Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/"— Transkript prezentace:

1

2 Májová dru ž ina 8. ročník

3 Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000.

4 Spole č ensko-historické pozadí porážka revoluce 1848 u nás =>  novým císařem habsburské monarchie je František Josef I.  Rakousko se vrátilo k absolutismu = tzv. Bachův absolutismus (policejní = 50. léta 19.st) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... www.tyden.cz/obrazek/cisar-frantisek-josef-i-...  rozvoj ekonomického života  omezení politických svobod  útlum kulturního života tlum společenského života císař František Josef I. rakouský ministr vnitra Alexander Bach

5 1852 úmrtí J. Kollára a Fr. L. Čelakovského upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/J... 1856 podléhají hmotnému a politickému pronásledování K. H. Borovský aj. K. Tyl. www.havlickuvkraj.cz/upload/Image/karel-havli... www.ceskatelevize.cz/.../osobnosti/nemcova.jpg Božena Němcová žije v bídě. Fr. Palacký opouští politickou scénu, žije v izolaci. Pracuje na Dějinách národu českého.

6 počátek 60. let => pád Bachova absolutismu (1859)   uvolnění politické situace  ožil veřejný život  1867 tzv. rakousko-uherské vyrovnání (na národní a politické požadavky Čechů nebyl brán zřetel)  1867 prosincová ústava  uzákonění základních občanských práv, svobody osobní a náboženské, svobody slova i spolčování  rozvoj společenského života u nás  založení Umělecké besedy 1863 (v ní se družily přední osobnosti české kultury = K. J. Erben, J. Mánes, V. Hálek, B. Smetana)  založen pěvecký spolek Hlahol  založena sportovní organizace Sokol  1862 vzniklo Prozatimní divadlo  1868 položen základní kámen Národního divadla

7 Májovci - nová generace, která prosazuje modernější chápání literatury - mladí básníci a prozaikové narození v průměru kolem pol. 30 let - přihlásili se k Máchovu odkazu - do literatury vstoupili vydáním almanachu Máj (1858) Generace byla vedená Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem. www.cojeco.cz/...//photos/pers3951d6b14d5bf.jpg www.cesky-jazyk.cz/.../halek-vitezslav-nu.jpg

8 Mezi autory almanachu:  Karel Jaromír Erben  Božena Němcová  Karel Sabina  Adolf Heyduk  Karolína Světlá  Sofie Podlipská  Josef Václav Frič Generaci májovců však hlavně tvořili.  Jan Neruda  Vítězslav Hálek  Jakub Arbes  Karolína Světlá - připravují nástup nového literárního směru = REALISMU www.knihovnaslany.cz/.../arbes_jakub.jpg upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/...

9 Májovci uvědoměle navazovali na dílo K. H. Máchy, ALE Máchův rebel = vyděděnec Nerudův rebel se rozchází se společností ideově. se ocitá na okraji společnosti pro bídné existenční podmínky, v nichž byl nucen žít www.machovo-jezero-koupani.cz/images/content/...

10 Cíl májovc ů zobrazit současný život a jeho rozpory (realismus) česká literatura má držet krok s ostatní evropskou literaturou česká literatura má hrdě hlásat češstství, ale nesmí být zpátečnická

11 Jan Neruda (1834 – 1891)  básník  prozaik  dramatik  literární a divadelní kritik  novinář  zakladatel českého realismu  v čele májovců

12 Ž ivotní osudy - narodil se 9. července 1834 v chudé malostranské rodině - bydleli v domě U Dvou slunců - pražský spisovatel www.pis.cz/.../u_2_slunc_M2008.jpg www.travelguide.cz/.../tg/full/1090-1491-1.jpg - studoval akademické gymnázium (ředitelem – V. K. Klicpera, spolužákem – V. Hálek) - studoval práva a pak filozofii => studia nedokončil  novinář a spisovatel

13 Nerudova osam ě lost - nikdy se neo ž enil www.prostor-ad.cz/.../nknin/img/holinova.gif - nejdelší vztah měl k Anně Holinové „věčná nevěsta“ upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... - vášnivý vztah ke Karolíně Světlé - láska k Terezii Macháčkové skončila její smrtí - pozdní vztah k Aničce Tiché (příliš mladá) - nejtrvalejší vztah ke své mamince = matičce

14 J. Neruda - noviná ř - nejdéle pracoval v redakci mladočeských Národních listů www.cojeco.cz/...//photos/pers3951d667b39a5.jpg - otiskoval v nich pravidelně nedělní fejetony  podepisoval je rovnoramenným trojúhelníkem  přes 2 200 fejetonů (z oblasti cestování, umění i všedního života) Žerty dravé a hravé

15 Název FEJETON (fr. feuilleton znamená lístek) - původně se jednalo o graficky oddělenou část novin, kde vycházely zejména stati o kultuře a společenském dění, ale také romány na pokračování  ekvivalent = podčárník - později se stal z fejetonu samostatný publicistický žánr = úvaha, jejíž autor lehkým, zábavným tónem komentuje na malé ploše události či jevy často velmi vážné, a učí tak čtenáře přemýšlet, nacházet souvislosti - tematika fejetonů = pestrá (od každodenního života až po vysokou politiku

16 J. Neruda - prozaik Arabesky (krátké povídky, črty, obrázky pražských lidí) - soustředí se na postavy s nevšedním, nešťastným osudem = prostitutky, zloděje, naivní snílky, lidi narušené a podivné Trhani – črta (otrhaní dělníci na trati, lidé, kteří trhají skály) - zachycuje charaktery drsných - i bohorovných dělníků na stavbě železniční trati Praha - Olomouc commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vilímek_...

17 Povídky malostranské - vrcholem Nerudovy prózy - 13 povídek - zachytil život zdánlivě poklidné Malé Strany kolem roku 1848 (tedy v době svého dětství a mládí) Pan Ryšánek a pan Šlégl Přivedla žebráka na mizinu Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku Hastrman Týden v tichém domě Doktor Kazisvět U tří lilií www.malicky.eu/.../povidkymalostranskeused.jpg

18 J. Neruda - básník - poezie spíš pesimistická, melancholická Hřbitovní kvítí (1857) - vliv Bachova absolutismu - jako by ztrácel naději, že „zaživa pohřbená společnost“ se vzchopí - pro pesimistické ladění sbírky byl Neruda téměř odmítnut www.librix.eu/books/images/248.jpg

19 Mezi hroby dva se červi potkali Mezi hroby dva se červi potkali. “Odkud, bratře?” “Z lebky básníkovy.” “Toť nám bratr, co tam viděl, poví.” “Pouhý mozek - pranic krásného.- Odkud ty?” “Já z lebky učencovy; nezbylo i tu nic jasného.” “Myslím, bratře, že ti géniové jsou jak ona pod sklenicí svíce; posvítí-li jiným se tmou brojícím, nezbyde jí samé nic pak více.”

20 Knihy veršů (1868) - zmírňuje svůj pesimismus - projevuje zde lásku k rodičům a lidem vůbec  Kniha veršů výpravných (básně se sociální tematikou – Před fortnou milosrdných, Dědova mísa) Kniha veršů lyrických a smíšených (intimní lyrické básně, věnováno Otci, Matičce – láska k rodičům – a Anně (Holinové) – láska milenecká) Kniha veršů časových a příležitostných (politická a vlastenecká poezie – pesimismus z Bachova absolutismu) cestina.senyx.net/.../2010/02/image-thumb.png

21 Dědova mísa V kamnech praská, dědouš každou chvíli zvadlé ruce sobě zahřívá, kolo vrčí, syn si s prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá. Kolečko si divnou píseň šumí, vnoučeti se očka kmitají: „Hlele, co náš táta všecko umí, jak mu třísky z rukou lítají! Dřevo ukradl jsi v panském lese; komu děláš z něho koryto?“ „Dědovi; již se mu ruka třese, nádobí již všechno rozbito.“ „Uč mě tomu!“ - „Vida toho kluka! Nač by tvá to ruka uměla?“ - „Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!“ V kamnech praská, dědouš shrben pláče, zvadlé ruce syn mu zulíbá; kolo mlčí, vnouče kolem skáče - „Táto, proč se kolo nehýbá?“ ao-institut.cz/.../img/syn-deda.jpg

22 Písně kosmické (1868) - získává uznání veřejnosti - reaguje na rozvoj vědy a techniky - oslava řádu vesmíru a rozumu - v pohybu nebeských těles se mu odrážejí osudy lidí -lidskou společnost přirovnává k vesmíru Jak lvové bijem o mříže Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí. Nám zdá se, z hvězd že vane hlas: “Nuž pojďte, páni, blíže, jen trochu blíže, hrdobci*, jimž hrouda nohy víže!” My přijdem! Odpusť, matičko, již jsi nám, Země, malá, my blesk k myšlénkám spřaháme a noha parou cvalá. My přijdem! Duch náš roste v výš a tepny touhou bijí, zimniční touhou po světech div srdce nerozbijí! My přijdem blíž, my přijdem blíž, my světů dožijeme, my bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme!

23 Balady a romance (1883) -Neruda zde zaměňuje balady s romancemi tak, že mnohdy vyznívají opačně knihy.igens.cz/images/neruda10.jpg

24 Prosté motivy (1883) -vznikly v období poslední Nerudovy lásky -verše nejintimnější lyriky (dopad osamění, stárnutí, vzpomínky -rozdělena do čtyř oddílů podle ročních období  jaro = mládí léto = dospělost podzim = stáří zima = smrt www.kacur.cz/data

25 Zpěvy páteční (1896) -vyšly po Nerudově smrti zásluhou J. Vrchlického -tvoří ji 10 básní vlasteneckého rázu

26 Smrt Jan Neruda zemřel po dlouhém tělesném a duševním utrpení ve věku pouhých 57 let. Byl pochován na vyšehradském hřbitově v Praze.

27 Vít ě zslav Hálek (1835 – 18974) www.cojeco.cz/...//photos/pers39461dd6abe77.jpg - vlastním jménem Vincenc - do skupiny májovců - básník - prozaik - dramatik - novinář - literární kritik

28 Ž ivotní osudy - narodil se 5. dubna 1835 v Dolínku na Mělnicku - odmítl přání rodičů stát se knězem => - studoval akademické gymnázium, pak filozofii (nedokončil) - živil se psaním básní a doučováním - životní láska = Dorotka Horáčková (10 let, než se s ní mohl oženit) www.odolenavoda.cz/download.php?FNAME=1201981...

29 Smrt Vítězslav Hálek zemřel v necelých 40 letech na zápal plic. Byl pohřben na Vyšehradě. www.odolenavoda.cz/download.php?FNAME=1201981 Pomník v Dolínku

30 V. Hálek - básník - jeho básně jsou optimistické Večerní písně – tématem básní je čistá a šťastná láska V přírodě – přírodní lyrika - popisuje krajinu – Mělnicko - nejčastějším tématem = jaro cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt%C4%9Bzslav_H%C3%A1lek www.vitejte.cz/velke/17/1700_56_01.jpg

31 V. Hálek - prozaik - témata z vesnice či města - vypráví o mezilidských vztazích, o harmonii lidského života s přírodou - užívá prostý jazyk Neruda – zachycuje zvláštnosti lidských povah a lidských příběhů Hálek – ukazuje principy, na kterých funguje, nebo by měla fungovat, lidská společnost

32 Na statku a v chaloupce Na vejminku Muzikantská Liduška – příběh dívky, které rodiče brání sňatku se svým milým Toníkem a donutí ji vzít si bohatého člověka. Utekla ze svatby, pomátla se, svého Toníka hledala po muzikách v kraji. Vyléčila ji kořenářka a nakonec našla i svého Toníka. Plodík rumař – příběh nešťastné lásky. Poldík se zamiluje do dívky Málky, ale ta dá přednost Franckovi, který ale záhy zemře. Poldík překoná osobní bolest a křivdu a obětavě se stará o syna svého soka v lásce. www.antikvariatshop.sk/img/zbozi/e/e1460-big.jpg

33 Téma: Májová družina – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Májová dru ž ina 8. ročník Májová dru ž ina Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/"

Podobné prezentace


Reklamy Google