Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚK Mgr. Lenka Venclová 2009. ETAPY •STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. •STŘEDOVĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚK Mgr. Lenka Venclová 2009. ETAPY •STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. •STŘEDOVĚK."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚK Mgr. Lenka Venclová 2009

2 ETAPY •STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. •STŘEDOVĚK – 5.st. – 16. st. •NOVOVĚK – 17. st. – 20. st. •NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY – 21. st.

3 STAROVĚKÉ STÁTY ORIENT z latiny „východ“ ANTIKA z latiny „starý“ STAROORIENTÁLNÍ STÁTY dějiny STAROVĚKÉHO BLÍZKÉHO VÝCHODU ŘECKA ŘÍMA MEZOPOTÁMIE SUMER BABYLON EGYPT INDIE ČÍNA

4 ORIENT – NEJSTARŠÍ STÁTY VZNIKALY V POVODÍ VELKÝCH ŘEK MEZOPOTAMIE - TYGRIS, EUFRAT EGYPT - NIL INDIE - INDUS ČÍNA - CHUANG – CHE / ŽLUTÁ ŘEKA /

5 NÁBOŽENSTVÍ ve starověku A/ vykládá VZNIK SVĚTA a PŘÍZEŇ BOHŮ jako „ochránců“ B/ vysvětluje NADŘAZENOST mezi LIDMI upevňuje „STÁTNÍ MOC“

6 PRAMENY – poznání o této době z archeologických nálezů – hmotné ale už také z písemných / starověk / STŘEDNÍ EVROPA přetrvává PRAVĚK RODOVÁ společnost není příznivé podnebí a velké řeky

7 STAROORIENTÁLNÍ STÁTY MEZOPOTÁMIE

8 Nejznámější města : UR, URUK, ERIDU

9 SUMERSKÁ MĚSTA KDE - obyvatelstvo jihu Mezopotámie KDY – 4000 př. n l nářadí – nedostatek dřeva, kamene kovů DOVOZ KOVŮ měď + cín = BRONZ

10 DÁLKOVÝ OBCHOD SMĚNA ZA PŘEBYTKY ZEMĚDĚLSTVÍ ŘEMESELNICKÝCH VÝROBKŮ / tkaniny, keramika…/ OREBNÉ NÁŘADÍ RÁDLO S NÁLEVKOU DOBYTEK – PLAZ vedl rádlo = STEJNĚ HLUBOKÁ BRÁZDA NÁLEVKOU sype úsporněji OSIVO / nutní 3 MUŽI /

11 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT vyžadoval SPRÁVU a ŘÍZENÍ vedení záznamů o množství surovin, výrobků, dobytka, polí nutnost vytvoření ČÍSLIC A PÍSMA ŠEDESÁTKOVÁ ČÍSELNÁ SOUSTAVA / rozdělení kruhu na 360°st., dělení hodiny – 60min 1 min – 60s…./

12

13 obrázkové písmo se zjednodušilo ve ZNAK náčiní : hliněná destička rydlo z rákosu vyryté znaky mají podobu klínu = KLÍNOVÉ PÍSMO mnohost znaků – časově náročné na učení vrstva PÍSAŘŮ, ÚŘEDNÍKŮ

14

15

16 další vrstvy ve společnosti VOJÁCI / bojovníci / - města ohrožena přepady chudších kočovných pastevců, horalů KNĚŽÍ – nejbohatší, rozhodují o nakládání s přebytky obohacují se na úkor jiných stále větší MOC

17 OVLÁDANÉ VRSTVY ŘEMESLNÍCI A ZEMĚDĚLCI takto uspořádaná řízená chráněná společnost STÁT střediskem – město – MĚSTSKÝ STÁT

18 Stavby – zikkuraty CHRÁMY – z hliněných cihel přesných rozměrů SKLOVITÁ VRSTVA vůči nepřízni počasí, nepříliš ochranná STUPŇOVITÉ STAVBY - podporují vědomí rozvrstvení moci ve státě dnes z mohutných staveb jen trosky zaváté hlínou

19 nejznámější zikkurat je „babylonská věž“ nejlépe dochovaný z města Ur symbolizuje „posvátnou horu“ – třípatrový s vnějším schodištěm, nejvýše - oltář

20 Vývoj sumerských států zprvu si shromáždění lidu volí své zástupce - správce skladu sýpek - dozorce staveb - vojenské velitelé - dozorce chovu nejvýznamnější postavení KNĚŽÍ roste moc vojenských velitelů – snaha rozšiřovat území

21 nutnost zvolit NEJSCHOPNĚJŠÍHO VELITELE stává se KRÁLEM / staví kol chrámu palác / přisvojil si úřad – nejschopnějšího kněze moc – vojenská kněžská splývá hospodářská ZMĚNA chrámového hospodářství v PALÁCOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

22 Starobabylonská říše trvalé spory mezi městskými státy KOČOVNÉ KMENY – nájezdy – kmen BABYLOŇANŮ sjednotili jih Mezopotámie – hl.město Babylon rozvoj: více úrodné půdy dálkový obchod kvete předměty ze zlata, stříbra větší bezpečnost

23 CHAMMURAPI nejvýznamnější panovník vydal ZÁKONÍK – vytesán do sloupu upevnil pořádek v zemi „oko za oko, zub za zub“ tresty nespravedlivé dle vrstvy ve společnosti 1.SVOBODNÍ BOHATÍ 2.ZEMĚDĚLCI, ŘEMESLNÍCI, ZAMĚSTNANCI PALÁCE 3.OTROCI

24 vrchol bazaltové stély, do které je vytesán Chammurapiho zákoník Chammurapi se modlí k bohu slunce Šamašovi.

25 STAROORIENTÁLNÍ STÁTY MEZOPOTÁMIE 1900 – 1600 př. n.l. STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE ASYRSKÁ ŘÍŠE / hl.město Aššur / PERSKÁ ŘÍŠE / součástí i Egypt /

26 KULTURA V STAROBABYLONSKÉ ŘÍŠI VĚDY - záznam dosavadního vědění, zkušeností první souvisely s každodenní prací snahou po co nejvyšší úrodě ASTRONOMIE – pravidelné změny ročních období souvisí s pohybem Slunce /záplavy/ odtud – TRVÁNÍ ROKU dělení na 12 měsíců DEN a NOC po 12 h / 24 hodin/ první KALENDÁŘ

27 MATEMATIKA – nutnost záznamů – výnosy rozměry pole – geometrie vznik DÉLKOVÝCH měr – od částí těla Palec 1,8cm / 2 cm/ Dlaň 4 palce / 8cm/ Píď / mezi palcem a ukazovákem / Loket / 52,3 cm / 50 cm/ Sáh rozpažení rukou výnos z určité plochy – vyjadřují OBJEMOVÉ jednotky KOREC informace pro majitele pro ODVOD dávek do STÁTNÍCH SÝPEK Stavitelé – zavlažovacích zařízení, staveb – nutnost matematiky

28 HISTORIE - důležité události doba vlády panovníků záznam vojenských výprav významných staveb LITERATURA vzpomínky na minulé události zkrášluje zveličuje přimýšlí vznik: BÁJÍ POVĚSTÍ HRDINSKÝ EPOS příběhová – epická báseň oslavující statečnost hrdiny – až nadpřirozené činy nejstarší literární památka – EPOS O GILGAMEŠOVI touha po nesmrtelnosti naplněna jen prací a skutky pro druhé

29 ARCHITEKTURA – z vykopávek SOCHAŘSTVÍ - velká přesvědčivost SOCH reliéf LOV není už jen zdroj obživy ale i zábavy obřadem k prokazování statečnosti a zdatnosti ASYRSKÝ MEZOPOTAMSKÝ BŮH SLUNCE


Stáhnout ppt "STAROVĚK Mgr. Lenka Venclová 2009. ETAPY •STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. •STŘEDOVĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google