Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení profilu návštěvníka, monitoring návštěvníků Názory návštěvnické veřejnosti na ochranu přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení profilu návštěvníka, monitoring návštěvníků Názory návštěvnické veřejnosti na ochranu přírody."— Transkript prezentace:

1 Stanovení profilu návštěvníka, monitoring návštěvníků Názory návštěvnické veřejnosti na ochranu přírody

2 Stanovení profilu návštěvníka a Monitoring počtu návštěvníků Proč je důležité znát tyto informace? Metody: Profil návštěvníka (názory, požadavky): 1) nepřímá metoda – pozorování a vyhodnoco- vání chování návštěvníka osobami, které s nimi díky profesi přicházejí do styku. Vyhodnocení tržeb (vleky, prodané zboží, množství ubytovaných). 2) přímá metoda – anketování, řízený rozhovor atd. Monitoring počtu návštěvníků: 1) kontinuální sčítání pomocí přístrojových počítadel/kamer – probíhá během části nebo celého roku 2) Kontinuální sčítání lidskou silou – omezeno na část roku 3) Vyhodnocování jiných údajů, které se týkají většiny nebo všech návštěvníků – (např. zakoupených vstupenek ke vstupu do placeného území)

3 Monitoring počtu návštěvníků 1)kontinuální sčítání pomocí přístrojových počítadel/kamer Výhody: poměrně přesná data o počtech (za předp. správného fungování!); nižší investice na provoz; možnost provozu po celý rok. Nevýhody: nemožnost přímého kontaktu a zjištění dalších pozorovatelných charakteristik procházejících návštěvníků (např. cyklista, skupina důchodců apod.); snadná zranitelnost (klima, podmínky, vandalismus) → nutná kontrola; každý typ počítadla je nějak limitován; naměřená data se týkají jen části území (a celková návštěvnost se stejně musí odhadnout), pokud má území mnoho přístupových cest. sčítání lidskou silou Výhody: možnost anketování, přesné zaznamenání, dalších charakteristik(např. lyžař, pejskař, rodina), lze použít do některých lokalit, kde přístroje nefungují Nevýhody: měření vždy jen pro část roku, lidský faktor - ovlivnění sčítání sčítačem a možná chyba díky lidskému faktoru, nasbíraní data se budou týkat jen části území 3) Vyhodnocování jiných komplexních údajů (např. zakoupených vstupenek ke vstupu) Výhody: nepřímo (levně) získané údaje, data pro celé území Nevýhody: konkrétní nevýhody podle typu údajů

4 Turnikety s infra paprskem Tuby s tlakovým čidlem Nášlapné dlaždice zdroj: www.eco-compteur.comwww.eco-compteur.com

5 Vyhodnocení monitoringu počtu prošlých turistů: ● Do statistického vyhodnocení zahrnout nějaké subjektivní ohodnocení počasí !! Např. podle stupnice: hezké počasí: 1, průměrné počasí 2, ošklivé 3 apod. Je to důležité, protože počasí ovlivňuje pohyb a množství turistů. ● Rozlišovat dny (svátky, všední den, den před svátkem atd.) Je to důležité, protože druh dne ovlivňuje pohyb a množství turistů. ● Rozlišovat roční doby (jaro, léto, podzim, zima) ● Chceme-li pokrýt delší časové období jednorázovými měřeními, je lepší počítání provést několikrát do roka v kratších intervalech než jedno delší a jednorázové.

6 Stanovení profilu návštěvníka (jeho názory, požadavky): 1)nepřímá metoda – pozorování a vyhodnocování chování a názorů návštěvníka osobami, které s nimi díky profesi nejčastěji přicházejí do styku. Vyhodnocení „žádaného“ (tržeb): např. vleky, prodané zboží, množství ubytovaných. Výhody: opakovaný kontakt, možnost lehkého získání cenných informací Nevýhody: záleží na štěstí, ovlivněno lidským faktorem, pouze částečná informace 2) přímá metoda – ankety, řízené diskuze atd. Výhody: cílené získání požadovaných informací, úplnější informace o sociálních poměrech respondentů, možnost statistického vyhodnocení Nevýhody: často nesprávné formulace otázek, většinou pouze jednorázový vzorek, možnost ovlivnění tazatelem (výběr respondentů, působení přítomnosti r.), v případě nepřímého dotazovaní nenáhodný výběr. nepřímé dotazování – je např. dotazování přes lokální časopis, nebo tzv. obálková metoda. Oboje má výhody a nevýhody.

7 U dotazníku je třeba aby bylo zachováno: ● přehlednost dotazníku ● rozumné množství otázek ● princip jednoduchosti odpovědí respondentů aby obsahoval: ● otázky k tématu položené formou otevřených otázek (libovolná odpověď tazatele) nebo zavřených otázek (takové, kde lze odpověď pouze zaškrtnout z nabízených možností), polozavřených otázek (kombinace obou předchozích možností) ● otázky týkající se sociodemografických charakteristik respondenta formou spíše uzavřených otázek ● typ, styl a neutralita položených otázek je rozhodující pro výsledek. Anketování: ● náhodný výběr respondentů ! Ano – např. každá druhá žena, každý třetí muž, který mě mine. Ne – kdokoli kdo přijde a bude ochoten odpovídat (jen ať už mám rychle těch xxx dotazníků zodpovězených). Toto není náhodný výběr, ale často se tak dělá! Vyhodnocování: příslušné statistické metody

8 Dotazníky v Krkonoších Vize 2050 Hošek a kol. 2006 – nebyl k dispozici Novák 2001 – místní obyvatelé Machová 2005 – místní obyvatelé Kolpron 2003 – turisté ve střediscích Kolpron 2005 – turisté na hřebenech Čihař a kol. 1996 – turisté na hřebenechprobíhá Czech Tourism 2005 – ?? asi turisté ve střediscích

9 Př. profilu návštěvníka v Krkonoších (Kolpron 2003) Celkový roční počet návštěvníků Krkonoš se pohybuje kolem 5,4 mil. osob. Nejsilnější sezónou je zima (cca 300 000 osob/10 dní), následuje léto (cca 200 000 osob/10 dní), ve špičkách vedlejší sezóny se počet návštěvníků snižuje jen velmi málo (cca 150 000 osob/10 dní). Dvě hlavní skupiny návštěvníků tvoří Češi a Němci. Zatímco první skupina je dominantní v letním období, podíl německých turistů stoupá ve vedlejších sezónách, zejména na jaře. Ostatní národnosti jsou zastoupeny výrazně méně. Zatímco tuzemští návštěvníci míří spíše do východního sektoru Krkonoš, zahraniční turisté mají v největší oblibě střední část hor (středisko Špindlerův Mlýn). Mezi tuzemskými návštěvníky převládají Pražané, nejvýrazněji v zimě. V tomto ročním období cestují zejména do východního a středního sektoru. Hodně turistů přijíždí také z Královéhradeckého kraje; v tomto případě volí spíše vedlejší sezónu a upřednostňují východní sektor Krkonoš. Zhruba 10 % návštěvníků přijíždí do Krkonoš na jeden den, tzn. neubytuje se. Jejich podíl je vyšší ve vedlejších sezónách, naopak v zimě výrazně klesá. Nejčastější délka pobytu je 5-7 dní, přičemž těžiště spočívá v týdenních pobytových zájezdech, které se projevují zejména v hlavních sezónách. Nejčastěji se turisté ubytovávají v hotelech a penzionech, přičemž v sezóně se kloní spíše k penzionům, zatímco mimo sezónu převažují hotely. Pro hotelový typ ubytování je charakteristický sektor střed, ve východním sektoru převažují penziony, v západní části Krkonoš se často objevuje ubytování v objektech individuální rekreace (zejména Rokytnice nad Jizerou). Kempy a penziony jsou nejčastěji voleny pro kratší pobyty, týdenní pobyty jsou charakteristické pro podnikové chaty, k ubytování na delší dobu jsou využívány zejména hotely. Cizinci volí ubytování téměř výhradně v hotelech a penzionech s důrazem na prvně jmenované, v případě Čechů mají důležité postavení podnikové chaty.

10 Názory veřejnosti na ochranu přírody z dotazníků - shrnutí Cíle turistů v Krkonoších: převažující 1) příroda a její krásy, 2) místo klidu a odpočinku 3) sportovní vyžití (v zimním období se dostává na 1.místo). Czech turism- 30% turistika a sport, relaxace (procházky) 21%, poznání 19%, ostatní zbytek Požadavky související s ochranou přírody S tím souvisí časté požadavky na: 1) omezení počtu osob, 2) vjezdu aut, 3) nové výstavby Za negativní jevy se považuje: 1) špatný stav lesů, 2) problém odpadky → velmi konkrétně, na zvýšení počtu odpadkových košů (KOLPRON 2005, Čihař 2006) Kolem poloviny návštěvníků, jak tuzemských, tak zahraničních, se kloní k názoru, že vstup do ohrožených částí Krkonoš by měl být omezen (či zcela vyloučen) (KOLPRON 2005, Čihař 2006), 43% by uvítalo možnost vstupu s kvalifikovaným průvodcem.. Preference podle národností: Češi považují Krkonoše za místo klidu a odpočinku (požadavky na omezení vjezdu aut, skútrů, omezení počtu turistů, omezení nové výstavby, zvýšení ochrany přírody). Cizinci by ocenili spíše kvalitní infrastrukturu a vybavenost (požadavky na zlepšení služeb, větší počet a lepší údržbu běžeckých a sjezdových tratí, více příležitostí pro parkování, lepší stav silnic, rozšíření hromadné dopravy atd.). Obě skupiny si přejí snížit ceny!!!

11 Názory místních obyvatel, Špindlerův Mlýn 2000 a 2004 Zdroj: Machová Hana, 2005, dipl. práce, Přír. fak.,UK Praha Současnou existenci NP v 2005 hodnotilo kladně 43% (2000 jen 33%), negativně 19%, zbytek neví Stav životního prostředí se od 1989 v očích místních zlepšil pro 50%, 30% nezměnil, 20% zhoršil Vliv turistických Aktivit podle škodlivosti: Nejmenší – pěší turistika, větší – freeride lyžování a snowboardig, největší – motorismus, jízda na sněžných skútrech Ekologický problém: nazvalo 57,1%; jmenovali nejčastěji výstavbu bytových domů a těžbu dřeva. Řešit by se přednostně měla: infrastruktura a služba, odpady Režim ochrany přírody se zdál: 33% vyhovující, 36% přísný, zbytek se nevyjádřil Vstup do nejohroženějších oblastí by 43% povolilo (hlavně vysokoškoláci), 31% spíše vyloučilo, 24% zcela vyloučilo; nadpoloviční většina by preferovala vstup s kvalifikovaným průvodcem, 18% by bylo i pro placení vstupného S činností správy KRNAP jako úřadu byli respondenti spíše nespokojeni (43%) než spokojeni (33%), zbytek se nedokázal vyjádřit S činností správy KRNAP jako organizací pečující o přírodní hodnoty byla situace opačná - 60% kladných, negativních 24%, zbytek se nedokázalo vyjádřit S činností správy KRNAP jako kulturně-výchovné organizaci se kladně vyjádřilo 73% a negativně 13%

12 Názory veřejnosti na ochranu přírody z jiných zdrojů Zdroje jsou různé, občas se i někdo zastaví na Správě KRNAP osobně, popř. telefonuje, stěžuje si přes ředitele, píše výhružné dopisy apod. Naopak prosby místních lidí, udělat něco s něčím nekalým Jedním z nejlepších zdrojů je internet – servery s rozdílnou tématikou, nejčastěji sportovní, Nebo ty, kde se řeší různé kauzy (např. Luční bouda). Nejkontroverznější asi je server WWW.HORYDOLY.CZ (Jakub Turek) – napadá systém ochrany přírody,WWW.HORYDOLY.CZ České dráhy, ČHS a současnou politickou situaci. P. Turek vyhledává témata zákazů a sporné kauzy a napadá orgány st. správy za jakékoli stanovisko, když není zcela kladné. Bohužel ani souhlas vydaný s podmínkami není košer. Skutečnosti však často překrucuje a nafukuje, proto se mu (i mezi diskutujícími) říká „outdoorový bulvár“. Ke kauze se občas rozpoutá diskuze od čtenářů. Razí životní styl nedodržovat jakékoli zákazy a tak má i rubriku, co se dělat nesmí, ale běžně se dělá, kde podrobně popisuje i způsob a cesty. jiné servery: např. WWW.LEZEC.CZWWW.LEZEC.CZ

13 Co pociťuje jako hlavní problémy Správa KRNAP? Nekoncepčnost plánování obcí a státu celkově („rozvoj“ je zaklínadlo č. 1) Udržitelný rozvoj?? ► vliv na okolní biotopy a krajinu celkově „Nekontrolovaná“ a nekončící výstavba spojená se zvyšováním kapacity lůžek, Využívání místních zdrojů vody, produkce odpadních vod, zábor plochy-parkoviště, ztráta původního krajinného rázu, často vznik apartmánových bytů, solení silnic atd.) Nehospodaření nebo nedostatečný management historicky vzniklých lučních společenstvech, minimum farem, přírodě šetrných aktivit. (druhová změna, invazní druhy atd.) V určitých částech roku velmi živelný turismus (rušení zvěře). Nekvalitní lesní hospodaření z minulosti, pomalá náprava. Nekvalitní současná ekologická výchova. Málo kvalitních lidí a prostoru pro realizaci zajímavých projektů.

14

15

16

17

18

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stanovení profilu návštěvníka, monitoring návštěvníků Názory návštěvnické veřejnosti na ochranu přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google