Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reprodukce hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reprodukce hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Reprodukce hospodářských zvířat
Přednáška Hodnocení reprodukce HZ

2 Reprodukce = inseminace + porodnictví
Limitující faktor efektivnosti chovu zvířat Snaha chovatele max. využít genetický potenciál zvířat Nutnost – znát důkladně biologické zákonitosti reprodukčního procesu Reprodukce: z 90% ovlivněna vnějším prostředím, h2=0,1-0,15

3 Inseminace Nejvýznamnější biotechnická metoda v chovu HZ
Zvyšování plodnosti stád, zlepšování populace po genetické stránce, rozvoj plemenářských programů Intenzifikační faktor při zušlechťování chovů Rozvoj KD a dědičnosti zdraví, hybridizačních programů Akcelerace selekčního programu Uchovávání semene i desítky roků, přeprava zmraženého semene na libovolné vzdálenosti Zdravotní význam, likvidace pohlavních nákaz

4 Historie inseminace 14. stol.: odběr hřebce do chomáče chlupů
1. světelný mikroskop: r Leeuwenhoek : Spallanzani, pokusy se spermatem 19.stol.: inseminace klisen – USA, Rusko, Dánsko, Francie 1914: prototyp vagíny pro psa – Amantea 1920: inseminace klisen v ČR – Sigmund : všechny typy vagín – Milovanov : 1. pokusy inseminace skotu v ČR 1947: 1. ins. stanice Osík u Litomyšle : výcviková střediska ( Červený Dvůr u Č. Krumlova) : vystřídání veterinářůinseminační technik 1960: pokusy s CO2 1966: tekutý dusík 1969: zmrazování v peletách 1970: ústřední banka semene

5 Historie inseminace Vývoj metod odběru spermatu
odběr spermatu z pochvy bezprostředně po připuštění: zdravotní rizika, znečištění spermatu, později hubka do pochvy odběr spermatu do kolektoru: přežvýkavci, gumový sběrač do pochvy odběr do kondomů: hřebci odběr masáží semenných váčků a chámovodů: masáž ampulí chámovodů a semenných váčků přes stěnu rekta odběr elektroejakulací: přes stěnu rekta, u nemocných zvířat manuální odběr: kanec, psi, lišky odběr krvavým způsobem: punkce nadvarlete odběr do umělé vagíny

6 Hodnocení plodnosti skotu
Natalita krav = počet telat narozených za jeden rok od 100 krav ve stádě.Do výpočtu se nezařazují telata narozená od jalovic. Zabřezávání po 1.inseminaci = procento krav, které skutečně po první inseminaci po porodu zabřezly Zabřezávání po všech inseminacích = neměla by být pod úrovní dolní klasifikační hranice zabřezávání po 1. inseminaci v jednotlivých kategoriích Inseminační interval = počet dnů, které uplynuly od porodu do prví inseminace plemenice.Délka závisí především na průběhu involuce dělohy, na obnovení plnohodnotných ovariálních cyklů a projevů říje.

7 Hodnocení plodnosti skotu
Servis perioda = nejvýznamnější ukazatel, počet dnů od porodu do zabřeznutí Inseminační index = počet všech provedených inseminací / počet všech zabřezlých, vyjadřuje počet provedených inseminací na jednu zabřezlou plemenici Počet živě odchovaných telat na 100 krav za rok, nemělo by být pod dolní hranicí ukazatelů natality krav Mezidobí = aritmetický průměr délky mezi dvěma porody všech krav, počet dnů mezi dvěma porody Interinseminační interval = měl by být shodný s délkou říjových cyklů, rozmezí mezi inseminacemi, zkrácený 18 dnů, normální dnů, prodloužené nad 25 dnů NR test 28 a 56 (non return test)= % nepřeběhlých plemenic z inseminovaných v 28 nebo 56 dnech od inseminace

8 Hodnocení výsledků reprodukce
Ukazatel Plodnost (úroveň reprodukce) výborná dobrá slabší špatná Zabřezávání po 1. inseminaci - krávy % - jalovice % nad 60 nad 65 50 – 60 40 – 50 pod 40 pod 55 Zabřezávání po všech inseminacích plemenice % do 60 do 50 do 40 Interval (dny) do 57 nad 77 Servis perioda (dny) do 80 nad 110 Mezidobí (dny) do 370 nad 400 Natalita krav % nad 95 pod 80 Živě odchovaná telata % do 91 do 81

9 Výsledky reprodukce skotu Počty prvních inseminací a zabřezávání po všech inseminacích
Rok První inseminace (tis.) Březích po všech inseminacích Krávy Jalovice Celkem 2000 466 185 651 426 177 603 2004 404 167 571 369 160 529 2005 398 163 561 363 157 520

10 Březost po 1. inseminaci (%)
Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání po první inseminaci, servis perioda a inseminační interval Rok Březost po 1. inseminaci (%) Délka (dny) Krávy Jalovice Celkem Interval SP Mezidobí 2000 44,9 63,2 50,1 82,1 117,1 399 2004 42,8 62,3 48,4 86,1 124,9 409 2005 42,3 62,4 84,2 83,7 124,3 412

11 Výsledky reprodukce skotu Zabřezávání plemenic podle užitkových typů v roce 2005
Plemeno krávy jalovice celkem počet % po první inseminaci holštýnské 73 925 36,5 55 095 60,7 44,0 české strakaté 74 850 45,6 38 776 63,2 50,4 masná 19 308 65,1 7 935 73,0 27 243 67,2 42,3 62,4 48,2 po všech inseminacích 37,0 87 097 56,6 41,7 45,4 59 036 59,9 48,7 31 346 59,6 10 993 69,6 42 339 61,9 41,5 58,5 45,5

12 Délka servis periody (dny)
Výsledky reprodukce skotu Zastoupení plemenic podle délky servis periody (v %) Rok Délka servis periody (dny) do 40 nad 120 2000 1,3 25,2 11,8 19,3 42,4 2004 1,1 26,4 11,7 18,5 42,3 2005 1,2 26,7 18,3 42,1

13 Výsledky reprodukce skotu
Plemenitba – české strakaté plemeno 58,0% prvních inseminací býci domácí holštýn 34,5% domácí býci Testovaní býci 13,9% (minimum 20%) Masný skot 95,2% prvních inseminací býci neprověření 94,8 telete na 100 krav, 43 jalovičky (při 35% obměně stáda potřeba minimálně 44 jalovičky)

14 Hodnocení plodnosti prasat
mateřská plemena: vynikající repr.vlastnosti, BU, landrase, přeštické, 11 selat, živých 10, odchovaných 9, mortalita 10% otcovská plemena: vynikající jatečná hodnota a růst. schopnost, BU, pietrain, hampshire, duroc, ČVM, 9 selat, živých 8, odchovaných 7 superplodné linie: šlechtění, 15 selat

15 Hodnocení plodnosti prasat
intenzita zapouštění: % zapouštěných prasniček uznaných k chovu + zapouštěné prasnice do 10 dnů po odstavu selat – min.80% % březosti po 1. inseminaci : cca 80%, prasničky 75% velikost vrhu: hrubá a čistá natalita mezidobí: 150 – 160 dní, max. 170 počet vrhů na prasnici a rok : v ČR 2,2, cíl 2,4 počet selat narozených a odchovaných na prasnici a rok: ČR 21,6 a 19,2 úhyn selat: ČR 11,1%

16 Reprodukční ukazatele chovu prasat
Rok Prům. stav prasnic Opraseno prasnic a prasniček Počet naroz. selat Narozeno na prasnici Odchováno na prasnici Úhyn selat tis. ks tis.ks ks % 1995 302,8 5 783,5 19,1 17,5 8,8 2002 315,5 682,7 6 363,7 20,2 18,1 10,3 2003 293,1 639,8 6 056,4 20,7 18,5 10,6 2004 260,5 575,0 5 537,3 21,3 19,0 10,8 2005 260,8 588,7 5 627,5 21,6 19,2 11,1

17 Hodnocení plodnosti ovcí
procento ovcí schopných plemenitby procento zapuštěných a zabřezlých ovcí procento obahněných ovcí (v dobrých stádech víc než 90%) počet všech narozených jehňat, procento všech živých a mrtvých (hrubá a čistá natalita) živá hmotnost narozených jehňat mateřské schopnosti matky = mléčnost matky v prvních 6 týdnech laktace, lze sledovat pravidelnou kontrolou mléčné produkce nebo kontrolou živé hmotnosti jehňat plodnost beranů připouštěných ve stádě - vyjadřuje se inseminačním indexem, NRT35, v dobrých podmínkách je 70 – 75%

18 Hodnocení plodnosti ovcí
kombinovaná užitkovost: plodnost 140%,žírné merino, merino, zušl.valaška, merinolandschaf masná užitkovost: plodnost 140%, přírůstky jehňat 300g, Charollais, Berrichone du Cher dojná plemena: vynikající mléčná užitkovost, plodnost kolem 200%, východofrízská plodná plemena: plodnost minimálně 200%, romanovská ( %), finská vlnařská užitkovost: u nás se nechová

19 Ukazatele plodnosti ovcí
U BAHNIC: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k věku bahnice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných jehňat do 14 dnů k věku bahnice –1 U STÁDA: oplodnění v % = podíl bahnic obahněných a zmetaných k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených jehňat k počtu bahnic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných jehňat do 14 dnů věku k počtu ovcí zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených jehňat za rok k počtu bahnic základního stáda x 100

20 Výsledky KU ovcí 2005 (vybraná plemena)
Plemeno Počet stád Počet bahnic (ks) Oplodnění (%) Plodnost (%) Intenzita (%) Odchov (%) Merino 29 1732 81,7 142,3 116,3 99,8 Merinolandschaf 33 2791 83 139 115,3 98,8 Romney 32 2215 78,7 148,1 116,5 105,9 Zwartbles 14 310 94,8 181 171,6 145,5 Bergschaf 8 112 92,2 146,6 134,8 121,4 Šumavská ovce 35 4501 85,7 131,1 112,4 92,8 Zušl. valaška 6 909 81,4 142 115,6 101,8 Původní valaška 13 168 88,1 141,9 125 104,8 Cigája 3 527 76,7 134,4 103 99,1 Východofríská ovce 24 583 88,2 172,8 152,3 132,4 Romanovská ovce 58 1363 238,7 221,6 186 Suffolk 115 4919 85,1 157 133,7 114,4 Charolais 68 2397 83,4 155,6 129,8 107,3 Texel 1045 90,8 150,2 136,4 118,6 Oxford down 12 640 85,2 146,2 124,5 Berrichone du Cher 11 72 94,4 151,5 143,1 120,8 Kamerunská ovce 59 11,9 125,8 140,7 130,5 Celkem 84,9 129,3 110,4

21 Ukazatele plodnosti koz
U KOZ: index plodnosti v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k věku plemenice –1 index odchovu v %= podíl odchovaných kůzlat do 40 dnů k věku plemenice –1 U STÁDA NEBO KOZLŮ: oplodnění v % = podíl plemenic okozlených a zmetaných k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 plodnost v % = podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k počtu plemenic po porodu x 100 odchov v % = počet odchovaných kůzlat do 40 dnů věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100 intenzita v % = počet živě narozených kůzlat za rok k počtu plemenic základního stáda x 100 výskyt hermafroditních kůzlat = podíl narozených hermafroditních jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100 výskyt rohatých kůzlat = podíl narozených rohatých jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100

22 Výsledky KU koz 2005 Plemeno počet koz plodnost (%) odchov (%)
oplodnění (%) zmetání (%) rohatost (%) hermafr. (%) Bílá 1979 168,5 150,6 98 0,1 6,4 1,8 Hnědá 792 181,2 167,5 99,5 21,7 1 Anglonubijská 10 240 200 100 41,7 4,2 Kříženci 80 46,9 0,7 Bůrská 73 165,7 142,5 98,6 1,4 88,3 Kašmírová 22 163,6 113,6 Mohérová 20 70 21,4 87,3 Stáda 2206 161,2 142,8 97,8 0,2 12,3 1,5 Indiv. chovy 770 178,6 158,6 99,7 0,3 22,2 1,6 Celkem 2976 146,9 98,3 14,9

23 Hodnocení plodnosti koní
výsledky reprodukce obtížně zjistitelné v přiroz. plemenitbě je možno zapustit jedním hřebcem 40 až 50 klisen ročně, inseminace několikanásobně vyšší intenzita využití výsledky pouze: procento natality z počtu zapuštěných nebo inseminovaných klisen, přičemž v běžné evidenci nejsou údaje o počtu opakovaných skoků či inseminací při dobré péči až 80% natalita, průměr ČR je 50%, v někt. chovech jen 30% inseminace- hlavně čerstvým spermatem –březost 40%, zmrazeným 15%, záleží na zručnosti technika,obtížné vystihnout správný okamžik (cca ½ hod před ovulací)

24 Hodnocení plodnosti drůbeže
slepice masné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška 180 ks slepice nosné: 90% oplozenost, 80% líhnivost, snáška ks kachny: 88% oplozenost, 78% líhnivost, snáška 148 ks

25


Stáhnout ppt "Reprodukce hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google