Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury"— Transkript prezentace:

1 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Antické Řecko a Řím Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury

2 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Současná naše euroatlantická civilizace je nesporným dědictvím a syntézou kultury starověkých Řeků a Římanů, křesťanství a judaismu. Obr. 1 Abraxas, R. Bofill, Marné-La-Valée, Francie.

3 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Francká říše první pokus o obnovení římského impéria Karlem Velikým (800 korunován v Římě na císaře) – karolínská renesance Prostředí raně středověké křesťanské Evropy neposkytovalo dostatek vhodných podmínek pro intenzívnější využití antického kulturního dědictví. Obr. 2 Bronzová lví hlava z portálu císařské kaple v Cáchách, 9.stol.

4 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Románský sloh Románská architektura se vědomě hlásí ke svým římským vzorům – klenba, arkády a další architektonické články (pilastry atd.). Obr. 3 Zvonice a bazilika v Pise, 12.stol.

5 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Italská renesance (od poč. 15. stol.) renesance – znovuzrození antických ideálů Po gotické kultuře, která se plně vzdálila antickým vzorům, přichází intenzivní čerpání z antické kultury všech oblastí (literatura, divadlo, filosofie, architektura, výtvarné umění…). Znaky: racionální přístup v tvorbě, studium přírody a antických předloh architekti: Brunelleschi, Alberti, Palladio. sochaři: Donatello, Verrochio, Michelangelo. malíři: Boticelli, Masaccio, Leonardo, Raffael Santi, Tizian. Obr. 4 David, Michelangelo, , Florencie.

6 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Zaalpská renesance V 16. stol. dochází k šíření italské renesance do západní a střední Evropy. Spolutvůrci evropské renesance: Dürrer, Cranach, Brueghel Obr. 5 Albrecht Dürrer, Růžencová slavnost, 1506. Obr. 6 Pieter Brueghel, Lovci ve sněhu, 1565

7 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Rudolfínská Praha Na přelomu 16. a 17. stol. se stala Praha díky císaři Rudolfovi II. významným centrem pozdní renesance. Obr. 7 Busta Rudolfa II., Adrian de Vries, 1607.

8 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Baroko (od poč. 17. stol do pol. 18. stol.) baroko vyrůstá z renesance, ale racionální pravidla antiky vědomě porušuje a nakládá s nimi volně --- antická uměřenost X barokní monumentalita Obr. 8 Poustevník Garino, M.B. Braun, Betlém u Kuksu, 1726.

9 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Klasicismus (od 2.pol. 18. stol. do poč. 19. stol.) Výrazné společenské proměny (buržoasní revoluce, průmyslová revoluce) s sebou přináší nový pohled na uměleckou a architektonickou tvorbu --- buržoasie odmítá aristokratické hýřivé rokoko a pompézní baroko. obrat opět k čistým antickým formám – empír Obr. 9 Ganymedes napájející orla, B. Thorwaldsen, mramor, 1817.

10 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Neorenesance (po pol. 19. stol.) typický representativní sloh sebevědomé buržoasie muzea, divadla, školy, banky, vily Obr. 10 Rudolfínum, J. Zítek, J. Schulz, Praha, Obr. 11 Vila podnikatele Lany, I. Ullmann, Praha – 1872.

11 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Tradicionalismus (20. a 30. léta XX. stol.) klasicizující tendence oblíbené v rámci architektury totalitních režimů v nacistickém Německu a stalinistickém Sovětském Svazu Obr. 12 Zeppelinfeld v Norimberku, A. Speer.

12 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Postmoderna (od 60. let XX. stol.) historické reminiscence jako reakce na sebestřednou modernu předcházejících desetiletí humor, relativizace, vtip, nadsázka Obr. 13 Caesar´s Palace, Las Vegas.

13 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Shrnutí Antická tradice a kultura po celá staletí s větší či menší intenzitou se podílela na formování naší západní civilizace. nejvýznamnější starověká kultura Antické formy prezentovaly v dějinách různé ideologie a pohledy na svět.

14 Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
Citování odborných informačních zdrojů Obr. 1 HÖCKER, Christoph. Architektura. Computer Press: Brno 2004., str. 165 Obr. 2 PIJOAN, José. Dějiny umění /3. Praha 1978: Odeon, n.p., str. 209 Obr. 3 dtto str. 298 Obr. 4 PIJOAN, José. Dějiny umění /6. Praha 1980: Odeon, n.p., str. 56 Obr. 5 dtto Obr. 6 BECKETTOVÁ, Wendy. Toulky světem malířství. Praha 2002: Fortuna Print., str. 171 Obr. 7 RÖDING, Karel. Svět umění. Praha 2008: Fortuna Print., str. 91 Obr. 8 ROVNÝ, Jiří. České baroko. Praha 1994: Odeon., str. 74 Obr. 9 STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství. Praha 1996: REBO Productions., str. 166 Obr. 10 RÖDING, Karel. Svět umění. Praha 2008: Fortuna Print., str. 112 Obr. 11 dtto Obr. 12 HÖCKER, Christoph. Architektura. Computer Press: Brno 2004., str. 178 Obr. 13 dtto str. 195


Stáhnout ppt "Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury"

Podobné prezentace


Reklamy Google