Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Lenka Kraváčková. * Rozdělení nervové soustavy Rozdělení nervové soustavy * Mozek obratlovců Mozek obratlovců * Struktura CNS Struktura CNS * Mícha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Lenka Kraváčková. * Rozdělení nervové soustavy Rozdělení nervové soustavy * Mozek obratlovců Mozek obratlovců * Struktura CNS Struktura CNS * Mícha."— Transkript prezentace:

1 Autor: Lenka Kraváčková

2 * Rozdělení nervové soustavy Rozdělení nervové soustavy * Mozek obratlovců Mozek obratlovců * Struktura CNS Struktura CNS * Mícha páteřní Mícha páteřní * Prodloužená mícha Prodloužená mícha * Varolův most Varolův most * Mozeček Mozeček * Střední mozek Střední mozek * Mezimozek Mezimozek * Koncový mozek Koncový mozek * Obvodové nervstvo Obvodové nervstvo * Řízení činnosti kosterního svalstva Řízení činnosti kosterního svalstva * Řízení činnosti vnitřních orgánů Řízení činnosti vnitřních orgánů * Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zdrojů

3 1. Ústřední nervová soustava  Mozek  Páteřní mícha 2. Obvodové /periferní/ nervy  Dostředivé dráhy /senzitivní/  Odstředivé dráhy  Motorické  Autonomní - Sympatické - Parasympatické

4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EmbryonicBrain_CS.svg

5 * Mozkový kmen – prodloužená mícha, most Varolův a střední mozek /nejstarší části mozku/; centra životních funkcí * Retikulární formace – síť neuronů, která se táhne ve vnitřní částí mozkového kmene; převodní soustava do vyšších center

6 * Mozek uložen v lebeční dutině * Páteřní mícha uložena v páteřním kanálu * Obaly CNS – tvrdá plena /dura mater/ - vystýlá páteřní a lebeční dutinu - pavučnice /arachnoidea/ - omozečnice /pia mater/ - prokrvená * Mezi pavučnicí a omozečnicí je mozkomíšní mok – chrání mozek a míchu před otřesy

7 * Šedá hmota – je tvořena převážně těly neuronů - je na povrchu koncového mozku a mozečku; uprostřed páteřní míchy * Bílá hmota – tvořena převážně neurity /dráhy/ - uvnitř mozku a na povrchu páteřní míchy * Dutiny CNS – kanálek uprostřed míchy a 4 mozkové komory - jsou navzájem propojeny a vyplněny mozkomíšním mokem

8 * Medulla spinalis uložena v páteřním kanále od otvoru týlního až po druhy bederní obratel * Průchodiště drah vzestupných a sestupných * 31 párů míšních nervů * Ústředí jednoduchých reflexů /obranné, svalový tonus, močení, erekce, ……./ AuthorRuth Lawson Otago Polytechnic, modified by chid0ri

9 * Medulla oblongata navazuje na páteřní míchu, 2 cm * Uvnitř se nachází IV. mozková komora; odstupují tyto mozkové nervy – IX., X., XI.,XII. * Jsou v ní centra retikulární formace pro řízení dýchání, srdeční frekvence, krevního tlaku, pohybů trávícího ústrojí * Ústředí řady reflexů – polykání, kýchání, kašle, zvracení, sekrece slin a žaludečních šťáv, rohovkový reflex

10 * Pons Varoli tvoří val nad prodlouženou míchou a spolu s prodlouženou míchou a středním mozkem tvoří mozkový kmen * Spojuje koncový mozek s mozečkem * Udržuje mozkovou kůru v bdělém stavu / x spánek/ * Vystupují V.-VIII. mozkové nervy

11 * 2 polokoule spojené červem mozečkovým * Na průřezu strom života * Purkyňovy buňky * Udržování tělesné rovnováhy /vedou sem dráhy ze sval. a šlach. čidel, ze zrakového, sluchového a statokinetického čidla/ * Je důležitý při koordinaci úmyslných pohybů /jemných, rychlých a přesných – chůze,../

12 * Mesencephalon navazuje na Varolův most a je překryt koncovým mozkem * Čtverohrbolí – podkorové centrum pro orientační pohyby /otáčení hlavy za světlem a zvukem/ * Jádra středního mozku: červené a černé – podílejí se na udržování pohybu a rovnováhy /poruchy: třes, ztuhlost, nekoordinovanost,…/ * V rámci mozkového kmene je zde retikulární formace * Ústředí III. a IV. mozkového nervu – okohybné svaly AutorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

13 * Diencephalon je uložen mezi hemisférami koncového mozku * Nachází se v něm III. mozková komora * Po stranách thalamus, uprostřed hypotalamus, pod podvěsek mozkový /hypofýza/, nad šišinka /epifýza/ * Thalamus – průchodiště drah ke konc. mozku – brána vědomí - příjem info o teplotě, bolesti atd. * Hypothalamus – řídí a koordinuje útrobní a vegetativní funkce /útrobní mozek/ - řídí nervově a hormonálně - termoregulace, hospodaření s vodou, látková výměna ve tkáních, regulace spánku a bdění, …. AuthorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

14 * Telencephalon shora překrývá ostatní části mozku * Dvě hemisféry spojeny kalózním tělesem * Na povrchu plášť /pallium/, tvořený šedou hmotou ve formě brázd /gyri/ * Laloky /lobi/ čelní, temenní, týlní, spánkový AutorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

15

16 * I. A II. mozková komora jsou v každé z hemisfér; III. mozková komora v mezimozku; IV. mozková komora v prodloužené míše * Mozkomíšní mok I.,II. III. IV.

17 * Limbický systém tvoří límec mozkové tkáně kolem mozkového kmene * Prostřednictvím tohoto systému se uskutečňuje komplexní instinktivní chování * Je sídlem emocí – strach, hněv, radost, smutek, láska * Zajišťuje i ukládání paměťových stop a dotváří vrozené prvky chování

18 * Bazální ganglia – okrsky šedé hmoty uložené v koncovém mozku, mezimozku, ale i funkčně ve středním mozku * Vyšší podkorové ústředí pro pohyb /zjemnění a vyvážení pohybů/

19 * Funkce: 1. Senzorická – vzniká vjem ze smyslů 2. Motorická – řídí úmyslné, uvědomělé pohyby - hlavní motorická dráha – pyramidová – začátek v čelním laloku mozkové kůry; úprava v podkorových oblastech, 80% vláken se kříží na rozhraní prodloužené a páteřní míchy; vedou do svalů - další tzv. mimopyramidová dráha – začíná v různých oblastech kůry; přepojení v bazálních gangliích; přes míchu do svalů 3. Asociační – porovnává a vyhodnocuje informace

20

21 * Spojuje CNS s čidly /senzitivní/ a s výkonnými orgány /motorická a autonomní/ * Rozlišujeme řízení kosterního svalstva /uvědomělé/ a řízení činnosti vnitřních orgánů /autonomní nervstvo/ * Mozkomíšní nervy * Míšní nervy – 31 párů AuthorRuth Lawson Otago Polytechnic, modified by chid0ri

22 Mozkové nervySenzitivní vláknaMotorická vlákna I.Čichový nervNos II.ZrakovýOko III.OkohybnýOkohybný sval IV.OkohybnýOkohybný sval V.TrojklanýOko, nos, čelo, čelistiŽvýkací svaly VI.OkohybnýOkohybný sval VII.LícníChuťové receptorySlin. žlázy a mimické svaly VIII.SluchověrovnovážnýSluch a rovnov. ústrojí IX.JazykohltanovýKořen jazyka, hrtanPříušní slin. žláza, hltan X.BloudivýPlíce, srdce, TSHrtan, různé orgány XI.PřídatnýZdvihač hlavy, trapéz XII.PodjazykovýJazyk. svaly

23 * Vychází z různých oblastí mozku * Dominantní postavení má mozková kůra a limbický systém * Jde o úmyslné pohyby * Nervosvalová ploténka

24 * Zajišťuje autonomní nervstvo * Centrum v hypothalamu * Pracuje nezávisle na vůli * 2 systémy: sympatikus – vychází z krční, hrudní a bederní páteře - mediátorem převážně noradrenalin - účinek stimulující /mobilizace rezerv/ parasympatikus – z mozkov. kmene a křížové míchy - mediátorem acetylcholin - účinek většinou tlumivý; regenerace a tvorba zásob

25 * Oba systémy většinou působí protichůdně * Příklady: SympatikusParasympatikus Srdcepovzbuzujetlumí Žaludektlumízesiluje

26 * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EmbryonicBrain_CS.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EmbryonicBrain_CS.svg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertebrate-brain-regions.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertebrate-brain-regions.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meninges-en.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meninges-en.svg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray704.pnghttp://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray704.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Constudbrain.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Constudbrain.gif * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray770.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray770.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Nervous_system_diagram.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Nervous_system_diagram.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sensory,_relay_%26_motor_neurons_cz_-_interneuron.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sensory,_relay_%26_motor_neurons_cz_-_interneuron.jpg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray677.pnghttp://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Gray677.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Gray720.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Gray720.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray703.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray703.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diencephalon.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diencephalon.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Midbrain.pnghttp://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Midbrain.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_diencephalon_.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_diencephalon_.jpg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Brain_2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Brain_2.jpg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lobes_of_the_brain_NL.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lobes_of_the_brain_NL.svg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corpus_callosum_small.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corpus_callosum_small.gif * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray734.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray734.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray735.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray735.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brain_limbicsystem.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brain_limbicsystem.jpg * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Brain_structure.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Brain_structure.gif * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Synapse_diag4.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Synapse_diag4.png * [online]. [cit. 2013-03-13]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray839.png


Stáhnout ppt "Autor: Lenka Kraváčková. * Rozdělení nervové soustavy Rozdělení nervové soustavy * Mozek obratlovců Mozek obratlovců * Struktura CNS Struktura CNS * Mícha."

Podobné prezentace


Reklamy Google