Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém"— Transkript prezentace:

1 Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém

2 Endokrinní systém jeden z regulačních systémů
hormon (ř. horman - pobízet) chemický posel produkovaný endokrinní žlázou a transportovaný krví k cílovým orgánům proteiny (polypeptid) - insulin biogenní aminy - adrenalin steroidy - estrogeny

3 Endokrinní systém endokrinní žlázy diseminované endokrinní buňky
neuroendokrinní buňky

4 Endokrinní žlázy Hypofýza (gl. pituitaria)
Štítná žláza (glandula thyroidea) Příštítná tělíska (gll. parathyroideales) Nadledviny (gll. suprarenales) Slinivka břišní (insulae pancreaticae) Šišinka (gl. pinealis - epiphysis)

5 Hypofýza - charakteristika
tvoří ji dva laloky přední - adenohypofýza zadní - neurohypofýza blízký vztah k hypotalamu

6 Hypofýza - vývoj Ratkeho výchlipka výchlipka baze diencephala
3. týden - ve stropě ústní dutiny výchlipka směrem k diencephalu oddělení výchlipky, proliferace přední stěny výchlipka baze diencephala vytvoří zadní lalok diferenciace v pituicyty

7 Hypofýza - vývoj

8 Hypofýza - vývoj

9 Adenohypofýza pars distalis pars tuberalis pars intermedia
největší (75%) pars tuberalis kraniálně pars intermedia mezi adeno- a neurohypofýzou

10 Pars distalis provazce buněk, mezi nimi kapiláry na HE 3 typy buněk
acidofilní bazofilní PAS-pozitivní chromofóbní bez granul, nediferencované elementy

11 Acidofilní bb. pars distalis
α - buňky hrubá granula, GER okolo jádra zóna bez granul - GA růstový hormon ε-buňky obvykle malé, nepočetné (x gravidita, laktace) drobná granula (grav. - zvětšení) prolaktin

12 Bazofilní bb. pars distalis
β1 - buňky velká granula při buněčné membráně ACTH, β-MSH, Met-enkefalin, endorfin β2 - buňky velké buňky, malá granula u BM TSH δ - buňky velké buňky, středně velká granula FSH, LH

13 Adenohypofýza elektronový mikroskop imunoperoxidázová reakce na LH
modifikovaný Azan HE

14 Pars tuberalis obklopuje infundibulum četné kapiláry
většina je δ - buněk

15 Pars intermedia rudimentární buňky tvoří trámce bazofilní bb
může být vytvořen váček

16 Neurohypofýza eminentia medialis infundibulum pars nervosa
dno III. mozkové komory četná nemyelinizovaná nerv. vlákna infundibulum nemyelinizovaná nervová vlákna některá končí u kapilár pars nervosa

17 Pars nervosa nervová vlákna pituicyty kapiláry
axony neuronů hypotalamu Herringova tělíska - nahromadění granul sekrece oxytocinu a vazopresinu pituicyty gliové buňky kapiláry

18 Hypofýza HE - E1

19 Hypofýza PAS + Hem - E2

20 Hypofýza PAS + Oranž G E3

21 Hypofýza - cévní zásobení
a. hypoph. superior prim. kapilární plexus v infundibulu sek. portální plexus v adenohypofýze hypofyzární portální systém a. hypoph. inferior kapilární síť v neurohypofýze

22 Hypothalamus neurosekreční buňky ncl. paraventricularis - oxytocin
tvorba granul a jejich sekrece do krve ncl. paraventricularis - oxytocin ncl. supraopticus - vazopresin další jádra - liberiny a statiny ovlivňují sekreci adenohypofýzy

23 Štítná žláza - charakteristika
dva laloky, isthmus metabolická úloha thyroxin T4, trijodtyronin T3 kalcitonin

24 Štítná žláza - vývoj vývoj od 24. dne
výchlipka endodermu primitivního faryngu relat. i absol. sestup - ductus thyreoglossus foramen caecum vznik laloků (příp. lobus pyramidalis)

25 Štítná žláza - vývoj

26 Štítná žláza - histogeneza
solidní endodermový útvar vrůstání okolního mesenchymu a cév vrůstání ultimobranchiálních tělísek 10. týden - rozdělení bb. do skupinek jednovrstevný epitel kolem lumen 11. týden - produkce koloidu

27 Štítná žláza - stavba pouzdro - septa folikuly (50 - 900 um)
kulovité jednovrstevný epitel folikulárních buněk obsahuje koloid - thyreoglobulin folikulární buňky parafolikulární buňky

28 Folikulární buňky kulov. jádro, hojné gER (bazálně), MIT
četné lyzosomy *thyreoglobulin, vyštěpení T4 a T3

29 Syntéza hormonů štítné žlázy
1. jodidová pumpa pomocí ATP přečerpává jód z krve do koloidu 2. a 3. syntéza thyroglobulinu a peroxidázy, uložení v jednom sekrečním váčku a jejich uvolnění do koloidu exocytózou 4. jodizace thyroglobulinu pomocí peroxidázy v kolodiu a vznik jodthyroglobulinu endocytóza jodthyroglobulinu 5. splynutí primárního lysosomu s tímto váčkem proteolýza jodthyroglobulinu na T3, T4 a další fragmenty uvolnění T3 a T4 do oběhu 6. navázání na transportní plasmatický protein

30 Parafolikulární buňky
C-buňky leží mezi folikuly (jednotlivě, skupinky) větší, světlejší hojné gER i GA, MIT granula - kulovitá, temná tvorba a střádání kalcitoninu

31 Folikuly štítné žlázy

32 Glandula thyroidea HE - E5

33 Příštítná tělíska - charakteristika
2 páry drobných kulovitých útvarů úloha v metabolismu kostí parathormon (PTH)

34 Příštítná tělíska - vývoj
dorsální části III. a IV. žaberní výchlipky 5. týden - proliferace endodermu, ztráta lumen vrůstání cév z mesenchymu hlavní bb. - fetální metabolismus vápníku oxyfilní bb. - vznik až v cca 7. roce života

35 Příštítná tělíska - vývoj

36 Příštítná tělíska - stavba
pouzdro + septa parenchym rozčleněn na trámce hlavní buňky - poměrně velké bb. (4-8 um) světlá cytoplasma granula obsahující PTH oxyfilní bb. - zřídkavé, větší cytoplasma tmavší, bez granul, hodně MIT fce nejasná

37 Funkce parathormonu Monocyty se dostávají do oblasti remodelace kosti (na svém povrchu mají receptor pro M-CSF) PTH vazbou na osteoblasty  * M-CSF (monocytové kolonie stimulující faktor) Vazba M-CSF na monocyt aktivuje expresi RANK receptoru PTH vazbou na osteoblasty  * RANKL (ligand na receptor pro aktivaci nukleárního faktoru kappa) Dochází k vazbě RANK-RANKL (dochází ke vzniku vícejaderného prekurzoru, který však stále nemůže resorbovat kost) Zralá buňka se objeví po vytvoření těsněho kontaktu s kostí a zvlnění části cytoplasmatické membrány (obojímu pomáhají integriny) RANK-RANKL vazbu tlumí osteoprotegriny (jejich syntézu v osteoblastech blokuje PTH) Po oddělení prekurzoru od osteoblastu buňka dále zraje.

38 Glandulae parathyroideae HE - E6

39 Nadledvina - charakteristika
„dvojitá žláza“ dvě rozdílné tkáně - kůra a dřeň mineralokortikoidy - aldosteron glukokortikoidy - kortisol, kortikosteron androgeny - testosteron katecholaminy - adrenalin, noradrenalin

40 Nadledvina - vývoj kůra - z coelomového epitelu po stranách mezenteria
proliferace, vcestovávání směrem k aortě dřeň - ze základu ganglion coeliacum sympatikoblasty, vcestují do základu kůry sekundární proliferací kůry - vznik defin. kůry

41 Nadledvina - vývoj

42 Nadledvina - stavba kůry
pouzdro - septa fibroblasty, kolag. a elast. vl., hl. sval. bb. kůra nadledviny zona glomerulosa (15%) zona fascicularis - (65%) zona reticulosa - (7%)

43 Zona glomerulosa zevní vrstva ohnuté sloupce cylindr. bb.
bb. produkující steroidy mezi trámci kapiláry (sinusoidní) produkce aldosteronu

44 Zona fasciculata prostřední, nejširší vrstva dlouhé trámce bb.
v cytopl. množství tukových kapének bb. produkující steroidy mezi trámci opět sinusoidní kapiláry produkce glukokortikoidů a androgenů

45 Zona reticulosa vnitřní nejtenčí vrstva kůry
nepravidelné anastomozující trámce bb. drobné bb. s granuly lipofuscinu k nalezení i elementy s pyknotickými jádry v okách sítě - kapiláry produkce glukokortikoidů a andogenů

46 Nadledvina - stavba dřeně
anastomozující trámce polyndr. bb. velké, velké jádro gER, MIT, GA, granula adrenalin, noradrenalin, chromograniny, ATP dopamin-β-hydroxylázu, Leu- a Met- enkefalin mezi trámci - kapilární síť ojediněle - parasympatické ggl. bb.

47 Nadledviny - cévní zásobení
aa. suprarenales sup., mediae et inf. subkapsulární plexus kapsulární, korové a dřeňové tepny ve dřeni tepenná i žilní krev vena suprarenalis

48 Glandulae suprarenales HE - E7

49 Glandulae suprarenales AZAN - E8

50 Langerhansovy ostrůvky
endokrinní část pankreatu 0,1 - 0,2 mm velké, počet 1 - 1,5 miliónu různé typy buněk - A, B, D, PP (F) produkce: insulin glukagon somatostatin pankreatický polypeptid

51 L.O. - vývoj diferencují se z indiferentních bb. pankreatu
oddělují se od tubulů nejprve A-buňky, pak B, D a PP insulární pole - všechny typy promíchány plášťové ostrůvky - B v jádru, A plášť insulin v 10. týdnu, glukagon v 15. týdnu

52 L.O. - stavba trámce epitelových bb., mezi nimi - kapiláry
tělo a ocas - 70% B, 20%A, 10 %D, 1% PP hlava - 65% PP, 25% B, 7% D, 3% A L.O. - ocas > tělo > hlava

53 L.O. - typy buněk gER, GA, granula A - buňky B - buňky
α - granula - kulovitá 300 nm glukagon - hyperglykemicko-glykogenolytický faktor B - buňky β - granula - kulov. 300 nm „druhově“ specif. insulin - hypoglykemický faktor

54 D - buňky PP - buňky (G - buňky)
δ - granula - kulov. 250nm, vyplněná zcela jeden dlouhý výběžek buněk - parakrinní sekrece somatostatin PP - buňky granula - 180nm, nejsvětlejší pankreatický polypeptid - regulace exokrinního pankreatu (G - buňky) produkce gastrinu

55 Insulae pancreaticae HE - Z26

56 Insulae pancreaticae PAS + Hem - E9

57 Insulae pancreaticae - ABC průkaz insulinu E10

58 Epifýza nad horním zadním koncem III. mozkové komory
pouzdro z pia mater, septa pinealocyty - hlavní bb. jádro s výrazným jadérkem, bazof. cytoplasma tvorba melatoninu intersticiální bb. - astrogliové tyčinkovité jádro spherolithi pineales - konkr. bílk. materiálu počet stoupá s věkem

59 Diseminované endokrinní buňky
endokrinní buňky trávicí trubice „uzavřený“ typ vs. „otevřený“ typ obsahují četná granula velké množství typů = množství hormonů regulujících funkce GIT


Stáhnout ppt "Histologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google