Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český kritický realismus Česká literatura let 60. a 70. let 19. stol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český kritický realismus Česká literatura let 60. a 70. let 19. stol."— Transkript prezentace:

1 Český kritický realismus Česká literatura let 60. a 70. let 19. stol.

2 Májovci  Nová generace českých spisovatelů vystoupila společně almanachem Máj  Máj, Jarní almanach na rok 1858, uspořádal Josef Barák a z nastupující generace umělců do něj přispěli Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolina Světlá, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer nebo Sofie (Žofie) Podlipská.

3 Máj, jarní almanach na rok 1858

4  Jejich snahy podpořili i starší autoři – Erben, Němcová a pod pseudonymem rovněž Frič a Sabina (Upomínka na K.H.Máchu). Díky úsilí Vítězslava Hálka vycházel almanach Máj až do roku 1862  Májovci se otevřeně hlásili k odkazu Karla Hynka Máchy, ale sami romantiky nebyli. Mnohem blíže měli k realismu. Zajímali se o sociální problémy a život ve městě i na venkově. Významnou roli v jejich tvorbě hrálo vlastenectví, zároveň ale usilovali o světovost.

5  K májovcům bývají řazeni také další autoři, kteří do prvního almanachu Máj nepřispěli. Je to především Jakub Arbes, případně Václav Šolc, Gustav Pfleger Moravský nebo Antal Stašek.

6 Jan Neruda 1834 – 1891

7 Vítězslav Hálek 1838 - 1874

8 Karolína Světlá 1830 - 1899

9 Gustav Pfleger Moravský 1833 - 1875

10 Jakub Arbes 1840 - 1914

11 zásady májovců  podat pravdivý obraz skutečnosti (realismus)  boj proti sociálnímu a národnostnímu útlaku  povznést českou literaturu na úroveň světové  tvorba pro lid

12 Jan Neruda - novinář redaktor Národních listů přispívá do časopisů Obrazy domova a Čas, Květy, Hlas spolu s V. Hálkem vydával časopis Lumír Stal se zakladatelem českého fejetonu. Jako novinář byl oblíben; zvláště jeho fejetony (často podepisované rovnostranným trojúhelníkem) nejznámější fejeton – Kam s ním?

13

14 Hrob Jana Nerudy na Vyšehradském hřbitově

15 Jan Neruda - básník 6 básnických sbírek: Hřbitovní kvítí – plná pesimismu, skepse, odraz básníkovy chudoby a nešťastné lásky Úkol: Přečtěte si z čítanky úryvek básně a odpovězte na otázky 1,3, 5, 6 za textem Písně kosmické – o vztahu člověka a kosmu, vliv technického pokroku

16

17 Knihy veršů – 3 části 1. část tvoří epické básně – sociální balady, např. Dědova mísa (vnuk poučil otce, že se chová bezcitně k dědečkovi) Před fortnou milosrdných – chudoba vede k bezcitnosti Úkol: Přečtěte si z čítanky ukázky z těchto básní. Odpovězte na otázky za textem: 1, 3 Vysvětlete výraz fortna Milosrdných věnováno Otci, Matičce, Anně

18 2. část – věnována Otci, Matičce, Anně Úkol: Přečtěte si úryvky z básní a odpovězte na otázky 1, 2, 3 3. část – básně příležitostné, např. Vším jsem byl rád – zamyšlení nad životem, zklamání, ale i spokojenost : ….a čím jsem byl, tím jsem byl rád.. Prosté motivy – přírodní a milostná lyrika, 4 oddíly: Jarní, Letní, Podzimní, Zimní. Proměna přírody a proměny v lidském životě

19 Balady a romance – opouští nadpřirozené náměty (Erben –Kytice), přiklání se k motivům ze života Náměty:  tragické osudy: např. Balada dětská  národní: např. Balada česká, Romance o Karlu IV.  biblické: např. Balada májová  balady s motivem viny a trestu: např. Romance helgolandská, Balada stará- stará

20 Úkol: Přečtěte si z čítanky ukázky ze sbírky Balady a romance. Odpovězte na otázku 1, 3, 8 za textem. V básni Romance o Karlu IV. určete stavbu: počet strof, veršů a rýmové schéma. v Nerudových básních. Zpěvy páteční - téma, hl. myšlenka – dohledat informace a zapsat!!!!

21 Nerudovo básnické dílo je plné skepse a pesimismu Jazyk jeho literárního díla je bohatý - používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty.gramatické tvary Slovosled je zastaralý Opakováním výrazů zdůrazňuje děj Příslovce klade na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen Jeho básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno

22 Práce s elektronickou učebnicí

23 Jan Neruda - prozaik  Z elektronické učebnice literatury dohledejte informace o prozaické činnosti Jana Nerudy, udělejte si zápis.  Přečtěte si povídku Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku a odpovězte na otázky v pravém sloupci vedle povídky. Zapište do sešitu. Pojmy, kterým nerozumíte, dohledejte na internetu – zapište do sešitu Odkaz: tento počítač – disk I - Učebnice literatury, v levém sloupci otevřeme odkaz Česká literatura po roce 1848 - Májovci

24 Ruchovci Pracujte s elektronickou učebnicí literatury(Tento počítač, disk I) Pracujte s informacemi, ty zapište do sešitu. (Vysvětlit význam pojmenování, znaky tvorby ruchovců, autoři, díla, hl. myšlenka děl) Přečtěte si ukázku z knihy S.Čecha – Pravý výlet pana Broučka do Měsíce a odpovězte na otázky v pravém sloupci. Vše zapište do sešitu.

25 Lumírovci Pracujte s eklektronickou učebnicí (disk I) Kdo byli Lumírovci? Kdo k nim patřil? Kdo založil časopis Lumír? Zapište básnické sbírky Jaroslava Vrchlického Která divadelní hra od J.Vrchlického patří k nejznámějším? (byl podle ní natočen muzikál)

26 Přečtěte si ukázku z dramatické pohádky J.Zeyera Radúz a Mahulena a odpovězte na otázky vedle ukázky. Najděte v tomto díle romantické rysy


Stáhnout ppt "Český kritický realismus Česká literatura let 60. a 70. let 19. stol."

Podobné prezentace


Reklamy Google