Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK."— Transkript prezentace:

1

2 Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk. Nová škola 2007. Cisholmová, J. a Millardová A.: STAROVĚKÉ CIVILIZACE školní encyklopedie. Nakladatelství Václav Svojtka 1998.

3 MEZOPOTÁMIE – kolébka civilizace www.koubic-systes.mysteria.cz  krajina mezi středním a dolním tokem Eufratu a Tigridu  Mezopotámie – slovo řec. původu = Meziříčí

4 Přírodní podmínky:  Sever- travnaté stepi, dostatek srážek  Jih – úrodná země, pravidelné záplavy www.mezopotamie.navajo.cz chybí suroviny – kámen, dřevo, kov dostatek – rákosu, hlíny  výměnný obchod 3. tis. př. n. l. – první městské státy

5 - usadili se v jižní Mezopotámii kolem roku 3 500 př. n. l.  úrodná a rovná země  málo srážek – každé jaro rozvodnění Eufratu, v létě naopak půda vyprahlá  stavba umělých nádrží a zavlažovacích kanálů.

6 obilí (ječmen, pšenice, proso) zelenina datle Zemědělství chov (ovce, kozy, dobytek) koně se začali v Mezopotámii používat kolem roku 1600 př. n. l. lov ryb, zvěře a ptáků

7 Domy stavěli na březích řeky z cihel sušených na slunci. Stáje pro zvířata stavěli z rákosu. www.projekt-baraka.cz

8 Městské státy, skladba společnosti Městské státy – např. Ur, Uruk, Lagaš, Umma  obehnány hradbami  vznikaly kolem chrámu  často mezi sebou soupeřily Sumerové věřili, že městské státy patří bohům, a proto byli bohové vlastníky veškeré půdy.  je nutné je poslouchat a předkládat jim oběti  bůh chránil zájmy města  hněv bohů – seslání trestu (povodeň, válka….) Prostředníky mezi bohem a lidmi = kněží a panovníci  proto chrámům a palácům patřilo nejvíce půdy. Stupňovitý chrám = zikkurat = náboženské a hospodářské středisko

9 Vynálezy Sumerů  Vznik písma - pravděpodobně kolem roku 3 300 př. n. l.  nejdříve piktogramy  později klínové = rytí do vlhkých hliněných destiček seříznutým stéblem rákosu www.monalisa.bloguje.czmonalisa.bloguje.cz

10 www.muzeum.svitavy.cz Klínové písmo bylo nesmírně obtížné, bylo zapotřebí nejméně pěti let k jeho zvládnutí. Školy = „domy tabulek“ pro bohaté syny psaní, čtení, hudba, počty přísnost učitelů, přísná kázeň náročnost studia biti za nenaučení látky Sumerové  výborní matematici - při počítání užívali desítkovou a šedesátinnou soustavu (pozůstatky v rozdělení kruhu na 360 stupňů, hodiny na 60 minut, dne na 24 hodin)  astronomové a zeměměřiči - kalendář se řídil podle Měsíce, měsíc měl 28 dní - předpovídali i zatmění Měsíce a Slunce

11  Kolo - začal se využívat vůz s koly (tažený dobytkem, koňmi) www.hledani.gnosis9.nethledani.gnosis9.net  Hrnčířský kruh  Hák k obdělávání půdy s nálevkou na setí zrní

12 - říše vznikla v severní Mezopotámii po roce 2000 př. n. l. - nadvládu získali panovníci z Aššuru  celá země = Asýrie www.stutzfamily.com

13 www.karenswhimsykarenswhimsy Asyřané  pastevci (neměli úrodné naplaveniny)  ovce, kozy, skot, koně  obchodníci  zakládání obchodních osad v Malé Asii  vývoz – látky, vlna, olovo, cín  dovoz – zlato, stříbro, měď  válečníci – vynikající a krutí  velká stálá armáda  bezva výzbroj – luky, praky, meče, dýky, kopí, brnění a štíty

14 www.asyrie.navajo.cz/asyrie.navajo.cz/ 7. st. př. n. l. největší územní rozmach Asýrie  sousední Babylonii  část Malé Asie  Sýrii  Palestinu Král Aššurbanipal – dobyl Egypt (vládl 669 – 631 př. n. l.) cs.wikipedia.org/wiki/Aššurbanipal

15  velkoryse přestavěl sídelní město NINIVE  zde také založil knihovnu (zachovalo se z ní asi 23 000 hliněných tabulek)  seznamy králů  dopisy  úřední záznamy  odborná díla (lékařská)  básně a hrdinské eposy  epos o Gilgamešovi Zánik říše: 612 př. n. l. dobyta Babylónií

16 www.livius.org/as-at/assyria/assyria.html Tabulka mezopotamského eposu o Gilgamešovi, která popisuje příběh Utnapištima a potopy světa (převzato: FAGAN, B. M., 2005, 26). sci.muni.cz/~herber/deluge.htm Král Gilgameš a Enkidu bojují. Pečetítko z období Ur IIIPečetítko myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=...

17 - říše vznikla kolem roku 1900 př. n. l. - jméno říše – podle města Babylon (sídlo králů) www.memo.fr/en/dossier.aspx?ID=1339

18 Chammurapi – jeden z nejvýznamnějších panovníků (18. století př. n. l.)  moudrý, za jeho vlády země bohatla  usiloval o pořádek a právo v zemi  nechal sepsat zákoník = Chammurapiho zákoník Týká se: koupě, prodej, manželské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dědické pře, trestné činy Tresty: pokuty, zabavení majetku, tresty na životě, nucené práce www.chammurapi.navajo.cz/chammurapi.navajo.cz/

19 www.picasaweb.google.compicasaweb.google.com V Louvru je k vidění mnoho jiných známých kousků - např. Chammurapiho zákoník www.myty.infomyty.info Zákoník byl vytesán do 2,25 m vysoké čedičové stély a vztyčen na nějakém důstojném místě. Nad textem zákoníku je zobrazen sám panovník, jak přebírá odznaky vladařské moci od boha slunce Šamaše. Po Cham. smrti začala říše upadat. Na čas byla i pod nadvládou Asýrie.

20 iuridictum.pecina.cz Tresty byly často odvetné: „oko za oko, zub za zub“ Byly také odstupňovány podle postavení ve společnosti. 1.skupina (svobodní vlastníci) „oko za oko, zub za zub“ 2. skupina (služebníci paláce a chrámů) – postiženému nebo jeho rodině bylo poskytnuto peněžité odškodnění 3. skupina (otroci) – peněžitou náhradu dostal majitel otroka

21 Nabukadnezar II. (6. století př. n. l.)  dobyl město Jeruzalém  babylonské zajetí (Bible)  přestavba Babylonu – nejkrásnější město Blízkého východu (hradby dlouhé 18 km, v něm 53 chrámů a královský palác)  po jeho smrti říše upadala  dobyta Peršany roku 539 př. n. l. Do města se vstupovalo Ištařinou bránou. (bohyně smyslné lásky a války) www.allaboutarchaeology.org

22 www.babylon90.com Babylonská věž (zikkurat Babylon warandgame.wordpress.com

23 Téma: Starověká Mezopotámie - 6. roč. Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google