Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Májová družina 8. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Májová družina 8. ročník."— Transkript prezentace:

1 Májová družina 8. ročník

2 Májová družina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová
Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000.

3 Společensko-historické pozadí
porážka revoluce 1848 u nás => novým císařem habsburské monarchie je František Josef I. Rakousko se vrátilo k absolutismu = tzv. Bachův absolutismus (policejní = 50. léta 19.st) rozvoj ekonomického života omezení politických svobod útlum kulturního života útlum společenského života císař František Josef I. rakouský ministr vnitra Alexander Bach upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

4 a politickému pronásledování K. H. Borovský aj. K. Tyl.
1852 úmrtí J. Kollára a Fr. L. Čelakovského Božena Němcová žije v bídě. 1856 podléhají hmotnému a politickému pronásledování K. H. Borovský aj. K. Tyl. Fr. Palacký opouští politickou scénu, žije v izolaci. Pracuje na Dějinách národu českého. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/J...

5 počátek 60. let => pád Bachova absolutismu (1859)
uvolnění politické situace ožil veřejný život 1867 tzv. rakousko-uherské vyrovnání (na národní a politické požadavky Čechů nebyl brán zřetel) 1867 prosincová ústava uzákonění základních občanských práv, svobody osobní a náboženské, svobody slova i spolčování rozvoj společenského života u nás založení Umělecké besedy 1863 (v ní se družily přední osobnosti české kultury = K. J. Erben, J. Mánes, V. Hálek, B. Smetana) založen pěvecký spolek Hlahol založena sportovní organizace Sokol 1862 vzniklo Prozatimní divadlo 1868 položen základní kámen Národního divadla

6 Májovci nová generace, která prosazuje modernější chápání literatury
mladí básníci a prozaikové narození v průměru kolem pol. 30 let přihlásili se k Máchovu odkazu do literatury vstoupili vydáním almanachu Máj (1858) Generace byla vedená Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem.

7 Mezi autory almanachu: Karel Jaromír Erben Božena Němcová Karel Sabina
Adolf Heyduk Karolína Světlá Sofie Podlipská Josef Václav Frič Generaci májovců však hlavně tvořili. Jan Neruda Vítězslav Hálek Jakub Arbes Karolína Světlá - připravují nástup nového literárního směru = REALISMU upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

8 Máchův rebel = vyděděnec Nerudův rebel
Májovci uvědoměle navazovali na dílo K. H. Máchy, ALE Máchův rebel = vyděděnec Nerudův rebel se rozchází se společností ideově. se ocitá na okraji společnosti pro bídné existenční podmínky, v nichž byl nucen žít

9 Cíl májovců zobrazit současný život a jeho rozpory (realismus)
česká literatura má držet krok s ostatní evropskou literaturou česká literatura má hrdě hlásat češstství, ale nesmí být zpátečnická

10 Jan Neruda (1834 – 1891) básník prozaik dramatik
literární a divadelní kritik novinář zakladatel českého realismu v čele májovců

11 Životní osudy narodil se 9. července 1834 v chudé malostranské rodině
bydleli v domě U Dvou slunců pražský spisovatel studoval akademické gymnázium (ředitelem – V. K. Klicpera, spolužákem – V. Hálek) studoval práva a pak filozofii => studia nedokončil  novinář a spisovatel

12 Nerudova osamělost - nikdy se neoženil
nejdelší vztah měl k Anně Holinové „věčná nevěsta“ láska k Terezii Macháčkové skončila její smrtí vášnivý vztah ke Karolíně Světlé pozdní vztah k Aničce Tiché (příliš mladá) nejtrvalejší vztah ke své mamince = matičce upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

13 J. Neruda - novinář Žerty dravé a hravé
- nejdéle pracoval v redakci mladočeských Národních listů otiskoval v nich pravidelně nedělní fejetony podepisoval je rovnoramenným trojúhelníkem přes fejetonů (z oblasti cestování, umění i všedního života) Žerty dravé a hravé

14 Název FEJETON (fr. feuilleton znamená lístek)
původně se jednalo o graficky oddělenou část novin, kde vycházely zejména stati o kultuře a společenském dění, ale také romány na pokračování  ekvivalent = podčárník později se stal z fejetonu samostatný publicistický žánr = úvaha, jejíž autor lehkým, zábavným tónem komentuje na malé ploše události či jevy často velmi vážné, a učí tak čtenáře přemýšlet, nacházet souvislosti tematika fejetonů = pestrá (od každodenního života až po vysokou politiku

15 J. Neruda - prozaik Arabesky (krátké povídky, črty, obrázky pražských lidí) soustředí se na postavy s nevšedním, nešťastným osudem = prostitutky, zloděje, naivní snílky, lidi narušené a podivné Trhani – črta (otrhaní dělníci na trati, lidé, kteří trhají skály) zachycuje charaktery drsných i bohorovných dělníků na stavbě železniční trati Praha - Olomouc commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vilímek_...

16 Povídky malostranské vrcholem Nerudovy prózy 13 povídek
zachytil život zdánlivě poklidné Malé Strany kolem roku 1848 (tedy v době svého dětství a mládí) Pan Ryšánek a pan Šlégl Přivedla žebráka na mizinu Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku Hastrman Týden v tichém domě Doktor Kazisvět U tří lilií

17 J. Neruda - básník - poezie spíš pesimistická, melancholická
Hřbitovní kvítí (1857) vliv Bachova absolutismu jako by ztrácel naději, že „zaživa pohřbená společnost“ se vzchopí pro pesimistické ladění sbírky byl Neruda téměř odmítnut

18 Mezi hroby dva se červi potkali
Mezi hroby dva se červi potkali. “Odkud, bratře?” “Z lebky básníkovy.” “Toť nám bratr, co tam viděl, poví.” “Pouhý mozek - pranic krásného.- Odkud ty?” “Já z lebky učencovy; nezbylo i tu nic jasného.” “Myslím, bratře, že ti géniové jsou jak ona pod sklenicí svíce; posvítí-li jiným se tmou brojícím, nezbyde jí samé nic pak více.”

19 Knihy veršů (1868) zmírňuje svůj pesimismus
projevuje zde lásku k rodičům a lidem vůbec  Kniha veršů výpravných (básně se sociální tematikou – Před fortnou milosrdných, Dědova mísa) Kniha veršů lyrických a smíšených (intimní lyrické básně, věnováno Otci, Matičce – láska k rodičům – a Anně (Holinové) – láska milenecká) Kniha veršů časových a příležitostných (politická a vlastenecká poezie – pesimismus z Bachova absolutismu) cestina.senyx.net/.../2010/02/image-thumb.png

20 V kamnech praská, dědouš každou chvíli zvadlé ruce sobě zahřívá,
Dědova mísa V kamnech praská, dědouš každou chvíli zvadlé ruce sobě zahřívá, kolo vrčí, syn si s prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá. Kolečko si divnou píseň šumí, vnoučeti se očka kmitají: „Hlele, co náš táta všecko umí, jak mu třísky z rukou lítají! Dřevo ukradl jsi v panském lese; komu děláš z něho koryto?“ „Dědovi; již se mu ruka třese, nádobí již všechno rozbito.“ „Uč mě tomu!“ - „Vida toho kluka! Nač by tvá to ruka uměla?“ - „Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!“ V kamnech praská, dědouš shrben pláče, zvadlé ruce syn mu zulíbá; kolo mlčí, vnouče kolem skáče - „Táto, proč se kolo nehýbá?“ ao-institut.cz/.../img/syn-deda.jpg

21 Písně kosmické (1868) získává uznání veřejnosti
Jak lvové bijem o mříže Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí. Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: “Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci*, jimž hrouda nohy víže!” My přijdem! Odpusť, matičko, již jsi nám, Země, malá, my blesk k myšlénkám spřaháme a noha parou cvalá. My přijdem! Duch náš roste v výš a tepny touhou bijí, zimniční touhou po světech div srdce nerozbijí! My přijdem blíž, my přijdem blíž, my světů dožijeme, my bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme! Písně kosmické (1868) získává uznání veřejnosti reaguje na rozvoj vědy a techniky oslava řádu vesmíru a rozumu v pohybu nebeských těles se mu odrážejí osudy lidí lidskou společnost přirovnává k vesmíru

22 Balady a romance (1883) Neruda zde zaměňuje balady s romancemi tak, že mnohdy vyznívají opačně knihy.igens.cz/images/neruda10.jpg

23 Prosté motivy (1883) vznikly v období poslední Nerudovy lásky
verše nejintimnější lyriky (dopad osamění, stárnutí, vzpomínky rozdělena do čtyř oddílů podle ročních období  jaro = mládí léto = dospělost podzim = stáří zima = smrt

24 Zpěvy páteční (1896) vyšly po Nerudově smrti zásluhou J. Vrchlického
tvoří ji 10 básní vlasteneckého rázu

25 Smrt Jan Neruda zemřel po dlouhém tělesném a duševním utrpení
ve věku pouhých 57 let. Byl pochován na vyšehradském hřbitově v Praze.

26 Vítězslav Hálek (1835 – 18974) vlastním jménem Vincenc
do skupiny májovců básník prozaik dramatik novinář literární kritik

27 Životní osudy narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku na Mělnicku
odmítl přání rodičů stát se knězem => studoval akademické gymnázium, pak filozofii (nedokončil) živil se psaním básní a doučováním životní láska = Dorotka Horáčková (10 let, než se s ní mohl oženit)

28 Smrt Vítězslav Hálek zemřel v necelých 40 letech na zápal plic.
Byl pohřben na Vyšehradě. Pomník v Dolínku

29 V. Hálek - básník Večerní písně – tématem básní je čistá
- jeho básně jsou optimistické Večerní písně – tématem básní je čistá a šťastná láska V přírodě – přírodní lyrika - popisuje krajinu – Mělnicko - nejčastějším tématem = jaro cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_H%C3%A1lek

30 V. Hálek - prozaik témata z vesnice či města
vypráví o mezilidských vztazích, o harmonii lidského života s přírodou - užívá prostý jazyk Neruda – zachycuje zvláštnosti lidských povah a lidských příběhů Hálek – ukazuje principy, na kterých funguje, nebo by měla fungovat, lidská společnost

31 Muzikantská Liduška – příběh dívky,
Na vejminku Na statku a v chaloupce Muzikantská Liduška – příběh dívky, které rodiče brání sňatku se svým milým Toníkem a donutí ji vzít si bohatého člověka. Utekla ze svatby, pomátla se, svého Toníka hledala po muzikách v kraji. Vyléčila ji kořenářka a nakonec našla i svého Toníka. Plodík rumař – příběh nešťastné lásky. Poldík se zamiluje do dívky Málky, ale ta dá přednost Franckovi, který ale záhy zemře. Poldík překoná osobní bolest a křivdu a obětavě se stará o syna svého soka v lásce.

32 Téma: Májová družina – 8. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Májová družina 8. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google