Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub,"— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz

2 OBYVATELSTVO v České republice žije cca 10 450 000 lidív České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce 1927 a 1980 nejvíce obyvatel žilo na dnešním území v roce 1940 (téměř o 0,85 milionu více než dnes) nejméně obyvatel v roce 1947 – necelých 8,8 milionu (→ poválečný odsun německého obyvatelstva) po letech klesající tendence začíná od roku 2002 počet obyvatel mírně růst (jen díky migraci) od roku 2006 je růst podpořen přirozeným přírůstkem

3 OBYVATELSTVO Vývoj počtu obyvatel na území ČR 30.9. 2004 10 206 923 130 30.9. 2008 10 450 000 132

4 OBYVATELSTVO

5

6 přirozený přírůstek (úbytek) –rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v daném období - začínají „rodit“ populačně silné ročníky ze 70. let 20. století a opět dochází k přirozenému přírůstku (naposledy 1993) s nejvíce se na tom podílí Středočeský kraj

7 OBYVATELSTVO Přirozený přírůstek obyvatelstva 1950-2006 (%)

8 OBYVATELSTVO dlouhodobý úbytek obyvatelstva je nežádoucí jev, stejně jako velmi rychlý přírůstek – oba extrémy lze regulovat „populační“ politikou, což se také děje (např. mateřská, porodné, daňové úlevy) v Evropě se přírůstek/úbytek pohybuje okolo - 0,5 až +1% ročně země třetího světa (Afrika, Asie), procházející populační explozí, mají přírůstky 3-5% oba extrémy přináší problémy s malým počtem osob v produktivním věku

9 OBYVATELSTVO migrace (stěhování) –v tabulce je rozdíl (saldo) mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých pro dané období v rámci krajů –hlavní podíl na přírůstku má migrace ze zahraničí

10 OBYVATELSTVO výrazně kladných hodnot migrace dosahuje zejména Středočeský kraj a Praha (v roce 2007 +47 500 osob, 57% migrace v ČR) značná akcelerace přistěhovalectví v roce 2007 (pokračuje i v roce 2008), s globální ekonomickou krizí se proces patrně opět zpomalí za tradiční lze považovat úbytek v Moravskoslezském kraji, což může změnit nárůst pracovních příležitostí a zlepšení dopravního spojení (D47, Pendolino) nejvíce „aktivní“ v zahraniční migraci jsou občané Ukrajiny a Slovenska, méně pak Vietnamci a Rusové počet jednotlivých národností v ČR k roku 2005: Ukrajinci (88 tis.), Slováci (49 tis.), Vietnamci (39 tis.), Poláci (18 tis.) a Rusové (17 tis.) – celkem pak 280 tis. cizích státních příslušníků součet přirozeného přírůstku a migrace dává dohromady celkový přírůstek obyvatelstva

11 OBYVATELSTVO

12 Počet cizinců v ČR k 31. 12. 2008

13 OBYVATELSTVO

14

15 Obyvatelstvo dle pohlaví a věku k 31. 12. 2007 rodí se o 5% více mužů, ale žen je celkově více od 50 let věku převažují ženy, od 82 let více než dvojnásobně

16 OBYVATELSTVO

17

18 rozmístění sídel je determinováno původně přírodními podmínkami (nížiny) v období průmyslové revoluce se přidává závislost na zdrojích (nákladná doprava – dřevo, uhlí) oba principy jsou víceméně zachovány dodnes: –řídké osídlení vysočin a hornatin –Ostravsko, podkrušnohoří

19 OBYVATELSTVO

20 Vývoj počtu obyvatel menších měst 1998-2007

21 OBYVATELSTVO počet obyvatel větších měst v posledních cca 5 letech stagnuje, stagnace střídá pokles v 90. letech výjimku tvoří Praha, s nárůstem přes 10 000 ročně v posledních letech (2004 - 2008) i v menších obcích je situace obdobná, nárůst je zaznamenáván v „satelitech“ okolo Prahy a větších měst v ČR je 5 měst nad 100 tis., 21 nad 50 tis., 47 nad 25 tis., 133 nad 10 tis. (53% obyvatel ČR) v 4902 obcích s velikostí do 1000 obyvatel žije 17,1 % populace.

22 OBYVATELSTVO Podíl (%) narozených dětí s hmotností do 1500 g

23 OBYVATELSTVO

24 hmotnost novorozeňat se za posledních 20 let pohybuje okolo 3300 g, přičemž chlapci jsou o cca 140 g těžší než děvčata kojenecká úmrtnost je v ČR na velmi nízké úrovni a tím se řadíme mezi nejvyspělejší země světakojenecká úmrtnost je v ČR na velmi nízké úrovni a tím se řadíme mezi nejvyspělejší země světa za rok 2007 zemřelo pouze 360 dětí do 1 roku (3,14‰), z toho 60% v porodnici údaje za 1.-3.Q 2008 pak 261 dětí (2,86‰) je to mj. důkaz o vysoké úrovni českého zdravotnictví (včetně prenatální péče) např. v Turecku je kojenecká úmrtnost 10x vyšší než v ČR a ještě v roce 1960 se 1 roku věku nedožilo každé páté (!) dítě počet porodů od roku 2000 narůstá, z 245 na 335 za den, respektive z 90 000 na 120 000 za rok rostoucí porodnost je velmi pravděpodobně dočasný jev, rodí populačně nejsilnější ročníky (70. léta – viz tabulka Obyvatelstvo dle pohlaví a věku) kojenci, kojenecká úmrtnost, porodnost

25 OBYVATELSTVO Sňatky podle věku nevěsty 1950-2005

26 OBYVATELSTVO Rozvody podle věku ženy 1950-2005

27 OBYVATELSTVO vývoj věkové struktury obyvatelstva ČR je nepříznivý, neboť populace stárne (= průměrný věk se zvyšuje) pokud se politická „elita“ neodhodlá k důchodové reformě, bude život penzistů v budoucnosti záviset především na jejich vlastních rezervách a penze se stane nedostatečnou sociální dávkou problémy se stárnutím populace nemá pouze ČR, je tím postižena celá Evropa Věková struktura obyvatelstva 2005

28 OBYVATELSTVO Naděje dožití v Evropě 2003-2004 řazeno dle dožití ženy

29 OBYVATELSTVO

30 Struktura obyvatelstva dle vyznání 2001

31 OBYVATELSTVO podíl věřících obyvatel (=religiozita) je výrazně vyšší na Moravě než v Čechách v oblasti severních Čech je pod 15%, na jižní Moravě přesahuje 50% 83% věřících se hlásí k římsko-katolické církvi (Čechy 80%, Morava 86%) k církvi českobratrské evangelické 3,5% (Č 4%, M 3%) a církvi československé husitské se hlásí 3% (Č 4,5%, M 1,5%)– na ostatní víry tedy připadá 10% (Č 11%, M 9%)

32 OBYVATELSTVO

33 spisovný jazyk je v běžné mluvě používán velmi málo v Čechách se udržuje tzv. obecná čeština, vyvinutá ze středočeské nářeční skupiny na Moravě jsou vyvinuty tři výrazné oblasti: hanácká (středomoravská), moravsko-slovenská (Valašsko) a lašská (slezsko) příklad: –spisovná čeština: Dej mouku ze mlýna na vozík. –středomoravská nářečí: Dé móku ze mléna na vozék. –moravsko-slovenská nářečí: Daj múku ze mlýna na vozík. –slezská nářečí: Daj muku ze mľyna na vozik. Jazyk a nářečí

34 OBYVATELSTVO Souhrnné demografické údaje za ČR v letech 1993-2006

35 OBYVATELSTVO Aktuální demografické údaje za ČR v letech 1975-2006


Stáhnout ppt "GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub,"

Podobné prezentace


Reklamy Google