Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAMBRIUM NEJSTARŠÍ PERIODA STARŠÍCH PRVOHOR * Základní členění období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAMBRIUM NEJSTARŠÍ PERIODA STARŠÍCH PRVOHOR * Základní členění období"— Transkript prezentace:

1 KAMBRIUM NEJSTARŠÍ PERIODA STARŠÍCH PRVOHOR * Základní členění období
* Významné zkameněliny z kambria * Kambrium ve světě a v České republice

2 KAMBRIUM (doba trvání cca 54 milionů let)
* Jeho počátek je kladen před cca 542 mil. let, končí cca před 488 mil. let. * Je nejstarším obdobím, v jehož horninách byly nalezeny četné fosilizované mnohobuněčné organismy. * Rozmístění kontinentů v kambriu bylo značně odlišné od podoby, kterou známe dnes. Stabilní pevninské štíty - jihoamerický, africký, arabský, indický, antarktický a australský tvořily jediný superkontinent – Gondwanu. * Spodní kambrium začíná výraznou mořskou transgresí, naproti tomu svrchní kambrium má regresní charakter.

3 PALEOGEOGRAFIE KAMBRIA
Rozložení kontinentů v kambriu není zcela jasné. Superkontinent Gondwana (Afrika, J. Amerika, Austrálie, Indie, Antarktida, Florida a menší desky v oblasti Číny a jv. Asie), zasahoval od severního mírného pásma přes rovník na jižní polokouli až k jižnímu pólu. Během kambria se posouval dále k jihu a mírně rotoval. V teplém pásmu ležely kontinenty Laurentie, Sibirie a Kazachstanie, kontinent Baltika ležel v mírném pásu jižní polokoule. Oblast střední Evropy se nacházela v mírných šířkách jižní polokoule při západním okraji Gondwany.

4 HOROTVORNÁ ČINNOST V KAMBRIU
Kaledonské vrásnění probíhalo v období prvohor od svrchního kambria (asi 535 Ma) až do spodního devonu (asi 400 Ma). Bylo způsobeno srážkou tehdejších kontinentů Laurentie, Baltiky a Avalonie. * Horská pásma vzniklá kaledonským vrásněním se nazývají kaledonidy. Leží po obou stranách Atlantského oceánu, který vznikl později a rozdělil je na dvě části.

5 ŽIVOT V KAMBRIU Na počátku útvaru se objevuje bohatá skeletální fauna, známá podle drobných skleritů (destiček, jehlic, štítků, rourek) především z fosforečnanu vápenatého, méně i z opálu a uhličitanu vápenatého. * Bývá označována jako „small shelly fauna“. Je bohatá v nejstarším stupni kambria tommotu, proto je označována tommotská fauna. * Zoologická příslušnost řady skleritů není jasná, vyskytují se již zástupci dnešních skupin (např. ramenonožci, měkkýši). * Dále hojní trilobiti, ramenonožci a ostnokožci..... * Fauna v kambriu se po „explozi života“ známého z Burgess shales či z Číny vyvíjela postupně, většina forem z těchto dvou oblastí již vymřela...

6 ŽIVOT V KAMBRIU * Ve vrstvách spodního kambria se náhle objevuje velké množství bezobratlých živočichů. Bouřlivý nástup je někdy nazýván evoluční explozí. * Během kambria se pak objevují všechny hlavní živočišné kmeny: Porifera (mořské houby), Vermes (červi), Coelenterata, Bryozoa (Mechovky), Brachiopoda, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata a v pozdním kambriu i Vertebrata. * Jedna z vědeckých teorií předpokládá, že došlo ke zvýšení hladiny kyslíku, které umožnilo rychlejší životní pochody, čímž organismy získávaly dostatečný zdroj energie pro budování pevných schránek a koster. * Jiná teorie uvádí, že k tomuto vývoji došlo vlivem změn v chemismu oceánských vod.

7 Významnou skupinou výlučně spodního a středního kambria jsou Archeocyatha.
* Vytvářeli pevné vápnité schránky s kornoutovitou kostrou, pevně přisedlé k podkladu. Místy tvořili vápencové masy svědčící o mělkém a teplém moři. UMĚT OBRÁZEK ARCHEOCYÁTA

8 KAMBRIUM V ČESKÉ REPUBLICE
* Brdská oblast – především okolí obce Jince u Příbrami, dále Brdy (nejstarší makrofosílie!) * Křivoklátsko – především okolí obce Skryje a Týřovice * Železné Hory – především okolí Heřmanova Městce             UMĚT OBRÁZEK KODYMIRA                                     Společenstvo vyskytující se v brakických vodách spodního kambria - význačný merostomatní členovec rodu Kodymirus ve společenstvu s dalšími drobnými korýši rodu Vladicaris.(Vesmír 2/2003) Spodní kambrium je v Barrandienu reprezentováno až 2000 mocným komplexem slepenců a pískovců terigenního původu. Příbramsko-jinecká pánevní oblast byla tehdy rozdělena na několik poměrně rozsáhlých depresí, jenž pokračovaly i do přilehlých oblastí, dnes již denudovaných či překrytých mladšími sedimenty. Poměrně rychlá sedimentace probíhala v jezerních pánvích a v místech vyústění toků do jezer. Jedinou vyjímkou v sedimentaci je jen několik metrů mocná vložka břidlic brakického původu. Vyjma této vložky kde byl nalezen hojný endemický merostomatní členovec Kodymirus vagans není ze středočeského spodního kambria dosud doložena žádná fauna. Vzhledem k tomuto faktu tedy nelze bezpečně datovat spodní kambrium a jeho stáří plyne pouze z principu superpozice vzhledem k nadložním, faunisticky doloženým středokambrickým sedimentům jineckého souvrství.                                                                                                                                                

9 KAMBRIUM V ČECHÁCH Příbramsko – jinecká oblast Skryjsko – týřovická oblast Železné Hory znak obce Jince znak obce Skryje

10 Zobrazení jineckých trilobitů na jedné z tabulí, které provázejí dopis F. J. Kinského Ignáci Bornovi z r. 1775 Trilobiti z jineckého a skryjského středního kambria vyobrazení na tabuli 10. Barrandova díla o trilobitech ve středních Čechách z r. 1852

11

12 UMĚT OBRÁZEK HYOLITA Hyoliti – dosud záhadní tvorové...

13

14 KAMBRIUM V EVROPĚ * Význačnými oblastmi s kambrickými uloženinami v Evropě jsou Wales, jižní Švédsko a okolí Osla, Estonsko a okolí Petrohradu, Polsko, Španělsko, Rusko a sz. Anglie a Wales, dále menší výskyty v Bretani, Normandii, jižní Francii (Montagne Noire) a ve Španělsku (Sierra Morena, Leon, Celtiberie), a i na Sardinii.


Stáhnout ppt "KAMBRIUM NEJSTARŠÍ PERIODA STARŠÍCH PRVOHOR * Základní členění období"

Podobné prezentace


Reklamy Google