Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie spotřebitelů. Typologie obecně Typologie = rozčlenění osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků (Hartl 1996)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie spotřebitelů. Typologie obecně Typologie = rozčlenění osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků (Hartl 1996)"— Transkript prezentace:

1 Typologie spotřebitelů

2 Typologie obecně Typologie = rozčlenění osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků (Hartl 1996) Obecné typologie v historii: -Zvířetník (Akkadové) -Tělní tekutiny (Hippokrates, Galén) -Konstituce (Kretschmer) -Temperament (Eysenck) -Heymans a Wiersmy (1909)

3 Temperament dle Eysencka úzkostný melancholik cholericko- melancholický typ cholerik střední pásmo flegmaticko- melancholický typ střední (nevyhraněný typ) cholericko- sangvinický typ vyrovnaný flegmatik flegmaticko- sangvinický typ sangvinik introvertstřední pásmoextrovert

4 Typologie dle Heymanse a Wiersmyho -Předznamenala vznik faktorových modelů 1)Apatik 2)Cholerik 3)Sangvinik 4)Sentimentální 5)Amorfní 6)Vášnivý 7)Nervózní 8)Flegmatik

5 1)Apatik – chybí životní jiskra, bez ctižádosti, nedokáže se nadchnout, úzký okruh zájmů, věrný svým zvyklostem, šetrný, konzervativní, nedůvěřuje novému 2)Cholerik – plný nadšení a života, optimista, schopný strhnout druhé, praktický, šikovný, potrpí si na hmatatelné, ale také povrchní, rád dosahuje hmatatelné výsledky, nálada se odvíjí od jeho práce

6 3) Sentimentální – vnitřně ctižádostivý, navenek vážný a uzavřený, zranitelný, úzkostlivý, idealizuje minulost, sebeanalýza, snění, nespokojenost se sebou, citlivé vnímání, ale nedokáže okamžitě reagovat, vzdává se, aby se vyhnul rozhodování, ochotný pomoci 4) Sangvinik - sebejistý, živý, plný nadšení a naděje, povrchní, neuvážlivý, důraz na nekomplikované vztahy, touha po společenském úspěchu, rád sportuje

7 5) Amorfní – poddajný, nechá se vést, afektované reakce, netečný k minulosti i budoucnosti, touha po rozptýlení (drogy, alkohol), citově povrchní, střídání vztahů, veselá nálada, herecké nadání, málo citlivý k problémům druhých 6) Vášnivý – ctižádostivý, soustředěný, vytrvalý, uzavřený, nedůvěřivý, málo se sbližuje, samostatný, dominantní, vůdčí, čestný, nadšen svými ideály, mnoho emotivnosti i vůle

8 7) Nervózní – vznětlivý, dráždivý, kritický, přecitlivělý, bujná fantazie, neuskutečněné plány, rychle se nadchne pro něco, nedokončí a hned pro něco jiného, nerozhodný, pracovní nasazení se střídá s nečinností, zájem o tajemno, vztahově nestálý 8) Flegmatik – chladný, střízlivý, vyrovnaný, přesný, rozvážný, systematický, pracovitý, není spontánní, málo fantazie, dodržuje pravidla, smysl pro humor a dobrá paměť

9 Základní přístupy k vytváření typologií Konstituční Temperamentové Založené na osobních vlastnostech a hodnotových systémech Založené na dimenzi přátelskosti a vůdcovství Založené na analýze životního stylu Založené na spotřebním či nákupním chování Kombinované

10 Zákazník – dimenze přátelskosti a vůdcovství Sociabilní typ – přátelský, podřízený, laskavý, snadno se nadchne, snadno ovlivnitelný, malá vlastní iniciativa, nerozhodný, potřeba přátelského rozhovoru, nutno zdůraznit, že výrobek uspokojí jeho potřebu bezpečné investice a uznání u blízkých Byrokratický typ – nepřátelský, podřízený, na první pohled souhlasí, ale potřebuje čas na rozhodnutí, konzervativní, nutná trpělivost a postupné budování důvěry

11 Zákazník – dimenze přátelskosti a vůdcovství Diktátorský typ – nepřátelský, dominantní, má ve všem pravdu, egocentrický, dokáže se rozhodovat i podstoupit riziko, podezřívavý nutná asertivita, v případě jeho získání si – velmi ochotně spolupracuje Výkonný typ – přátelský, dominantní, nezávislý, důrazný, vřelý, klidný, jasná představa o zboží či službě, pozitivní, otevřený, rychlé rozhodování, zdůrazňovat výhody koupě

12 Dělení na základě neuropsychické segmentace Harmonický typ – vysoká sociální a rodinná orientace, malá orientace na status a vzestup, potřeba bezpečí Otevřený typ – otevřenost pro nové, spokojenost, tolerance, požitky Hédonistický typ – aktivní vyhledávání nového, individualismus, velká spontaneita Dobrodružný typ – připravenost k dobrodružství, nízká kontrola impulzivnosti Typ „performer“ – vysoká orientace na výkon a status, ctižádost Disciplinovaný typ – vědomí kázně, malá potřeba konzumu, obliba detailů Tradicionalistický typ – potřeba pořádku a jistoty, malá orientace na budoucnost

13 Typologie z hlediska nákupního chování Přizpůsobené praxi Známé od 60. let 20. st. Woods (1960) - návyková determinace, racionalita, cena, impulzivita, emocionalita, noví spotřebitelé (zatím nestabilizovaní a nezařazení) Jinak třídí např. reklama atp.

14 Základní typy podle osobnostních vlastností a postojů ke světu (Peelers Paris 2002) Bio zákazníci – posedlost přírodou a ekologií, technologie budou sloužit přírodě a musí být vyspělejší, kombinace bio- etické hodnoty s bio-obaly Vizionářští zákazníci – stále zkoušet nové, vybočovat, poznat další dimenze, mají rádi světlo =) počítačová obrazovka, virtuální technologie Hédonističtí zákazníci – prožít radost, nestarají se o to, kolik toho dosáhnou, chtějí nejpříjemnější prožitek, flexibilita a něžnost světa Zákazníci s představivostí – každý produkt má mít příběh a nabízí něco ze života, musíme ukazovat více lidské hodnoty v industriálním světě, dejte masovým produktům originální vzhled a nechte je vyprávět, nový trend masové individuality, zákazník není jen kupující, ale chce se podílet na celém procesu

15 Rogersův model osvojitele Inovátoři – nadšenci (2,5%) – radost zkoušet nové, nemá vliv skupina Časní osvojitelé – vizionáři (13,5%) – uznávaní členové skupin, rychle přijímají nové, vliv na ranou většinu, často mají informace z neosobních zdrojů Raná většina – pragmatici (34%) – opatrný přístup a spíše pozorují, velká pravděpodobnost, že nový produkt koupí Pozdní většina - konzervativci (34%) – rozhodují se dle většiny Zpozdilci – skeptici (16%) – tradice, averze ke změnám, nové trendy přijmou, až se stanou tradicí

16 Skupina spotřebitelů LOHAS Lifestyle of Health and Sustainability -Dbají na zdraví, ŽP a osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku a spravedlnost -Vznik v USA -Principem je konzumní chování, ale prostřednictvím spotřeby změnit svět k lepšímu -=) nákup bio-věcí či výrobků etického původu se stal věcí prestiže a utvrzování socioekonomického statutu! -Nároční na luxus, kvalitu ekologičnost a zodpovědnost -Vysoce kvalitní produkty na přírodní bázi -Recyklace a biologická odbouratelnost -„Zero waste“ -Zdravý životní styl a ekopřemýšlení, ale zároveň moderní život, nejnovější technologie a design -Tato skupina se nevytváří podél linií sociodemografického profilu, ale je zastoupena napříč všemi skupinami -Větší část je ale vysokopříjmová

17 LOHAS II. Atraktivní skupina pro marketéry Mohou sloužit jako indikátory nových trendů Nejpodstatnějším médiem je internet (touží být propojeni) – mohou sdílet rady a doporučení =) lze něco změnit! Nákupy ve specializovaných obchodech, ale i diskonty Lpí na certifikátech (Fairtrade atp.) – přes 32% Evropanů Třídění odpadu (77% Čechů) LOHAS v ČR: 5 - 10% obyvatel (SRN 10 – 30%)

18 Typologie LOHAS Podle americké populace LOHAS (16%) – nejaktivnější spotřebitelé, vyžadují čím dál větší senzitivitu výrobcůméně citliví na cenu, věrni značce Lehce přírodně orientovaní (24%) – největší skupina, dbají o své zdraví, nemají motivaci k dlouhodobé spotřebě LOHAS, často kalokagathia, meditace, kromě fyzické pohody i duševní Konvenční (23%) – kromě zdravotních témat také orientace na úsporné produkty, praktičtí v „eko“, recyklace Váhaví (23%) – předěl mezi běžnou populací a LOHAS (někdy tak a někdy ne), mladší, finanční bariéry, nejasná hodnotová orientace a standardy etické spotřeby, chtějí udělat něco pro přírodu, ale neví jak Bez zájmu (14%) – nezabývá se tematikou přírody, věnuje se jiným tématům

19 Segmentační analýza Cíle – identifikace základních typů nakupujících -komparace jejich požadavků s nabídkou maloobchodu -Doporučení k optimalizaci Jednotlivé typy či typologie =) různé nákupní modely V ČR – krystalizace během 90. let Ekonomické chování X psychosociální chování X reprodukční chování!!! Celkem identifikováno 7 modelů nákupního chování =) na základě orientace nákupních preferencí a způsobu rozhodování =) 2 základní skupiny modelů: Tradičně orientované moderně orientované

20 Modely nákupního chování Typ nakupujícíchZastoupení Celková nákupní orientace ovlivnitelný15% moderní (47 %) náročný16% mobilní pragmatik16% opatrný konzervativec12% tradiční (53 %) šetřivý13% laojální hospodyňka12% nenáročný flegmatik16%

21 Moderní typy Ovlivnitelní – emotivní jednání, dají na reklamu a vzhled, často impulzivní nákup, rádi zkoušejí nové, hodně mladší, vyšší příjmy a vzdělání Nároční – vysoké požadavky (kvalita, modernost, vybavenost nákupního místa), nákupní komfort, demograficky dtto výše, satelity a centra středně velkých měst Mobilní pragmatičtí – optimalizovat poměr cena/zboží, především velkoplošné prodejny, využívají auto k nákupu, méně často + větší objem, 3é – 50 let, vyšší příjmy

22 Tradiční typy Opatrní konzervativci – racionální a konz. rozhodování, nízký podíl impulzivity, nenechají se ovlivnit, ne dle cen, ale dle zkušeností =) výrazná věrnost, starší lidé, muži, nižší vzdělání a příjmy Šetřiví – snaha minimalizovat výdaje, racionální nákup, pouze skutečná potřeba, slevy, výprodeje, často starší, základní vzdělání, nízké příjmy, důchodci v malých domácnostech Loajální hospodyňky – silná orientace na sociální stránku, příjemný personál, menší množství nákupu, menší prodejny – zvyk, všechny věkové kategorie, průměrná kupní síla, vesnice či maloměsto, příjemná obsluha a časová dostupnost Nenároční flegmatici – žádné nároky, ani na cenu, necestují – nákup v nejbližší prodejně – většinou malé

23 Profily segmentů I. Faktory nejvíce diferencující styl nákupního chování, preference a sociodemografické vlastnosti: -Cenová citlivost -Vnímání a postoj ke kvalitě -Zvyk -Úspora času a míra zaujetí nákupy -Mobilita =) 5 typů nákupního chování: 1)Kvalitně a pro rodinu 2)Hodně a výkonně 3)Levně a blízko 4)Ze zvyku 5)Rychle

24 Interkulturní komunikace

25 Procesy interakce a sdělování v nejrůznějších typech situací, při nichž jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově a nebo kulturně odlišných etnik, národů, rasových či náboženských společenství (Průcha, 2010) Je determinována specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hodnotových systémů komunikujících partnerů

26 Interkulturní komunikace Reflexe komunikačního procesu mezi individuálními a nadindividuálními subjekty náležejícím k rozdílným kulturním systémům Odlišné v daných kulturách: -Kognitivní struktury -Emocionální struktury -Způsoby percepce -Způsoby hodnocení skutečnosti

27 Vědní obory zabývající se interkulturní komunikací Psycholingvistika a sociolingvistika Etnografie komunikace Etnopsycholingvistika Teorie jazykového relativismu Interkulturní psychologie

28 Psycholingvistika a sociolingvistika Rozvoj od 60. let 20. st. Procesy řečové komunikace jsou výrazně ovlivněny etnickými a národními kulturami Výzkum kulturních a etnických aspektů - address rules atp.

29 Etnografický výzkum Metody a pojetí etnografického výzkumu Případové studie

30 Etnopsycholingvistika Hlavní oblasti vývoje – Rusko a okolí Především verbální asociace - např. hudební nástroje (děti 8 – 10 let) Rusko – piano, klavír, housle, tahací harmonika, harmonika USA – banjo, buben, zvonek, kytara, flétna Tzv. mentální slovník

31 Jazykový relativismus Základem je hypotéza Sapira-Whorfa: -Myšlení je určeno jazykem, kterým se mluví -Rozdíly mezi jazyky se odrážejí i v interpretaci světa a vnímání druhých -Nikdy nelze dosáhnout absolutního porozumění (přísloví, slovní hříčky atp.)

32 Interkulturní psychologie Aplikace psychologických poznatků Výzkum kultur, jazyka a komunikačního chování Především humanistické pojetí

33 Kultura Produkt minulého chování lidí Usměrňovatel budoucího chování lidí Dlouhodobý vývoj Kontinualita vývoje (změny pozvolné i skokové) Etnická kultura X národní kultura Počty etnik a kultur ve světě Vztah kultury a jazyka (jazyk X nářečí) Národ X stát

34 Typologie národních kultur Geef Hofstede (NL – prům. management) Potřeba znalosti vznikla se zrychlením globalizace a vznikem mezinár. organizací =) zintenzivnění obchodu a ek. – pol. styků Přehled MO? Podle Hofstedeho je kultura „mentální naprogramování“ Kultura – různé vrstvy (rodina, sociální třída, profesní skupina, náboženská skupina atp.) Národní či etnická kultura – společná a dominantní vrstva (národní mentalita)

35 Typologie národních kultur II. Určující rys národní kultury – hodnoty Psychologické pojetí – hodnoty = regulační mechanismy chování Typologie národních kultur: -Dimenze (kvantitativní indexy) 1)Mocenský odstup 2)Individualismus X kolektivismus 3)Maskulinita X feminita 4)Vyhýbání se nejistotě 5)Dlouhodobá X krátkodobá orientace

36 Mocenský odstup Vztah lidí určité kultury k autoritě Míra, v jaké obyvatelé a instituce očekávají a akceptují nerovnoměrné vertikální rozložení moci Země s velkým mocenským odstupem: Malajsie, Mexiko, Francie, Turecko Země s malým mocenským odstupem: Dánsko, Irsko, Nový Zéland, Švédsko

37 Individualismus X kolektivismus Rozsah závislosti jedince na kolektivu Míra volnosti pro vlastní iniciativu jedince Individualistické země USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Belgie Kolektivistické země Guatemala, Ekvádor, Pákistán, Jižní Korea, Indonésie

38 Maskulinita X feminita Zastoupení a vliv mužského/ženského prvku v hodnotách společnosti (např. průbojnost) Maskulinita – rodové role jsou zřetelně odlišeny Feminita – rodové role se překrývají Maskulinní státy: Japonsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Mexiko Femininní státy: Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Finsko

39 Vyhýbání se nejistotě Rozsah, v jakém se kultury cítí ohroženy nejistými či neznámými situacemi Jak moc lidem vadí podstupovat riziko změn (v zaměstnání atp.) Silné vyhýbání se nejistotě: Řecko, Portugalsko, Japonsko, Srbsko Slabé vyhýbání se nejistotě: Singapur, Dánsko, Velká Británie, Hongkong

40 Dlouhodobá X krátkodobá orientace Vyjadřuje vlastnosti lidí vztažené k budoucím odměnám, ochotě podřizovat se ve prospěch dlouhodobých cílů atp. Rozdíly mezi „západním“ a „východním“ myšlením Dlouhodobě orientované země: Čína, Japonsko, Jižní Korea, Nepál Krátkodobě orientované země: Kanada, USA, Velká Británie, Španělsko

41 Charakteristiky komunikačního chování v národních kulturách Komunikační kontext – nízký X vysoký -Nízký (vyjadřují explicitně to, co má být sděleno) – Německo, Švýcarsko atp. -Vysoký (méně otevřené vyjadřování, nutná interpretace) – Vietnam, Čína, Japonsko, Španělsko, Francie Oslovování a používání titulů -Formální (Rakousko, Polsko, Itálie, Maďarsko, ČR) -Neformální (USA, Skandinávie, Velká Británie) Tykání X vykání - dtto Komunikační etiketa – druhá vrstva komunikace - specifické rysy - komunikační rituály (např. podávání ruky, dotýkání, líbání, úsměv, ventilace či potlačení emocí

42 Interkulturní komunikace a akulturace Akulturace – neuvědomovaný proces, přejímání prvků jedné kultury příslušníky jiné kultury Dochází k trvalým kulturním změnám Typické příklady probíhající akulturace v současnosti- Sámové, Inuité, Lužičtí Srbové, Maďaři (SVK) atp. Hlavní vliv má jazyk (v minulosti např. latina a římské impérium) Asimilace – vyšší typ, přechází v ni akulturace České prostředí a akulturace???

43 Bariéry v interkulturní komunikaci Stereotypy (atribuce, předsudky) Etnofaulismy (neoficiální označení příslušníků jiného národa – př. Amíci, Dederoni, žabožrouti, Frantíci, rákosníci atp. – často negativní konotace) -Vztahují se k mentalitě, typickému chování, odívání, zvykům atp. -Někdy neškodné (španělská vesnice X das Böhmische Dorf) -Politické konsekvence (např. korektnost a vývoj pojmů) - Negro -) Black -) Afroamerican -) African American Používání konkrétního jazyka (př. Vlámové a Valoni) Odlišnost kultur Odlišné koncepce a systémy jazyka

44 Jazyky v Evropě a ve světě Počet a rozložení jazyků Hlavní jazyky světa (mateřské X oficiální) Vývoj prostorového rozložení jazyků Mezinárodní jazyky (lingua franca, ido, esperanto atp.) Evropské jazyky -Indoevropské -Ugrofinské -Turkotatarské Lingua franca – angličtina, Global English, funkční a teritoriální aspekt

45 Znalost cizích jazyků v české společnosti Důležitá jazyková a sociální kompetence Alespoň elementární znalost: -žádný cizí jazyk26,5 % -1 a více jazyků13,8 % -2 jazyky27,2 % -3 jazyky21,3 % -4 a více jazyků11,2 %

46 Příklady událostí ovlivněných interkulturní komunikací Do současných postojů a postojů politiků se často promítají důsledky historických událostí – tzv. kolektivní paměť Příklady: -Odmítání jazyka (němčina a ruština v ČR) -Posilování jazyka (Estonsko, Lotyšsko) -Jazykové označení státního území (Makedonie, Kypr, Taiwan atp.) -Politická rétorika (přímá x skrze média)

47 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Typologie spotřebitelů. Typologie obecně Typologie = rozčlenění osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků (Hartl 1996)"

Podobné prezentace


Reklamy Google