Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nearktická zoogeografická oblast Rozloha: cca 15 % souše Geografie: kontinent Severní Amerika (spolu s ostrovy nad sev. pobřežím Kanady, Grónsko) až po.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nearktická zoogeografická oblast Rozloha: cca 15 % souše Geografie: kontinent Severní Amerika (spolu s ostrovy nad sev. pobřežím Kanady, Grónsko) až po."— Transkript prezentace:

1 Nearktická zoogeografická oblast Rozloha: cca 15 % souše Geografie: kontinent Severní Amerika (spolu s ostrovy nad sev. pobřežím Kanady, Grónsko) až po střední část Mexika. Holarktická oblast je Nearktida + Palearktida Klima, vegetace : obdoba palearktického klimatu i vegetace, díky obdobné zem. poloze a rozloze kontinentu. V části - listnaté lesy, vnitrozemí- prérie,tajga, Z části - jehličnaté lesy, chladné klima: tajga,. tundra, arktida, JZ části - pouště

2 Nearktická zoogeografická oblast FAUNA. Charakteristika: SAVCI: počet čeledí nízký (27), endemické čeledi 2: sudokopytníci: Antilocapridae - vidlorohovití (1druh), hlodavci: Aplodontidae bobruškovití (1dr.) a subendemická č. Geomyidae- pytlonošovití - zasahují do Střed. Ameriky Druhové bohatství stoupá od severu Aljašky (25 dr.) na jih Kalifornie (114 dr.) Geomys bursarius pytlonoš nížinný Aplodontia rufa bobruška Antilocapra americana vidloroh americký

3 Nearktická zoogeografická oblast krtek hvězdonosý (Condylura cristata). tadarida guánová Tadarida brasiliensisTadarida brasiliensis

4 ZAJÍCI (Lagomorfa) pišťucha pika Ochotona princeps Králík pouštní Sylvilagus adubonii Sylvilagus obscurus

5 HLODAVCI (Rodentia) Svišť lesní - Marmota monax

6 HLODAVCI (Rodentia) Psoun prériový Cynomys ludovicianus Burunduk - Eutamias sibiricus příbuzný druh z palearktidy Čipmank Tamias dorsalis

7 HLODAVCI (Rodentia) poletuška Asapan (Glaucomys volans) poletuška severní Glaucomys sabrinus

8 HLODAVCI (Rodentia) Pytlouš Dipodomys merriami Peromyscus leucopus Peromyscus eremicus

9 HLODAVCI (Rodentia) Bobr kanadský Castor canadensis ondatra pižmová Ondatra zibethica

10 HLODAVCI (Rodentia) Urson americký - Erethizon dorsatum

11 ŠELMY Carnivora Lynx rufus rys červený Canis latrans kojot prérijní

12 ŠELMY - Carnivora Medvěd hnědý gryzzly - Ursus arctos horribilis Medvěd baribal (Ursus americanus), Puma americká (Puma concolor)

13 ŠELMY Jezevec americký – Taxidea taxus norek americký Neovison vison Skunk pruhovaný Mephitis mephitis

14 Sudokopytníci Artiodactyla jelenec ušatý Odocoileus hemionusOdocoileus hemionus jelen wapiti Cervus elaphus canadensisi los aljašský Alces alces gigas sob Rangifer tarandus

15 Sudokopytníci Artiodactyla kamzík bělákovce tlustorohá

16 Nearktická zoogeografická oblast PTÁCI: žádná čeleď není endemická, jen 1 subendemickou čeledí jsou Meleagridae - krocanovití, neboť Meleagris ocellata krocan paví je neotropický druh, zatímco M.gallopavo krocan divoký je nearktický druh. Meleagris ocellata krocan paví Meleagris gallopavo silvestris krocan divoký

17 Nearktická zoogeografická oblast Limnické biotopy : 5 endemických čeledí např.č.- Centrarchidae - okounkovití, dále 4 č. holarktické: Esocidae - štikovití, Umbridae - blatňákovití, Dallidae - daliovití. Archaická fauna sladkovodních vod se zachovala díky příznivému, poledníkovému směru toku Missisipi (možnost migrací při zalednění kontinentu) Lepomis humilus slunečnice Lepomis megalotis Umbra krameri blatňák tmavý Dallia pectoralis Dalie aljašská

18 Nearktická zoogeografická oblast OBOJŽIVELNÍCI: 3 endemické čeledi: Dicamptodontidae- mlokanovití, (4 dr.), Amphiumidae- úhoříkovití, Rhyacotritonidae- mlokánkovití, a 3 subendemické č.: Ambystomatidae - axolotlovití (30 dr.), Proteidae- macarátovití, např. Necturus maculosus žábronoš skvrnitý a Plethodontidae - mločíkovití. Dicamptodon ensatus mlokan velký Amphiuma means úhořík dvouprstý Necturus maculosus žábronoš skvrnitý

19 Nearktická zoogeografická oblast Tato oblast měla pro vývoj fauny zcela zásadní význam : SAVCI: Vačnatci se zde vyvíjeli od křídy až do miocénu, teprve později kolonizovali další oblasti. V terciéru zde probíhal vývoj více taxonů velkých savců: nosorožců, tapírů a koní (včetně r. Equus, který se rozšířil po všech kontinentech mimo izolovanou Austrálii), ti všichni zde později vyhynuli, podobně jako chobotnatci, kteří osídlili také jižní Ameriku a zpětně opět Euroasii. Z této doby se dochoval pouze 1 druh z č. vidlorohovití, totiž Antilocapra americana

20 Nearktická zoogeografická oblast Teprve při posledním propojení Nearktidy s Asií v období wúrmského glaciálu v oblasti Beringovy úžiny na severoamerický kontinent proniká vlk, rosomák, los, sob a další druhy obratlovců, kteří se zde bobře aklimatizovali a následně se zřejmě ani nemohli při oteplení navrátit do Asie, neboť přechod se nejspíše zaplavil. Klimatické podmínky ale nadále zůstaly příznivé. Vlk arktický - Canis lupus arctos Gulo gulo- rosomák

21 Nearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM : SAVCI: Podíl společných čeledí s jihoamerickou oblastí dosahuje 41 %, také s palearktidou je obdobný (35 %). Holarktické rozšíření má zde č. Castoridae-bobrovití a Zapodidae- myšivkovití. Extrémnímu subarktickému a arktickému klimatu se přizpůsobilo 10 druhů myšivkovitých v Grónsku, 11 druhů na Tajmyru v palearktidě (přitom 8 druhů je společných oběma oblastem). PTÁCI: Holarktické rozšíření má č. Alcidae-alkovití a Gaviidae- potáplicovití Zapus hudsonius myšivka labradorská Alca torda - alka malá Gavia immer potáplice lední C asto fiber

22 Nearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM : Jihoamerická oblast OBOJŽIVELNÍCI: Plethodontidae - mločíkovití (280 druhů!) jsou čeledí s největším areálem rozšíření ocasatých (+ Neotropis, jižní Evropa) Plethodon jordani mločík Jordanův Eurycea lucifuga mločík zářivý Gyrinophilus palleucus mločík podzemní

23 Nearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OBLASTEM : Jihoamerická oblast PTÁCI: nearktické dr. téměř nepřekračují svými areály hnízdního výskytu hranice holarktické oblasti, nicméně č. Cathartidae -kondorovití má takový areál, podobně čeleď s centrem rozšíření v jihoamerické oblasti:Trochilidae – kolibříkovití, kde z 321 druhů 15 druhů proniklo do Nearktidy –zejména do Kalifornie, Floridy, ale také až na Aljašku: Selasphorus rufus kolibřík zlatolesklý ) Cathartes aura - kondor krocanovitý Gymnogyps californianus kondor kalifornský Selasphorus rufus kolibřík zlatolesklý

24 Palearktická zoogeografická oblast Rozloha: 39 % území pevniny Geografické vymezení: Island, Evropa, Asie bez orientální indomalajské oblasti, Japonsko, Sachalin, sever Afriky + Sahara a Kanárské ostrovy(provincie) Klima a vegetace: A: mírné klima- západní regiony - listnaté lesy v Evropě, stepi, pouště v kontinentálním klimatickém regionu, subtropická poušť na severu Afriky, Arabský poloostrov, východní regiony Asie - druhově bohaté listnaté lesy. B: Chladné klima: souvislý pás tajgy (převážně jehličnanů), severněji (nad severní hranicí lesa) biom tundra, nejseverněji arktida

25 Palearktická zoogeografická oblast FAUNA. Charakteristika: SAVCI: počet endemických čeledí je velmi nízký: Spalacidae- slepcovití, Dipodidae -tarbíkovití OBOJŽIVELNÍCI: žáby: subendemická č. Discoglossidae- kuňkovití (20 dr.), Hynobiidae- pamlokovití (35 dr.) PTÁCI: 74 % dr. ptáků střed. Evropy (naše území) nepřekračuje hranice palearktické oblasti, obdobně 88 % pavouků a téměř 97 % druhů střevlíkovitých je specifických pro palearktidu! Spalax leucodon slepec malý Euchoreutes naso tarbíček ušatý Allactaga major frček větší

26 Palearktická zoogeografická oblast FAUNA. Charakteristika : sAVCI: PŘÍKLADY AREÁLŮ č. Tarbíkovití - Dipodidae se dělí do 10(11) rodů ve 4 podčeledích s 30 druhy. Tarbíkovití jsou charakterističtí hlodavci adaptovaní na velmi aridní podmínky (pouště, polopouště, stepi), přičemž se druhově rozrůznili a osídlili široké území od západní Sahary až po východní Čínu. Mají význačné adaptace morfologické: větší ušní boltce (někteří), prodloužené zadní končetiny, velmi dlouhý, útlý ocas (pro rychlý pohyb). Jaculus jaculus tarbík egyptský Allactaga major frček větší

27 PALEARKTIDA Lukáš Šimek: Tadarida teniotis – tadarida evropská Disjunktivní areál rozšíření s výskytem v horských oblastech Evropy a JV Číny.

28 Palearktická zoogeografická oblast VÝVOJ FAUNY: Rozsáhlé území Euroasie bylo dějištěm intenzivního vývoje třetihorní fauny. Ovšem vlivem opakovaných zalednění v pleistocénu mnoho taxonů vyhynulo, takže je zde nižší zastoupení druhů, než by odpovídalo rozloze kontinentu. Úbytek druhů zaznamenaný během pleistocénu: Carabidae- střevlíkovití – úbytek 26 %, Scarabaeidae - vrubounovití úbytek 15 %, Aves – u ptáků nastal úbytek jen o asi 10 % druhů. Agonum sexpunctatum Linnaeus Melinopterus prodromus

29 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM: Indomalajská oblast SAVCI: 59 % čeledí veškeré fauny je shodný, dominují hlodavci, šelmy. PTÁCI: 75 % dr. nepřekračuje hranici Palearktu, tj. jsou tažní v rámci této oblasti. Nicméně frekventovaně dochází ke změnám rozšíření a vzniku dalších druhů, nejčastěji mezi nearktickou a palearktickou oblastí.

30 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM: Etiopská oblast 47 % čeledí veškeré fauny je shodných. SAVCI: společné čeledi zejména u řádů : hlodavci, letouni, šelmy PTÁCI: společné čeledi zejména u řádů: pěvci, dravci Orel bělobřichý (Haliaeetus leucogaster) Luňák červený (Milvus milvus)

31 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM: Etiopská oblast Kočka pouštní Felis margarita Lev pustinný Panthera leo

32 Palearktická zoogeografická oblast Vztah k Etiopská oblast gepard štíhlý Acinonyx jubatus Serval Leptailurus serval

33 Palearktická zoogeografická oblast Vztah k Etiopská oblast levhart Panthera pardus rys karakal Caracal caracal

34 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K Etiopské oblasti Osel somálský - Equus asinus somaliensis Osel asijský Equus asinus hemionus

35 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM: Kozorožec kavkazský Capra caucasica Kozorožec horský Capra ibex

36 Palearktická zoogeografická oblast VZTAHY K OSTATNÍM OBLASTEM: Bizon Bison bison Zubr Bison bonasus

37 Palearktická zoogeografická oblast Limnické biotopy 2 endemické čeledi, výlučně v Bajkalském jezeře Holarktické rozšíření: Esocidae-štikovití. Percidae- okounovití, Umbridae-blatňákovití. Vztah k indomalajské obl.: Siluridae - sumcovití, Cobitidae- sekavcovití, K palearktidě náleží rovněž dolní tok Nilu v Egyptě! Sekavec písečný - Cobitis taenia Umbra krameri - blatňák tmavý

38 Zoogeografické členění palearktická oblasti Vymezování podoblastí: je vázáno na a) přirozené překážky (mořské pobřeží, vysoká pohoří, hranice biomů, ekosystémů) ohraničující areály druhů, rodů i vyšších taxonů. b) zonální uspořádání přírodních podmínek c) refugia třetihorní nebo pleistocenní fauny EUROSIBIŘSKÁ PODOBLAST Zaujímá severní polovinu oblasti, ovlivněna vícenásobným pleistocénním zaledněním, které původní faunu zdecimovalo (výskyt jen 87 rodů č. Carabidae - střevlíkovití, vzhledem k 281 rodům a 5 endemickým čeledí na jihu oblasti).

39 EUROSIBIŘSKÁ PODOBLAST Vedle několika málo endemických taxonů, zde žije převaha invazivních druhů, tj. dr. jež mají své centrum rozšíření mimo toto území. Je rozlišeno 5 provincií: Provincie tundry. Jižní hranice=severní linie lesa= souvisí s izotermou 10ºC nejteplejšího měsíce, rozloha 3 mil. km 2 PTÁCI: ze 180 dr. oblasti 46 dr. žije pouze v této provincii., Časté jsou vztahy s nearktickou faunou: sovice sněžní, rybák dlouhoocasý Reliktní subareály v horách (arkto-alpinská disjunkce): Např. bělokur horský Lagopus mutus, kulík hnědý Eudrimias morinellus. bělokur horský Lagopus mutus kulík hnědý Eudrimias morinellus.

40 EUROSIBIŘSKÁ PODOBLAST - Provincie tundry Diferenciace specifické fauny: PTÁCI: rody: planiny- kajka Somateria, bělokur Lagopus, mořské pobřeží - alky Uria, jespáci Calidris, mokřady: husy Anser, Branta, kachny - Anas penelope. A. crecca SAVCI: vlk - Canis lupus, lasice - Mustela erminea, M. nivalis, liška polární Alopex lagopus Calidris canutus – jespák obecný Branta ruficolis berneška rudokrká Branta bernicla berneška tmavá Alopex lagopus liška polární

41 EUROSIBIŘSKÁ PODOBLAST - Provincie tajga PTÁCI: cca 200 druhů, 55 z nich striktně vázaných na tajgu. Boreo-montánní disjunkce: datlík tříprstý Picoides tridactila, puštík bělavý Strix uralensis, ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes, čečetka zimní Carduelis flammea, sýkora lužní Parus montanus SAVCI: los – Alces alces, sobol Martes zibellina, rosomák Gulo gulo, myšivka horská Sicista betulina. myšivka horská Sicista betulina sobol Martes zibellina puštík bělavý Strix uralensis

42 Zoogeografické členění palearktická oblasti EUROSIBIŘSKÁ PODOBLAST - Provincie listnatých lesů Vymezení: zbývající část území podoblasti až k provincii stepí. Evropská avifauna: slavík Luscinia, špaček Sturnus, žluva Oriolus, pěnkava Fringila, kos černý Turdus merula Mandžuské lesní refugium: čáp bílý Ciconia ciconia slavík tmavý Luscinia lusciniačáp bílý Ciconia ciconia

43 Zoogeografické členění palearktická oblasti EUROSIBIŘSKÁ PODOBL - Provincie stepí Vymezení: souvislá zóna od delty Dunaje až po východní Čínu. SAVCI: Z 89 druhů této provincie jich 31 dr. obývá výhradně stepní ekosystémy: v izolovaném evropském panonském distriktu jsou jen 3 stepní druhy: tchoř stepní Putorius eversmanni, křeček polní Cricetus cricetus a slepec Spalax microphthalmus sysel obecný Citellus citellus není označen za jednoznačně stepní druh, ale spíše se jedná o druh s větší ekologickou valencí. Spalax microphthalmus Tchoř stepní Putorius eversmanni

44 Zoogeografické členění palearktická oblasti MEDITERÁNNÍ PODOBLAST Vymezení: celá palearktická Afrika, jižní Evropa, Přední Asie po Kaspické jezero a Perský záliv. Fauna a) stepi: např. štíři podčeledi Euscorpioninae (11 dr.), 1 rod strašilek- Bacillus, světlušek Pelania atd. b) pouště Sahary (fenek berberský (Vulpes zerda) Arabského poloostrova až nejvýchodněji poušť Thar, východně od řeky Indus (lev pustinný). fenek berberský (Vulpes zerda)

45 Zoogeografické členění palearktická oblasti STŘEDOASIJSKÁ PODOBLAST Vymezení: eremiál a horské ekosystémy, Střední Asie, Afghánistán, Írán,, Mongolsko, Tibet, SZ okraj Číny. Charakter: Saharo-gobijská pouštní „podoblast“ je jakýmsi průnikem dvou podoblastí. Sajga (Saiga tatarica) přímorožec arabský Oryx leucoryx přímorožec šavlorohý Oryx dammah

46 gazela dzejran - Gazella subgutturosa

47 Zoogeografické členění palearktická oblasti VÝCHODOPALEARKTICKÁ PODOBLAST Vymezení: Japonské ostrovy, Korea,Poamuří, tichomořské pobřeží, JV a Himaláje v Číně. Charakter: relativně druhově nejbohatší část oblasti, zejména na lesní faunu a floru. Reliktní podřád pavouků Liphistiomarpha, endemický taxon - podčeleď Pandinae medvídkovití, jiní jsou již rozšířeni jen na území Ameriky: Cryptobranchydae - velemloci, Grylloblattodea – cvrčkovci. Panda velká (Ailuropoda melanoleuca cvrčkovec - Grylloblatta. velemlok čínský Andrias davidianus

48 Nový Zéland Souostroví, které je již od období jury (druhohory, 160 - 230 mil. let) izolované od Gondvany. Nejužší souvislosti biogeografické má s australskou oblastí (domin. druhy dřevin – blahočetovití), nepřítomnost placentálních savců až do příchodu člověka (před cca 18 000 lety)

49 Nový Zéland damaróň australská - kauri ve Waipua Forest

50 Nový Zéland

51 Haterie novozélandskáHaterie novozélandská byla považována za jediný recentní druh, ale genetickou analysou bylo prokázáno, že skupina haterií na ostrůvku North Brother patří k jinému druhu nazvanému haterie Guentherovahaterie Guentherova V současnosti jsou obě hatérie jedin zástupcí hatériovitých, kteří byli před zhruba 200 milióny let na Zemi velmi rozšířeni. Od těch dob se vnější podoba hatérií prakticky nezměnila. Současná představitelka dinosaurů má nezvykle zpomalený metabolismus, velmi pomalu rostou a zřídka kdy se rozmnožují. Průměrná délka života hatérie je zhruba sto let.

52 Nový Zéland kivi jižní (Apteryx australis) je jeden ze tří zástupců čeledi kiviovití (Apterygidae), čeledikiviovití Kivi Owenův

53 Nový Zéland Dinornis giganteus – Moa Vyhubený nelétavý běžec, který na ostrovech žil ještě v minulém tisíciletí tučňák novozélandský Eudyptes pachyrhynchus


Stáhnout ppt "Nearktická zoogeografická oblast Rozloha: cca 15 % souše Geografie: kontinent Severní Amerika (spolu s ostrovy nad sev. pobřežím Kanady, Grónsko) až po."

Podobné prezentace


Reklamy Google