Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žlázy s vnitřním vyměšováním Glandulae endocrinae jeden z regulačních systémů hormon (ř. horman – probouzet, pobízet) –chemický posel tvořený žlázou s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žlázy s vnitřním vyměšováním Glandulae endocrinae jeden z regulačních systémů hormon (ř. horman – probouzet, pobízet) –chemický posel tvořený žlázou s."— Transkript prezentace:

1 Žlázy s vnitřním vyměšováním Glandulae endocrinae jeden z regulačních systémů hormon (ř. horman – probouzet, pobízet) –chemický posel tvořený žlázou s vnitřním vyměšováním a přenášený krví k cílovým orgánům –proteiny (polypeptid) - insulin –biogenní aminy - adrenalin –steroidy - estrogeny

2 Žlázy s vnitřním vyměšováním Historie Thomas Wharton 1614-1673 Adenographia první podrobný popis žláz Ernest Henry Starling 1866-1927 vytvořil obecná schéma „vnitřního vyměšování“ použil již vytvořené slovo „hormony“ –Sir William Bate Hardy, fyziolog v Cambridge

3 Žlázy s vnitřním vyměšováním Uspořádání 1.žlázy 2.roztroušené (diseminované) buňky 3.neuroendokrinní buňky

4 Žlázy s vnitřním vyměšováním Žlázy Podrbolí (Hypothalamus) Podvěsek (Hypophysis; Gl. pituitaria) Štítná žláza (Glandula thyroidea) Příštítná tělíska (Gll. parathyroideales) Nadledviny (Gll. suprarenales) Slinivkové ostrůvky – Langerhansovy (Insulae pancreaticae) Šišinka (Gl. pinealis; Corpus pineale)

5 Podvěsek – Hypophysis; Glandula pituitaria Historie Galén – tvorba hlenu pro nosní sliznici Schneider – 1655 odmítá Galénovu teorii Minkowski, Hutchinson – souvislost poruch růstu a hypertrofie podvěsku Cushing – vysvětlil funkci podvěsku „dirigent endokrinní soustavy, ministerský předseda“

6 Hypothalamus bazální část mezimozku (Diencephalon), bazálně od III. komory Funkce –sběrné centrum informací z těla i okolí –nejvyšší autonomní (vegetativní) ústředí –součást limbického systému –řídí ostatní žlázy s vnitřním vyměšováním Corpora mamillaria, tuber cinereum, infundibulum, hypophysis

7

8 Podhrbolí Hypothalamus Přední hypothalamus – ncl. magnocellularis –Ncl. paraventricularis + supraopticus – oxytocin a vazopresin (ADH) Střední hypothalamus (tuber cinereum) – ncl. parvocelularis –Ncl. arcuatus - řízení adenohypofýzy Zadní hypothalamus

9 Hypothalamus - Hormony Ncl. arcuatus - tvorba Eminetia mediana – uvolnění do první vlásečnicové sítě Uvolňovací hormony (releasing) –SRH, PRH, GnRH, TRH, CRH Tlumivé hormony (inhibiting) –somatostatin, PIH (= dopamin)

10 Podvěsek - anatomie tvoří ji dva laloky –přední - adenohypofýza –zadní – neurohypofýza uložena v sella turcica ossis sphenoidalis kryta tvrdou plenou – diaphragma sellae –foramen diaphragmatis Pacchioni - pro podvěskovou stopku transsfenoidální přístup

11 Podvěsek - anatomie Přední lalok (Adenohypophysis; Lobus anterior) –Pars distalis (principalis) – největší část –Pars intermedia – mezi oběma laloky –Pars tuberalis – část u stopky Zadní lalok (Neurohypohysis; Lobus posterior) –Lobus nervosus (Pars nervosa) – vlastní zadní lalok –Infundibulum – stopka vedoucí k hypotalamu

12

13 Cévní zásobení podvěsku Hypofyzární portální systém –A. hypophysialis inferior (z pars cavernosa do neurohypofýzy) –A. hypophysialis superior (z pars cerebralis přes hypothlamaus do adenohypofýzy) Vv. hypophysiales do sinus cavernosus

14 Podvěsek - vývoj Ratkeho výchlipka (z ektodermu) –3. týden - ve stropě ústní dutiny –výchlipka směrem k mezimozku –oddělení výchlipky, proliferace přední stěny výchlipka baze mezimozku –vytvoří zadní lalok –diferenciace v pituicyty (glie)

15 Přední lalok = Adenohypophysis Pars distalis –největší (75%) Pars tuberalis –kraniálně Pars intermedia –mezi adeno- a neurohypofýzou

16 Pars distalis adenohypophysis provazce buněk (chordae endocrinocytorum), mezi nimi vlásečnice na HE 3 typy buněk –acidofilní –bazofilní PAS-pozitivní –chromofóbní bez granul, nediferencované elementy

17 Pars distalis – Acidofilní buňky α – buňky (Endocrinocytus somatotropicus) –hrubá granula, GER –okolo jádra zóna bez granul - GA –růstový hormon (somatotropin, GH) ε – buňky (Endocrinocytus prolactinicus) –obvykle malé, nepočetné (x těhotenství, kojení) –drobná granula (zvětšení v těhotenství) –prolaktin (PRL)

18 Pars distalis – bazofilní buňky β 1 – buňky (Endocrinocytus corticotropicus) –velká granula při buněčné membráně –ACTH, β-MSH, Met-enkefalin, endorfin β 2 – buňky (Endocrinocytus thyrotropicus) –velké buňky, malá granula u BM –TSH δ – buňky (Endocrinocytus gonadotropicus) –velké buňky, středně velká granula –FSH, LH

19 Pars tuberalis adenohypophysis obklopuje infundibulum četné kapiláry většina je δ – buněk –trošku je β 2 – buněk

20 Pars intermedia adenohyophysis rudimentární buňky tvoří trámce bazofilní buňky může být vytvořen váček (Ratkeho folliculus)

21

22 Zadní lalok = Neurohypophysis Eminentia mediana –dno III. mozkové komory –četná nemyelinizovaná nerv. vlákna Stopka = Infundibulum – Tractus hypothalamohypophysialis –Neurofibra neurosecretoria (+ vesicula neurosecretoria) - nemyelinizovaná nervová vlákna) některá končí u kapilár Lobus nervosus; Pars nervosa

23 Lobus nervosus / Pars nervosa neurohypophysis nervová vlákna –axony neuronů hypotalamu –Corpusculum neurosecretorium (Herringova tělíska) - nahromadění granul –oxytocin + ADH (antidiuretický hormon = vazopresin) pituicyty –gliové buňky vlásečnice (synapsis neurohaemalis)

24 Vyšetření a nemoci CT hladiny hormonů nádory podvěsku – obvykle benigní, hormonaktivní Sheehanův syndrom – poporodní krvácení do podvěsku

25 Štítná žláza – historie Galén – zvlhčovat vnitřek hltanu Paracelsus – struma + kretenismus Wharton 1614-1673 – zkrášlovat ženský krk 1844 Simon – žláza s vnitřním vyměšováním 1891 Murray – podání extraktu ze ŠŽ 1895 Baumann – ŠŽ obsahuje sloučeniny jódu

26 Štítná žláza; Štítnice Glandula thyroide anatomie thyroxin T 4, trijodtyronin T 3 kalcitonin uložena ve výšce C6-C7 2 laloky – lobus dexter + sinister isthmus (na 2.-4. průdušnicové chrupavce) capsula fibrosa – 2 listy – stroma parenchyma + lobuli

27 Štítná žláza – tepny a žíly A. thyroidea superior (z a. carotis externa) A. thyroidea inferior (z truncus thyrocervicalis) – křížení s n. laryngeus recurrens A. thyroidea ima Neubaueri (z arcus aortae) - 2 % Vv. thyroideae superiores et mediae Lichačeva (do V. jugularis interna) Plexus thyroideus impar (do v. brachiocephalica sinistra)

28 Štítná žláza - vývoj vývoj od 24. dne výchlipka endodermu primitivního hltanu relativní i absolutní sestup - ductus thyreoglossus foramen caecum gll. thyroideae accessoriae vznik laloků lobus pyramidalis ligamentum suspensorium gl. thyroideae / musculus levator glandulae thyroideae (hladký)

29 Štítná žláza - histogeneze solidní endodermový útvar vrůstání okolního mezenchymu a cév vrůstání ultimobranchiálních tělísek 10. týden - rozdělení buněk do skupinek jednovrstevný epitel kolem lumina 11. týden - tvorba koloidu

30 Štítná žláza - stavba pouzdro (capsula fibrosa) stroma - septum (přepážky mezi lalůčky) lobus  lobulus  folliculus folikly (50 - 900 μm) –kulovité –jednovrstevný epitel folikulárních buněk –obsahuje colloidum (koloid) - thyroglobulin folikulární buňky (thyrocytus T) parafolikulární buňky (thyrocytus C)

31 Folikulární buňky (Thyrocytus T) kulovité jádro hojné gER (bazálně) a MIT četné lyzosomy thyroglobulin, vyštěpení T 4 a T 3

32 Syntéza hormonů štítné žlázy 1. jodidová pumpa pomocí ATP přečerpává jód z krve do koloidu 2. a 3. syntéza thyroglobulinu a peroxidázy, uložení v jednom sekrečním váčku a jejich uvolnění do koloidu exocytózou 4. jodizace thyroglobulinu pomocí peroxidázy v kolodiu a vznik jodthyroglobulinu endocytóza jodthyroglobulinu 5. splynutí primárního lyzozomu s tímto váčkem proteolýza jodthyroglobulinu na T3, T4 a další fragmenty uvolnění T3 a T4 do oběhu 6. navázání na transportní plasmatický protein

33 Parafolikulární buňky (thyrocytus C) C-buňky leží mezi folikly (jednotlivě, skupinky) větší, světlejší hojné gER i GA, MIT granula - kulovitá, temná tvorba a střádání kalcitoninu

34 Štítná žláza – vyšetření a nemoci ultrazvuk scintigrafie s radioaktivním jódem 131 méně než 10μg jódu denně  struma z nedostatku jódu hypotyroidizmus –kretenizmus (děti) – screening novorozenců –myxedém (dospělí) –autoimunitní – Hashimotova struma hypertytoidizmus (tyreotoxikóza) –autoimunitní – exoftalmická struma = Gravesova- Basedowova choroba

35 Příštítná tělíska - charakteristika Gll. parathyroidea superior et inferior 2 páry drobných kulovitých útvarů na zadní straně laloků štítné žlázy samostatné větve z a. thyroidea inferior úloha v metabolizmu kostí parathormon (PTH) –  hladinu vápníku v krvi –  hladinu fosfátů v krvi

36 Příštítná tělíska - vývoj dorzální části III. a IV. žaberní výchlipky 5. týden - proliferace endodermu, ztráta lumina vrůstání cév z mezenchymu hlavní buňky - fetální metabolizmus vápníku oxyfilní buňky - vznik až v asi 7. roce života

37 Příštítná tělíska - stavba pouzdro + přepážky parenchym rozčleněn na trámce hlavní buňky (parathyrocytus endocrinus) –poměrně velké bb. (4-8 um) –světlá cytoplasma –granula obsahující PTH oxyfilní buňky (Parathyrocytus oxyphilicus) –zřídkavé, větší –cytoplazma tmavší, bez granul, hodně MIT –funkce nejasná

38 Příštítná tělíska - nemoci hyperparatyroidizmus –primární (adenom) patologické kalcifikace tkání (z hyperkalcémie) Recklinghausenova kostní osteodystrofie (zlomeniny) nefrolitiáza –sekundární (reaktivní hyperplázie PT při hypokalcémii u chorobá ledvin) –terciární (pokud přetrvá po úspěšné transplantaci ledvin)

39 Příštítná tělíska - nemoci hypoparatyroidizmus –tetanie –iatrogenní po odstranění PT při nádoru transplantace tělíska podkožně na předloktí vyšetření – nukleární medicína


Stáhnout ppt "Žlázy s vnitřním vyměšováním Glandulae endocrinae jeden z regulačních systémů hormon (ř. horman – probouzet, pobízet) –chemický posel tvořený žlázou s."

Podobné prezentace


Reklamy Google