Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_38_20 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Architektura novověku Téma Architektura novověku (do konce 19. Století) Tematická oblast Eklekticismus Název Autor Ing. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročník září 2013, stavebnictví, 3.ročník anotace architektura 19. stol., Přínos/cílové kompetence seznámit žáky s architekturou 19. století – Eklekticismus

2 EKLEKTICISMUS CÍLE KAPITOLY
osvěžíte si stručnou historii eklekticismus

3 EKLEKTICISMUS RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY
RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY V architektuře se jako eklektismus označuje umělecký směr vzniklý v druhé polovině devatenáctého století. Jako styl odkazuje k historickým obdobím, a umožňuje spojovat formální znaky jednotlivých neostylů společně na jedné stavbě. Zároveň porušuje do té doby obvyklou harmonii a proporce, ověřené historickými poznatky. Architektura v této podobě přežívá až do prvních let dvacátého století, i když souběžně se už formuje odlišná koncepce i výraz, který u ní bývá označován jako secese.

4 EKLEKTICISMUS KLÍČOVÁ SLOVA A ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte jednu vyučovací hodinu KLÍČOVÁ SLOVA eklekticismus

5 EKLEKTICISMUS KLÍČOVÁ SLOVA A ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

6 EKLEKTICISMUS KLÍČOVÁ SLOVA A ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU
Eklekticismus (nebo eklektismus, z řec. ek-lektos, vybraný) je v obecné rovině způsob tvorby a práce, který čerpá z cizích vzorů nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Eklektik, česky snad „vyběrač“, je člověk, který si z rozmanitých filosofických systémů nebo stylů vybírá směrodatná stanoviska a závěry, jež dále rozvádí a dále z nich vyvozuje. Důvodem může být nedostatek vlastní invence, ale také snaha překlenout rozpory mezi různými směry nebo skeptický názor, že žádná filosofie není ideální.

7 EKLEKTICISMUS FILOSOFIE
Ve filosofii Eklekticismus vznikl v raném helénismu a v Římě, kde se střetávaly různé kulturní a filosofické proudy - např. řecké, římské, židovské a orientální. Římané si z nich vybírali to, co se jim jevilo správné a prakticky použitelné. Slovo poprvé použil Diogenés Laertios, a to v pejorativním smyslu. Podobně postupují některé moderní směry filosofické i umělecké. Eklektismus tedy nemusí být nutně špatný, záleží ovšem na tom, jaké prvky si vybírá a jak s nimi zachází. Protože se často jedná o výběr bez porozumění, bez historického rozlišení nebo bez vkusu, mívá slovo eklektický pejorativní význam. Něco podobného platí i pro eklektickou literaturu a podobně.

8 EKLEKTICISMUS EKLEKTICKÉ PROUDY
Gnóze Teosofie Postmoderna

9 EKLEKTICISMUS POSTMODERNA

10 EKLEKTICISMUS POSTMODERNA
Postmoderna (také postmodernismus) je evropský myšlenkový směr konce 20. století. Tento pojem vznikl na základě krátké, ale vlivné knihy Jeana-Françoise Lyotarda O postmodernismu (La condition postmoderne, 1979, č. 1993). Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění, došlo nejen ke zpochybnění optimistického pohledu na historický vývoj západní civilizace, ale i pohledu na dějiny jako na proces postupného překonávání dřívějších fází. S tím je samozřejmě spojen fakt, že se tímto termínem označují často i protichůdné proudy a tím je ztížen jejich popis.

11 EKLEKTICISMUS POSTMODERNA
Důraz na pluralitu a synkretismus je vedle postmoderny typický i pro hnutí New Age, jež vykazuje mnoho postmoderních prvků. Od toho také návazný směr, označován jako novomilenismus. Pro postmodernu je také charakteristický všeobecný eklekticismus, vycházejí z něj současné směry jako hypermoderna nebo označení ultramoderní. Diskutuje se také o pojmu postpostmoderna.

12 EKLEKTICISMUS POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA
Postmoderní architektura je pojem označující architektonický styl následující po období modernismu, takto je označováno období po druhé světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly mohutné kancelářské budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou snadnou montáž přednost před jiným typem architektury. Samotná estetika šla stranou – budovy byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné.

13 EKLEKTICISMUS POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA
Proto se pro tuto architekturu vžil pojem architekta Philipa Johnsona - mezinárodní styl. Je celkem přirozené, že se proti tomuto trendu brzy začaly objevovat protichůdné tendence – je paradoxem, že jako jeden z prvních reagoval Philip Johnson, který se předtím zasloužil o moderní architekturu v Severní Americe.

14 EKLEKTICISMUS POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA
Ještě více se od klasické moderny distancoval architekt Robert Venturi, který se ve svých návrzích snažil rozčlenit jednolitou plochu budov. Venturiho realizace ze začátku 60. let jsou považovány za základy postmoderny. V architektuře se tak i dnes označují všechny, často i rozdílné směry, které mají jen jednoho společného jmenovatele – odloučení od klasické moderny.

15 EKLEKTICISMUS POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA
Postmoderna se často obrací pro inspiraci do historie, ale zcela jinak, než např. pseudoslohy v 19. století. Znovu se do architektury dostávají symetrie, antikizující sloup, obloukové okno, dekorace a podobně. Vzniká postmoderna retrospektivní – zatímco postmoderna progresivní se snaží využívat tvarosloví i techniky soudobé, ale zcela odlišné od klasické moderny.

16 EKLEKTICISMUS HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ POSTMODERNISMU
Michael Graves – autor slavné stavby Portland Building v Oregonu či Humana Building v Kentucky Philip Johnson – šokoval veřejnost budovou AT&T v New Yorku či skleněnou variantou neogotické budovy londýnského parlamentu (PPG Place v Pittsburghu) Friedensreich Hundertwasser - autor vycházející zejména z postmoderního eklekticismu ve spojení s inspirací secesí může být právem označován za hlavního evropského představitele tohoto stylu (stejně jako fantaskní surreálné stavby A. Gaudího, které postmodernu předznamenaly)

17 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA GUGGENHEIMOVO MUZEUM (BILBAO)

18 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA GUGGENHEIMOVO MUZEUM (BILBAO)

19 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA GUGGENHEIMOVO MUZEUM (BILBAO)

20 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA AUDITORIUM NA TENERIFE

21 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA AUDITORIUM NA TENERIFE

22 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA AUDITORIUM NA TENERIFE

23 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA SAMOSTATNÝ ÚKOL
vyjmenujte a popište nejvýznamnější stavby postmoderní architektury

24 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA SHRNUTÍ KAPITOLY
osvěžili jste si stručnou historii seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami seznámili jste se s charakteristickými znaky!

25 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: fotografie z volně přístupných zdrojů internetu , , , , , ,

26 POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: , , , , ,


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google