Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy spotřebitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy spotřebitelů."— Transkript prezentace:

1 Typy spotřebitelů

2 Segmentace Nalezení skupin zákazníků, kteří se na daném trhu podobně projevují Geografická Demografická Psychografická Společensko-kulturní Psychologická Spojená s užíváním Hybridní

3 Typologie Rozčlenění soustavy osob, objektů, či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků Nejstarší třídění – astrologické třídění lidí podle data jejich narození Starověk- Hippokrates (5.stol př.n.l.), upřesnil Galén.

4 Eysenckova typologie Sangvinik – snadno se orientuje a přizpůsobuje okolí, dokáže přiměřeně reagovat (Přemysl Otakar II.) Cholerik -snadno vznětlivý, dráždivý, výbušný, prudký člověk, který se těžko ovládá.Vrtkavý, impulsivní, energický (Jan Žižka z Trocnova)

5 Flegmatik – je typ pomalý a váhavý jak v řeči, tak v pracovní činnosti, je ochoten pracovat houževnatě a pravidelně a nedá se rušit. Je trpělivý, vyrovnaný, klidný Melancholik –zahleděný do sebe, není příliš společenský, nevěří nikomu, ani sám sobě. Vyžaduje laskavé a přátelské zacházení, potřebuje posilovat sebedůvěru.Je náladový, pečlivý (Jan Hus)

6 pesimistický vzrušivý zdrženlivý měnlivý nespolečenský optimistický
Nestabilní náladový citlivý úzkostlivý neklidný střízlivý agresivní pesimistický vzrušivý zdrženlivý měnlivý nespolečenský optimistický tichý aktivní Melancholik Cholerik Flegmatik Sangvinik Melancholik Cholerik Flegmatik Sangvinik Introvertovaný Extravertovaný pasivní společenský opatrný družný přemýšlivý mnohomluvný pokojný vnímavý ovládající se bezstarostný spolehlivý živý klidný činorodý Stabilní

7 cholericko-melancholický typ cholerik
Model devíti typů temperamentu úzkostný melancholik cholericko-melancholický typ cholerik Střední pásmo flegmaticko-melancholický typ střední nevyhraněný typ cholericko-sangvinický typ vyrovnaný flegmatik flegmaticko-sangvinický typ sangvink introvent střední pásmo extravert

8 Jungova typologie Založena na bipolární škále extroverze – introverze
Rozlišuje typy na základě citového ladění Labilní Senzitivní Intuitivní

9 Kretschmerova typologie
Podle tělesných znaků - astenický - pyknický - displatický Podle povahy - cyklotymní - schizotymní

10 Základní typy stavby těla podle Kretschmera

11 Sheldonova typologie Podle buněčných tkáňových vrstev - endomorfní
- mezomorfní - ektomorfní

12 McClelandova typologie
Rozlišovací kritéria – vůdcovství - autoritativní - socializovaný, demokratický

13 Pavlovova typologie Signální: typ myslitelský typ umělecký typ smíšený
Temperamentová: síla, rychlost, vyrovnanost nervových procesů Typ silný,nevyrovnaný slabý silný, vyrovnaný silný, rychlý

14 Typologie Schindlerova
Alfa - hvězdy, chtějí být napodobovány Beta - rozvážnější Gama - většina lidí Omega – obětní beránek

15 Gretz a Drozdeck (1992) Typologie z pohledu prodejce na základě přátelskosti a vůdcovství: Sociabilní typ zákazníka Byrokratický zákazník Diktátorský typ zákazníka Výkonný typ zákazníka

16 DIKTÁTOR VÝKONNÝ TYP BYROKRAT SOCIABILNÍ TYP Vůdčí typ Nepřátelský typ
Podřízený typ

17 Vůdčí typ – touží po moci, chce být vždy první (iniciativa, rozhodnost, energičnost
Podřízený typ – sklon přenechávat vedení a rozhodování jiným Přátelskost – starost o druhé Nepřátelství – nedostatek ohledu k druhým a soustředění se na sebe.

18 Na základě chování spotřebitele (Woods 1960)
Běžný z. Problémový z. Obtížný z. Návykově determinované Racionální Impulsivní Emocionální Noví spotřebitelé

19 Typologie formulované v současné době
Bio zákazníci Vizionářští zákazníci Hedonističtí zákazníci Zákazníci s představivostí

20 Segmentace nákupního chování je součástí studie SHOPPER TYPOLOGY
a MEDIA BEHAVIOUR nákupní modely Podle nákupních preferencí a způsobu rozhodování byly modely rozděleny Na tradičně orientované a moderně orientované nakupující

21 Zastoupení typů mezi českými nakupujícími
Typ nakupujících Zastoupení Celková nákupní orientace Ovlivnitelný 15% Moderní (47%) Náročný 16% Mobilní pragmatik Opatrný konzervativec 12% Tradiční /53%) Šetřivý 13% Loajální hospodyňka Nenáročný flegmatik

22 Typologie životního stylu
Vychází z: Osobní orientace jedince Hmotných a nehmotných zdrojů jedince Zkoumají se: -Spotřební návyky -Sledovanost médií -Vnímání značek na trhu a image značek -Vliv značek na nákupní rozhodování

23 REALIZÁTOŘI Segmentace populace ČR podle životních stylů Nadbytek zdrojů Orientace na činy HLEDAJÍCÍ PRAKTICI Orientace na stav ÚSPĚŠNÍ DŘÍČI Orientace na principy ZRALÍ VĚŘÍCÍ BOJUJÍCÍ Nedostatek zdrojů

24 Základní přístupy k vytváření typologií:
Konstituční typologie Typologie zaměřená na měření stupně stability – lability Založená na osobnostních vlastnostech Na dimenzi přátelskosti a vůdcovství Na analýze životního stylu Na nákupním chování kombinované

25 Podivíni před pultem Lidé výbušní, popudliví Fanatici Kverulanti
Pozéři a ješitové Nezdrženliví Přecitlivělí lidé Pedanti Hypochondři hysterici

26 Český spotřebitel náročnější, sofistikovaný
Odlišení: mobilita cenová citlivost nároky na nákupní prostředí

27

28

29 ekonom- nízká konzervativnost, nakupovat méně často ve větším objemu, kvalitní prodejny se širokou nabídkou Mobilní pragmatik –nakupovat ve velkém za rozumnou cenu, racionální, neimpulzivní nakupování – diskonty, hypermarkety Náročný- nízká konzervativnost, velkoplošné prodejny, silně impulsivní, nevěří zlevněnému zboží, jezdí za nákupy automobilem

30 Komunikativní hospodyně –málo impulsivní, vysoce konzervativní, náročný zákazník, důraz na věrnostní systém, dostupnost prodejen veřejnou dopravou, důraz na obsluhující personál Šetřivý zákazník- orientace na cenu, zlevněné zboží Pohodlný oportunista - konzervativní typ zákazníka, nejméně věří reklamě a inzerci řetězců

31 Nenáročný konzervativec –nízká mobilita, přednost menším prodejnám, necestuje za nákupy a nakupuje v menších objemech, nakupování se snaží věnovat co nejméně času, reklamě a inzerci řetězců


Stáhnout ppt "Typy spotřebitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google