Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie spotřebitelů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie spotřebitelů"— Transkript prezentace:

1 Typologie spotřebitelů

2 Typologie obecně Typologie = rozčlenění osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků (Hartl 1996) Obecné typologie v historii: Zvířetník (Akkadové) Tělní tekutiny (Hippokrates, Galén) Konstituce (Kretschmer) Temperament (Eysenck) Heymans a Wiersmy (1909)

3 Temperament dle Eysencka
úzkostný melancholik cholericko-melancholický typ cholerik střední pásmo flegmaticko-melancholický typ střední (nevyhraněný typ) cholericko-sangvinický typ vyrovnaný flegmatik flegmaticko-sangvinický typ sangvinik introvert extrovert

4 Typologie dle Heymanse a Wiersmyho
Předznamenala vznik faktorových modelů Apatik Cholerik Sangvinik Sentimentální Amorfní Vášnivý Nervózní Flegmatik

5 Apatik – chybí životní jiskra, bez ctižádosti, nedokáže se nadchnout, úzký okruh zájmů, věrný svým zvyklostem, šetrný, konzervativní, nedůvěřuje novému Cholerik – plný nadšení a života, optimista, schopný strhnout druhé, praktický, šikovný, potrpí si na hmatatelné, ale také povrchní, rád dosahuje hmatatelné výsledky, nálada se odvíjí od jeho práce

6 3) Sentimentální – vnitřně ctižádostivý, navenek vážný a uzavřený, zranitelný, úzkostlivý, idealizuje minulost, sebeanalýza, snění, nespokojenost se sebou, citlivé vnímání, ale nedokáže okamžitě reagovat, vzdává se, aby se vyhnul rozhodování, ochotný pomoci 4) Sangvinik - sebejistý, živý, plný nadšení a naděje, povrchní, neuvážlivý, důraz na nekomplikované vztahy, touha po společenském úspěchu, rád sportuje

7 5) Amorfní – poddajný, nechá se vést, afektované reakce, netečný k minulosti i budoucnosti, touha po rozptýlení (drogy, alkohol), citově povrchní, střídání vztahů, veselá nálada, herecké nadání, málo citlivý k problémům druhých 6) Vášnivý – ctižádostivý, soustředěný, vytrvalý, uzavřený, nedůvěřivý, málo se sbližuje, samostatný, dominantní, vůdčí, čestný, nadšen svými ideály, mnoho emotivnosti i vůle

8 7) Nervózní – vznětlivý, dráždivý, kritický, přecitlivělý, bujná fantazie, neuskutečněné plány, rychle se nadchne pro něco, nedokončí a hned pro něco jiného, nerozhodný, pracovní nasazení se střídá s nečinností, zájem o tajemno, vztahově nestálý 8) Flegmatik – chladný, střízlivý, vyrovnaný, přesný, rozvážný, systematický, pracovitý, není spontánní, málo fantazie, dodržuje pravidla, smysl pro humor a dobrá paměť

9 Základní přístupy k vytváření typologií
Konstituční Temperamentové Založené na osobních vlastnostech a hodnotových systémech Založené na dimenzi přátelskosti a vůdcovství Založené na analýze životního stylu Založené na spotřebním či nákupním chování Kombinované

10 Zákazník – dimenze přátelskosti a vůdcovství
Sociabilní typ – přátelský, podřízený, laskavý, snadno se nadchne, snadno ovlivnitelný, malá vlastní iniciativa, nerozhodný, potřeba přátelského rozhovoru, nutno zdůraznit, že výrobek uspokojí jeho potřebu bezpečné investice a uznání u blízkých Byrokratický typ – nepřátelský, podřízený, na první pohled souhlasí, ale potřebuje čas na rozhodnutí, konzervativní, nutná trpělivost a postupné budování důvěry

11 Zákazník – dimenze přátelskosti a vůdcovství
Diktátorský typ – nepřátelský, dominantní, má ve všem pravdu, egocentrický, dokáže se rozhodovat i podstoupit riziko, podezřívavý nutná asertivita, v případě jeho získání si – velmi ochotně spolupracuje Výkonný typ – přátelský, dominantní, nezávislý, důrazný, vřelý, klidný, jasná představa o zboží či službě, pozitivní, otevřený, rychlé rozhodování, zdůrazňovat výhody koupě

12 Dělení na základě neuropsychické segmentace
Harmonický typ – vysoká sociální a rodinná orientace, malá orientace na status a vzestup, potřeba bezpečí Otevřený typ – otevřenost pro nové, spokojenost, tolerance, požitky Hédonistický typ – aktivní vyhledávání nového, individualismus, velká spontaneita Dobrodružný typ – připravenost k dobrodružství, nízká kontrola impulzivnosti Typ „performer“ – vysoká orientace na výkon a status, ctižádost Disciplinovaný typ – vědomí kázně, malá potřeba konzumu, obliba detailů Tradicionalistický typ – potřeba pořádku a jistoty, malá orientace na budoucnost

13 Typologie z hlediska nákupního chování
Přizpůsobené praxi Známé od 60. let 20. st. Woods (1960) - návyková determinace, racionalita, cena, impulzivita, emocionalita, noví spotřebitelé (zatím nestabilizovaní a nezařazení) Jinak třídí např. reklama atp.

14 Základní typy podle osobnostních vlastností a postojů ke světu (Peelers Paris 2002)
Bio zákazníci – posedlost přírodou a ekologií, technologie budou sloužit přírodě a musí být vyspělejší, kombinace bio-etické hodnoty s bio-obaly Vizionářští zákazníci – stále zkoušet nové, vybočovat, poznat další dimenze, mají rádi světlo =) počítačová obrazovka, virtuální technologie Hédonističtí zákazníci – prožít radost, nestarají se o to, kolik toho dosáhnou, chtějí nejpříjemnější prožitek, flexibilita a něžnost světa Zákazníci s představivostí – každý produkt má mít příběh a nabízí něco ze života, musíme ukazovat více lidské hodnoty v industriálním světě, dejte masovým produktům originální vzhled a nechte je vyprávět, nový trend masové individuality, zákazník není jen kupující, ale chce se podílet na celém procesu

15 Rogersův model osvojitele
Inovátoři – nadšenci (2,5%) – radost zkoušet nové, nemá vliv skupina Časní osvojitelé – vizionáři (13,5%) – uznávaní členové skupin, rychle přijímají nové, vliv na ranou většinu, často mají informace z neosobních zdrojů Raná většina – pragmatici (34%) – opatrný přístup a spíše pozorují, velká pravděpodobnost, že nový produkt koupí Pozdní většina - konzervativci (34%) – rozhodují se dle většiny Zpozdilci – skeptici (16%) – tradice, averze ke změnám, nové trendy přijmou, až se stanou tradicí 

16 Skupina spotřebitelů LOHAS
Lifestyle of Health and Sustainability Dbají na zdraví, ŽP a osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku a spravedlnost Vznik v USA Principem je konzumní chování, ale prostřednictvím spotřeby změnit svět k lepšímu =) nákup bio-věcí či výrobků etického původu se stal věcí prestiže a utvrzování socioekonomického statutu! Nároční na luxus, kvalitu ekologičnost a zodpovědnost Vysoce kvalitní produkty na přírodní bázi Recyklace a biologická odbouratelnost „Zero waste“ Zdravý životní styl a ekopřemýšlení, ale zároveň moderní život, nejnovější technologie a design Tato skupina se nevytváří podél linií sociodemografického profilu, ale je zastoupena napříč všemi skupinami Větší část je ale vysokopříjmová

17 LOHAS II. Atraktivní skupina pro marketéry
Mohou sloužit jako indikátory nových trendů Nejpodstatnějším médiem je internet (touží být propojeni) – mohou sdílet rady a doporučení =) lze něco změnit! Nákupy ve specializovaných obchodech, ale i diskonty Lpí na certifikátech (Fairtrade atp.) – přes 32% Evropanů Třídění odpadu (77% Čechů) LOHAS v ČR: % obyvatel (SRN 10 – 30%)

18 Typologie LOHAS Podle americké populace
LOHAS (16%) – nejaktivnější spotřebitelé, vyžadují čím dál větší senzitivitu výrobcůméně citliví na cenu, věrni značce Lehce přírodně orientovaní (24%) – největší skupina, dbají o své zdraví, nemají motivaci k dlouhodobé spotřebě LOHAS, často kalokagathia, meditace, kromě fyzické pohody i duševní Konvenční (23%) – kromě zdravotních témat také orientace na úsporné produkty, praktičtí v „eko“, recyklace Váhaví (23%) – předěl mezi běžnou populací a LOHAS (někdy tak a někdy ne), mladší, finanční bariéry, nejasná hodnotová orientace a standardy etické spotřeby, chtějí udělat něco pro přírodu, ale neví jak Bez zájmu (14%) – nezabývá se tematikou přírody, věnuje se jiným tématům

19 Segmentační analýza Cíle – identifikace základních typů nakupujících
komparace jejich požadavků s nabídkou maloobchodu Doporučení k optimalizaci Jednotlivé typy či typologie =) různé nákupní modely V ČR – krystalizace během 90. let Ekonomické chování X psychosociální chování X reprodukční chování!!! Celkem identifikováno 7 modelů nákupního chování =) na základě orientace nákupních preferencí a způsobu rozhodování =) 2 základní skupiny modelů: Tradičně orientované moderně orientované

20 Modely nákupního chování
Typ nakupujících Zastoupení Celková nákupní orientace ovlivnitelný 15% moderní (47 %) náročný 16% mobilní pragmatik opatrný konzervativec 12% tradiční (53 %) šetřivý 13% laojální hospodyňka nenáročný flegmatik

21 Moderní typy Ovlivnitelní – emotivní jednání, dají na reklamu a vzhled, často impulzivní nákup, rádi zkoušejí nové, hodně mladší, vyšší příjmy a vzdělání Nároční – vysoké požadavky (kvalita, modernost, vybavenost nákupního místa), nákupní komfort, demograficky dtto výše, satelity a centra středně velkých měst Mobilní pragmatičtí – optimalizovat poměr cena/zboží, především velkoplošné prodejny, využívají auto k nákupu, méně často + větší objem, 3é – 50 let, vyšší příjmy

22 Tradiční typy Opatrní konzervativci – racionální a konz. rozhodování, nízký podíl impulzivity, nenechají se ovlivnit, ne dle cen, ale dle zkušeností =) výrazná věrnost, starší lidé, muži, nižší vzdělání a příjmy Šetřiví – snaha minimalizovat výdaje, racionální nákup, pouze skutečná potřeba, slevy, výprodeje, často starší, základní vzdělání, nízké příjmy, důchodci v malých domácnostech Loajální hospodyňky – silná orientace na sociální stránku, příjemný personál, menší množství nákupu, menší prodejny – zvyk, všechny věkové kategorie, průměrná kupní síla, vesnice či maloměsto, příjemná obsluha a časová dostupnost Nenároční flegmatici – žádné nároky, ani na cenu, necestují – nákup v nejbližší prodejně – většinou malé

23 Profily segmentů I. Faktory nejvíce diferencující styl nákupního chování, preference a sociodemografické vlastnosti: Cenová citlivost Vnímání a postoj ke kvalitě Zvyk Úspora času a míra zaujetí nákupy Mobilita =) 5 typů nákupního chování: Kvalitně a pro rodinu Hodně a výkonně Levně a blízko Ze zvyku Rychle

24 Interkulturní komunikace

25 Interkulturní komunikace
Procesy interakce a sdělování v nejrůznějších typech situací, při nichž jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově a nebo kulturně odlišných etnik, národů, rasových či náboženských společenství (Průcha, 2010) Je determinována specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hodnotových systémů komunikujících partnerů

26 Interkulturní komunikace
Reflexe komunikačního procesu mezi individuálními a nadindividuálními subjekty náležejícím k rozdílným kulturním systémům Odlišné v daných kulturách: Kognitivní struktury Emocionální struktury Způsoby percepce Způsoby hodnocení skutečnosti

27 Vědní obory zabývající se interkulturní komunikací
Psycholingvistika a sociolingvistika Etnografie komunikace Etnopsycholingvistika Teorie jazykového relativismu Interkulturní psychologie

28 Psycholingvistika a sociolingvistika
Rozvoj od 60. let 20. st. Procesy řečové komunikace jsou výrazně ovlivněny etnickými a národními kulturami Výzkum kulturních a etnických aspektů - address rules atp.

29 Etnografický výzkum Metody a pojetí etnografického výzkumu
Případové studie

30 Etnopsycholingvistika
Hlavní oblasti vývoje – Rusko a okolí Především verbální asociace - např. hudební nástroje (děti 8 – 10 let) Rusko – piano, klavír, housle, tahací harmonika, harmonika USA – banjo, buben, zvonek, kytara, flétna Tzv. mentální slovník

31 Jazykový relativismus
Základem je hypotéza Sapira-Whorfa: Myšlení je určeno jazykem, kterým se mluví Rozdíly mezi jazyky se odrážejí i v interpretaci světa a vnímání druhých Nikdy nelze dosáhnout absolutního porozumění (přísloví, slovní hříčky atp.)

32 Interkulturní psychologie
Aplikace psychologických poznatků Výzkum kultur, jazyka a komunikačního chování Především humanistické pojetí

33 Kultura Produkt minulého chování lidí
Usměrňovatel budoucího chování lidí Dlouhodobý vývoj Kontinualita vývoje (změny pozvolné i skokové) Etnická kultura X národní kultura Počty etnik a kultur ve světě Vztah kultury a jazyka (jazyk X nářečí) Národ X stát

34 Typologie národních kultur
Geef Hofstede (NL – prům. management) Potřeba znalosti vznikla se zrychlením globalizace a vznikem mezinár. organizací =) zintenzivnění obchodu a ek. – pol. styků Přehled MO? Podle Hofstedeho je kultura „mentální naprogramování“ Kultura – různé vrstvy (rodina, sociální třída, profesní skupina, náboženská skupina atp.) Národní či etnická kultura – společná a dominantní vrstva (národní mentalita)

35 Typologie národních kultur II.
Určující rys národní kultury – hodnoty Psychologické pojetí – hodnoty = regulační mechanismy chování Typologie národních kultur: Dimenze (kvantitativní indexy) Mocenský odstup Individualismus X kolektivismus Maskulinita X feminita Vyhýbání se nejistotě Dlouhodobá X krátkodobá orientace

36 Mocenský odstup Vztah lidí určité kultury k autoritě
Míra, v jaké obyvatelé a instituce očekávají a akceptují nerovnoměrné vertikální rozložení moci Země s velkým mocenským odstupem: Malajsie, Mexiko, Francie, Turecko Země s malým mocenským odstupem: Dánsko, Irsko, Nový Zéland, Švédsko

37 Individualismus X kolektivismus
Rozsah závislosti jedince na kolektivu Míra volnosti pro vlastní iniciativu jedince Individualistické země USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Belgie Kolektivistické země Guatemala, Ekvádor, Pákistán, Jižní Korea, Indonésie

38 Maskulinita X feminita
Zastoupení a vliv mužského/ženského prvku v hodnotách společnosti (např. průbojnost) Maskulinita – rodové role jsou zřetelně odlišeny Feminita – rodové role se překrývají Maskulinní státy: Japonsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Mexiko Femininní státy: Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Finsko

39 Vyhýbání se nejistotě Rozsah, v jakém se kultury cítí ohroženy nejistými či neznámými situacemi Jak moc lidem vadí podstupovat riziko změn (v zaměstnání atp.) Silné vyhýbání se nejistotě: Řecko, Portugalsko, Japonsko, Srbsko Slabé vyhýbání se nejistotě: Singapur, Dánsko, Velká Británie, Hongkong

40 Dlouhodobá X krátkodobá orientace
Vyjadřuje vlastnosti lidí vztažené k budoucím odměnám, ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílů atp. Rozdíly mezi „západním“ a „východním“ myšlením Dlouhodobě orientované země: Čína, Japonsko, Jižní Korea, Nepál Krátkodobě orientované země: Kanada, USA, Velká Británie, Španělsko

41 Charakteristiky komunikačního chování v národních kulturách
Komunikační kontext – nízký X vysoký Nízký (vyjadřují explicitně to, co má být sděleno) – Německo, Švýcarsko atp. Vysoký (méně otevřené vyjadřování, nutná interpretace) – Vietnam, Čína, Japonsko, Španělsko, Francie Oslovování a používání titulů Formální (Rakousko, Polsko, Itálie, Maďarsko, ČR) Neformální (USA, Skandinávie, Velká Británie) Tykání X vykání - dtto Komunikační etiketa – druhá vrstva komunikace - specifické rysy - komunikační rituály (např. podávání ruky, dotýkání, líbání, úsměv, ventilace či potlačení emocí

42 Interkulturní komunikace a akulturace
Akulturace – neuvědomovaný proces, přejímání prvků jedné kultury příslušníky jiné kultury Dochází k trvalým kulturním změnám Typické příklady probíhající akulturace v současnosti- Sámové, Inuité, Lužičtí Srbové, Maďaři (SVK) atp. Hlavní vliv má jazyk (v minulosti např. latina a římské impérium) Asimilace – vyšší typ, přechází v ni akulturace České prostředí a akulturace???

43 Bariéry v interkulturní komunikaci
Stereotypy (atribuce, předsudky) Etnofaulismy (neoficiální označení příslušníků jiného národa – př. Amíci, Dederoni, žabožrouti, Frantíci, rákosníci atp. – často negativní konotace) Vztahují se k mentalitě, typickému chování, odívání, zvykům atp. Někdy neškodné (španělská vesnice X das Böhmische Dorf) Politické konsekvence (např. korektnost a vývoj pojmů) - Negro -) Black -) Afroamerican -) African American Používání konkrétního jazyka (př. Vlámové a Valoni) Odlišnost kultur Odlišné koncepce a systémy jazyka

44 Jazyky v Evropě a ve světě
Počet a rozložení jazyků Hlavní jazyky světa (mateřské X oficiální) Vývoj prostorového rozložení jazyků Mezinárodní jazyky (lingua franca, ido, esperanto atp.) Evropské jazyky Indoevropské Ugrofinské Turkotatarské Lingua franca – angličtina, Global English, funkční a teritoriální aspekt

45 Znalost cizích jazyků v české společnosti
Důležitá jazyková a sociální kompetence Alespoň elementární znalost: žádný cizí jazyk 26,5 % 1 a více jazyků 13,8 % 2 jazyky 27,2 % 3 jazyky 21,3 % 4 a více jazyků 11,2 %

46 Příklady událostí ovlivněných interkulturní komunikací
Do současných postojů a postojů politiků se často promítají důsledky historických událostí – tzv. kolektivní paměť Příklady: Odmítání jazyka (němčina a ruština v ČR) Posilování jazyka (Estonsko, Lotyšsko) Jazykové označení státního území (Makedonie, Kypr, Taiwan atp.) Politická rétorika (přímá x skrze média)

47 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Typologie spotřebitelů"

Podobné prezentace


Reklamy Google