Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁNĚT III Veronika Konášová. Specifický zánět Ojedinělá forma proliferace Vzniká tzv. specifická granulační tkáň Reakce vyvolána úzkým spektrem etiologických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁNĚT III Veronika Konášová. Specifický zánět Ojedinělá forma proliferace Vzniká tzv. specifická granulační tkáň Reakce vyvolána úzkým spektrem etiologických."— Transkript prezentace:

1 ZÁNĚT III Veronika Konášová

2 Specifický zánět Ojedinělá forma proliferace Vzniká tzv. specifická granulační tkáň Reakce vyvolána úzkým spektrem etiologických agens

3 Specifický zánět  Příklady onemocnění: Tuberkulóza - mycobacterium tuberculosis Syfilis – treponema pallidum Lepra – mycobacterium leprae

4 Specifický zánět Vzniká granulom – buňky těla nedokáží degradovat těla mikroorganizmů, případně nemikrobiálních agens, ta se hromadí obklopena histiocyty (v jejich modifikovaných formách)

5 Specifický zánět Granulom tvořen především histiocyty (makrofágy) Histiocyty se dostanou do tkáně → ve tkáni se mění na epiteloidní buňky → splývají v mnohojaderné Langhansovy buňky

6 Langhansovy buňky

7 Tuberkulóza Původcem mycobacterium tuberculosis (též Kochův bacil – objevitelem Koch) 3 možné cesty infekce: 1.Inhalační – nejčastěji, stačí 1 mykobakterium! 2.Deglutinační – požitím 3.Inokulační – BCG, což je očkovací látka (infekce možná při oslabení organizmu v době očkování)

8 Tuberkulóza Tuberkulóza vysoce infekční – mykobakteria přežívají v prachu, trusu či sputu týdny až měsíce! Může postihnout kohokoliv, ale pravděpodobnější u lidí oslabených – proto více v rozvojových zemích (malnutrice, infekce) Není výjimečná kombinace HIV + TBC

9 Výskyt tuberkulózy Ve vyznačených zemích výskyt 80% všech případů tbc

10

11 Vývoj onemocnění Po expozici nakaženo asi 10 – 30% lidí Nejsou-li pacienti s aktivním onemocněním léčeni, více než 50% zemře Ani při léčbě není možné všechny pacienty vyléčit! (záleží na agresivitě kmenu mykobakteria)

12

13 Základní morfologické projevy 1.Tuberkulózní uzlík – proliferativní forma 2.Tuberkulózní exsudát – exsudativní forma, vzniká serózně-fibrinózní-hemoragický exsudát  Oba tyto typy se často vzájemně prolínají  Oba mohou propadnout kaseifikační nekróze (zesýrovatění)

14 Tuberkulózní uzlík Typicky vzniká při hematogenním rozsevu - miliární uzlíky (četné, drobné) Epiteloidní buňky – připomínají epitelové buňky, odtud jejich název Histiocyty splývají a vznikají mnohojaderné Langhansovy buňky Výše zmíněné buňky (tedy uzlík) tvoří tzv. specifickou granulační tkáň – nesprávný název neboť „specifická granulační tkáň“ není vaskularizována, na rozdíl od granulační tkáně!

15 Tuberkulózní uzlík V okraji specifické granulační tkáně nakupeny lymfocyty a plazmocyty Makro – šedavé, tužší kulovité ložisko, velikost cca jáhly (=milium), tzn. 1 – 2 mm Je-li tuberkul nažloutlý a měkčí, pak v centru přítomna kaseifikační nekróza

16 Tuberkulózní uzlík U velkých tuberkulózních uzlů se střídá stádium proliferace, kaseifikace a exsudace Langhansovy buňky – až přes 100 jader! Uzlík se může zcela vyhojit jizvičkou nebo propadnout kaseifikační nekróze

17 Tuberkulózní exsudát Serózně-fibrinózní exsudát Málo zánětlivé celulizace Většina přítomných buněk jsou Orthovy buňky (histiocytární elementy) Hlavně na pleuře, meningách, peritoneu

18 Kaseifikace Jedná se o tuberkulózní koagulační nekrózu Oproti nespecifickým typům je nápadně žlutá a tuhá Na periferii nekrózy lem Langhansových buněk a epiteloidních buněk

19 Vývoj kaseifikace a) V dalším průběhu se kaseifikace často mění kolikvací Pokud kaseifikační ložisko změkne a posléze se vyprázdní, pak z něj např. v plicích vzniká akutní kaverna (vykašlávání mykobakterií a sputa – infekční stádium) Zkapalnění nekrózy nesmírně důležité pro šíření tuberkulózy v těle

20 Vývoj kaseifikace b) Pokud je zánět ohraničený, dochází k jizvení → kalcifikace Kalcifikace kaseifikačního ložiska typická (jak v plíci, tak uzliny) Může následovat až po vyprázdnění kaverny

21 Primární ložisko Prvotní infekt Často nevznikne uzlík (přestože může být!) → vznikne exsudát → kolem lem z epiteloidních buněk – epiteloidní reakce → kaseózní nekróza

22 Primární komplex Primární ložisko + lymfadenitida U člověka zpravidla pouze jeden, většinou v plíci Vzniká pouze pokud imunitní reakce není dostatečná – mykobakteria se pak značně pomnožují v primárním ložisku, tkáň výrazněji nereaguje

23 Dětská tuberkulóza Preimunní typ tbc Nízká odolnost a sklon ke generalizaci, hlavně lymfogenní a hematogenní cestou → miliární tbc Typicky u dětí bazilární meningitida – postiženy meningy, mozek ne, terminální stádium, dnes prakticky není Podobnou reakci mají dospělí, kteří se s tbc setkali poprvé

24 Tuberkulóza v dospělosti Lymfogenní a hematogenní šíření minimálně V dospělosti převládá porogenní šíření Lymfogenní a hematogenní šíření omezeno vyvinutou imunitní reakcí

25 Odolnost proti tuberkulóze Vyvíjí se, ale je měnlivá Pokles při oslabení imunitní odpovědi – například ve stáří (často reaktivace starých kalcifikovaných ložisek!) aj. Riziková i trvalá expozice tbc – zdravotníci (patologové, tbc léčbny) Dnes problémem nové kmeny mykobakterií, rezistentní na léčbu

26 Syfilis Synonymum lues Původcem treponema pallidum Zdrojem infekce výhradně člověk – přenos zpravidla pohlavním stykem

27 Syfilis 3 stádia: 1.Primoinfekt – ulcus durum (tvrdý vřed) – zatvrdlý útvar na penisu či vulvě, po cca 2 týdnech zduří lymfatická uzlina, primoinfekt postupně mizí 2.Navazuje na přechodné uklidnění procesu, projevuje se vyrážkami

28 Syfilis 3.Tvorba gummat – kdekoliv, jakékoliv velikosti, navíc poruchy týkající se CNS vrozená syfilis – neprojevuje se jako specifický granulomatózní proces, plod se rodí mrtvý nebo s četnými malformacemi

29 Lepra Původcem mycobacterium laprae Téměř výhradně tropické a subtropické pásmo  forma tuberkuloidní (podobá se tbc) – stabilní, 1 ložisko, sklon k regresi, nenakažlivá  formu lepromatózní – splýváním ložisek vznikají rozsáhlé infiltráty v kůži, nakažlivá

30 Lepra Postižení obličeje – tzv. facies leontina Postižení akrálních částí horních končetin

31 Lepra Infekčnost malá, nutné roky přímé expozice – do těla respiračním traktem či kůží Inkubační doba dlouhá – u tuberkuloidní formy cca 3 roky, u lepromatózní alespoň 7 let

32 Lepra Mikroorganizmus se pomnožuje v chladnějších částech těla – proto „odpadávání“ prstů, deformace nosu apod. Mikroorganizmus má výraznou afinitu ke kůži, nervům a svalům – tyto ničí

33 Lepra Nejvíce nakažených ve stř. Africe a jihovýchodní Asii, můžeme se s ní ale setkat i v Evropě Existuje účinná léčba (trvá roky), problémem její nedostupnost v nejvíce postižených místech

34 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁNĚT III Veronika Konášová. Specifický zánět Ojedinělá forma proliferace Vzniká tzv. specifická granulační tkáň Reakce vyvolána úzkým spektrem etiologických."

Podobné prezentace


Reklamy Google