Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz
GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub,

2 OBYVATELSTVO v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008)
je to obdobný počet, jako v roce 1927 a 1980 nejvíce obyvatel žilo na dnešním území v roce 1940 (téměř o 0,85 milionu více než dnes) nejméně obyvatel v roce 1947 – necelých 8,8 milionu (→ poválečný odsun německého obyvatelstva) po letech klesající tendence začíná od roku 2002 počet obyvatel mírně růst (jen díky migraci) od roku 2006 je růst podpořen přirozeným přírůstkem

3 Vývoj počtu obyvatel na území ČR
OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel na území ČR

4 OBYVATELSTVO

5 OBYVATELSTVO

6 OBYVATELSTVO přirozený přírůstek (úbytek)
rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v daném období - začínají „rodit“ populačně silné ročníky ze 70. let 20. století a opět dochází k přirozenému přírůstku (naposledy 1993) s nejvíce se na tom podílí Středočeský kraj

7 Přirozený přírůstek obyvatelstva 1950-2006 (%)
OBYVATELSTVO Přirozený přírůstek obyvatelstva (%)

8 OBYVATELSTVO dlouhodobý úbytek obyvatelstva je nežádoucí jev, stejně jako velmi rychlý přírůstek – oba extrémy lze regulovat „populační“ politikou, což se také děje (např. mateřská, porodné, daňové úlevy) v Evropě se přírůstek/úbytek pohybuje okolo - 0,5 až +1% ročně země třetího světa (Afrika, Asie), procházející populační explozí, mají přírůstky 3-5% oba extrémy přináší problémy s malým počtem osob v produktivním věku

9 OBYVATELSTVO migrace (stěhování)
v tabulce je rozdíl (saldo) mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých pro dané období v rámci krajů hlavní podíl na přírůstku má migrace ze zahraničí

10 OBYVATELSTVO výrazně kladných hodnot migrace dosahuje zejména Středočeský kraj a Praha (v roce osob, 57% migrace v ČR) značná akcelerace přistěhovalectví v roce 2007 (pokračuje i v roce 2008), s globální ekonomickou krizí se proces patrně opět zpomalí za tradiční lze považovat úbytek v Moravskoslezském kraji, což může změnit nárůst pracovních příležitostí a zlepšení dopravního spojení (D47, Pendolino) nejvíce „aktivní“ v zahraniční migraci jsou občané Ukrajiny a Slovenska, méně pak Vietnamci a Rusové počet jednotlivých národností v ČR k roku 2005: Ukrajinci (88 tis.), Slováci (49 tis.), Vietnamci (39 tis.), Poláci (18 tis.) a Rusové (17 tis.) – celkem pak 280 tis. cizích státních příslušníků součet přirozeného přírůstku a migrace dává dohromady celkový přírůstek obyvatelstva

11 OBYVATELSTVO

12 OBYVATELSTVO Počet cizinců v ČR k

13 OBYVATELSTVO

14 OBYVATELSTVO

15 Obyvatelstvo dle pohlaví a věku k 31. 12. 2007
rodí se o 5% více mužů, ale žen je celkově více od 50 let věku převažují ženy, od 82 let více než dvojnásobně

16 OBYVATELSTVO

17 OBYVATELSTVO

18 OBYVATELSTVO rozmístění sídel je determinováno původně přírodními podmínkami (nížiny) v období průmyslové revoluce se přidává závislost na zdrojích (nákladná doprava – dřevo, uhlí) oba principy jsou víceméně zachovány dodnes: řídké osídlení vysočin a hornatin Ostravsko, podkrušnohoří

19 OBYVATELSTVO

20 OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel menších měst

21 OBYVATELSTVO počet obyvatel větších měst v posledních cca 5 letech stagnuje, stagnace střídá pokles v 90. letech výjimku tvoří Praha, s nárůstem přes ročně v posledních letech ( ) i v menších obcích je situace obdobná, nárůst je zaznamenáván v „satelitech“ okolo Prahy a větších měst v ČR je 5 měst nad 100 tis., 21 nad 50 tis., 47 nad 25 tis., 133 nad 10 tis. (53% obyvatel ČR) v 4902 obcích s velikostí do 1000 obyvatel žije 17,1 % populace.

22 OBYVATELSTVO Podíl (%) narozených dětí s hmotností do 1500 g

23 OBYVATELSTVO

24 OBYVATELSTVO kojenci, kojenecká úmrtnost, porodnost
hmotnost novorozeňat se za posledních 20 let pohybuje okolo 3300 g, přičemž chlapci jsou o cca 140 g těžší než děvčata kojenecká úmrtnost je v ČR na velmi nízké úrovni a tím se řadíme mezi nejvyspělejší země světa za rok 2007 zemřelo pouze 360 dětí do 1 roku (3,14‰), z toho 60% v porodnici údaje za 1.-3.Q 2008 pak 261 dětí (2,86‰) je to mj. důkaz o vysoké úrovni českého zdravotnictví (včetně prenatální péče) např. v Turecku je kojenecká úmrtnost 10x vyšší než v ČR a ještě v roce 1960 se 1 roku věku nedožilo každé páté (!) dítě počet porodů od roku 2000 narůstá, z 245 na 335 za den, respektive z na za rok rostoucí porodnost je velmi pravděpodobně dočasný jev, rodí populačně nejsilnější ročníky (70. léta – viz tabulka Obyvatelstvo dle pohlaví a věku)

25 OBYVATELSTVO Sňatky podle věku nevěsty

26 OBYVATELSTVO Rozvody podle věku ženy

27 OBYVATELSTVO Věková struktura obyvatelstva 2005
vývoj věkové struktury obyvatelstva ČR je nepříznivý, neboť populace stárne (= průměrný věk se zvyšuje) pokud se politická „elita“ neodhodlá k důchodové reformě, bude život penzistů v budoucnosti záviset především na jejich vlastních rezervách a penze se stane nedostatečnou sociální dávkou problémy se stárnutím populace nemá pouze ČR, je tím postižena celá Evropa

28 Naděje dožití v Evropě 2003-2004
OBYVATELSTVO Naděje dožití v Evropě řazeno dle dožití ženy

29 OBYVATELSTVO

30 OBYVATELSTVO Struktura obyvatelstva dle vyznání 2001

31 OBYVATELSTVO podíl věřících obyvatel (=religiozita) je výrazně vyšší na Moravě než v Čechách v oblasti severních Čech je pod 15%, na jižní Moravě přesahuje 50% 83% věřících se hlásí k římsko-katolické církvi (Čechy 80%, Morava 86%) k církvi českobratrské evangelické 3,5% (Č 4%, M 3%) a církvi československé husitské se hlásí 3% (Č 4,5%, M 1,5%)– na ostatní víry tedy připadá 10% (Č 11%, M 9%)

32 OBYVATELSTVO

33 OBYVATELSTVO Jazyk a nářečí
spisovný jazyk je v běžné mluvě používán velmi málo v Čechách se udržuje tzv. obecná čeština, vyvinutá ze středočeské nářeční skupiny na Moravě jsou vyvinuty tři výrazné oblasti: hanácká (středomoravská), moravsko-slovenská (Valašsko) a lašská (slezsko) příklad: spisovná čeština: Dej mouku ze mlýna na vozík. středomoravská nářečí: Dé móku ze mléna na vozék. moravsko-slovenská nářečí: Daj múku ze mlýna na vozík. slezská nářečí: Daj muku ze mľyna na vozik.

34 Souhrnné demografické údaje za ČR v letech 1993-2006
OBYVATELSTVO Souhrnné demografické údaje za ČR v letech

35 Aktuální demografické údaje za ČR v letech 1975-2006
OBYVATELSTVO Aktuální demografické údaje za ČR v letech


Stáhnout ppt "GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google