum analysis, ZOMETA at the recommended dosing schedule significantly reduced the rate of SREs vs ZOMETA at less frequent dosing schedules (2 to 5 doses in 6 months) (48%, P<.05) in patients with bone metastases from solid tumors.1 Reference: 1. Hatoum HT, Lin S-J, Smith MR, Barghout V, Koukouras K, Lipton A. Solid tumor cancer patients treated with zoledronic acid experienced reduced skeletal related events as compared to untreated patients in clinical practice claims database. Presented at: 43rd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology; June 1-5, 2007; Chicago, IL. Poster 6596. Zometa v doporučeném dávkovacím režimu (4 mg , 1 x 3--4 týdny) ZOMETA v méně frekventních dávkovacích režimech * Výsledky z retrospektivní analýzy Post hoc test, P<.05. Hatoum H et al. ASCO Poster 6596 SRE: skeletal-related event; kostní příhoda

26 Dlouhodobé podávání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod
Časné přerušení léčby přípravkem Zometa zvyšuje riziko vzniku kostních příhod 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.37 0.30 0.24 0.18 měsíční výskyt kostních příhod 0.15 0.11 31-90 dní dní dní >365 dní The Hatoum et al analysis of claims data shows that continuing treatment with ZOMETA may result in greater benefits for patients. In the analysis, patients treated with ZOMETA experienced fewer SREs than untreated patients. This benefit was more pronounced the longer ZOMETA was continued at the recommended dosing schedule. Patients treated with ZOMETA for 31 to 90 days experienced SREs at a rate of 0.37 per month. The rate was further decreased for patients receiving ZOMETA for 91 to 180 days or 181 to 365 days, but the lowest rate of SREs, 0.11 per month, was seen in patients who received ZOMETA for more than 365 days.1 The nature of this retrospective claims database analysis should be considered when evaluating the study results. Timing of treatment and treatment duration were defined by dates of claims rather than by clinical endpoints and dates of drug administration. For example, the computation of follow-up was based on the date of last claim, which could have indicated a number of events including death, discontinuation of use of health services, or cancellation of health plan. Also, because the analysis included only patients with a prior SRE, the results may not be extrapolated to patients receiving ZOMETA who have not had prior SREs.1 Reference: 1. Hatoum HT, Lin S-J, Smith MR, Barghout V, Koukouras K, Lipton A. Solid tumor cancer patients treated with zoledronic acid experienced reduced skeletal related events as compared to untreated patients in clinical practice claims database. Presented at: 43rd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology; June 1-5, 2007; Chicago, IL. Abstract 6596. Žádná léčba Léčba přípravkem ZOMETA Léčba přípravkem ZOMETA 4 mg jednou za 3-4 týdne vs. žádná léčba Hatoum HT et al. ASCO Abstract 6596. 26

27 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů
Pacienti s HRPC mají být léčeni kyselinou zoledronovou z důvodu prevence vzniku kostních příhod a zvýšení kvality života U pacientů se solidními nádory jinými než je karcinom prsu a prostaty ( ledvina, měchýř) metastazujícími do kostí by měla být zvážena léčba kyselinou zoledronovou. Je nutné zhodnotit celkový stav a očekávané přežití pacienta Podání BP má být zahájeno okamžitě po zjištění kostních metastáz Terapie BP vede k významné kontrole bolesti při metastatickém onemocnění kostí Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10,

28 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů
U pacientů s rizikem vzniku osteopenie nebo osteoporózy následkem CHT nebo HT se má zvážit preventivní podání BP, nejvíce důkazů je v současné době pro podání kyseliny zoledronové Riziko vzniku SRE je trvalé. Doporučuje se podání BP podobu 2 let, a to i v případě, že během této doby dojde u pacienta k výskytu kostní příhody. Dlouhodobější podání závisí na individuálním zvážení lékaře Přechodné reakce akutní fáze nejsou důvodem k přerušení léčby a lze jim předcházet preventivním podáním analgetik Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10,

29 Doporučení mezinárodního panelu expertů pro klinické použití bisfosfonátů
U pacientů s renální insuficiencí se doporučuje dávky snížit, prodloužit dobu infuse K prevenci renální toxicity při léčbě i.v. BP mají být pacienti před léčbou dostatečně hydratováni, doporučuje se pravidelně sledovat hladiny sérového kreatininu Před zahájením léčby BP by měli pacienti absolvovat zubní vyšetření a měla by jim být zdůrazněna nutnost důkladné ústní hygieny Aapro M., Abrahamson PA., Body JJ. et al.: Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumors: recommendations of an Onternational expert panel. Ann Oncol, 2008, 10,

30 Závěr Kostní metastázy způsobují závažné kostní příhody
Kostní příhody snižují kvalitu života a zkracují přežití pacienta Nové léčebné přístupy a prodloužené přežití pacientů zvyšují pravděpodobnost vzniku kostní příhody Kyselina zoledronová narušuje bludný kruh kostní destrukce a vykazuje protinádorovou aktivitu Kyselina zoledronová prokázala klinicky významné účinky v léčbě kostních metastáz u karcinomu prostaty Zometa je jediný bisfosfonát doporučený napříč spektrem guidelines v indikaci karcinomu prostaty metastazujícím do skeletu Výsledky běžné klinické praxe potvrzují výhody a přínosy léčby přípravkem Zometa ve schválených indikacích Dlouhodobé podání přípravku ZOMETA snižuje výskyt kostních příhod Zkoumání možnosti užití v prevenci vzniku kostních metastáz / ZEUS/ As a review: Bone metastases have serious consequences. The effects of bone metastases, from loss of autonomy to increased cost of care to shortened survival, can be debilitating and devastating Bone metastases are a widespread problem. Many patients with advanced cancer will likely experience a bone metastasis at some point. With improved anticancer therapies potentially extending survival, the risk that a patient will suffer the complications of bone metastases is increasing The cycle of bone destruction is ongoing, necessitating continuous dosing of ZOMETA. Even when the primary tumor is in remission, the cycle of bone destruction due to metastatic disease continues ZOMETA effectively protects patients with cancer from the devastating effects of bone metastases. In multiple tumor types and in multiple phase III clinical trials, ZOMETA has been proven effective in the treatment of patients with bone metastases ZOMETA should be used at the approved dosing schedule. Clinical trial data, guidelines, and clinical practice data support using ZOMETA at the approved 4 mg every 3 to 4 week dosing schedule per product labeling. Dosing ZOMETA less frequently could diminish the benefits of therapy Consider the benefits of continued ZOMETA dosing. Clinical guidelines, clinical trial data, and an analysis of a claims database all support continuation of ZOMETA therapy ZOMETA has a well-established safety profile. Safety concerns should be considered in the full context of the benefits ZOMETA provides 30


Stáhnout ppt "V.Vít Urologická klinika FN Brno, LF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google