Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ."— Transkript prezentace:

1 Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ

2 Reprodukce = inseminace + porodnictví Limitující faktor efektivnosti chovu zvířat Snaha chovatele max. využít genetický potenciál zvířat Nutnost – znát důkladně biologické zákonitosti reprodukčního procesu Reprodukce: z 90% ovlivněna vnějším prostředím, h 2 =0,1-0,15

3 Inseminace  Nejvýznamnější biotechnická metoda v chovu HZ  Zvyšování plodnosti stád, zlepšování populace po genetické stránce, rozvoj plemenářských programů  Intenzifikační faktor při zušlechťování chovů  Rozvoj KD a dědičnosti zdraví, hybridizačních programů  Akcelerace selekčního programu  Uchovávání semene i desítky roků, přeprava zmraženého semene na libovolné vzdálenosti  Zdravotní význam, likvidace pohlavních nákaz

4 Historie inseminace 14. stol.: odběr hřebce do chomáče chlupů 1. světelný mikroskop: r Leeuwenhoek : Spallanzani, pokusy se spermatem 19.stol.: inseminace klisen – USA, Rusko, Dánsko, Francie 1914: prototyp vagíny pro psa – Amantea 1920: inseminace klisen v ČR – Sigmund : všechny typy vagín – Milovanov : 1. pokusy inseminace skotu v ČR 1947: 1. ins. stanice Osík u Litomyšle : výcviková střediska ( Červený Dvůr u Č. Krumlova) : vystřídání veterinářů  inseminační technik 1960: pokusy s CO : tekutý dusík 1969: zmrazování v peletách 1970: ústřední banka semene

5 Historie inseminace Vývoj metod odběru spermatu  odběr spermatu z pochvy bezprostředně po připuštění: zdravotní rizika, znečištění spermatu, později hubka do pochvy  odběr spermatu do kolektoru: přežvýkavci, gumový sběrač do pochvy  odběr do kondomů: hřebci  odběr masáží semenných váčků a chámovodů: masáž ampulí chámovodů a semenných váčků přes stěnu rekta  odběr elektroejakulací: přes stěnu rekta, u nemocných zvířat  manuální odběr: kanec, psi, lišky  odběr krvavým způsobem: punkce nadvarlete  odběr do umělé vagíny

6 Hodnocení plodnosti skotu Natalita krav = počet telat narozených za jeden rok od 100 krav ve stádě.Do výpočtu se nezařazují telata narozená od jalovic. Zabřezávání po 1.inseminaci = procento krav, které skutečně po první inseminaci po porodu zabřezly Zabřezávání po všech inseminacích = neměla by být pod úrovní dolní klasifikační hranice zabřezávání po 1. inseminaci v jednotlivých kategoriích Inseminační interval = počet dnů, které uplynuly od porodu do prví inseminace plemenice.Délka závisí především na průběhu involuce dělohy, na obnovení plnohodnotných ovariálních cyklů a projevů říje.

7 Hodnocení plodnosti skotu Servis perioda = nejvýznamnější ukazatel, počet dnů od porodu do zabřeznutí Inseminační index = počet všech provedených inseminací / počet všech zabřezlých, vyjadřuje počet provedených inseminací na jednu zabřezlou plemenici Počet živě odchovaných telat na 100 krav za rok, nemělo by být pod dolní hranicí ukazatelů natality krav Mezidobí = aritmetický průměr délky mezi dvěma porody všech krav, počet dnů mezi dvěma porody Interinseminační interval = měl by být shodný s délkou říjových cyklů, rozmezí mezi inseminacemi, zkrácený 18 dnů, normální dnů, prodloužené nad 25 dnů NR test 28 a 56 (non return test)= % nepřeběhlých plemenic z inseminovaných v 28 nebo 56 dnech od inseminace

8 Hodnocení výsledků reprodukce UkazatelPlodnost (úroveň reprodukce) výbornádobráslabšíšpatná Zabřezávání po 1. inseminaci - krávy % - jalovice % nad 60 nad – – pod 40 pod 55 Zabřezávání po všech inseminacích plemenice % nad 60 do 60do 50do 40 Interval (dny) do nad 77 Servis perioda (dny) do nad 110 Mezidobí (dny) do nad 400 Natalita krav % nad pod 80 Živě odchovaná telata % nad 95 do 91do 81pod 80

9 Výsledky reprodukce skotu Počty prvních inseminací a zabřezávání po všech inseminacích RokPrvní inseminace (tis.)Březích po všech inseminacích KrávyJaloviceCelkemKrávyJaloviceCelkem

10 Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání po první inseminaci, servis perioda a inseminační interval RokBřezost po 1. inseminaci (%) Délka (dny) KrávyJaloviceCelkemIntervalSPMezidobí ,963,250,182,1117, ,862,348,486,1124, ,362,484,283,7124,3412

11 Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání plemenic podle užitkových typů v roce 2005 Plemenokrávyjalovicecelkem počet% % % po první inseminaci holštýnské , , ,0 české strakaté , , ,4 masná , , ,2 celkem , , ,2 po všech inseminacích holštýnské , , ,7 české strakaté , , ,7 masná , , ,9 celkem , , ,5

12 Výsledky reprodukce skotu Zastoupení plemenic podle délky servis periody (v %) RokDélka servis periody (dny) do nad ,325,211,819,342, ,126,411,718,542, ,226,711,718,342,1

13 Výsledky reprodukce skotu Plemenitba – české strakaté plemeno 58,0% prvních inseminací býci domácí holštýn 34,5% domácí býci Testovaní býci 13,9% (minimum 20%) Masný skot 95,2% prvních inseminací býci neprověření 94,8 telete na 100 krav, 43 jalovičky (při 35% obměně stáda potřeba minimálně 44 jalovičky)

14 Hodnocení plodnosti prasat mateřská plemena: vynikající repr.vlastnosti, BU, landrase, přeštické, 11 selat, živých 10, odchovaných 9, mortalita 10% otcovská plemena: vynikající jatečná hodnota a růst. schopnost, BU, pietrain, hampshire, duroc, ČVM, 9 selat, živých 8, odchovaných 7 superplodné linie: šlechtění, 15 selat

15 Hodnocení plodnosti prasat intenzita zapouštění: % zapouštěných prasniček uznaných k chovu + zapouštěné prasnice do 10 dnů po odstavu selat – min.80% % březosti po 1. inseminaci : cca 80%, prasničky 75% velikost vrhu: hrubá a čistá natalita mezidobí: 150 – 160 dní, max. 170 počet vrhů na prasnici a rok : v ČR 2,2, cíl 2,4 počet selat narozených a odchovaných na prasnici a rok: ČR 21,6 a 19,2 úhyn selat: ČR 11,1%

16 Reprodukční ukazatele chovu prasat RokPrům. stav prasnic Opraseno prasnic a prasniček Počet naroz. selat Narozeno na prasnici Odchováno na prasnici Úhyn selat tis. ks ks % ,85 783,519,117,58, ,5682,76 363,720,218,110, ,1639,86 056,420,718,510, ,5575,05 537,321,319,010, ,8588,75 627,521,619,211,1

17 Hodnocení plodnosti ovcí procento ovcí schopných plemenitby procento zapuštěných a zabřezlých ovcí procento obahněných ovcí (v dobrých stádech víc než 90%) počet všech narozených jehňat, procento všech živých a mrtvých (hrubá a čistá natalita) živá hmotnost narozených jehňat mateřské schopnosti matky = mléčnost matky v prvních 6 týdnech laktace, lze sledovat pravidelnou kontrolou mléčné produkce nebo kontrolou živé hmotnosti jehňat plodnost beranů připouštěných ve stádě - vyjadřuje se inseminačním indexem, NRT35, v dobrých podmínkách je 70 – 75%

18 Hodnocení plodnosti ovcí kombinovaná užitkovost: plodnost 140%,žírné merino, merino, zušl.valaška, merinolandschaf masná užitkovost: plodnost 140%, přírůstky jehňat 300g, Charollais, Berrichone du Cher dojná plemena: vynikající mléčná užitkovost, plodnost kolem 200%, východofrízská plodná plemena: plodnost minimálně 200%, romanovská ( %), finská vlnařská užitkovost: u nás se nechová

19 Ukazatele plodnosti ovcí U BAHNIC: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k věku bahnice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných jehňat do 14 dnů k věku bahnice –1 U STÁDA: oplodnění v % = podíl bahnic obahněných a zmetaných k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k počtu bahnic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných jehňat do 14 dnů věku k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených jehňat za rok k počtu bahnic základního stáda x 100

20 Výsledky KU ovcí 2005 (vybraná plemena) PlemenoPočet stádPočet bahnic (ks) Oplodnění (%) Plodnost (%) Intenzita (%) Odchov (%) Merino ,7142,3116,399,8 Merinolandschaf ,398,8 Romney ,7148,1116,5105,9 Zwartbles , ,6145,5 Bergschaf811292,2146,6134,8121,4 Šumavská ovce ,7131,1112,492,8 Zušl. valaška690981, ,6101,8 Původní valaška ,1141, ,8 Cigája352776,7134,410399,1 Východofríská ovce ,2172,8152,3132,4 Romanovská ovce ,8238,7221,6186 Suffolk , ,7114,4 Charolais ,4155,6129,8107,3 Texel ,8150,2136,4118,6 Oxford down ,2146,2124,599,8 Berrichone du Cher117294,4151,5143,1120,8 Kamerunská ovce115911,9125,8140,7130,5 Celkem84,9152,3129,3110,4

21 Ukazatele plodnosti koz U KOZ: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k věku plemenice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných kůzlat do 40 dnů k věku plemenice –1 U STÁDA NEBO KOZLŮ: oplodnění v % = podíl plemenic okozlených a zmetaných k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k počtu plemenic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných kůzlat do 40 dnů věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených kůzlat za rok k počtu plemenic základního stáda x 100 výskyt hermafroditních kůzlat = podíl narozených hermafroditních jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100 výskyt rohatých kůzlat = podíl narozených rohatých jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100

22 Výsledky KU koz 2005 Plemenopočet koz plodnost (%) odchov (%) oplodnění (%) zmetání (%) rohatost (%) hermafr. (%) Bílá ,5150,6980,16,41,8 Hnědá792181,2167,599,50,121,71 Anglonubijská ,74,2 Kříženci80181,2167, ,90,7 Bůrská73165,7142,598,61,488,30 Kašmírová22163,6113, Mohérová ,487,30 Stáda ,2142,897,80,212,31,5 Indiv. chovy770178,6158,699,70,322,21,6 Celkem ,7146,998,30,214,91,5

23 Hodnocení plodnosti koní výsledky reprodukce obtížně zjistitelné v přiroz. plemenitbě je možno zapustit jedním hřebcem 40 až 50 klisen ročně, inseminace několikanásobně vyšší intenzita využití výsledky pouze: procento natality z počtu zapuštěných nebo inseminovaných klisen, přičemž v běžné evidenci nejsou údaje o počtu opakovaných skoků či inseminací při dobré péči až 80% natalita, průměr ČR je 50%, v někt. chovech jen 30% inseminace- hlavně čerstvým spermatem –březost 40%, zmrazeným 15%, záleží na zručnosti technika,obtížné vystihnout správný okamžik (cca ½ hod před ovulací)

24 Hodnocení plodnosti drůbeže slepice masné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška 180 ks slepice nosné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška ks kachny: 88% oplozenost, 78% líhnivost, snáška 148 ks

25


Stáhnout ppt "Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google