Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FULBRIGHTŮV PROGRAM Univerzita Karlova 14. října 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FULBRIGHTŮV PROGRAM Univerzita Karlova 14. října 2014."— Transkript prezentace:

1 FULBRIGHTŮV PROGRAM Univerzita Karlova 14. října 2014

2 Co je Fulbrightův program? Mezivládní organizace Vládní stipendijní program Poradenské služby EducationUSA

3 Přehled stipendijních programů Stipendia pro české účastníky: Pro studenty Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie) Pro vědce a přednášející Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášející Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská kategorie) Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Instituty amerických studií Pro zástupce neziskových organizací Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

4 Přehled stipendijních programů (pokr.) Stipendia pro americké účastníky: Pro vědce a přednášející Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášející Fulbrightův program krátkodobého hostování amerických specialistů Pro studenty Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia English Teaching Assistants

5 Základní předpoklady/omezení pro české žadatele České občanství Trvalý pobyt v ČR Dobrá znalost angličtiny Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA Dokončený bakalářský program v době uzávěrky

6 Prioritní obory Přihlášky do jednotlivých programů možno podávat ve všech oborech (s výjimkou MBA a klinické medicíny) Vítány jsou přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky a přihlášky v oboru amerických studií Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu

7 Studentské stipendium Pro (post)graduální studium a výzkum (po ukončení bakalářského studia) Stipendium na jeden školní rok s možností studia programů Master's, Ph.D. či „non-degree” nebo samostatného výzkumu jako „visiting research student“ Školné do výše 15 000 USD Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění Termín odevzdání přihlášek 1. září pro pobyt v následujícím akademickém roce

8 Požadavky Dokončený bakalářský program Přihláška včetně motivačních esejů (Personal Statement, Study Objectives) 3 doporučující dopisy (akademické) TOEFL GRE nebo pozvání Uzávěrka 1. září

9 Výběry Rozhoduje kvalita studenta a jeho přihlášky Akademické i osobnostní předpoklady Cíle a motivace Přednost mají uchazeči bez dlouhodobé zkušenosti z USA Okolo 8 studentů / 30 přihlášek

10 Stipendium pro vědce a přednášející Pro akademické pracovníky vysokých škol a výzkumných pracovišť (s ukončeným Ph.D.) k řešení vlastního výzkumného projektu či k výuce na americké univerzitě 3 až 10 měsíců Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění Termín odevzdání přihlášek 1. října pro pobyt v následujícím akademickém roce

11 Fulbright-Masarykovo stipendium Pro uchazeče z univerzitních či vědeckovýzkumných pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve třech kategoriích: - juniorská: před dosažením Ph.D. - postdoktorská: s dokončeným Ph.D. maximálně před 5 lety - seniorská: s Ph.D. dokončeným před více než 5 lety Délka pobytu 3 až 10 měsíců Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění Termín odevzdání přihlášek 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, v místní komunitě, neziskovém sektoru apod.)

12 Fulbright-Masarykovo stipendium Pro doktorandy - juniorská kategorie Podmínkou občanská aktivita Visiting Research – zvací dopis Volný výběr škol Výzkumný projekt 24 stipendistů na 2014-15 (ve všech kategoriích)

13 Instituty amerických studií Pro uchazeče z univerzitních pracovišť zabývajících se ve své výuce či výzkumu amerikanistikou Několik tematicky odlišných šestitýdenních pobytů zaměřených na prohloubení znalostí o USA (jeden v zimě, většina v létě) – Study of the U.S. for Secondary School Educators U.S. Culture and Society American Politics and Political Thought Contemporary American Literature U.S. Foreign Policy Journalism and Media Religious Pluralism in the United States US National Security Termín odevzdání přihlášek každoročně vyhlašován

14 Možnosti získání amerického stipendisty pro výuku Pobyt na semestr či celý akademický rok: Iniciovat podání přihlášky o Fulbrightovo stipendium na americké straně Krátkodobý pobyt: Pozvat na univerzitní pracoviště amerického stipendistu Fulbrightova programu přednášejícího v daném roce v ČR Pozvat na univerzitní pracoviště amerického stipendistu Fulbrightova programu přednášejícího v daném roce jiné evropské zemi Využít programu krátkodobého hostování amerických specialistů

15 Jedno- či dvousemestrální pobyt amerického stipendisty Fulbright US Scholar Program http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar- program http://www.cies.org/program/core-fulbright-us-scholar- program Nově v rámci tohoto programu The Fulbright-Terra Foundation Awards in the History of American Art (vhodné pro pracoviště zaměřená na dějiny umění) Uzávěrka 1.8. na následující akademický rok (pozvání české hostitelské instituce) Předvýběr americkou partnerskou institucí CIES Výsledky předvýběru známy začátkem prosince, konečný výběr během ledna

16 Současní američtí stipendisté přednášející na českých univerzitách Seznam na stránkách Fulbrightovy komise v sekci „Současní stipendisté“ http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste- fulbrightova-programu-v-ceske-republicehttp://www.fulbright.cz/americti-stipendiste- fulbrightova-programu-v-ceske-republice Zprostředkování e-mailového kontaktu na stipendistu Pro komisi: kopie pozvání s datem a účelem pozvání Úhrada ubytování zvoucí stranou, komise hradí na základě předložených účtenek cestu z fondu :„In-country Travel“

17 Současní američtí stipendisté přednášející na evropských univerzitách Seznam na stránkách Fulbrightovy komise v sekci „Současní stipendisté“ http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v- evropehttp://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v- evrope Zprostředkování e-mailového kontaktu na stipendistu Žádost „Inter-Country Travel Grant Application“ http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych- akademiku#travel http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych- akademiku#travel Formulář žádosti a pozvání stipendisty e-mailem Fulbrightově komisi Stipendista předloží ke schválení komisi rezervaci jízdenek/ letenek Úhrada ubytování zvoucí stranou, komise hradí na základě předložených účtenek cestu z fondu :„Inter-country Travel“

18 Krátkodobé hostování specialistů z USA Krátkodobé hostování (2 až 6 týdnů) amerického odborníka, vyžádaného univerzitním pracovištěm v ČR (jmenovitá žádost či výběrem z databáze) Obory: americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikové řízení, politologie, právo, sociální práce, sociologie, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace Formulář „Fulbright Specialist Request Form“ na webové stránce Fulbrightovy komise, konečný termín uzávěrky: 1.10. pro pobyty v nadcházejícím kalendářním roce Zvoucí instituce pokrývá ubytování, stravování a místní cestovné, americká strana pokrývá honorář a mezinárodní cestovné Databáze specialistů (roster) – informace a přihlášení do databáze na http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program Přístup do rosteru: https://fsp.iieweb.net/AdminLogin.aspx ; user name, password je https://fsp.iieweb.net/AdminLogin.aspx

19 Fulbrightovo stipendium pro americké studenty Fulbright U.S. Student Program http://us.fulbrightonline.org/, uzávěrka kolem 15.10. na následující akademický rok http://us.fulbrightonline.org/ Vlastní výzkumný projekt (a obvykle pozvání z české strany) Předvýběr uchazečů na americké straně, konečný výběr komisí během ledna Postavení amerického studenta na české univerzitě

20 Fulbright Honorary Ambassadors Vybraná skupina absolventů Na jednotlivých školách Možnost spolupráce, prezentace, dotazy… Seznam na www.fulbright.cz/fulbright-honorary-ambassadorswww.fulbright.cz/fulbright-honorary-ambassadors Filozofická fakulta Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Harvard University, 1999-00 Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Fakulta humanitních studií PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Georgetown University, 2007-08 PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. Fakulta sociálních věd JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., Columbia University, 2009-10 JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. Lékařská fakulta Plzeň Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Massachusetts General Hospital, 1998-99 Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Dartmouth College, 2006-07 Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

21 Poradenské centrum Součástí sítě EducationUSA Bezplatné poradenství pro všechny zájemce o studium v USA Semináře, přednášky, veletrhy Knihovna informačních materiálů o studiu v USA

22 Kontaktujte nás Komise J. W. Fulbrighta Karmelitská 17 118 00 Praha 1 Tel. 222 729 987, 222 718 152 E-mail: fulbright@fulbright.cz semancova@fulbright.cz Web: www.fulbright.cz


Stáhnout ppt "FULBRIGHTŮV PROGRAM Univerzita Karlova 14. října 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google