Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zahrnuje veškerou vodu na planetě zemi, která není chemicky vázaná nachází se v různých formách a skupenstvích PLYNNÉKAPALNÉ PEVNÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zahrnuje veškerou vodu na planetě zemi, která není chemicky vázaná nachází se v různých formách a skupenstvích PLYNNÉKAPALNÉ PEVNÉ."— Transkript prezentace:

1

2

3 zahrnuje veškerou vodu na planetě zemi, která není chemicky vázaná nachází se v různých formách a skupenstvích PLYNNÉKAPALNÉ PEVNÉ

4

5

6

7

8 Obecně platí, že dospělý člověk by měl vypít cca 20–40 ml tekutin na 1 kg tělesné hmot­nosti za 24 hodin, což je 2–3 l tekutin denně. Denní potřeba se může pohybovat od jednoho litru na den (člověk se sedavým zaměstnáním, který konzumuje převážně zeleninová či obilninová jídla s nízkým obsahem soli) až po několik litrů za den (člověk, který konzumuje příliš slanou nebo sladkou stravu s malým obsahem tekutin a vysokým obsahem energie a fyzicky intenzivně pracuje či sportuje).

9

10

11 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODY Voda je biologicky nejdůležitější rozpouštědlo a umožňuje rozvod látek po těle mnoha organismů.. Voda se účastní zásadních dějů probíhajících v organismech – fotosyntézy a dýchání. Voda má největší hustotu při 4 °C, hustota této kapalné vody je tedy vetší, než hustota ledu. Zahříváním nad 4 °C se voda rozpíná (to je normální), ochlazováním pod 4°C se však také rozpíná (to je abnormální). Tomu říkáme ANOMÁLIE VODY a má zásadní význam pro přežití vodních živočichů po dobu zimy. Chladnější (a lehčí) voda u hladiny zmrzne dříve než u dna a vytvoří tak příkrov, který chrání život v tekuté vodě u dna. Rozpínání tuhé fáze v zimním období zase vede k erozi hornin. Další vlastnosti vody způsobují její poměrně velkou tepelnou setrvačnost, které využíváme k transportu tepla třeba v ústředním topení. Díky velkému obsahu vody v tělesných tkáních to také pomáhá živočichům udržovat tělesnou teplotu. Jiné vlastnosti umožňují teplokrevným obratlovcům účinné ochlazování pocením.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 water-table = hladina podzemní vody well – studna spring – pramen impermeable rock = nepropustná skála aquifer –vrstva propustná pro vodu confining layer – vrstva omezující vsakování vody (např. jíl) tam, kde hladina podzemní vody „protíná“ zemský povrch, vzniká pramen

23 přirozené vývěry podzemní vody na zemský povrch

24 A =; aquifer = vrstva propustná pro vodu; I = izolátor = nepropustná vrstva; S = spring = pramen

25

26

27 Vrtané studny jsou vydatnější a levnější než studny kopané, proto jsou i výhodnější. Navíc jsou vhodné pro větší hloubky. Díky tomu také mívají kvalitnější vodu. Ve srovnání s vrtanými pak mají kopané studny řadu nevýhod, a proto se dnes už téměř nevyskytují. Krom toho je zakázáno kopat studny svépomocí, protože tak došlo k mnoha smrtelným úrazům.

28

29

30 Informace o vodě jsou většinou uváděny v jednotkách mmol/l (vodárny), v akvaristice se měří podle německých stupňů (°dH). 1 mmol/l = 5,6°dH 1°dH = 0,18 mmol/l tvoří ji hlavně síran vápenatý a síran hořečnatý

31 Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké? V případě tvrdé vody zaregistrujeme: Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje, na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak, z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky, prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny. Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech…) Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí. Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

32

33

34 KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l) Mg 2+ 25.0Cl - 12.0 Ca 2+ 84.5SO 4 2- 40.0 Na69.9HCO 3 - 528 NO 3 - <0.5 NO 2 - <0.005 NO 2 - <0.005 KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l) Mg 2+ 170.00Cl - 2.11 Ca 2+ 37.40SO 4 2- 11.10 Na + 6.17HCO 3- 970 Pramen: Lokalita Mnichov Hořčík (Mg 2+ ) – v těle se nachází hlavně v kostech. Hořčík je potřebný pro správnou činnost nervové soustavy a srdečního svalu. Vápník (Ca 2+ ) – prvek nezbytný pro všechny živé organismy. V těle je základní součástí kostí a zubů, ale nachází se také ve svalech, krvi a dalších tělesných tkáních. Hydrogenuhličitany (HCO 3- ) – ovlivňují významně pH vody (dělají vodu zásaditější) a spolu s Ca a Mg tvoří sloučeniny, které zvyšují tvrdost vody,

35 Ochrana podzemních vod vyplývá z tzv. vodního zákona. § 1 (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

36

37 HYDROSFÉRA Hydrosféra – veškerá voda na Zemi, např. oceány, řeky, podzemní voda, voda v mracích, voda v organizmech … Voda na Zemi: 97% - moře, oceány a 3% - sladká voda – z toho 2/3 v ledovcích, méně než 0,5% - povrchová sladká voda Voda – 3 skupenství - plynné, kapalné a pevné, je výborné rozpouštědlo, umožňuje rozvádění látek po těle, účastní se dějů v organismech, např. fotosyntézy a dýchání, je prostředím pro život. Vlivem sluneční energie probíhá koloběh vody: odpaření vody  mraky  srážky  zčásti se vsakují, zčásti odtéká jako povrchová voda (řeky, jezera,..)

38 Podzemní voda – hromadí se nad nepropustným podložím – průchodem horninami se filtruje (zbavuje nečistot) a obohacuje o minerály  zásoby pitné vody. Pramen – místo, kde podzemní voda vyvěrá na povrch. Člověk čerpá podzemní vodu pomocí studny nebo vrtu. Minerální voda - voda s větším obsahem rozpuštěných látek. Podzemní i povrchová voda může být snadno znečištěna, např. zemědělstvím, dopravou, průmyslem, odpady. Znečistěná voda se musí čistit! Voda je pro život nezbytná, proto ji musíme chránit!!

39

40

41


Stáhnout ppt "zahrnuje veškerou vodu na planetě zemi, která není chemicky vázaná nachází se v různých formách a skupenstvích PLYNNÉKAPALNÉ PEVNÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google