Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Lenka Kraváčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Lenka Kraváčková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Lenka Kraváčková
Nervová soustava Autor: Lenka Kraváčková

2 Obsah Rozdělení nervové soustavy Řízení činnosti kosterního svalstva
Mozek obratlovců Řízení činnosti vnitřních orgánů Struktura CNS Mícha páteřní Seznam použitých zdrojů Prodloužená mícha Varolův most Mozeček Střední mozek Mezimozek Koncový mozek Obvodové nervstvo

3 Rozdělení nervové soustavy
Ústřední nervová soustava Mozek Páteřní mícha Obvodové /periferní/ nervy Dostředivé dráhy /senzitivní/ Odstředivé dráhy Motorické Autonomní - Sympatické - Parasympatické

4 Mozek obratlovců

5 Mozek obratlovců Mozkový kmen – prodloužená mícha, most Varolův a střední mozek /nejstarší části mozku/; centra životních funkcí Retikulární formace – síť neuronů, která se táhne ve vnitřní částí mozkového kmene; převodní soustava do vyšších center

6 Struktura CNS Mozek uložen v lebeční dutině
Páteřní mícha uložena v páteřním kanálu Obaly CNS – tvrdá plena /dura mater/ - vystýlá páteřní a lebeční dutinu - pavučnice /arachnoidea/ - omozečnice /pia mater/ - prokrvená Mezi pavučnicí a omozečnicí je mozkomíšní mok – chrání mozek a míchu před otřesy

7 Struktura CNS Šedá hmota – je tvořena převážně těly neuronů
- je na povrchu koncového mozku a mozečku; uprostřed páteřní míchy Bílá hmota – tvořena převážně neurity /dráhy/ - uvnitř mozku a na povrchu páteřní míchy Dutiny CNS – kanálek uprostřed míchy a 4 mozkové komory - jsou navzájem propojeny a vyplněny mozkomíšním mokem

8 Mícha páteřní Medulla spinalis uložena v páteřním kanále od otvoru týlního až po druhy bederní obratel Průchodiště drah vzestupných a sestupných 31 párů míšních nervů Ústředí jednoduchých reflexů /obranné, svalový tonus, močení, erekce, ……./ AuthorRuth Lawson Otago Polytechnic, modified by chid0ri

9 Prodloužená mícha Medulla oblongata navazuje na páteřní míchu, 2 cm
Uvnitř se nachází IV. mozková komora; odstupují tyto mozkové nervy – IX., X., XI.,XII. Jsou v ní centra retikulární formace pro řízení dýchání, srdeční frekvence, krevního tlaku, pohybů trávícího ústrojí Ústředí řady reflexů – polykání, kýchání, kašle, zvracení, sekrece slin a žaludečních šťáv, rohovkový reflex

10 Varolův most Pons Varoli tvoří val nad prodlouženou míchou a spolu s prodlouženou míchou a středním mozkem tvoří mozkový kmen Spojuje koncový mozek s mozečkem Udržuje mozkovou kůru v bdělém stavu / x spánek/ Vystupují V.-VIII. mozkové nervy

11 Mozeček /cerebellum/ 2 polokoule spojené červem mozečkovým
Na průřezu strom života Purkyňovy buňky Udržování tělesné rovnováhy /vedou sem dráhy ze sval. a šlach. čidel, ze zrakového, sluchového a statokinetického čidla/ Je důležitý při koordinaci úmyslných pohybů /jemných, rychlých a přesných – chůze ,../

12 Střední mozek Mesencephalon navazuje na Varolův most a je překryt koncovým mozkem Čtverohrbolí – podkorové centrum pro orientační pohyby /otáčení hlavy za světlem a zvukem/ Jádra středního mozku: červené a černé – podílejí se na udržování pohybu a rovnováhy /poruchy: třes, ztuhlost, nekoordinovanost,…/ V rámci mozkového kmene je zde retikulární formace Ústředí III. a IV. mozkového nervu – okohybné svaly AutorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

13 Mezimozek Diencephalon je uložen mezi hemisférami koncového mozku
Nachází se v něm III. mozková komora Po stranách thalamus, uprostřed hypotalamus, pod podvěsek mozkový /hypofýza/, nad šišinka /epifýza/ Thalamus – průchodiště drah ke konc. mozku – brána vědomí - příjem info o teplotě, bolesti atd. Hypothalamus – řídí a koordinuje útrobní a vegetativní funkce /útrobní mozek/ - řídí nervově a hormonálně - termoregulace, hospodaření s vodou, látková výměna ve tkáních, regulace spánku a bdění, …. AuthorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

14 Koncový mozek Telencephalon shora překrývá ostatní části mozku
Dvě hemisféry spojeny kalózním tělesem Na povrchu plášť /pallium/, tvořený šedou hmotou ve formě brázd /gyri/ Laloky /lobi/ čelní, temenní, týlní, spánkový AutorImages are generated by Life Science Databases(LSDB).

15 Koncový mozek

16 Koncový mozek I. A II. mozková komora jsou v každé z hemisfér; III. mozková komora v mezimozku; IV. mozková komora v prodloužené míše Mozkomíšní mok I.,II. III. IV.

17 Koncový mozek Limbický systém tvoří límec mozkové tkáně kolem mozkového kmene Prostřednictvím tohoto systému se uskutečňuje komplexní instinktivní chování Je sídlem emocí – strach, hněv, radost, smutek, láska Zajišťuje i ukládání paměťových stop a dotváří vrozené prvky chování

18 Koncový mozek Bazální ganglia – okrsky šedé hmoty uložené v koncovém mozku, mezimozku, ale i funkčně ve středním mozku Vyšší podkorové ústředí pro pohyb /zjemnění a vyvážení pohybů/

19 Koncový mozek Funkce: Senzorická – vzniká vjem ze smyslů
Motorická – řídí úmyslné, uvědomělé pohyby hlavní motorická dráha – pyramidová – začátek v čelním laloku mozkové kůry; úprava v podkorových oblastech, 80% vláken se kříží na rozhraní prodloužené a páteřní míchy; vedou do svalů další tzv. mimopyramidová dráha – začíná v různých oblastech kůry; přepojení v bazálních gangliích; přes míchu do svalů Asociační – porovnává a vyhodnocuje informace

20 Koncový mozek

21 Obvodové nervstvo Spojuje CNS s čidly /senzitivní/ a s výkonnými orgány /motorická a autonomní/ Rozlišujeme řízení kosterního svalstva /uvědomělé/ a řízení činnosti vnitřních orgánů /autonomní nervstvo/ Mozkomíšní nervy Míšní nervy – 31 párů AuthorRuth Lawson Otago Polytechnic, modified by chid0ri

22 Obvodové nervstvo Mozkové nervy Senzitivní vlákna Motorická vlákna I.
Čichový nerv Nos II. Zrakový Oko III. Okohybný Okohybný sval IV. V. Trojklaný Oko, nos, čelo, čelisti Žvýkací svaly VI. VII. Lícní Chuťové receptory Slin. žlázy a mimické svaly VIII. Sluchověrovnovážný Sluch a rovnov. ústrojí IX. Jazykohltanový Kořen jazyka, hrtan Příušní slin. žláza, hltan X. Bloudivý Plíce, srdce, TS Hrtan, různé orgány XI. Přídatný Zdvihač hlavy, trapéz XII. Podjazykový Jazyk. svaly

23 Řízení činnosti kosterního svalstva
Vychází z různých oblastí mozku Dominantní postavení má mozková kůra a limbický systém Jde o úmyslné pohyby Nervosvalová ploténka

24 Řízení činnosti vnitřních orgánů
Zajišťuje autonomní nervstvo Centrum v hypothalamu Pracuje nezávisle na vůli 2 systémy: sympatikus – vychází z krční, hrudní a bederní páteře - mediátorem převážně noradrenalin - účinek stimulující /mobilizace rezerv/ parasympatikus – z mozkov. kmene a křížové míchy - mediátorem acetylcholin - účinek většinou tlumivý; regenerace a tvorba zásob

25 Řízení činnosti vnitřních orgánů
Oba systémy většinou působí protichůdně Příklady: Sympatikus Parasympatikus Srdce povzbuzuje tlumí Žaludek zesiluje

26 Seznam použitých zdrojů
[online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "Autor: Lenka Kraváčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google