Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Střední Čechy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Střední Čechy"— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Střední Čechy
A také Středočeský kraj

2 Na počátku bylo Hodně málo, na přelomu tisíciletí o RISech nikdo v regionech moc nepřemýšlel První počátky na straně RŘMV, který zahájil strategické plánování a podpořil, ve Středních Čechách, aktivity Berman Group Díky tomu se objevily první výstupy, které začaly naznačovat, jakým směrem by se vše mohlo ubírat.

3 Po reformě veřejné správy
Vznikly kraje Dokončily se plány RŘMV MMR ukončilo podporu strategického plánování VÚSC Začaly vznikat první strategické dokumenty hodny tohoto jména, mj. I PRK – Střední Čechy

4 Zvolení vlastní cesty NUTS2 Střední Čechy dlouho nevěděl, že je i Středočeským krajem Nastalo dvojvládí, které vyústilo v to, že byly odmítnuty výstupy RŘMV a MMR PRK byl najednou nechtěné dítě a byl převzat „násilně“ Vznikl hybrid dopravněinženýrského zaměření Radou kraje byl však označen za všezahrnující dokument, včetně inovační strategie

5 PRK a RIS Ve středních Čechách spolu nikdy neexistovaly
RIS StČ nikdy nevznikl Podporu VaV, inovací, transferu technologií však region vždy vyjadřoval.

6 V prvních prohlášeních 1. krajské vlády
Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a znalostně orientované ekonomiky představuje jednu ze stěžejních priorit Středočeského kraje. Mezi významné  priority kraje patří  též vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem.  

7 Z nouze ctnost Středočeský kraj se stal partnerem velkých vědeckých projektů -  projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Za podpory Středočeského kraje byl poté připraven např. Podnikatelský inkubátor Nymburk a "VTP Zlatníky – Hodkovice". 

8 A i bez koncepce vznikají další
K dalším fungujícím vědeckotechnickým parkům v kraji patří např.: Technologický park Řež, Vědeckotechnický park ITC- VÚK v Panenských Břežanech, Technologický park a Inkubátor Březno u Mladé Boleslavi, Vědeckotechnický park Vlašim, Vědeckotechnický park Mstětice, Vědeckotechnický park Roztoky, Technologický park Hořátev.  

9 V roce 2004 se objevila kometa
  

10 Souhlas Rady byl vydán Evropská komise se v roce 2004 rozhodla podpořit zpracování regionálních inovačních strategií ve vybraných regionech nových členských zemí EU. Projekt měl být financován 75 % z EU a 25% partnery projektu. Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. května odsouhlasila zpracování žádosti o dotaci z 6. Rámcového programu EU na vytvoření Regionální inovační strategie (RIS).

11 Shannon vzorem Konkrétními přínosy regionální inovační strategie mělo být posílení spolupráce mezi vědeckými a výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou, dále posílení rozvoje inovačních malých a středních firem, jakož i získávání konkrétních zkušeností s inovační politikou na úrovni regionů. Celkové náklady na projekt se měly pohybovat v rozmezí mil. korun. Jako referenční zahraniční region byl vytipován irský region Shannon, který v té době měl zpracovanou inovační strategii. Doba realizace projektu dle doporučení Komise měla být cca měsíců (01/2005 – 12/2007).

12 Sliby, chyby K realizaci zpracování Strategie nedošlo
Prostředky byly použity na některé vybrané výše uvedené projekty Není známo, zda EU proplatila alespoň část nákladů

13 Realita dnes V současnosti má regionální inovační strategii (RIS) zpracovánu nebo alespoň částečně zpracovánu 11 ze 14 krajů Česka: Praha, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Je však nutno poznamenat, že RIS v jednotlivých krajích se v mnohém navzájem liší – byly zpracovány v různých obdobích, na základě odlišných metodik a každá prošla specifickým vývojem.

14 Nové možnosti Propojení RIS StČ na RIS Praha Spolupráce se StČ krajem

15 Děkuji za pozornost Jiří Svítek, Brno,


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Střední Čechy"

Podobné prezentace


Reklamy Google