Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Architektura novověku Téma Architektura novověku (do konce 19. Století) Tematická oblast Eklekticismus Název Eklekticismus AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkzáří 2013, stavebnictví, 3.ročník anotacearchitektura 19. stol., Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s architekturou 19. století – Eklekticismus VY_32_INOVACE_38_20

2  CÍLE KAPITOLY  osvěžíte si stručnou historii eklekticismus

3  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  V architektuře se jako eklektismus označuje umělecký směr vzniklý v druhé polovině devatenáctého století.architektuře  Jako styl odkazuje k historickým obdobím, a umožňuje spojovat formální znaky jednotlivých neostylů společně na jedné stavbě. Zároveň porušuje do té doby obvyklou harmonii a proporce, ověřené historickými poznatky. Architektura v této podobě přežívá až do prvních let dvacátého století, i když souběžně se už formuje odlišná koncepce i výraz, který u ní bývá označován jako secese.stylsecese

4  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte jednu vyučovací hodinu  KLÍČOVÁ SLOVA  eklekticismus

5 EKLEKTICISMUS

6 Eklekticismus (nebo eklektismus, z řec. ek-lektos, vybraný) je v obecné rovině způsob tvorby a práce, který čerpá z cizích vzorů nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Eklektik, česky snad „vyběrač“, je člověk, který si z rozmanitých filosofických systémů nebo stylů vybírá směrodatná stanoviska a závěry, jež dále rozvádí a dále z nich vyvozuje. Důvodem může být nedostatek vlastní invence, ale také snaha překlenout rozpory mezi různými směry nebo skeptický názor, že žádná filosofie není ideální.filosofie

7 Ve filosofii Eklekticismus vznikl v raném helénismu a v Římě, kde se střetávaly různé kulturní a filosofické proudy - např. řecké, římské, židovské a orientální. Římané si z nich vybírali to, co se jim jevilo správné a prakticky použitelné. Slovo poprvé použil Diogenés Laertios, a to v pejorativním smyslu. Podobně postupují některé moderní směry filosofické i umělecké.helénismuŘímě Diogenés Laertios Eklektismus tedy nemusí být nutně špatný, záleží ovšem na tom, jaké prvky si vybírá a jak s nimi zachází. Protože se často jedná o výběr bez porozumění, bez historického rozlišení nebo bez vkusu, mívá slovo eklektický pejorativní význam. Něco podobného platí i pro eklektickou literaturu a podobně.

8 Eklektické proudy Gnóze Teosofie Postmoderna

9 POSTMODERNA

10 Postmoderna (také postmodernismus) je evropský myšlenkový směr konce 20. století. Tento pojem vznikl na základě krátké, ale vlivné knihy Jeana- Françoise Lyotarda O postmodernismu (La condition postmoderne, 1979, č. 1993). Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění, došlo nejen ke zpochybnění optimistického pohledu na historický vývoj západní civilizace, ale i pohledu na dějiny jako na proces postupného překonávání dřívějších fází. S tím je samozřejmě spojen fakt, že se tímto termínem označují často i protichůdné proudy a tím je ztížen jejich popis.Jeana- Françoise LyotardaO postmodernismu

11 Důraz na pluralitu a synkretismus je vedle postmoderny typický i pro hnutí New Age, jež vykazuje mnoho postmoderních prvků. Od toho také návazný směr, označován jako novomilenismus. Pro postmodernu je také charakteristický všeobecný eklekticismus, vycházejí z něj současné směry jako hypermoderna nebo označení ultramoderní. Diskutuje se také o pojmu postpostmoderna.synkretismusNew Agenovomilenismuseklekticismushypermodernaultramoderní postpostmoderna

12 Postmoderní architektura je pojem označující architektonický styl následující po období modernismu, takto je označováno období po druhé světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly mohutné kancelářské budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou snadnou montáž přednost před jiným typem architektury. Samotná estetika šla stranou – budovy byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné.druhé světové válceUSA estetika

13 Proto se pro tuto architekturu vžil pojem architekta Philipa Johnsona - mezinárodní styl. Je celkem přirozené, že se proti tomuto trendu brzy začaly objevovat protichůdné tendence – je paradoxem, že jako jeden z prvních reagoval Philip Johnson, který se předtím zasloužil o moderní architekturu v Severní Americe.Philipa JohnsonaparadoxemSeverní Americe

14 Ještě více se od klasické moderny distancoval architekt Robert Venturi, který se ve svých návrzích snažil rozčlenit jednolitou plochu budov. Venturiho realizace ze začátku 60. let jsou považovány za základy postmoderny. V architektuře se tak i dnes označují všechny, často i rozdílné směry, které mají jen jednoho společného jmenovatele – odloučení od klasické moderny.modernyRobert Venturi

15 Postmoderna se často obrací pro inspiraci do historie, ale zcela jinak, než např. pseudoslohy v 19. století. Znovu se do architektury dostávají symetrie, antikizující sloup, obloukové okno, dekorace a podobně. Vzniká postmoderna retrospektivní – zatímco postmoderna progresivní se snaží využívat tvarosloví i techniky soudobé, ale zcela odlišné od klasické moderny.inspiraci19. stoletísymetrieantikizujícídekorace

16 Hlavní představitelé postmodernismu: Michael GravesMichael Graves – autor slavné stavby Portland Building v Oregonu či Humana Building v Kentucky OregonuKentucky Philip JohnsonPhilip Johnson – šokoval veřejnost budovou AT&T v New Yorku či skleněnou variantou neogotické budovy londýnského parlamentu (PPG Place v Pittsburghu)AT&TNew YorkuneogotickélondýnskéhoPittsburghu Friedensreich HundertwasserFriedensreich Hundertwasser - autor vycházející zejména z postmoderního eklekticismu ve spojení s inspirací secesí může být právem označován za hlavního evropského představitele tohoto stylu (stejně jako fantaskní surreálné stavby A. Gaudího, které postmodernu předznamenaly)secesíA. Gaudího

17

18

19

20

21

22

23 SAMOSTATNÝ ÚKOL SAMOSTATNÝ ÚKOL vyjmenujte a popište nejvýznamnější stavby postmoderní architektury

24 SHRNUTÍ KAPITOLY osvěžili jste si stručnou historii seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami seznámili jste se s charakteristickými znaky!

25  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  http://en.wikipedie.org,  http://fr.wikipedie.org,  http://de.wikipedie.org,  http://chestofbook.com,  http://romanes.com,  http://architektur.relig.free.fr,

26  KRESBY A FOTOGRAFIE:  www.pbase.com,  www.eupedia.com,  www.tesoridiroma.net,  www.digifotomag.cz,  www.romeartlover.it,  www.hrady.cz


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google