Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní velkých písmen I. Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Pravidla psaní velkých písmen. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Pravopis Psaní velkých písmen

3 Velká písmena v názvech
S velkým počátečním písmenem píšeme: Jména bytostí označující: osoby, zvířata a přídavná jména přivlastňovací od nich utvořená Např.: Karel, Karlův, Mácha, Máchův, Švejk, Sněhurka, Libuše, Alík, Fík (pes) POZOR! V přeneseném slova smyslu: švejk (mazaný, vychytralý ulejvák) příslušníky rodin, rodů a skupin osob téhož jména Např.: Svobodovi, Kovaříkovi, Přemyslovci, Habsburkové, Slavníkovci příslušníky národů a kmenů Např.: Čech, Němec, Američan, Lužický Srb, Polák, Mongol, POZOR! Jména příslušníků antropologických skupin se píšou s malým písmenem - černoch, rudoch, mongol.

4 Velká písmena v názvech
S velkým počátečním písmenem píšeme: Jména bytostí označující: obyvatele místa nazývaného vlastním jménem Např.: Kladeňák (město Kladno), Čech (země Česko), Asiat (světadíl Asie), Marťan (planeta Mars), Kladenští (obyvatelé Kladna) ustálená označení neznámých středověkých autorů literárních a výtvarných děl Např.: Mnich sázavský, Mistr vyšebrodský postavy náboženské a mytologické Např.: Zeus, Bůh (jako projev náboženské úcty), Prorok (označení Mohameda), Syn boží (označení Krista), svatý Josef, Jidáš POZOR! s malými písmeny: řečtí bohové, uctívali různé bohy (nejedná se o jedinečnost), propánaboha, jidáš (v přeneseném slova smyslu jako zrádce)

5 Velká písmena v názvech
S velkým počátečním písmenem píšeme: Jména zeměpisná a hvězdářská: města, obce, městské čtvrti Např.: Kladno, České Budějovice, Švermov, Spiššská Nová Ves, Malá Strana (čtvrť v Praze), Červený Vrch (čtvrť v Praze), Týnec nad Sázavou POZOR! V názvech měst, obcí a čtvrtí píšeme všechna počáteční písmena velká (kromě předložek). státy, světadíly a krajiny Např.: Česko, Německo, Afrika, Evropa, Polabí, Českobudějovicko útvary, zemského povrchu, vodstva, jedinečné přírodní jevy Např.: Pyrenejský poloostrov i poloostrov Pyrenejský, Boubínský prales, Kaspické moře, jezero Aralské, mys Dobré naděje POZOR! Obecná slova jako ostrov, poloostrov, řeka, moře, jezero, mys, jeskyně, průsmyk atd. píšeme vždy s malým písmenem.

6 Velká písmena v názvech
S velkým počátečním písmenem píšeme: Jména zeměpisná a hvězdářská nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části Např.: Jupiter, Venuše, Země, Měsíc, Slunce POZOR! Ve významu jiném než odborně hvězdářském se píše malé písmeno: měsíc říjen, ta zem je studená (povrch), vyhříval se na slunci. stavby a jejich význačné části Např.: hrad Karlštejn, Kozí hrádek, Prašná brána, Pražský hrad, Obecní dům, Vladislavský sál, chrám (jako obecné slovo) sv. Jakuba, Bílý dům (jako označení sídla prezidenta USA), kaple sv. Kříže POZOR! Prezident se vrátil na Hrad (ve smyslu Pražského hradu, jako známka jedinečnosti), Chrám sv. Víta (jedinečný chrám v areálu Pražského hradu).

7 Velká písmena v názvech
S velkým počátečním písmenem píšeme: Oficiální jména významných institucí a organizací: mezinárodní organizace Např.: Organizace spojených národů, Evropské hospodářské společenství, Evropská unie zastupitelské sbory a orgány států, oblastí a měst, oficiální instituce Např.: Poslanecká sněmovna, Ministerstvo zemědělství ČR, Okresní soud v Kladně, Gymnázium Kladno, Obecní úřad v Unhošti, Nemocnice Kladno POZOR! Projedná to obvodní soud, chodí do základní školy, pracuje na velvyslanectví (obecně, není uvedeno kde, nejedná se o oficiální názvy). společenské a politické organizace Např.: Český svaz ochránců přírody, Občanská demokratická strana, Strana zelených, Česká filharmonie

8 Velká písmena v názvech
A ještě například: Svátky a významné dny Např.: Vánoce, Velikonoce, Nový rok (pouze 1. ledna), Dušičky, Velikonoční pondělí Významné dějinné události a opakující se akce Např.: Velká francouzská revoluce, Pražské jaro, Země živitelka, Velká cena Španělska, Zimní olympijské hry 2014 (pouze pokud je uveden celý oficiální název včetně roku konání) Jména dokumentů, uměleckých děl, písemností Např.: Dekret kutnohorský, Tři kamarádi, Má vlast, Óda na radost, Týden (časopis) Jména některých výrobků a rostlin Např.: automobil Škoda Oktavia (ale on jezdí škodovkou), minerální voda Magnesia, Rubín (známkou chráněná odrůda jablek), ale německý ovčák, bledule jarní Vlastní jména některých dopravních prostředků Např.: Orient Expres, Ostravan (vlak), Apollo 13 (kosmická loď)

9 POZOR aneb nejčastější chyby
Jména členů zájmových, náboženských a jiných skupin a seskupení se píší s malým písmenem! sokol, skaut husita, jezuita, katolík, žid (jako příslušník náboženského vyznání, ale Žid jako příslušník národa, Izraelec) fašista, komunista, masarykovec slávista, sparťan (jako hráč nebo fanoušek Sparty, ale Sparťan jako obyvatel starověké Sparty) pražan (jako příslušník umírněného husitského směru, ale Pražan jako obyvatel Prahy)

10 Tahák jen pro vás Název oficiálního území  velké písmeno
Praha, Jihočeský kraj (oficiální název kraje), Německo, Jihoafrická republika, Asie, Evropa Název obyvatele oficiálního území  velké písmeno Pražan, Jihočech, Němec, Jihoafričan, Asiat, Evropan Přídavné jméno od nich odvozené  malé písmeno (pokud se nejedná o začátek nějakého názvu) pražský, jihočeský, německý, jihoafrický, asijský, evropský (ale Pražská šunka, Německá spolková republika, Evropská unie atd.)

11 Psaní velkých písmen Doplňte:
Patřil Karel Hynek Mácha mezi ___(m)ájovce? Je to ___(a)fričan nebo ___(a)meričan? Především ___(r)uští turisté si oblíbili naše ___(k)arlovy ___(v)ary. Také __(v)enezuela patří mezi ___(j)ihoamerické země. Jsou to ___(č)ernoši z ___(a)frického kontinentu. Patřil mezi ___(p)řemyslovce. Viděl ___(ch)rám ___(s)vaté ___(b)arbory v ___(k)utné ___(h)oře. Leží na pobřeží ___(m)oře ___(k)aspického. Jedná se o ___(o)becní ___(ú)řad v ___(u)nhošti. Autor ___(m)alostranských povídek se rád procházel ___(s)tarým ___(m)ěstem.

12 Psaní velkých písmen Řešení:
Patřil Karel Hynek Mácha mezi májovce? Je to Afričan nebo Američan? Především ruští turisté si oblíbili naše Karlovy Vary. Také Venezuela patří mezi jihoamerické země. Jsou to černoši z afrického kontinentu. Patřil mezi Přemyslovce. Viděl chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Leží na pobřeží moře Kaspického. Jedná se o Obecní úřad v Unhošti. Autor Malostranských povídek se rád procházel Starým Městem.

13 Více na www.pravopisne.cz .
Přeji hezký den… Více na .

14 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google