Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Endokrinní systém Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Endokrinní systém Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém."— Transkript prezentace:

1 Endokrinní systém Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém

2 Endokrinní systém §jeden z regulačních systémů §hormon (ř. horman - pobízet) l chemický posel produkovaný endokrinní žlázou a transportovaný krví k cílovým orgánům l proteiny (polypeptid) - insulin l biogenní aminy - adrenalin l steroidy - estrogeny

3 Endokrinní systém §endokrinní žlázy §diseminované endokrinní buňky §neuroendokrinní buňky

4 Endokrinní žlázy §Hypofýza (gl. pituitaria) §Štítná žláza (glandula thyroidea) §Příštítná tělíska (gll. parathyroideales) §Nadledviny (gll. suprarenales) §Slinivka břišní (insulae pancreaticae) §Šišinka (gl. pinealis - epiphysis)

5 Hypofýza - charakteristika §tvoří ji dva laloky l přední - adenohypofýza l zadní - neurohypofýza §blízký vztah k hypotalamu

6 Hypofýza - vývoj §Ratkeho výchlipka l 3. týden - ve stropě ústní dutiny l výchlipka směrem k diencephalu l oddělení výchlipky, proliferace přední stěny §výchlipka baze diencephala l vytvoří zadní lalok l diferenciace v pituicyty

7 Hypofýza - vývoj

8

9 Adenohypofýza §pars distalis l největší (75%) §pars tuberalis l kraniálně §pars intermedia l mezi adeno- a neurohypofýzou

10 Pars distalis §provazce buněk, mezi nimi kapiláry §na HE 3 typy buněk l acidofilní l bazofilní PAS-pozitivní l chromofóbní bez granul, nediferencované elementy

11 Acidofilní bb. pars distalis §α - buňky l hrubá granula, GER l okolo jádra zóna bez granul - GA l růstový hormon §ε-buňky l obvykle malé, nepočetné (x gravidita, laktace) l drobná granula (grav. - zvětšení) l prolaktin

12 Bazofilní bb. pars distalis §β 1 - buňky l velká granula při buněčné membráně l ACTH, β-MSH, Met-enkefalin, endorfin §β 2 - buňky l velké buňky, malá granula u BM l TSH §δ - buňky l velké buňky, středně velká granula l FSH, LH

13 §HEmodifikovaný Azanimunoperoxidázová reakce na LH Adenohypofýza elektronový mikroskop

14 Pars tuberalis §obklopuje infundibulum §četné kapiláry §většina je δ - buněk

15 Pars intermedia §rudimentární §buňky tvoří trámce §bazofilní bb §může být vytvořen váček

16 Neurohypofýza §eminentia medialis l dno III. mozkové komory l četná nemyelinizovaná nerv. vlákna §infundibulum l nemyelinizovaná nervová vlákna l některá končí u kapilár §pars nervosa

17 Pars nervosa §nervová vlákna l axony neuronů hypotalamu l Herringova tělíska - nahromadění granul l sekrece oxytocinu a vazopresinu §pituicyty l gliové buňky §kapiláry

18 Hypofýza HE - E1

19 Hypofýza PAS + Hem - E2

20 Hypofýza PAS + Oranž G E3

21 Hypofýza - cévní zásobení §a. hypoph. superior l prim. kapilární plexus v infundibulu l sek. portální plexus v adenohypofýze l hypofyzární portální systém §a. hypoph. inferior l kapilární síť v neurohypofýze

22 Hypothalamus §neurosekreční buňky l tvorba granul a jejich sekrece do krve §ncl. paraventricularis - oxytocin §ncl. supraopticus - vazopresin §další jádra - liberiny a statiny l ovlivňují sekreci adenohypofýzy

23 Štítná žláza - charakteristika §dva laloky, isthmus §metabolická úloha §thyroxin T 4, trijodtyronin T 3 §kalcitonin

24 Štítná žláza - vývoj §vývoj od 24. dne §výchlipka endodermu primitivního faryngu §relat. i absol. sestup - ductus thyreoglossus §foramen caecum §vznik laloků (příp. lobus pyramidalis)

25 Štítná žláza - vývoj

26 Štítná žláza - histogeneza §solidní endodermový útvar §vrůstání okolního mesenchymu a cév §vrůstání ultimobranchiálních tělísek §10. týden - rozdělení bb. do skupinek §jednovrstevný epitel kolem lumen §11. týden - produkce koloidu

27 Štítná žláza - stavba §pouzdro - septa §folikuly (50 - 900 um) l kulovité l jednovrstevný epitel folikulárních buněk l obsahuje koloid - thyreoglobulin §folikulární buňky §parafolikulární buňky

28 Folikulární buňky §kulov. jádro, hojné gER (bazálně), MIT §četné lyzosomy §*thyreoglobulin, vyštěpení T 4 a T 3

29 Syntéza hormonů štítné žlázy §1. jodidová pumpa pomocí ATP přečerpává jód z krve do koloidu §2. a 3. syntéza thyroglobulinu a peroxidázy, uložení v jednom sekrečním váčku a jejich uvolnění do koloidu exocytózou §4. jodizace thyroglobulinu pomocí peroxidázy v kolodiu a vznik jodthyroglobulinu §endocytóza jodthyroglobulinu §5. splynutí primárního lysosomu s tímto váčkem §proteolýza jodthyroglobulinu na T 3, T 4 a další fragmenty §uvolnění T 3 a T 4 do oběhu §6. navázání na transportní plasmatický protein

30 Parafolikulární buňky §C-buňky §leží mezi folikuly (jednotlivě, skupinky) §větší, světlejší §hojné gER i GA, MIT §granula - kulovitá, temná §tvorba a střádání kalcitoninu

31 Folikuly štítné žlázy

32 Glandula thyroidea HE - E5

33 Příštítná tělíska - charakteristika §2 páry drobných kulovitých útvarů §úloha v metabolismu kostí §parathormon (PTH)

34 Příštítná tělíska - vývoj §dorsální části III. a IV. žaberní výchlipky §5. týden - proliferace endodermu, ztráta lumen §vrůstání cév z mesenchymu §hlavní bb. - fetální metabolismus vápníku §oxyfilní bb. - vznik až v cca 7. roce života

35 Příštítná tělíska - vývoj

36 Příštítná tělíska - stavba §pouzdro + septa §parenchym rozčleněn na trámce §hlavní buňky - poměrně velké bb. (4-8 um) l světlá cytoplasma l granula obsahující PTH §oxyfilní bb. - zřídkavé, větší l cytoplasma tmavší, bez granul, hodně MIT l fce nejasná

37 Funkce parathormonu PTH vazbou na osteoblasty  * RANKL (ligand na receptor pro aktivaci nukleárního faktoru kappa) Monocyty se dostávají do oblasti remodelace kosti (na svém povrchu mají receptor pro M-CSF) Vazba M-CSF na monocyt aktivuje expresi RANK receptoru Dochází k vazbě RANK- RANKL (dochází ke vzniku vícejaderného prekurzoru, který však stále nemůže resorbovat kost) RANK-RANKL vazbu tlumí osteoprotegriny (jejich syntézu v osteoblastech blokuje PTH) Po oddělení prekurzoru od osteoblastu buňka dále zraje. Zralá buňka se objeví po vytvoření těsněho kontaktu s kostí a zvlnění části cytoplasmatické membrány (obojímu pomáhají integriny) PTH vazbou na osteoblasty  * M-CSF (monocytové kolonie stimulující faktor)

38 Glandulae parathyroideae HE - E6

39 Nadledvina - charakteristika §„dvojitá žláza“ l dvě rozdílné tkáně - kůra a dřeň §mineralokortikoidy - aldosteron §glukokortikoidy - kortisol, kortikosteron §androgeny - testosteron §katecholaminy - adrenalin, noradrenalin

40 Nadledvina - vývoj §kůra - z coelomového epitelu po stranách mezenteria l proliferace, vcestovávání směrem k aortě §dřeň - ze základu ganglion coeliacum l sympatikoblasty, vcestují do základu kůry §sekundární proliferací kůry - vznik defin. kůry

41 Nadledvina - vývoj

42 Nadledvina - stavba kůry §pouzdro - septa l fibroblasty, kolag. a elast. vl., hl. sval. bb. §kůra nadledviny l zona glomerulosa (15%) l zona fascicularis - (65%) l zona reticulosa - (7%)

43 Zona glomerulosa §zevní vrstva §ohnuté sloupce cylindr. bb. l bb. produkující steroidy §mezi trámci kapiláry (sinusoidní) §produkce aldosteronu

44 Zona fasciculata §prostřední, nejširší vrstva §dlouhé trámce bb. l v cytopl. množství tukových kapének l bb. produkující steroidy §mezi trámci opět sinusoidní kapiláry §produkce glukokortikoidů a androgenů

45 Zona reticulosa §vnitřní nejtenčí vrstva kůry §nepravidelné anastomozující trámce bb. l drobné bb. s granuly lipofuscinu l k nalezení i elementy s pyknotickými jádry §v okách sítě - kapiláry §produkce glukokortikoidů a andogenů

46 Nadledvina - stavba dřeně §anastomozující trámce polyndr. bb. l velké, velké jádro l gER, MIT, GA, granula l adrenalin, noradrenalin, chromograniny, ATP l dopamin-β-hydroxylázu, Leu- a Met- enkefalin §mezi trámci - kapilární síť §ojediněle - parasympatické ggl. bb.

47 Nadledviny - cévní zásobení §aa. suprarenales sup., mediae et inf. §subkapsulární plexus §kapsulární, korové a dřeňové tepny §ve dřeni tepenná i žilní krev §vena suprarenalis

48 Glandulae suprarenales HE - E7

49 Glandulae suprarenales AZAN - E8

50 Langerhansovy ostrůvky §endokrinní část pankreatu §0,1 - 0,2 mm velké, počet 1 - 1,5 miliónu §různé typy buněk - A, B, D, PP (F) §produkce: l insulin l glukagon l somatostatin l pankreatický polypeptid

51 L.O. - vývoj §diferencují se z indiferentních bb. pankreatu §oddělují se od tubulů §nejprve A-buňky, pak B, D a PP §insulární pole - všechny typy promíchány §plášťové ostrůvky - B v jádru, A plášť §insulin v 10. týdnu, glukagon v 15. týdnu

52 L.O. - stavba §trámce epitelových bb., mezi nimi - kapiláry §tělo a ocas - 70% B, 20%A, 10 %D, 1% PP §hlava - 65% PP, 25% B, 7% D, 3% A §L.O. - ocas > tělo > hlava

53 L.O. - typy buněk §gER, GA, granula §A - buňky l α - granula - kulovitá 300 nm l glukagon - hyperglykemicko-glykogenolytický faktor §B - buňky l β - granula - kulov. 300 nm „druhově“ specif. l insulin - hypoglykemický faktor

54 §D - buňky l δ - granula - kulov. 250nm, vyplněná zcela l jeden dlouhý výběžek buněk - parakrinní sekrece l somatostatin §PP - buňky l granula - 180nm, nejsvětlejší l pankreatický polypeptid - regulace exokrinního pankreatu §(G - buňky) l produkce gastrinu

55 Insulae pancreaticae HE - Z26

56 Insulae pancreaticae PAS + Hem - E9

57 Insulae pancreaticae - ABC průkaz insulinu E10

58 Epifýza §nad horním zadním koncem III. mozkové komory §pouzdro z pia mater, septa §pinealocyty - hlavní bb. l jádro s výrazným jadérkem, bazof. cytoplasma l tvorba melatoninu §intersticiální bb. - astrogliové l tyčinkovité jádro §spherolithi pineales - konkr. bílk. materiálu l počet stoupá s věkem

59 Diseminované endokrinní buňky §endokrinní buňky trávicí trubice §„uzavřený“ typ vs. „otevřený“ typ §obsahují četná granula §velké množství typů = množství hormonů regulujících funkce GIT


Stáhnout ppt "Endokrinní systém Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google