Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/"— Transkript prezentace:

1

2 Májová dru ž ina 8. ročník

3 Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000.

4 Spole č ensko-historické pozadí porážka revoluce 1848 u nás =>  novým císařem habsburské monarchie je František Josef I.  Rakousko se vrátilo k absolutismu = tzv. Bachův absolutismus (policejní = 50. léta 19.st) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...  rozvoj ekonomického života  omezení politických svobod  útlum kulturního života tlum společenského života císař František Josef I. rakouský ministr vnitra Alexander Bach

5 1852 úmrtí J. Kollára a Fr. L. Čelakovského upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/J podléhají hmotnému a politickému pronásledování K. H. Borovský aj. K. Tyl. Božena Němcová žije v bídě. Fr. Palacký opouští politickou scénu, žije v izolaci. Pracuje na Dějinách národu českého.

6 počátek 60. let => pád Bachova absolutismu (1859)   uvolnění politické situace  ožil veřejný život  1867 tzv. rakousko-uherské vyrovnání (na národní a politické požadavky Čechů nebyl brán zřetel)  1867 prosincová ústava  uzákonění základních občanských práv, svobody osobní a náboženské, svobody slova i spolčování  rozvoj společenského života u nás  založení Umělecké besedy 1863 (v ní se družily přední osobnosti české kultury = K. J. Erben, J. Mánes, V. Hálek, B. Smetana)  založen pěvecký spolek Hlahol  založena sportovní organizace Sokol  1862 vzniklo Prozatimní divadlo  1868 položen základní kámen Národního divadla

7 Májovci - nová generace, která prosazuje modernější chápání literatury - mladí básníci a prozaikové narození v průměru kolem pol. 30 let - přihlásili se k Máchovu odkazu - do literatury vstoupili vydáním almanachu Máj (1858) Generace byla vedená Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem.

8 Mezi autory almanachu:  Karel Jaromír Erben  Božena Němcová  Karel Sabina  Adolf Heyduk  Karolína Světlá  Sofie Podlipská  Josef Václav Frič Generaci májovců však hlavně tvořili.  Jan Neruda  Vítězslav Hálek  Jakub Arbes  Karolína Světlá - připravují nástup nového literárního směru = REALISMU upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

9 Májovci uvědoměle navazovali na dílo K. H. Máchy, ALE Máchův rebel = vyděděnec Nerudův rebel se rozchází se společností ideově. se ocitá na okraji společnosti pro bídné existenční podmínky, v nichž byl nucen žít

10 Cíl májovc ů zobrazit současný život a jeho rozpory (realismus) česká literatura má držet krok s ostatní evropskou literaturou česká literatura má hrdě hlásat češstství, ale nesmí být zpátečnická

11 Jan Neruda (1834 – 1891)  básník  prozaik  dramatik  literární a divadelní kritik  novinář  zakladatel českého realismu  v čele májovců

12 Ž ivotní osudy - narodil se 9. července 1834 v chudé malostranské rodině - bydleli v domě U Dvou slunců - pražský spisovatel - studoval akademické gymnázium (ředitelem – V. K. Klicpera, spolužákem – V. Hálek) - studoval práva a pak filozofii => studia nedokončil  novinář a spisovatel

13 Nerudova osam ě lost - nikdy se neo ž enil - nejdelší vztah měl k Anně Holinové „věčná nevěsta“ upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... - vášnivý vztah ke Karolíně Světlé - láska k Terezii Macháčkové skončila její smrtí - pozdní vztah k Aničce Tiché (příliš mladá) - nejtrvalejší vztah ke své mamince = matičce

14 J. Neruda - noviná ř - nejdéle pracoval v redakci mladočeských Národních listů - otiskoval v nich pravidelně nedělní fejetony  podepisoval je rovnoramenným trojúhelníkem  přes fejetonů (z oblasti cestování, umění i všedního života) Žerty dravé a hravé

15 Název FEJETON (fr. feuilleton znamená lístek) - původně se jednalo o graficky oddělenou část novin, kde vycházely zejména stati o kultuře a společenském dění, ale také romány na pokračování  ekvivalent = podčárník - později se stal z fejetonu samostatný publicistický žánr = úvaha, jejíž autor lehkým, zábavným tónem komentuje na malé ploše události či jevy často velmi vážné, a učí tak čtenáře přemýšlet, nacházet souvislosti - tematika fejetonů = pestrá (od každodenního života až po vysokou politiku

16 J. Neruda - prozaik Arabesky (krátké povídky, črty, obrázky pražských lidí) - soustředí se na postavy s nevšedním, nešťastným osudem = prostitutky, zloděje, naivní snílky, lidi narušené a podivné Trhani – črta (otrhaní dělníci na trati, lidé, kteří trhají skály) - zachycuje charaktery drsných - i bohorovných dělníků na stavbě železniční trati Praha - Olomouc commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vilímek_...

17 Povídky malostranské - vrcholem Nerudovy prózy - 13 povídek - zachytil život zdánlivě poklidné Malé Strany kolem roku 1848 (tedy v době svého dětství a mládí) Pan Ryšánek a pan Šlégl Přivedla žebráka na mizinu Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku Hastrman Týden v tichém domě Doktor Kazisvět U tří lilií

18 J. Neruda - básník - poezie spíš pesimistická, melancholická Hřbitovní kvítí (1857) - vliv Bachova absolutismu - jako by ztrácel naději, že „zaživa pohřbená společnost“ se vzchopí - pro pesimistické ladění sbírky byl Neruda téměř odmítnut

19 Mezi hroby dva se červi potkali Mezi hroby dva se červi potkali. “Odkud, bratře?” “Z lebky básníkovy.” “Toť nám bratr, co tam viděl, poví.” “Pouhý mozek - pranic krásného.- Odkud ty?” “Já z lebky učencovy; nezbylo i tu nic jasného.” “Myslím, bratře, že ti géniové jsou jak ona pod sklenicí svíce; posvítí-li jiným se tmou brojícím, nezbyde jí samé nic pak více.”

20 Knihy veršů (1868) - zmírňuje svůj pesimismus - projevuje zde lásku k rodičům a lidem vůbec  Kniha veršů výpravných (básně se sociální tematikou – Před fortnou milosrdných, Dědova mísa) Kniha veršů lyrických a smíšených (intimní lyrické básně, věnováno Otci, Matičce – láska k rodičům – a Anně (Holinové) – láska milenecká) Kniha veršů časových a příležitostných (politická a vlastenecká poezie – pesimismus z Bachova absolutismu) cestina.senyx.net/.../2010/02/image-thumb.png

21 Dědova mísa V kamnech praská, dědouš každou chvíli zvadlé ruce sobě zahřívá, kolo vrčí, syn si s prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá. Kolečko si divnou píseň šumí, vnoučeti se očka kmitají: „Hlele, co náš táta všecko umí, jak mu třísky z rukou lítají! Dřevo ukradl jsi v panském lese; komu děláš z něho koryto?“ „Dědovi; již se mu ruka třese, nádobí již všechno rozbito.“ „Uč mě tomu!“ - „Vida toho kluka! Nač by tvá to ruka uměla?“ - „Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!“ V kamnech praská, dědouš shrben pláče, zvadlé ruce syn mu zulíbá; kolo mlčí, vnouče kolem skáče - „Táto, proč se kolo nehýbá?“ ao-institut.cz/.../img/syn-deda.jpg

22 Písně kosmické (1868) - získává uznání veřejnosti - reaguje na rozvoj vědy a techniky - oslava řádu vesmíru a rozumu - v pohybu nebeských těles se mu odrážejí osudy lidí -lidskou společnost přirovnává k vesmíru Jak lvové bijem o mříže Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí. Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: “Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci*, jimž hrouda nohy víže!” My přijdem! Odpusť, matičko, již jsi nám, Země, malá, my blesk k myšlénkám spřaháme a noha parou cvalá. My přijdem! Duch náš roste v výš a tepny touhou bijí, zimniční touhou po světech div srdce nerozbijí! My přijdem blíž, my přijdem blíž, my světů dožijeme, my bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme!

23 Balady a romance (1883) -Neruda zde zaměňuje balady s romancemi tak, že mnohdy vyznívají opačně knihy.igens.cz/images/neruda10.jpg

24 Prosté motivy (1883) -vznikly v období poslední Nerudovy lásky -verše nejintimnější lyriky (dopad osamění, stárnutí, vzpomínky -rozdělena do čtyř oddílů podle ročních období  jaro = mládí léto = dospělost podzim = stáří zima = smrt

25 Zpěvy páteční (1896) -vyšly po Nerudově smrti zásluhou J. Vrchlického -tvoří ji 10 básní vlasteneckého rázu

26 Smrt Jan Neruda zemřel po dlouhém tělesném a duševním utrpení ve věku pouhých 57 let. Byl pochován na vyšehradském hřbitově v Praze.

27 Vít ě zslav Hálek (1835 – 18974) - vlastním jménem Vincenc - do skupiny májovců - básník - prozaik - dramatik - novinář - literární kritik

28 Ž ivotní osudy - narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku na Mělnicku - odmítl přání rodičů stát se knězem => - studoval akademické gymnázium, pak filozofii (nedokončil) - živil se psaním básní a doučováním - životní láska = Dorotka Horáčková (10 let, než se s ní mohl oženit)

29 Smrt Vítězslav Hálek zemřel v necelých 40 letech na zápal plic. Byl pohřben na Vyšehradě. Pomník v Dolínku

30 V. Hálek - básník - jeho básně jsou optimistické Večerní písně – tématem básní je čistá a šťastná láska V přírodě – přírodní lyrika - popisuje krajinu – Mělnicko - nejčastějším tématem = jaro cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_H%C3%A1lek

31 V. Hálek - prozaik - témata z vesnice či města - vypráví o mezilidských vztazích, o harmonii lidského života s přírodou - užívá prostý jazyk Neruda – zachycuje zvláštnosti lidských povah a lidských příběhů Hálek – ukazuje principy, na kterých funguje, nebo by měla fungovat, lidská společnost

32 Na statku a v chaloupce Na vejminku Muzikantská Liduška – příběh dívky, které rodiče brání sňatku se svým milým Toníkem a donutí ji vzít si bohatého člověka. Utekla ze svatby, pomátla se, svého Toníka hledala po muzikách v kraji. Vyléčila ji kořenářka a nakonec našla i svého Toníka. Plodík rumař – příběh nešťastné lásky. Poldík se zamiluje do dívky Málky, ale ta dá přednost Franckovi, který ale záhy zemře. Poldík překoná osobní bolest a křivdu a obětavě se stará o syna svého soka v lásce.

33 Téma: Májová družina – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/"

Podobné prezentace


Reklamy Google