Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_14."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_14 Vyjmenovaná slova po P PaedDr. Tamara Kučerová Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

2 Vyjmenovaná slova po P

3 Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, t ř pytit se, zpytovat, pykat, pýr, pý ř it se č epý ř it se.

4 pýcha – pyšný, zpychnout, pýchavka, p ř epych, pyšnit se pytel – pytlák, pytla č it, pytlovina pysk – ptakopysk, pyskatý netopýr – netopý ř í slepýš – slepýší pyl – opylovat kopyto – sudokopytník, kopýtko

5 klopýtat – klopýtnutí t ř pytit se – t ř pytka, t ř pyt zpytovat – jazykozpyt, nevyzpytatelný pykat – odpykat pýr – zapý ř it, pý ř avka pý ř it se – zapý ř it se č epý ř it se

6 pýcha x píchá na pysku x na písku slepýš x slepíš pyl x pil opylovat x opilovat

7 P__šná princezna, hodný Pep__k, slep__t knížku, chytrý p__tlák, velký p ř ep__ch, p__lná hospody ň ka, pap__rový p__tlík, ko ň ský p__sk, klop__tl o schod, rybá ř ská t ř p__tka, p__tná voda, hraji si na p__sku, t ř p__tivý šperk, p__lný žák, nap__navý p ř íb ě h, rozkvetlá p__vo ň ka, zp__vat p__sn ě, p__šn ě vykra č ovat, p__chavka, prop__chnutý m__ č, zap__ ř it se studem, prop__ska, nalep__t známku na dop__s, napíše sp__s, zp__tovat sv ě domí, p__se č ná pláž, p__tel p__lin, op__lovat nehty, m__š p__ští

8 Pyšná princezna, hodný Pepík, slepit knížku, chytrý pytlák, velký p ř epych, pilná hospody ň ka, papírový pytlík, ko ň ský pysk, klopýtl o schod, rybá ř ská t ř pytka, pitná voda, hraji si na písku, t ř pytivý šperk, pilný žák, napínavý p ř íb ě h, rozkvetlá pivo ň ka, zpívat písn ě, pyšn ě vykra č ovat, pýchavka, propíchnutý mí č, zapý ř it se studem, propiska, nalepit známku na dopis, napíše spis, zpytovat sv ě domí, píse č ná pláž, pytel pilin, opilovat nehty, myš piští

9 V pokoji budu m__t knihy. Se zlomenou nohou doklop__tal až k m__sl__vn ě. Nemá m__ to za zlé. Bude p__kat za sv ů j úm__slný zlo č in. Kdyb__chom m__ zvít ě zili. P__šnil se cizí m__šlenkou. Uklouzla v um__várn ě a zlom__la si nohu. Om__tka vznikne sm__sením p__sku, vápna a vody. Nap__nali jsme sluch, ale m__ší p__št ě ní neb__lo sl__šet. Vym__kal se zp ů sobem m__šlení. Kdo mi up__l m__nerálku. Zam__kal a odem__kal zámek. Netop__ ř i l__tají v noci. Pop__navá rostl__na p__chá. Ml__t kávu. L__ška B__strouška.

10 V pokoji budu mít knihy. Se zlomenou nohou doklopýtal až k myslivn ě. Nemá mi to za zlé. Bude pykat za sv ů j úmyslný zlo č in. Kdybychom my zvít ě zili. Pyšnil se cizí myšlenkou. Uklouzla v umývárn ě a zlomila si nohu. Omítka vznikne smísením písku, vápna a vody. Napínali jsme sluch, ale myší pišt ě ní nebylo slyšet. Vymykal se zp ů sobem myšlení. Kdo mi upil minerálku. Zamykal a odemykal zámek. Netopý ř i lítají v noci. Popínavá rostlina píchá. Mlít kávu. Liška Bystrouška.


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_14."

Podobné prezentace


Reklamy Google