Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009
Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009

2 Tvorba datového modelu
Identifikace entit Určení vazeb Vytvoření datového modelu Odstranění redundancí a duplikací

3 Příklad Klientem banky může být jak tuzemský, tak subjekt z jiné země, který prokáže svou totožnost pomocí platného dokladu. Klienti banky mohou mít účty v různých zahraničních měnách Podmínkou je, že klient má u banky otevřený alespoň jeden účet. Půjčku s bankou projednává klient, její čerpání je sledováno pomocí zvláštního účtu pro čerpání půjčky. Klient může mít několik půjček. Pro výpočet úroků v jiných měnách je nutno sledovat historii měn kursu.

4 Identifikace entit a určení vazeb
Účet - Země x x Klient - x x Měna - x - - Půjčka - - - - x Čerpání

5 Zjednodušený datový model Půjčka“
Je pro měnu Měna Je ve měně Přísluší Se týká Je veden Účet Je pro Používá Je ze země Čerpání půjčky Klient Země Platí pro Platí pro Je pro Je v měně Je pro Půjčka Historie Je pro

6 Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace, která charakterizuje popisovanou entitu. Příkladem atributů jsou např.: Číslo klienta, Rodné číslo příp. IČO Jméno (název) klienta Pohlaví Číslo pobočky, na které je klient veden Číslo půjčky Jistina …………. Výskytem atributů pak budeme rozumět jeho skutečnou hodnotu (číslo, text, …) který je fyzicky zapsán v SW systému. (Např , /435, Jan Novák, M, OP4, 03789/03, apod.

7 Převod DM do schématu SŘBD
Každá entita se „překlopí“ do SŘBD jako tabulka s jejím jménem. (V relačních SŘBD se tabulka matematicky definuje jako relace, dále jen relace) Vazby (relationships) mezi relacemi Vazby M:N se převedou na M:1 x 1:N Vazby 1:N mezi silnými relacemi se pak vyjádří pomocí cizího klíče tj.primární klíč „master“ relace se zapíše jako cizí klíč do „detail“relace Vazby 1:N (mezi silnou a slabou relací) se vyjádří pomocí vícesložkového klíče tj. primární klíč silné relace + klíč slabé relace ve slabé relaci Názvy atributů jsou pak názvy sloupců takto vzniklé relace. Minimální jednoznačná podmnožina názvu sloupců se určí klíčem relace. V jednotlivých řádcích relace jsou pak zapsány výskyty atributů tj. alfanumerické, příp. logické hodnoty.

8 Dotazovací jazyk SQL SELECT A1,….,An Uvede se seznam atributů
Existuje řada dotazovacích jazyků pro relační SŘBD. Nejznámější je SQL (Structured Query Language). Základní strukturou je tzv. tvar SELECT A1,….,An Uvede se seznam atributů FROM R1,……..,Rm Uvede se seznam relací, nad kterými je dotaz definován) WHERE P Obsahuje obecně formuli zahrnující jména atributů a podmínku výběru) Příklad: SELECT Jm_klienta FROM KLIENT WHERE Kód_klienta = „IČO“

9 Ukázka DM v MS Access

10 Část datového modelu „Půjčka“
C_uctu Kod_klienta C_pobocky Druh_účtu Kod_oboru Kod_vysledovky Zustatek_na_uctu 181 Běžný 78 3534 55400 182 75 Účet Rodné číslo nebo IČO Název_klienta Jméno kontaktní osoby Příjmení kontaktní osoby Adresa Město Kraj INTERINVEST Praha s.r.o. Josef Balda Ocelářská 3 Praha Středočeský Josef Novák Novák Na paloučku 5 Strakonice Jihočeský Fortes Renata Čapková Přílucká 52 Zlín Zlínský Je pro Používá Čerpání půjčky Klient Je pro Půjčka Je pro

11 Jednoduchý dotaz v SQL vygenerovaný v MS Access
SELECT KLIENT.Kód_klienta, KLIENT.Název_klienta, KLIENT.Adresa, KLIENT.Město, KLIENT.PSČ FROM KLIENT WHERE (([KLIENT]![Kód_klienta]=" ")); Výsledek zpracování dotazu: Rodné číslo nebo IČO Název_klienta Adresa Město PSČ INTERINVEST Praha s.r.o. Ocelářská 3 Praha 38700

12 Jak pracuje ERwin

13 Životní cyklus aplikace

14 Lišta s nástroji pro kreslení

15 Tvorba nové aplikace Postup tvorby: Nakreslíme entity
Doplníme o atributy Znázorníme vazby Doplníme kardinality, popisy, atd…

16 Rozdělení modelů na LDM a FDM
ERwin umožňuje rozdělení již hotového modelu (např. EMOVIES.ER1) na LDM a FDM, pomocí nástrojové lišty a volby tlačítka Split L/P Model.

17 Generování skriptů pro cílovou RDBS

18 ER diagram - půjčovna filmů

19 Forward Engineer do cílového SŘBD

20 Reverse Engineer

21 Reverzovaný DM z MS Access

22 Spolupráce Erwin s MS Access

23 Reverzovaný DM z MS Access prostřednictvím ODBC do ERwina

24 Fyzický návrh tabulky „Dodavatelé“

25 Hierarchie Enterprise Model

26 Techniky modelování v BPwin
BPwin umožňuje modelování těmito technikami: IDEF0 function modeling method, (originally called the structured analysis and design technique (SADT) IDEF3 process description capture method, (developed specifically for a project sponsored by the U.S. Air Forces Armstrong Laboratories for designing process models where it is important to understand activity sequence and concurrency DFD - data flow diagramming). DFDs can be built using a traditional structured analysis and design approach similar to that described for IDEF0.

27 Kontextový diagram – model okolí
The context diagram consists of a single box that represents the entire system, and the external entities with which this system will interact, that is, its environment.

28 DFD v BPwin model chování
The behavior model is created to model how the system will handle all of the events. Data Stores are added to model data that must be remembered between events.

29 Import entit a atributů z ERwin do BPwin
You can import a .eax file from ERwin that includes ERwin model information such as entities and attribute First, export the .eax file from ERwin (File|Export|BPwin is the correct sequence for ERwin 4.0, and File|BPwin|Export is correct for ERwin BPwin 4.0 supports both). Then, import the .eax file into BPwin (File|Import|ERwin (.EAX)). Refer to the online help system for more information on the interface between ERwin and BPwin

30 Import entit z ERwin do BPwin

31 Obsah slovníku

32 Export entit a atributů z BPwin do ERwin
You can export entities and attributes that you have created in the BPwin Entity/Attribute Dictionary. To do so, first export the .bpx file from BPwin File|Export|ERwin 4.0 (.BPX) or File|Export|ERwin (.BPX)). Then, import the .bpx file in ERwin (File|BPwin|Import).

33 Licence a registrace Pro účely testování produktu, využijte stáhnuti SW:

34 Referenční integrirta


Stáhnout ppt "Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google