Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Endokrinní systém Morfologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém Martin Čepelík – Štěpán Jelínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Endokrinní systém Morfologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém Martin Čepelík – Štěpán Jelínek."— Transkript prezentace:

1 Endokrinní systém Morfologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém Martin Čepelík – Štěpán Jelínek

2 Endokrinní systém ► jeden z regulačních systémů ► hormon (ř. horman – probouzet, pobízet)  chemický posel produkovaný endokrinní žlázou a transportovaný krví k cílovým orgánům  proteiny (polypeptid) - insulin  biogenní aminy - adrenalin  steroidy - estrogeny

3 Endokrinní systém ► endokrinní žlázy ► diseminované endokrinní buňky ► neuroendokrinní buňky

4 Endokrinní žlázy ► Hypofýza (gl. pituitaria) ► Štítná žláza (glandula thyroidea) ► Příštítná tělíska (gll. parathyroideales) ► Nadledviny (gll. suprarenales) ► Slinivka břišní (insulae pancreaticae) ► Šišinka (gl. pinealis - epiphysis)

5 Hypothalamus a hypofýza Martin Čepelík Štěpán Jelínek

6 Hypofýza – historie ► Galén – produkce hlenu pro nosní sliznici ► Schneider – 1655 odmítá Galénovu teorii ► Minkowski, Hutchinson – souvislost poruch růstu a hypertrofie hypofýzy ► Cusching – vysvětlil funkci hypofýzy ► dirigent endokrinního systému, ministerský předseda

7 Hypothalamus ► Bazální část mezimozku (Diencephalon), bazálně od III. komory ► Funkce  Sběrné centrum informací z těla i okolí  Nadřazené centrum vegetativního NS  Součást limbického systému  Nadřazené endokrinní centrum ► Corpora mamillaria, tuber cinereum, infundibulum, hypofýza

8 Hypothalamus ► Přední hypothalamus  Ncl.paraventricularis a ncl. supraopticus – oxytocin a vazopresin (ADH) ► Střední hypothalamus (tuber cinereum) – řízení adenohypofýzy ► Zadní hypothalamus

9 Hypofýza - anatomie ► tvoří ji dva laloky  přední - adenohypofýza  zadní – neurohypofýza ► Uložena v Sella turcica kosti klínové ► Kryta tvrdou plenou – Diaphragma sellae

10 Hypofýza - anatomie ► Přední lalok – adenohypofýza  Pars distalis (pars principalis) – největší část  Pars intermedia – mezi adeno- a neurohypofýzou  Pars tuberalis – čast u stopky ► Zadní lalok – neurohypofýza  Lobus nervosus – vlastní zadní lalok  Infundibulum – stopka vedoucí k hypothalamu

11 Cévní zásobení hypofýzy ► Hypofyzární portální systém  A. hypophysialis inferior  A. hypophysialis superior ► Vv. hypophysiales do sinus cavernosus

12 Hypofýza - vývoj ► Ratkeho výchlipka  3. týden - ve stropě ústní dutiny  výchlipka směrem k diencephalu  oddělení výchlipky, proliferace přední stěny ► výchlipka baze diencephala  vytvoří zadní lalok  diferenciace v pituicyty

13 Hypofýza - vývoj

14

15 Adenohypofýza ► pars distalis  největší (75%) ► pars tuberalis  kraniálně ► pars intermedia  mezi adeno- a neurohypofýzou

16 Pars distalis ► provazce buněk, mezi nimi kapiláry ► na HE 3 typy buněk  acidofilní  bazofilní ► PAS-pozitivní  chromofóbní ► bez granul, nediferencované elementy

17 Acidofilní bb. pars distalis ► α - buňky  hrubá granula, GER  okolo jádra zóna bez granul - GA  růstový hormon (somatotropin, GH) ► ε-buňky  obvykle malé, nepočetné (x gravidita, laktace)  drobná granula (grav. - zvětšení)  prolaktin (PRL)

18 Bazofilní bb. pars distalis ► β 1 - buňky  velká granula při buněčné membráně  ACTH, β-MSH, Met-enkefalin, endorfin ► β 2 - buňky  velké buňky, malá granula u BM  TSH ► δ - buňky  velké buňky, středně velká granula  FSH, LH

19 ► HE modifikovaný Azanimunoperoxidázová reakce na LHAdenohypofýza elektronový mikroskop

20 Pars tuberalis ► obklopuje infundibulum ► četné kapiláry ► většina je δ - buněk

21 Pars intermedia ► rudimentární ► buňky tvoří trámce ► bazofilní bb ► může být vytvořen váček

22 Neurohypofýza ► eminentia medialis  dno III. mozkové komory  četná nemyelinizovaná nerv. vlákna ► infundibulum  nemyelinizovaná nervová vlákna  některá končí u kapilár ► pars nervosa

23 Pars nervosa ► nervová vlákna  axony neuronů hypotalamu  Herringova tělíska - nahromadění granul  sekrece oxytocinu a vazopresinu ► pituicyty  gliové buňky ► kapiláry

24 Štítná žláza Martin Čepelík Štěpán Jelínek

25 Štítná žláza – historie ► Galén – zvlhčovat vnitřek hltanu ► Paracelsus – struma + kretenismus ► Wharton 1614-1673 – zkrášlovat ženský krk ► 1844 Simon – žláza s vnitřní sekrecí ► 1891 Murray – podání extraktu ze ŠŽ ► 1895 Baumann – ŠŽ obsahuje slouč. I

26 Štítná žláza - anatomie ► Glandula thyroidea ► thyroxin T 4, trijodtyronin T 3 ► kalcitonin ► Uložena ve výšce C6-C7 ► 2 laloky – lobus dexter a lobus sinister ► Isthmus (na 2.-4. prstencové chrupavce) ► Capsula fibrosa – 2 listy

27 Štítná žláza – tepny a žíly ► A. thyroidea superior (z A. carotis externa) ► A. thyroidea inferior (z truncus thyrocervicalis) – křížení N. laryngeus recurrens ► A. thyroidea ima (z Aorty) ► Vv. Thyroideae superiores et medii (do V. jugularis interna) ► Plexus thyroideus impar (do V. brachiocephalica sinistra)

28 Štítná žláza - vývoj ► vývoj od 24. dne ► výchlipka endodermu primitivního faryngu ► relat. i absol. sestup - ductus thyreoglossus ► foramen caecum ► vznik laloků (příp. lobus pyramidalis)

29 Štítná žláza - vývoj

30 Štítná žláza - histogeneza ► solidní endodermový útvar ► vrůstání okolního mesenchymu a cév ► vrůstání ultimobranchiálních tělísek ► 10. týden - rozdělení bb. do skupinek ► jednovrstevný epitel kolem lumen ► 11. týden - produkce koloidu

31 Štítná žláza - stavba ► pouzdro - septa ► folikuly (50 - 900 um)  kulovité  jednovrstevný epitel folikulárních buněk  obsahuje koloid - thyreoglobulin ► folikulární buňky ► parafolikulární buňky

32 Folikulární buňky ► kulov. jádro, hojné gER (bazálně), MIT ► četné lyzosomy ► *thyreoglobulin, vyštěpení T 4 a T 3

33 Syntéza hormonů štítné žlázy ► 1. jodidová pumpa pomocí ATP přečerpává jód z krve do koloidu ► 2. a 3. syntéza thyroglobulinu a peroxidázy, uložení v jednom sekrečním váčku a jejich uvolnění do koloidu exocytózou ► 4. jodizace thyroglobulinu pomocí peroxidázy v kolodiu a vznik jodthyroglobulinu ► endocytóza jodthyroglobulinu ► 5. splynutí primárního lysosomu s tímto váčkem ► proteolýza jodthyroglobulinu na T3, T4 a další fragmenty ► uvolnění T3 a T4 do oběhu ► 6. navázání na transportní plasmatický protein

34 Parafolikulární buňky ► C-buňky ► leží mezi folikuly (jednotlivě, skupinky) ► větší, světlejší ► hojné gER i GA, MIT ► granula - kulovitá, temná ► tvorba a střádání kalcitoninu

35 Folikuly štítné žlázy

36

37 Příštítná tělíska Martin Čepelík Štěpán Jelínek

38 Příštítná tělíska - charakteristika ► Gll. parathyroideae ► 2 páry drobných kulovitých útvarů na zadní straně laloků štítné žlázy ► Samostatné větve z A. thyroidea inferior!! ► úloha v metabolismu kostí ► parathormon (PTH)

39 Příštítná tělíska - vývoj ► dorsální části III. a IV. žaberní výchlipky ► 5. týden - proliferace endodermu, ztráta lumen ► vrůstání cév z mesenchymu ► hlavní bb. - fetální metabolismus vápníku ► oxyfilní bb. - vznik až v cca 7. roce života

40 Příštítná tělíska - vývoj

41 Příštítná tělíska - stavba ► pouzdro + septa ► parenchym rozčleněn na trámce ► hlavní buňky - poměrně velké bb. (4-8 um)  světlá cytoplasma  granula obsahující PTH ► oxyfilní bb. - zřídkavé, větší  cytoplasma tmavší, bez granul, hodně MIT  fce nejasná

42 Nadledviny

43 Nadledvina - charakteristika ► glandula suprarenalis ► „dvojitá žláza“ - dvě rozdílné tkáně - kůra a dřeň ► kůra nadledvin  mineralokortikoidy - aldosteron  glukokortikoidy - kortisol, kortikosteron  androgeny - testosteron ► dřeň nadledvin  katecholaminy - adrenalin, noradrenalin

44 Nadledviny - anatomie ► Retroperitoneálně Th11-Th12 ► Hilus na facies anterior – výstup v. suprarenalis ► Vlastní capsula fibrosa ► Společná capsula adiposa a fascie s ledvinou

45 Nadledviny - cévy ► a. suprarenalis superior (z a. phrenica inferior) ► a. suprarenalis media (z aorty abdominalis) ► a. suprarenalis inferior (z a. renalis) ► subkapsulární pleteň, kapiláry a sinusoidy skrz kůru ► žíly ze dřeně do v. centralis  v. suprarenalis  v. renalis sinistra\v. cava inferior

46 Nadledvina - vývoj ► kůra - z coelomového epitelu po stranách mezenteria  proliferace, vcestovávání směrem k aortě ► dřeň - ze základu ganglion coeliacum  sympatikoblasty, vcestují do základu kůry ► sekundární proliferací kůry - vznik defin. kůry

47 Nadledvina - vývoj

48 Nadledvina - stavba kůry ► pouzdro - septa  fibroblasty, kolag. a elast. vl., hl. sval. bb. ► kůra nadledviny  zona glomerulosa (15%)  zona fascicularis - (65%)  zona reticulosa - (7%)

49 Zona glomerulosa ► zevní vrstva ► ohnuté sloupce cylindr. bb.  bb. produkující steroidy ► mezi trámci kapiláry (sinusoidní) ► produkce aldosteronu

50 Zona fasciculata ► prostřední, nejširší vrstva ► dlouhé trámce bb.  v cytopl. množství tukových kapének  bb. produkující steroidy ► mezi trámci opět sinusoidní kapiláry ► produkce glukokortikoidů a androgenů

51 Zona reticulosa ► vnitřní nejtenčí vrstva kůry ► nepravidelné anastomozující trámce bb.  drobné bb. s granuly lipofuscinu  k nalezení i elementy s pyknotickými jádry ► v okách sítě - kapiláry ► produkce glukokortikoidů a andogenů

52 Nadledvina - stavba dřeně ► anastomozující trámce polyndr. bb.  velké, velké jádro  gER, MIT, GA, granula  adrenalin, noradrenalin, chromograniny, ATP  dopamin-β-hydroxylázu, Leu- a Met- enkefalin ► mezi trámci - kapilární síť ► ojediněle - parasympatické ggl. bb.

53 Nadledviny - cévní zásobení ► aa. suprarenales sup., mediae et inf. ► subkapsulární plexus ► kapsulární, korové a dřeňové tepny ► ve dřeni tepenná i žilní krev ► vena suprarenalis

54 ► nad horním zadním koncem III. mozkové komory (součást epithalamu, časti diencephalon) ► pouzdro z pia mater, septa ► pinealocyty - hlavní bb.  jádro s výrazným jadérkem, bazof. cytoplasma  tvorba melatoninu ► intersticiální bb. - astrogliové  tyčinkovité jádro ► spherolithi pineales - konkr. bílk. materiálu  počet stoupá s věkem Epifýza

55 Paraganglia ► chromafinní (dříve paraganglia sympahica)  paraganglion aorticum abdominale Zuckerkandli  glomus coccygeum Luschkae  glomus jugulare ► bez chromafinní reakce (dříve paraganglia parasympathica)  baro- a chemoreceptory  glomus caroticum a glomus aorticum

56 Langerhansovy ostrůvky

57 Langerhansovy ostrůvky - historie ► Aretaios z Kappadokie – diabetes – protékat ► Avicenna – sladká moč – diabetes mellitus ► 1869 Langerhans – objevil ostrůvky v pankreatu ► 1889 Minkowski, Mering – vyvolání cukrovky ► Sharpey-Schäfer – objevil insulin

58 Langerhansovy ostrůvky - historie ► 1921 – Banting, Best – extrakt ze psích pankreatů – léčili psí diabetiky  léčba pacienta  1929 – Nobelova cena (Banting, Macloed)

59 Pankreas - opakování ► exokrinní a endokrinní část ► topografie pankreatu ► cévní zásobení pankreatu  zásobení langerhansových ostrůvků??? ► (operační přístupy k pankreatu)

60 Langerhansovy ostrůvky ► endokrinní část pankreatu ► 0,1 - 0,2 mm velké, počet 1 - 1,5 miliónu ► různé typy buněk - A, B, D, PP (F) ► produkce:  insulin  glukagon  somatostatin  pankreatický polypeptid

61 L.O. - vývoj ► diferencují se z indiferentních bb. pankreatu ► oddělují se od tubulů ► nejprve A-buňky, pak B, D a PP ► insulární pole - všechny typy promíchány ► plášťové ostrůvky - B v jádru, A plášť ► insulin v 10. týdnu, glukagon v 15. týdnu

62 L.O. - stavba ► trámce epitelových bb., mezi nimi - kapiláry ► tělo a ocas - 70% B, 20%A, 10 %D, 1% PP ► hlava - 65% PP, 25% B, 7% D, 3% A ► L.O. - ocas > tělo > hlava

63 L.O. - typy buněk ► gER, GA, granula ► A - buňky  α - granula - kulovitá 300 nm  glukagon - hyperglykemicko-glykogenolytický faktor ► B - buňky  β - granula - kulov. 300 nm „druhově“ specif.  insulin - hypoglykemický faktor

64 ► D - buňky  δ - granula - kulov. 250nm, vyplněná zcela  jeden dlouhý výběžek buněk - parakrinní sekrece  somatostatin ► PP - buňky  granula - 180nm, nejsvětlejší  pankreatický polypeptid - regulace exokrinního pankreatu ► (G - buňky)  produkce gastrinu

65 Diseminované endokrinní buňky ► endokrinní buňky trávicí trubice ► „uzavřený“ typ vs. „otevřený“ typ ► obsahují četná granula ► velké množství typů = množství hormonů regulujících funkce GIT

66 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Endokrinní systém Morfologie a embryologie Kurz: Endokrinní systém Martin Čepelík – Štěpán Jelínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google