Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká Mezopotámie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká Mezopotámie"— Transkript prezentace:

1 Starověká Mezopotámie
6. ročník

2 Starověká Mezopotámie
Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk. Nová škola 2007. Cisholmová, J. a Millardová A.: STAROVĚKÉ CIVILIZACE školní encyklopedie. Nakladatelství Václav Svojtka 1998.

3 MEZOPOTÁMIE – kolébka civilizace
krajina mezi středním a dolním tokem Eufratu a Tigridu Mezopotámie – slovo řec. původu = Meziříčí

4 Sever- travnaté stepi, dostatek srážek
Přírodní podmínky: Sever- travnaté stepi, dostatek srážek Jih – úrodná země, pravidelné záplavy chybí suroviny – kámen, dřevo, kov dostatek – rákosu, hlíny výměnný obchod 3. tis. př. n. l. – první městské státy

5 Sumerové usadili se v jižní Mezopotámii kolem roku 3 500 př. n. l.
úrodná a rovná země málo srážek – každé jaro rozvodnění Eufratu, v létě naopak půda vyprahlá  stavba umělých nádrží a zavlažovacích kanálů.

6 Zemědělství obilí (ječmen, pšenice, proso) zelenina datle
chov (ovce, kozy, dobytek) koně se začali v Mezopotámii používat kolem roku 1600 př. n. l. lov ryb, zvěře a ptáků

7 Domy stavěli na březích řeky z cihel sušených na slunci.
Stáje pro zvířata stavěli z rákosu.

8 Městské státy, skladba společnosti
Městské státy – např. Ur, Uruk, Lagaš, Umma obehnány hradbami vznikaly kolem chrámu často mezi sebou soupeřily Sumerové věřili, že městské státy patří bohům, a proto byli bohové vlastníky veškeré půdy. je nutné je poslouchat a předkládat jim oběti bůh chránil zájmy města hněv bohů – seslání trestu (povodeň, válka….) Prostředníky mezi bohem a lidmi = kněží a panovníci  proto chrámům a palácům patřilo nejvíce půdy. Stupňovitý chrám = zikkurat = náboženské a hospodářské středisko

9 Vynálezy Sumerů Vznik písma pravděpodobně kolem roku 3 300 př. n. l.
nejdříve piktogramy později klínové = rytí do vlhkých hliněných destiček seříznutým stéblem rákosu

10 Klínové písmo bylo nesmírně obtížné, bylo zapotřebí nejméně
pěti let k jeho zvládnutí. Školy = „domy tabulek“ pro bohaté syny psaní, čtení, hudba, počty přísnost učitelů, přísná kázeň náročnost studia biti za nenaučení látky Sumerové výborní matematici při počítání užívali desítkovou a šedesátinnou soustavu (pozůstatky v rozdělení kruhu na 360 stupňů, hodiny na 60 minut, dne na 24 hodin) astronomové a zeměměřiči - kalendář se řídil podle Měsíce, měsíc měl 28 dní - předpovídali i zatmění Měsíce a Slunce

11 Hák k obdělávání půdy s nálevkou na setí zrní
Kolo začal se využívat vůz s koly (tažený dobytkem, koňmi) Hrnčířský kruh Hák k obdělávání půdy s nálevkou na setí zrní

12 Asýrie říše vznikla v severní Mezopotámii po roce 2000 př. n. l.
nadvládu získali panovníci z Aššuru  celá země = Asýrie

13 Asyřané pastevci (neměli úrodné naplaveniny)ovce, kozy, skot, koně
obchodníci zakládání obchodních osad v Malé Asii vývoz – látky, vlna, olovo, cín dovoz – zlato, stříbro, měď válečníci – vynikající a krutí velká stálá armáda bezva výzbroj – luky, praky, meče, dýky, kopí, brnění a štíty

14 největší územní rozmach Asýrie sousední Babylonii část Malé Asie Sýrii
7. st. př. n. l. největší územní rozmach Asýrie sousední Babylonii část Malé Asie Sýrii Palestinu Král Aššurbanipal – dobyl Egypt (vládl 669 – 631 př. n. l.) cs.wikipedia.org/wiki/Aššurbanipal

15 velkoryse přestavěl sídelní město NINIVE
zde také založil knihovnu (zachovalo se z ní asi hliněných tabulek) seznamy králů dopisy úřední záznamy odborná díla (lékařská) básně a hrdinské eposy  epos o Gilgamešovi cs.wikipedia.org/wiki/Aššurbanipal Zánik říše: 612 př. n. l. dobyta Babylónií

16 Tabulka mezopotamského eposu
sci.muni.cz/~herber/deluge.htm Tabulka mezopotamského eposu o Gilgamešovi, která popisuje příběh Utnapištima a potopy světa (převzato: FAGAN, B. M., 2005, 26). myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=... Král Gilgameš a Enkidu bojují. Pečetítko z období Ur III

17 Babylonie - říše vznikla kolem roku 1900 př. n. l.
jméno říše – podle města Babylon (sídlo králů)

18 Chammurapi – jeden z nejvýznamnějších panovníků
(18. století př. n. l.) moudrý, za jeho vlády země bohatla usiloval o pořádek a právo v zemi  nechal sepsat zákoník = Chammurapiho zákoník Týká se: koupě, prodej, manželské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dědické pře, trestné činy Tresty: pokuty, zabavení majetku, tresty na životě, nucené práce

19 Zákoník byl vytesán do 2,25 m vysoké
čedičové stély a vztyčen na nějakém důstojném místě. Nad textem zákoníku je zobrazen sám panovník, jak přebírá odznaky vladařské moci od boha slunce Šamaše. Po Cham. smrti začala říše upadat. Na čas byla i pod nadvládou Asýrie. V Louvru je k vidění mnoho jiných známých kousků - např. Chammurapiho zákoník

20 Tresty byly často odvetné: „oko za oko, zub za zub“
Byly také odstupňovány podle postavení ve společnosti. skupina (svobodní vlastníci) „oko za oko, zub za zub“ 2. skupina (služebníci paláce a chrámů) – postiženému nebo jeho rodině bylo poskytnuto peněžité odškodnění 3. skupina (otroci) – peněžitou náhradu dostal majitel otroka iuridictum.pecina.cz

21 Nabukadnezar II. (6. století př. n. l.)
dobyl město Jeruzalém  babylonské zajetí (Bible) přestavba Babylonu – nejkrásnější město Blízkého východu (hradby dlouhé 18 km, v něm 53 chrámů a královský palác) po jeho smrti říše upadala  dobyta Peršany roku 539 př. n. l. Do města se vstupovalo Ištařinou bránou. (bohyně smyslné lásky a války)

22 Babylonská věž (zikkurat Babylon www.babylon90.com
warandgame.wordpress.com

23 Téma: Starověká Mezopotámie - 6. roč.
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Starověká Mezopotámie"

Podobné prezentace


Reklamy Google