Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ."— Transkript prezentace:

1 Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ

2 Reprodukce = inseminace + porodnictví Limitující faktor efektivnosti chovu zvířat Snaha chovatele max. využít genetický potenciál zvířat Nutnost – znát důkladně biologické zákonitosti reprodukčního procesu Reprodukce: z 90% ovlivněna vnějším prostředím, h 2 =0,1-0,15

3 Inseminace  Nejvýznamnější biotechnická metoda v chovu HZ  Zvyšování plodnosti stád, zlepšování populace po genetické stránce, rozvoj plemenářských programů  Intenzifikační faktor při zušlechťování chovů  Rozvoj KD a dědičnosti zdraví, hybridizačních programů  Akcelerace selekčního programu  Uchovávání semene i desítky roků, přeprava zmraženého semene na libovolné vzdálenosti  Zdravotní význam, likvidace pohlavních nákaz

4 Historie inseminace 14. stol.: odběr hřebce do chomáče chlupů 1. světelný mikroskop: r. 1677 Leeuwenhoek 1780-1785: Spallanzani, pokusy se spermatem 19.stol.: inseminace klisen – USA, Rusko, Dánsko, Francie 1914: prototyp vagíny pro psa – Amantea 1920: inseminace klisen v ČR – Sigmund 1930-1932: všechny typy vagín – Milovanov 1936-1938: 1. pokusy inseminace skotu v ČR 1947: 1. ins. stanice Osík u Litomyšle 1949-1950: výcviková střediska ( Červený Dvůr u Č. Krumlova) 1952-1955: vystřídání veterinářů  inseminační technik 1960: pokusy s CO 2 1966: tekutý dusík 1969: zmrazování v peletách 1970: ústřední banka semene

5 Historie inseminace Vývoj metod odběru spermatu  odběr spermatu z pochvy bezprostředně po připuštění: zdravotní rizika, znečištění spermatu, později hubka do pochvy  odběr spermatu do kolektoru: přežvýkavci, gumový sběrač do pochvy  odběr do kondomů: hřebci  odběr masáží semenných váčků a chámovodů: masáž ampulí chámovodů a semenných váčků přes stěnu rekta  odběr elektroejakulací: přes stěnu rekta, u nemocných zvířat  manuální odběr: kanec, psi, lišky  odběr krvavým způsobem: punkce nadvarlete  odběr do umělé vagíny

6 Hodnocení plodnosti skotu Natalita krav = počet telat narozených za jeden rok od 100 krav ve stádě.Do výpočtu se nezařazují telata narozená od jalovic. Zabřezávání po 1.inseminaci = procento krav, které skutečně po první inseminaci po porodu zabřezly Zabřezávání po všech inseminacích = neměla by být pod úrovní dolní klasifikační hranice zabřezávání po 1. inseminaci v jednotlivých kategoriích Inseminační interval = počet dnů, které uplynuly od porodu do prví inseminace plemenice.Délka závisí především na průběhu involuce dělohy, na obnovení plnohodnotných ovariálních cyklů a projevů říje.

7 Hodnocení plodnosti skotu Servis perioda = nejvýznamnější ukazatel, počet dnů od porodu do zabřeznutí Inseminační index = počet všech provedených inseminací / počet všech zabřezlých, vyjadřuje počet provedených inseminací na jednu zabřezlou plemenici Počet živě odchovaných telat na 100 krav za rok, nemělo by být pod dolní hranicí ukazatelů natality krav Mezidobí = aritmetický průměr délky mezi dvěma porody všech krav, počet dnů mezi dvěma porody Interinseminační interval = měl by být shodný s délkou říjových cyklů, rozmezí mezi inseminacemi, zkrácený 18 dnů, normální 18-24 dnů, prodloužené nad 25 dnů NR test 28 a 56 (non return test)= % nepřeběhlých plemenic z inseminovaných v 28 nebo 56 dnech od inseminace

8 Hodnocení výsledků reprodukce UkazatelPlodnost (úroveň reprodukce) výbornádobráslabšíšpatná Zabřezávání po 1. inseminaci - krávy % - jalovice % nad 60 nad 65 50 – 60 60 - 65 40 – 50 55 - 60 pod 40 pod 55 Zabřezávání po všech inseminacích plemenice % nad 60 do 60do 50do 40 Interval (dny) do 57 58 - 6666 - 76nad 77 Servis perioda (dny) do 80 81 - 9091 - 110nad 110 Mezidobí (dny) do 370 371 - 380381 - 400nad 400 Natalita krav % nad 95 91 - 9581 - 90pod 80 Živě odchovaná telata % nad 95 do 91do 81pod 80

9 Výsledky reprodukce skotu Počty prvních inseminací a zabřezávání po všech inseminacích RokPrvní inseminace (tis.)Březích po všech inseminacích KrávyJaloviceCelkemKrávyJaloviceCelkem 2000466185651426177603 2004404167571369160529 2005398163561363157520

10 Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání po první inseminaci, servis perioda a inseminační interval RokBřezost po 1. inseminaci (%) Délka (dny) KrávyJaloviceCelkemIntervalSPMezidobí 200044,963,250,182,1117,1399 200442,862,348,486,1124,9409 200542,362,484,283,7124,3412

11 Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání plemenic podle užitkových typů v roce 2005 Plemenokrávyjalovicecelkem počet% % % po první inseminaci holštýnské73 92536,555 09560,7129 02044,0 české strakaté74 85045,638 77663,2113 62650,4 masná19 30865,17 93573,027 24367,2 celkem168 08342,3101 80662,4269 88948,2 po všech inseminacích holštýnské180 17237,087 09756,6267 26941,7 české strakaté151 50345,459 03659,9210 53948,7 masná31 34659,610 99369,642 33961,9 celkem363 02141,5157 12658,5520 14745,5

12 Výsledky reprodukce skotu Zastoupení plemenic podle délky servis periody (v %) RokDélka servis periody (dny) do 4041 - 7576 - 9091 - 120nad 120 20001,325,211,819,342,4 20041,126,411,718,542,3 20051,226,711,718,342,1

13 Výsledky reprodukce skotu Plemenitba – české strakaté plemeno 58,0% prvních inseminací býci domácí holštýn 34,5% domácí býci Testovaní býci 13,9% (minimum 20%) Masný skot 95,2% prvních inseminací býci neprověření 94,8 telete na 100 krav, 43 jalovičky (při 35% obměně stáda potřeba minimálně 44 jalovičky)

14 Hodnocení plodnosti prasat mateřská plemena: vynikající repr.vlastnosti, BU, landrase, přeštické, 11 selat, živých 10, odchovaných 9, mortalita 10% otcovská plemena: vynikající jatečná hodnota a růst. schopnost, BU, pietrain, hampshire, duroc, ČVM, 9 selat, živých 8, odchovaných 7 superplodné linie: šlechtění, 15 selat

15 Hodnocení plodnosti prasat intenzita zapouštění: % zapouštěných prasniček uznaných k chovu + zapouštěné prasnice do 10 dnů po odstavu selat – min.80% % březosti po 1. inseminaci : cca 80%, prasničky 75% velikost vrhu: hrubá a čistá natalita mezidobí: 150 – 160 dní, max. 170 počet vrhů na prasnici a rok : v ČR 2,2, cíl 2,4 počet selat narozených a odchovaných na prasnici a rok: ČR 21,6 a 19,2 úhyn selat: ČR 11,1%

16 Reprodukční ukazatele chovu prasat RokPrům. stav prasnic Opraseno prasnic a prasniček Počet naroz. selat Narozeno na prasnici Odchováno na prasnici Úhyn selat tis. ks ks % 1995 302,85 783,519,117,58,8 2002 315,5682,76 363,720,218,110,3 2003 293,1639,86 056,420,718,510,6 2004 260,5575,05 537,321,319,010,8 2005 260,8588,75 627,521,619,211,1

17 Hodnocení plodnosti ovcí procento ovcí schopných plemenitby procento zapuštěných a zabřezlých ovcí procento obahněných ovcí (v dobrých stádech víc než 90%) počet všech narozených jehňat, procento všech živých a mrtvých (hrubá a čistá natalita) živá hmotnost narozených jehňat mateřské schopnosti matky = mléčnost matky v prvních 6 týdnech laktace, lze sledovat pravidelnou kontrolou mléčné produkce nebo kontrolou živé hmotnosti jehňat plodnost beranů připouštěných ve stádě - vyjadřuje se inseminačním indexem, NRT35, v dobrých podmínkách je 70 – 75%

18 Hodnocení plodnosti ovcí kombinovaná užitkovost: plodnost 140%,žírné merino, merino, zušl.valaška, merinolandschaf masná užitkovost: plodnost 140%, přírůstky jehňat 300g, Charollais, Berrichone du Cher dojná plemena: vynikající mléčná užitkovost, plodnost kolem 200%, východofrízská plodná plemena: plodnost minimálně 200%, romanovská (250-320%), finská vlnařská užitkovost: u nás se nechová

19 Ukazatele plodnosti ovcí U BAHNIC: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k věku bahnice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných jehňat do 14 dnů k věku bahnice –1 U STÁDA: oplodnění v % = podíl bahnic obahněných a zmetaných k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k počtu bahnic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných jehňat do 14 dnů věku k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených jehňat za rok k počtu bahnic základního stáda x 100

20 Výsledky KU ovcí 2005 (vybraná plemena) PlemenoPočet stádPočet bahnic (ks) Oplodnění (%) Plodnost (%) Intenzita (%) Odchov (%) Merino29173281,7142,3116,399,8 Merinolandschaf33279183139115,398,8 Romney32221578,7148,1116,5105,9 Zwartbles1431094,8181171,6145,5 Bergschaf811292,2146,6134,8121,4 Šumavská ovce35450185,7131,1112,492,8 Zušl. valaška690981,4142115,6101,8 Původní valaška1316888,1141,9125104,8 Cigája352776,7134,410399,1 Východofríská ovce2458388,2172,8152,3132,4 Romanovská ovce58136392,8238,7221,6186 Suffolk115491985,1157133,7114,4 Charolais68239783,4155,6129,8107,3 Texel35104590,8150,2136,4118,6 Oxford down1264085,2146,2124,599,8 Berrichone du Cher117294,4151,5143,1120,8 Kamerunská ovce115911,9125,8140,7130,5 Celkem84,9152,3129,3110,4

21 Ukazatele plodnosti koz U KOZ: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k věku plemenice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných kůzlat do 40 dnů k věku plemenice –1 U STÁDA NEBO KOZLŮ: oplodnění v % = podíl plemenic okozlených a zmetaných k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k počtu plemenic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných kůzlat do 40 dnů věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených kůzlat za rok k počtu plemenic základního stáda x 100 výskyt hermafroditních kůzlat = podíl narozených hermafroditních jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100 výskyt rohatých kůzlat = podíl narozených rohatých jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100

22 Výsledky KU koz 2005 Plemenopočet koz plodnost (%) odchov (%) oplodnění (%) zmetání (%) rohatost (%) hermafr. (%) Bílá1979168,5150,6980,16,41,8 Hnědá792181,2167,599,50,121,71 Anglonubijská10240200100041,74,2 Kříženci80181,2167,5100046,90,7 Bůrská73165,7142,598,61,488,30 Kašmírová22163,6113,61000 0 Mohérová2080107021,487,30 Stáda2206161,2142,897,80,212,31,5 Indiv. chovy770178,6158,699,70,322,21,6 Celkem2976165,7146,998,30,214,91,5

23 Hodnocení plodnosti koní výsledky reprodukce obtížně zjistitelné v přiroz. plemenitbě je možno zapustit jedním hřebcem 40 až 50 klisen ročně, inseminace několikanásobně vyšší intenzita využití výsledky pouze: procento natality z počtu zapuštěných nebo inseminovaných klisen, přičemž v běžné evidenci nejsou údaje o počtu opakovaných skoků či inseminací při dobré péči až 80% natalita, průměr ČR je 50%, v někt. chovech jen 30% inseminace- hlavně čerstvým spermatem –březost 40%, zmrazeným 15%, záleží na zručnosti technika,obtížné vystihnout správný okamžik (cca ½ hod před ovulací)

24 Hodnocení plodnosti drůbeže slepice masné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška 180 ks slepice nosné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška 270-330 ks kachny: 88% oplozenost, 78% líhnivost, snáška 148 ks

25


Stáhnout ppt "Reprodukce hospodářských zvířat 1.Přednáška Hodnocení reprodukce HZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google