Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYDROSFÉRA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYDROSFÉRA."— Transkript prezentace:

1 HYDROSFÉRA

2 na příští hodinu REFERÁT „atmosféra“

3 Hydrosféra zahrnuje veškerou vodu na planetě zemi, která není chemicky vázaná nachází se v různých formách a skupenstvích PLYNNÉ KAPALNÉ PEVNÉ

4 Rozložení vody na Zemi

5 Rozložení zemského povrchu:

6 Rozložení vody na Zemi

7

8 Obecně platí, že dospělý člověk by měl vypít cca 20–40 ml tekutin na 1 kg tělesné hmot­nosti za 24 hodin, což je 2–3 l tekutin denně. Denní potřeba se může pohybovat od jednoho litru na den (člověk se sedavým zaměstnáním, který konzumuje převážně zeleninová či obilninová jídla s nízkým obsahem soli) až po několik litrů za den (člověk, který konzumuje příliš slanou nebo sladkou stravu s malým obsahem tekutin a vysokým obsahem energie a fyzicky intenzivně pracuje či sportuje).

9 voda v našem těle

10 Jaké jsou vlastnosti vody?

11 H2O FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODY
Voda je biologicky nejdůležitější rozpouštědlo a umožňuje rozvod látek po těle mnoha organismů.. Voda se účastní zásadních dějů probíhajících v organismech – fotosyntézy a dýchání. Voda má největší hustotu při 4 °C, hustota této kapalné vody je tedy vetší, než hustota ledu. Zahříváním nad 4 °C se voda rozpíná (to je normální), ochlazováním pod 4°C se však také rozpíná (to je abnormální). Tomu říkáme ANOMÁLIE VODY a má zásadní význam pro přežití vodních živočichů po dobu zimy. Chladnější (a lehčí) voda u hladiny zmrzne dříve než u dna a vytvoří tak příkrov, který chrání život v tekuté vodě u dna. Rozpínání tuhé fáze v zimním období zase vede k erozi hornin. H2O Další vlastnosti vody způsobují její poměrně velkou tepelnou setrvačnost, které využíváme k transportu tepla třeba v ústředním topení. Díky velkému obsahu vody v tělesných tkáních to také pomáhá živočichům udržovat tělesnou teplotu. Jiné vlastnosti umožňují teplokrevným obratlovcům účinné ochlazování pocením.

12 KOLOBĚH VODY

13

14 KOLOBĚH VODY

15

16

17

18

19

20

21 PODZEMNÍ VODA

22 tam, kde hladina podzemní vody „protíná“ zemský povrch, vzniká pramen
water-table = hladina podzemní vody well – studna spring – pramen impermeable rock = nepropustná skála aquifer –vrstva propustná pro vodu confining layer – vrstva omezující vsakování vody (např. jíl) tam, kde hladina podzemní vody „protíná“ zemský povrch, vzniká pramen

23 PRAMENY přirozené vývěry podzemní vody na zemský povrch PRAMEN LABE

24 typy pramenů A =; aquifer = vrstva propustná pro vodu;
I = izolátor = nepropustná vrstva; S = spring = pramen typy pramenů

25 STUDNA

26

27 Vrtané studny jsou vydatnější a levnější než studny kopané, proto jsou i výhodnější. Navíc jsou vhodné pro větší hloubky. Díky tomu také mívají kvalitnější vodu. Ve srovnání s vrtanými pak mají kopané studny řadu nevýhod, a proto se dnes už téměř nevyskytují. Krom toho je zakázáno kopat studny svépomocí, protože tak došlo k mnoha smrtelným úrazům.

28 VRT

29

30 TVRDOST VODY – množství iontů vápníku a hořčíku ve vodě
tvoří ji hlavně síran vápenatý a síran hořečnatý Informace o vodě jsou většinou uváděny v jednotkách mmol/l (vodárny), v akvaristice se měří podle německých stupňů (°dH). 1 mmol/l = 5,6°dH 1°dH = 0,18 mmol/l

31 Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?
V případě tvrdé vody zaregistrujeme: Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje, na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak, z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky, prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny. Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech…) Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí. Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

32 MINERÁLNÍ PRAMENY – obsahují v 1 l vody více než 1 g rozpuštěných látek

33 MINERÁLNÍ PRAMENY

34 mattoni magnesia KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l) Mg2+ 25.0 Cl- 12.0
Pramen:  lokalita Kyselka Pramen: Lokalita Mnichov KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l) Mg2+ 25.0 Cl- 12.0 Ca2+ 84.5 SO42- 40.0 Na 69.9 HCO3- 528 NO3- <0.5 NO2- <0.005 KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l) Mg2+ 170.00 Cl- 2.11 Ca2+ 37.40 SO42- 11.10 Na+ 6.17 HCO3- 970 Hořčík (Mg2+) – v těle se nachází hlavně v kostech. Hořčík je potřebný pro správnou činnost nervové soustavy a srdečního svalu. Vápník (Ca2+) – prvek nezbytný pro všechny živé organismy. V těle je základní součástí kostí a zubů, ale nachází se také ve svalech, krvi a dalších tělesných tkáních. Hydrogenuhličitany (HCO3-) – ovlivňují významně pH vody (dělají vodu zásaditější) a spolu s Ca a Mg tvoří sloučeniny, které zvyšují tvrdost vody,

35 Ochrana podzemních vod vyplývá z tzv. vodního zákona.
§ 1 (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

36 Znečištění vody

37 HYDROSFÉRA Hydrosféra – veškerá voda na Zemi, např. oceány, řeky, podzemní voda, voda v mracích, voda v organizmech … Voda na Zemi: 97% - moře, oceány a 3% - sladká voda – z toho 2/3 v ledovcích, méně než 0,5% - povrchová sladká voda Voda – 3 skupenství - plynné, kapalné a pevné, je výborné rozpouštědlo, umožňuje rozvádění látek po těle, účastní se dějů v organismech, např. fotosyntézy a dýchání, je prostředím pro život. Vlivem sluneční energie probíhá koloběh vody: odpaření vody  mraky  srážky  zčásti se vsakují, zčásti odtéká jako povrchová voda (řeky, jezera, ..)

38 Podzemní voda – hromadí se nad nepropustným podložím – průchodem horninami se filtruje (zbavuje nečistot) a obohacuje o minerály  zásoby pitné vody. Pramen – místo, kde podzemní voda vyvěrá na povrch. Člověk čerpá podzemní vodu pomocí studny nebo vrtu. Minerální voda - voda s větším obsahem rozpuštěných látek. Podzemní i povrchová voda může být snadno znečištěna , např. zemědělstvím, dopravou, průmyslem, odpady. Znečistěná voda se musí čistit! Voda je pro život nezbytná, proto ji musíme chránit!!

39 Proč je voda nezbytná pro život člověka?
Co je „hydrosféra“? Jaké je rozložení vody na Zemi? Proč je voda nezbytná pro život člověka? Uveď aspoň 3 důležité vlastnosti vody a vysvětli, jaký mají význam.

40 Vysvětli koloběh vody, jeho příčiny a důsledky.
Jak vzniká podzemní voda? Vysvětli rozdíl mezi pramenem a studní nebo vrtem.

41 Jaké jsou nejčastější zdroje znečištění vody?
Proč bývá podzemní voda vhodná jako zdroj pitné vody? Čím je dána tvrdost vody? Kdy označíme vodu jako minerální? Uveď 3 místa v ČR, kde se vyskytují minerální vody. Jaké jsou nejčastější zdroje znečištění vody?


Stáhnout ppt "HYDROSFÉRA."

Podobné prezentace


Reklamy Google