Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Doc. Miniberger, BIVŠ Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Doc. Miniberger, BIVŠ Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing."— Transkript prezentace:

1 © Doc. Miniberger, BIVŠ Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009

2 © Doc. Miniberger, BIVŠ 2 Tvorba datového modelu Identifikace entit Určení vazeb Vytvoření datového modelu Odstranění redundancí a duplikací

3 © Doc. Miniberger, BIVŠ 3 Příklad Klientem banky může být jak tuzemský, tak subjekt z jiné země, který prokáže svou totožnost pomocí platného dokladu. Klienti banky mohou mít účty v různých zahraničních měnách Podmínkou je, že klient má u banky otevřený alespoň jeden účet. Půjčku s bankou projednává klient, její čerpání je sledováno pomocí zvláštního účtu pro čerpání půjčky. Klient může mít několik půjček. Pro výpočet úroků v jiných měnách je nutno sledovat historii měn kursu.

4 © Doc. Miniberger, BIVŠ 4 Identifikace entit a určení vazeb Účet Země Klient Měna Půjčka - x x - x x x - - -- Čerpání - x - -

5 © Doc. Miniberger, BIVŠ 5 Zjednodušený datový model Půjčka“ Čerpání půjčky Má Používá Je veden Je pro měnu Je ve měně Přísluší Má Se týká Má Účet KlientZemě Půjčka Je pro Má Je pro Platí pro Je pro Měna Má Je v měně Historie Má Je pro Je ze země

6 © Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace, která charakterizuje popisovanou entitu. –Příkladem atributů jsou např.: Číslo klienta, Rodné číslo příp. IČO Jméno (název) klienta Pohlaví Číslo pobočky, na které je klient veden Číslo půjčky Jistina …………. Výskytem atributů pak budeme rozumět jeho skutečnou hodnotu (číslo, text, …) který je fyzicky zapsán v SW systému. (Např. 3578974, 181028/435, Jan Novák, M, OP4, 03789/03, 270.000 apod.

7 © Doc. Miniberger, BIVŠ Převod DM do schématu SŘBD Každá entita se „překlopí“ do SŘBD jako tabulka s jejím jménem. (V relačních SŘBD se tabulka matematicky definuje jako relace, dále jen relace) Vazby (relationships) mezi relacemi –Vazby M:N se převedou na M:1 x 1:N –Vazby 1:N mezi silnými relacemi se pak vyjádří pomocí cizího klíče tj.primární klíč „master“ relace se zapíše jako cizí klíč do „detail“relace –Vazby 1:N (mezi silnou a slabou relací) se vyjádří pomocí vícesložkového klíče tj. primární klíč silné relace + klíč slabé relace ve slabé relaci Názvy atributů jsou pak názvy sloupců takto vzniklé relace. Minimální jednoznačná podmnožina názvu sloupců se určí klíčem relace. V jednotlivých řádcích relace jsou pak zapsány výskyty atributů tj. alfanumerické, příp. logické hodnoty.

8 © Doc. Miniberger, BIVŠ Dotazovací jazyk SQL SELECT A 1,….,A n Uvede se seznam atributů FROM R 1,……..,R m Uvede se seznam relací, nad kterými je dotaz definován) WHERE P Obsahuje obecně formuli zahrnující jména atributů a podmínku výběru) Příklad: Existuje řada dotazovacích jazyků pro relační SŘBD. Nejznámější je SQL (Structured Query Language). Základní strukturou je tzv. tvar SELECT Jm_klienta FROM KLIENT WHERE Kód_klienta = „IČO“

9 © Doc. Miniberger, BIVŠ Ukázka DM v MS Access

10 © Doc. Miniberger, BIVŠ 10 Část datového modelu „Půjčka“ Čerpání půjčky Má Používá Má Účet Klient Půjčka Je pro Má Je pro Má Je pro Rodné číslo nebo IČO Název_klienta Jméno kontaktní osoby Příjmení kontaktní osoby Adres a Měs to Kraj 26170485INTERINVEST Praha s.r.o. JosefBaldaOcelář ská 3 Prah a Střed očesk ý 58074245Josef NovákJosefNovákNa palouč ku 5 Stra koni ce Jihoč eský 60699477FortesRenataČapkováPříluck á 52 ZlínZlínsk ý C_uctuKod_klientaC_pobockyDruh_účtuKod_oboruKod_vysledovkyZustatek_na_uctu 12345678926170485181Běžný78353455400 234567891580742450182Běžný7535340

11 © Doc. Miniberger, BIVŠ Jednoduchý dotaz v SQL vygenerovaný v MS Access SELECT KLIENT.Kód_klienta, KLIENT.Název_klienta, KLIENT.Adresa, KLIENT.Město, KLIENT.PSČ FROM KLIENT WHERE (([KLIENT]![Kód_klienta]="26170485")); Rodné číslo nebo IČONázev_klientaAdresaMěstoPSČ 26170485INTERINVEST Praha s.r.o.Ocelářská 3Praha38700 Výsledek zpracování dotazu:

12 © Doc. Miniberger, BIVŠ Jak pracuje ERwin

13 © Doc. Miniberger, BIVŠ Životní cyklus aplikace

14 © Doc. Miniberger, BIVŠ Lišta s nástroji pro kreslení

15 © Doc. Miniberger, BIVŠ Tvorba nové aplikace Postup tvorby: 1. Nakreslíme entity 2. Doplníme o atributy 3. Znázorníme vazby 4. Doplníme kardinality, popisy, atd…

16 © Doc. Miniberger, BIVŠ Rozdělení modelů na LDM a FDM ERwin umožňuje rozdělení již hotového modelu (např. EMOVIES.ER1) na LDM a FDM, pomocí nástrojové lišty a volby tlačítka Split L/P Model.

17 © Doc. Miniberger, BIVŠ Generování skriptů pro cílovou RDBS

18 © Doc. Miniberger, BIVŠ ER diagram - půjčovna filmů

19 © Doc. Miniberger, BIVŠ Forward Engineer do cílového SŘBD

20 © Doc. Miniberger, BIVŠ Reverse Engineer

21 © Doc. Miniberger, BIVŠ Reverzovaný DM z MS Access

22 © Doc. Miniberger, BIVŠ Spolupráce Erwin s MS Access

23 © Doc. Miniberger, BIVŠ Reverzovaný DM z MS Access prostřednictvím ODBC do ERwina

24 © Doc. Miniberger, BIVŠ Fyzický návrh tabulky „Dodavatelé“

25 © Doc. Miniberger, BIVŠ Hierarchie Enterprise Model

26 © Doc. Miniberger, BIVŠ Techniky modelování v BPwin BPwin umožňuje modelování těmito technikami: IDEF0 function modeling method, (originally called the structured analysis and design technique (SADT) IDEF3 process description capture method, (developed specifically for a project sponsored by the U.S. Air Forces Armstrong Laboratories for designing process models where it is important to understand activity sequence and concurrency DFD - data flow diagramming). DFDs can be built using a traditional structured analysis and design approach similar to that described for IDEF0.

27 © Doc. Miniberger, BIVŠ Kontextový diagram – model okolí The context diagram consists of a single box that represents the entire system, and the external entities with which this system will interact, that is, its environment.

28 © Doc. Miniberger, BIVŠ DFD v BPwin model chování The behavior model is created to model how the system will handle all of the events. Data Stores are added to model data that must be remembered between events.

29 © Doc. Miniberger, BIVŠ Import entit a atributů z ERwin do BPwin You can import a.eax file from ER win that includes ER win model information such as entities and attribute 1.First, export the.eax file from ER win (File|Export|BPwin is the correct sequence for ER win 4.0, and File|BPwin|Export is correct for ER win 3.52. 2. BP win 4.0 supports both). Then, import the.eax file into BP win (File|Import|ERwin (.EAX)). Refer to the online help system for more information on the interface between ER win and BP win

30 © Doc. Miniberger, BIVŠ Import entit z ERwin do BPwin

31 © Doc. Miniberger, BIVŠ Obsah slovníku

32 © Doc. Miniberger, BIVŠ Export entit a atributů z BPwin do ERwin Y ou can export entities and attributes that you have created in the BP win Entity/Attribute Dictionary. 1. To do so, first export the.bpx file from BP win File|Export|ERwin 4.0 (.BPX) or File|Export|ERwin 3.5.2 (.BPX)). 2. Then, import the.bpx file in ER win (File|BPwin|Import).

33 © Doc. Miniberger, BIVŠ Licence a registrace Pro účely testování produktu, využijte stáhnuti SW: www.ca.com/trial

34 © Doc. Miniberger, BIVŠ Referenční integrirta


Stáhnout ppt "© Doc. Miniberger, BIVŠ Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google