Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření kvality činnosti veřejných knihoven Knihovnická dílna 2005 Vít Richter Národní knihovna ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření kvality činnosti veřejných knihoven Knihovnická dílna 2005 Vít Richter Národní knihovna ČR"— Transkript prezentace:

1 Měření kvality činnosti veřejných knihoven Knihovnická dílna 2005 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

2 Hlavní témata  Proč měřit kvalitu činnosti knihovny?  Metodický pokyn MK – standard kvality poskytování VKIS  Problémy měření kvality  České knihovny v mezinárodním srovnání  Měření kvality v SRN – BIX – Bibliotheksindex  Co je to „benchmarking“  Jak dál s měřením kvality v ČR

3 Knihovny pod dvojím tlakem

4 Knihovna musí:  Poskytovat kvalitní služby  Získat kladné hodnocení od svých uživatelů  Prokázat, že knihovna je užitečnou a využívanou institucí  Prokázat svou ekonomickou efektivnost   Jak měřit kvalitu svých služeb?  Jak prokázat svou efektivnost?  Jak a s čím se srovnávat?

5 2 metody srovnávání a měření  Porovnávání se „standardem nejlepší možné praxe“  Metodický pokyn MK - standard kvality poskytování VKIS v ČR  Mezikrok k vzájemnému porovnávání mezi knihovnami  Porovnávání s jinou knihovnou

6 Působnost a cíle standardu VKIS  Působnost standardu je omezena na VKIS poskytované knihovnami provozovanými obcemi  Cíle:  Zlepšení dostupnosti a kvality VKIS  Standard je nástrojem motivace Parametry mohou být využívány při poskytování dotací Konkurence a soutěž mezi knihovnami a obcemi  Umožňuje provozovatelům knihoven, krajům a ústředním orgánům státní správy provádět srovnání a kontrolu dostupnosti a kvality VKIS systematicky uplatňovat formy podpory rozvoje VKIS

7 Co je standardizováno  Délka provozní doby knihovny  Doplňování knihovního fondu  Počet svazků  Výdaj na obyvatele  Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny  Obecné principy dostupnosti  Dostupnost pro menšiny  Dostupnost knihovny – vzdálenost  Dostupnost webu  Prostory pro uživatele  Neobsahuje: pracovní kapacitu, prostory, vzdělávání

8 2 problémy měření kvality  Ze statistických dat nelze zatím odvodit kvalitativní ukazatele  Sbíráme velké množství statistických dat, ale tato data neuvádějí vymezení komunity, které sloužíme  Statistická data knihoven nejsou veřejná  Nelze provádět vzájemné srovnání knihoven stejné velikosti a funkce  Známe pouze celostátní průměry  Nelze efektivně použít pro knihovny různých velikostí

9 Úskalí veřejných statistických dat STATISKTICKÁ DATA BY MĚLA BÝT VEŘEJNÁ  Hospodaříme s veřejnými prostředky – maximální průhlednost  Provozovatel i veřejnost zná, jak a k čemu jsou peníze využity ALE MÁME OBAVU:  Výsledky měření výkonu mohou být zneužity jako zbraň proti knihovně

10 České knihovny si v mezinárodním srovnání nevedou špatně

11

12 Struktura VK v USA a ČR dle počtu obyvatel

13

14

15 Systém měření kvality a výkonu knihoven v SRN  Využití metody „benchmarkingu“  BIX – Bibliotheksindex  Financováno Bertelsmannovou nadací  Porovnávání kvality a výkonů knihoven různých velikostí  Veřejné knihovny  Vědecké knihovny

16 http://www.bix-bibliotheksindex.de/

17 Co je BENCHMARKING?  Benchmarking =  Standard  Značka zeměměřiče pro měření výšky  Komparativní bod  Porovnávací ukazatel

18 Co je BENCHMARKING?  Podstatou benchmarkingu je zlepšování se učením od druhých.  Je to neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř knihovny a jejím smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní knihovně.

19 Co je BENCHMARKING?  Je to postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že je někdo jiný v něčem lepší a potom….  …jsme tak chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat nebo je dokonce předstihnout.

20 Postup benchmarkingu 1.Nalézt knihovnu, která je nejlepší 2.Zjistit příčiny, které vedly k dosažení vynikajících výsledků 3.Porovnat to s vlastní situací 4.Využít ověřené postupy a řešení 5.Měřit dosažené výsledky  1.Nalézt knihovnu, která je nejlepší……..

21 BIX – Bibliotheksindex  BIX – Bibliotheksindex  Veřejné knihovny – 5 velikostních kategorií knihoven  Vědecké knihovny  Nejsou stanoveny standardy  Provádí se vzájemné srovnání kvalitativních parametrů, které dosahují konkrétní knihovny  Určuje se pořadí knihoven  Vstup knihovny do projektu je dobrovolný  Každá knihovna vyplní dotazník: statistická data + slovní popis  Poskytnutá data jsou veřejná - databáze

22 4 cílové dimenze  4 cílové dimenze  Základní podmínky pro uspokojení požadavků uživatelů  Orientace na uživatele  Ekonomická efektivnost  Pracovníci knihovny  17 indikátorů  Přepočet hodnoty indikátoru na počet bodů  Každý ukazatel má svou váhovou kategorii

23 Základní podmínky pro uspokojení požadavků uživatelů StředMaximumMinimum Knihovní fond na obyvatele 2,44,51,4 Plocha m2 na 1000 obyvatel 469712 Počet pracovníků na 1000 obyvatel 0,260,600,13 % obnovy knihovního fondu 11,234,55,5 Nabídka počítačů v hodinách na obyvatele 0,591,410,13 Internetové služby 360 Pro uspokojení oprávněných požadavků uživatelů jsou nezbytné určité zdroje. Zajištění těchto zdrojů je úkolem provozovatelů knihoven.

24 Orientace na uživatele StředMaximumMinimum Počet návštěv na obyvatele 4,214,21,5 Počet výpůjček na obyvatele 9,217,64,5 Obrat knihovního fondu 4,17,02,0 Týdenní provozní doba pro veřejnost 23,442,06,7 Počet obslužných míst 131 Odpovídá nabídka médií a služeb přáním a požadavkům uživatelů? Vysoká míra využívání knihovny je závislá na tom, zda jsou posouzeny všechny uživatelské potřeby.

25 Ekonomická efektivnost StředMaximumMinimum Výdaj na nákup KF na výpůjčku 0,230,460,06 Počet pracovních hodin na jednu otevírací hodinu 4,19,71,7 Počet návštěv na jednu otevírací hodinu 35,3105,57,6 Výdaje na jednu návštěvu (EUR) 4,298,571,39 Knihovny jako nevýdělečná zařízení nemohou pracovat na pokrytí svých nákladů. Jsou ale povinny využívat všechny zdroje s maximální efektivností. Cílem je, aby veškeré vybavení a využívání zdrojů bylo ve vzájemné rovnováze se službami knihovny.

26 Pracovníci knihovny StředMaximumMinimum Čistá pracovní kapacita knihovny 97,299,877,6 Procento pracovní kapacity věnované na zvyšování kvalifikace pracovníků 2,220,80,0 Míra fluktuace 7,733,30,0 Pro plnění úkolů knihovny musí být k dispozici dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků. Vysoká fluktuace, například na základě termínovaných úvazků nebo vysoký podíl důchodců způsobují růst nákladů na organizaci a zajištění činnosti.

27

28

29 Jak dál s měřením kvality v ČR  Využít nově přijatý standard VKIS  Seznámit provozovatele knihoven se standardem  Měřit si svou vlastní knihovnu  Porovnávání se „standardem nejlepší možné praxe“  Měřit knihovny ve svém regionu  Provázat standard s dotačními programy  Do statistiky zahrnout údaj o počtu obyvatel, respektive o „obsluhované populaci“  Ověřit funkčnost standardu

30 Projekt českého „Knihovního indexu“?  NIPOS – sběr statistických dat – provoz databáze  Využití databáze pro hodnocení knihoven  NK ČR – projekt „Knihovního indexu“  Spolupracující knihovny?  Spolupráce na celkovém konceptu indexu  Poskytnutí vlastních dat  Zveřejnění vlastních dat

31 Rozvojové trendy veřejných knihoven  Posílení vazby na školní a celoživotní vzdělávání  Propojení lidí a znalostí  Poskytovat kvalitní klasické knihovnické služby  Nabídka nových médií, informačních zdrojů a služeb na bázi ICT  Propojení služeb klasické knihovny a internetu  Veřejný internet – kvalifikovaná asistence  Elektronické informační zdroje – kvalita a spolehlivost informací  Elektronické dodávání dokumentů  Digitalizace sbírek – spolupráce s paměťovými institucemi  Knihovna jako informační a komunitní centrum obce  Rozšíření funkcí knihoven  Propojení knihoven s životem obce a jednotlivých komunit  Znalost zájmů a potřeb uživatelů knihoven  Knihovna jako místo, provozní doba  Zvýšení vlastní efektivnosti – sdílení zdrojů a služeb  Vzdělaný knihovník

32 Standard pro VK ve Velké Británii  Dostupnost knihoven  Delší zavírací doba (např. letní přestávka)  Otevírací doba  Online-katalog  Přístup k internetu a PC na obyvatele  Výpůjční lhůta  Počet výpůjček  Vyžádané tituly, které jsou ihned k dispozici  Web - Měření doby přijetí online požadavku  Návštěvnost knihovny  Vyhledávání informací  Kvalifikace zaměstnanců  Ochota pomoci a přívětivost, vlídnost  Kvalita nabídky médií  Doplňování KF  Úroveň obnovy KF  Zaměstnanci knihovny


Stáhnout ppt "Měření kvality činnosti veřejných knihoven Knihovnická dílna 2005 Vít Richter Národní knihovna ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google