Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘENOS DAT – TELEFONIE OBSAH: TELEFONIE Pojmy a jejich vysvětlení Pojmy a jejich vysvětlení Telefonní okruhy v ČR Místní telefonní styk Mezinárodní volání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘENOS DAT – TELEFONIE OBSAH: TELEFONIE Pojmy a jejich vysvětlení Pojmy a jejich vysvětlení Telefonní okruhy v ČR Místní telefonní styk Mezinárodní volání."— Transkript prezentace:

1 PŘENOS DAT – TELEFONIE OBSAH: TELEFONIE Pojmy a jejich vysvětlení Pojmy a jejich vysvětlení Telefonní okruhy v ČR Místní telefonní styk Mezinárodní volání Přenositelnost čísla ANALOGOVÁ TELEFONNÍ SÍŤ ANALOGOVÁ TELEFONNÍ SÍŤ TELEFONNÍ NORMA. Komunikace systémů Přenos dat Datové spoje: Přenosová media: OBSAH Datové spoje: Snímek 30

2 Telegrafie je přenos písemné zprávy z jednoho místa na druhé pomocí el. signálů Abecední = dálnopisy obrazová = fax

3 Telefonie je poskytování hlasových a dalších (např. datových) služeb Ve světe se odhaduje cca 500-900 mil telefonů Vývoj: I. Každý s každým galavanicky propojen II. Gigantické super ústředny III. Víceúčelová redundantní hierarchická struktura

4 Pojmy a jejich vysvětlení Koncový uživatel (KU,EU) Koncové zařízení (KZ)– telefon, modem fax Telefon konvertuje analog hlas na analog (digital) signal a naopak Telefon obsahuje přjímací, vysílací, vyzváněcí a hovorovou část Místní smyčka (MS) prostřednictvím MS je KZ napájeno (60V ss) a připojeno na MTú (do 10km) Místní telefonní ústředna MTú

5 Telefonní okruhy v ČR Národní směrové číslo (TC) Telefonní obvod (TO) Národní směrové číslo (TC) Telefonní obvod (TO) 2Praha48Liberecký 31, 32Středočeský49Královéhrade cký 35Karlovarský51, 53, 54Jihomoravský 37Plzeňský55, 59Moravskoslez ský 38, 39Jihočeský56Vysočina 41, 47Ústecký57Zlínský 46Pardubický58Olomoucký

6 TO ČR

7 Místní telefonní styk Uskutečňuje se v rámci téhož TO který je totožný s územím daného kraje ( geografické princip). Úplné tlf. Číslo +420 325 59 1234 kód TO MTú č.ú. Používáme devítimístné 325 59 1234

8 Dálkový telefonní styk Je uskutečńován mezi jednotlivými telefonními obvody TO přímou volbou čísla volané pevné linky Vyšší tafif= vyšší počet jednotkových impulsů

9 Mezinárodní volání Vzor automatického mezinárodního volání: Přestup ný znak Směrové číslo země Národní směrové číslo Účastnické číslo 0043112 34 56 00RakouskoVídeňúčastník

10 Přenositelnost čísla Přenositelnost čísla při změně služby Při přechodu na ISDN číslo zůstává Přenositelnost čísla při změně umístění Kú mění umístění přípojky bez změny poskytovatele při zachování tlf čísla -v ČR omezená přenositelnost z důvodu špatné tarifikace Přenositelnost Geografického čísla = změna poskytovatele bez změny umístění a čísla (geografické číslo je takové číslo které obsahuje informaci o geografické poloze účastníka 325 59 1234) Přenositelnost neGeografického čísla = změna poskytovatele bez změny umístění a čísla např pro č. 906 666 666

11 spojení: KZMTÚ TO MEZINÁR TÚ TOMTÚKZ +420 325 59 82 12 OBRÁZEK CELÉHO ŘETĚZCE MEZINÁR TÚ TOMTÚKZ MTÚKZ MTÚ TO KZ

12 ANALOGOVÁ TELEFONNÍ SÍŤ VZNIK 1899 …, - INDUKTOR, SPOJOVATELKA- PROPOJENÍ MÍSTNÍCH SMYČEK, GALVANICKÉ PROPOJENÍ S ANALOGOVÝM SIGNÁLEM VZNIK „VELKÝCH“ ÚSTŘEDEN S VELÝM MNOŽSTVÍM PROPOJOVACÍCH VEDENÍ KTERÉ BYLO NUTNO ZVYŠOVAT … VZNIK ÚSTŘEDEN S VYSOKOKAPACITNÍ PROPOJOVACÍ PÁTEŘÍ – POUŽITÍ FREKVENČNÍHO MULTIPLEXU PRO POŘEBNÝ POČET HOVOROVÝCH KANÁLŮ

13 TELEFONNÍ NORMA A JEJÍ VZNIK 20- 20 000 Hz slyšitelné pásmo (NF) K přenosu srozumitelného hovoru stačí frekvenční pásmo 300-3400Hz (80% hovoru) (3400-300=3100Hz) Pro jeden kanál stačí šířka 3,1 kHz Pro odstup kanálů je nutné přičíst rezervu Šířka hovorového telefonního kanálu byla proto stanovena na 4 000Hz Pro přenos dat analog telef. modemem je z tohoto důvodu možno dosáhnout max 33,6 kbit/s Oba konce digitální max 56 kbit/s (vyjímečně)

14 Komunikace systémů Analogový přenos hlasu 70.léta min.století roste potřeba nutno přenášet data Potřeba dat pro – řídící, jaderné, vojenské, kosmické, lékařské, společenské, civilní atd. účely

15 CO JE TO INFORMACE ? Informace je to, co si navzájem lidé nebo systémy sdělují(PC). člověk-člověk, systém-systém, člověk-systém INFORMACE JE ABSTRAKTNÍ POJEM, KTERÝ VYJADŘUJE OBSAH NEBO VÝZNAM tohoto SDĚLENÍ Signál je nositelem informací – je to časově proměnná fyzikální veličina (napětí, tlak, světlo, zvuk …..) Informace v komunikační počítačové technice : dva logické stavy 0/1, L/H = 1bit 1Byte=8bit, 1 Byte = 28=256 stavů Základem je ASCII tabulka

16 Pro splnění náročných technologických požadavků vznikají přenosové datové sítě Přenos dat a sítě: Přenos dat = fyzikální realizace přemísťování informací prostorem Přenos dat lze uskutečnit na malé,střední, a velké vzdálenosti Přenos dat vyžaduje technické a systémy na vysoké úrovni

17 Přenos dat K přenosu dat mezi dvěma místy slouží HW a SW prostředky = přenosový kanál (PK), který má část datovou a část řídící. PK dělíme dle počtu současně přenášených dat seriový (RS232,USB) paralelmí (sběrnice, Centronics) Přenosová rychlost, propustnost kanálu, datový tok, (bitrate) b/s, kb/s, Mb/s Digitalní televize (datový tok (stream)) 8Mb/s - menší rychlostí = menší kvalita

18 Datové spoje: DS jsou technické prostředky zajišťující spojení mezi dvěma místy dat provozu(ústřednami) Spoje dělíme podle: Druhu přenášeného signálu - ANALOGOVÝ/DIGITÁLNÍ Rychlosti –malá, střední, velká Přidělění uživateli (KZ) pevné/komutované Vztahu k uživateli – soukromý, veřejný, propůjčený(pronajatý) Pomalé-telegrafní, středně rychlé-telefonní, rychlé-širokopásmové

19 Datové spoje - DVOUBODOVÉ Dvoubodové spoje (nejjednoduší) A-------B Typy dvoubodových spojů: a) Pevné = trvalé spojení mezi dvěma místy velké podniky mají vlastní pevné okruhy, které využívají více hodin denně, snižují přenosovou a spojovací kapacitu tel. systému, jsou drahé b) Komutované dočasně propojují dva účastníky pomocí přepínání okruhů (nejčastěji). Menší kvalita, přeslechy, rušení, Malá kapacita vedení však umožňuje propojení většího množství účastníků.

20 Datové spoje - VÍCEBODOVÉ TELEFONÍ A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, KONFERENČÍ SYSTÉMY, SDÍLENÍ DAT, PRO VÍCE ÚČASTNÍKŮ NAJEDNOU

21 Datové spoje: podle směru přenášených dat simplexní provoz A  B Přenos dat přenos v jednom směru/jeden kanál Poloduplexní provoz A  B, A  B Přenos dat přenos jeden kanál – střídavě v obou směrech Duplexní provoz A  B A  B Přenos dat přenos v obou směrech naráz /2kanály

22 Přenosová media: Dvoulinka-analog signál do 100m Kroucená dvoulinka- 1Mb/s do 1km Koaxialní kabel-20Mb/s do 10km Optická vlákna-Gb/s, opakovače,drahé Infračervené záření- Radiový přenos Družicový přenos

23 DIGITÁLNÍ TELEFONNÍ SÍŤ ANALOGOVÁ SÍŤ NEVYHOVUJE POŽADAVKŮM NA PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB …. VÝHODY DIGITÁLNÍ SÍTĚ: MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ, ZAPAMATOVÁNÍ, PŘENOS DAT BEZ ZKRESLENÍ, SNADNÉ PROPOJENÍ SYSTÉMŮ, KONVERZE DAT ….. VZNIK ISDN

24 DIGITÁLNÍ TELEFONNÍ SÍŤ ISDN INTEGR. SERVIS. DIGITAL NETWORK DIGITALIZACE HLASU V TELEFONNÍ SÍTI SE PROVÁDÍ POMOCÍ PULSNĚ KÓDOVÉ MODULACE (PCM) PRINCIP: každých 125mikrosekund (8000x/sekundu) je odebrán a vyhodnocen vzorek analogového signálu (napětí) z mikrofonu.Vzorkovací kmitočet je tedy 8kHz ( Proč ??!!) Velikost vzorku – jeho úroveň je potom vyjádřena jako binární číslo s rozsahem 8bitů Výpočet bitrate - 8 000 vzorků x 8bitů = 64 000bit/s K přenosu jednoho kanálu je potřeba rychlost (datový tok, bitrate..) 64kb/s Mezi digitálními ústřednami vedou dat. přenosové kanály šířky 64kb/s. s datovým tokem řádově Gb/s (GHz) s časovým nebo frekvenčním multiplexem

25 DIGITÁLNÍ TELEFONNÍ SÍŤ Digitalizace tel. Sítě začala nejprve na ústřednách a pokračuje směrem ke koncovým účastníkům. Pokud vlastníte pevný telefon a nikoliv přípojku ISDN (ADSL) komunikujete s veřejnou tel sítí stále analogově. Mezi ústřednami musí být přenosové cesty (spoje) podstatně vyšší (Gb/s). Tyto spoje jsou děleny na jednotlivé kanály o šířce 64kb/s pomocí časových nebo frekvenčních multiplexů.

26 ADSL ASYMETRICKÝ DIGITÁLNÍ SUBSCRIBER LINE -XDSL OMEZENÍ 4000Hz na místní smyčce (kz-mtú) řeší širokopásmová technologie ADSL rozšířením přenášeného pásma. 0-4000 (hovorový kanál) zůstává a přidává se 26kHz-1,1MHz (datový kanál) 26-138kb/s UP - ODCHOZÍ KANÁL 138-1100kb/s - PŘÍCHOZÍ KANÁL 128/64, …1024/256 ….. Omezení na cca 4km (kz-Mtú) Přídavná zařízení (splittery) a propojovací vysokorychlostní okruhy které obcházejí klasický ISDN se 64kb/s kanály.

27 VÝZVA-PETICE- ADSL PRACUJETE DOMA? STUDUJETE? PODNIKÁTE? POTŘEBUJETE E-MAIL, … => KE VŠEMU POTŘEBUJEME MÍT DOMA RYCHLÝ A LEVNÝ INTERNET. SITUACE K 11.11.2005: VELENKA, SEMICE, SADSKÁ, KOSTOMLATY…ADSL POUŽÍVAJÍ, WI-FI SYTÉM JE V HRADIŠTKU-KERSKU NEDOSTUPNÝ, ISDN JE ZASTARALÝ A DRAHÝ. ANALOGOVÝ MODEM –DIALUP DRAHÝ, POMALÝ A NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝ MOŽNOSTI : DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO MTÚ(místní telefoní ústředna) HRADIŠTKO JE SYSTÉM ADSL (ADSL= ASYMETRICKÉ DIGITÁLNÍ PŘIPOJENÍ PŘES LINKU) MŮŽETE TELEFONOVAT I BÝT PŘIPOJENI VYSKOU RYCHLOSTÍ NA INTERNET – CENOVÉ RELACE : TRVALÉ CELODENNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU JE CCA OD 400 DO 1000 KČ/MĚSÍ DLE AKTUÁLNÍCH NABÍDEK TELECOMU A OSTATNÍCH OPERÁTORŮ VIZ TV REKLAMA - INTERNET-EXPRES, TISCALI …. BOHUŽEL NA MTÚ HRADIŠTKO ADSL NENÍ A NEBUDE, POKUD MY - POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCI O TOTO PŘIPOJENÍ NESEPÍŠEME PETICI/POŽADAVEK NA TELECOM A NEDÁME VĚCI DO POHYBU ( PO JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI TELECOMU JE TO JEDNA Z PODMÍNEK) BLIŽŠÍ A PODROBNÉ INFORMACE MÁM PROTO PRO VÁS PŘIPRAVENY NA ADRESE Ing. Luboš Milý, Hradištko 115 (reklamní služby) vedle OÚ- HRADIŠTKO Tel. 325598124, email family@razdva.cz www.studentfilm.wz.czfamily@razdva.cz POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCI O ADSL PRO OBLAST HRADIŠTKO-KERSKO PŘIJEĎTE PROSÍM KDYKOLIV PODEPSAT POŽADAVEK NA PŘIPOJENÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI VHOĎTE LÍSTEČEK S TEXTEM : - MÁM ZÁJEM O PRIPOJENÍ ADSL V MTÚ HRADIŠTKO-KERSKO DÁLE UVEĎTE SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A PODPIS PS: 1- JE NUTNÉ VYMAZAT BÍLÉ MÍSTO HRADIŠTKO-KERSKO V POKRYTÍ ADSL – NEPODPORUJEM ŽÁDNÉHO KONKRÉTNÍHO OPERÁTORA 2- STÁT-TELECOM-OÚ JE POVINEN V RÁMCI ROZVOJE A SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI, SROP, ESF APOD. TYTO SYSTÉMY APLIKOVAT. ALE REALITA JE JINÁ. 3- ZMĚNA VYHRAZENA PRO TECHNICKÉ I CENOVÉ RALACE

28 VÝZVA A PETICE PRO ZAPOJENÍ ADSL PRACUJETE DOMA? STUDUJETE? PODNIKÁTE? E-MAIL? => KE VŠEMU POTŘEBUJEME MÍT DOMA RYCHLÝ A LEVNÝ INTERNET. SITUACE K 11.11.2005: VELENKA, SEMICE, SADSKÁ JIŽ ADSL POUŽÍVAJÍ, WI-FI (BEZDRÁT) SYTÉM JE V HRADIŠTKU-KERSKU NEDOSTUPNÝ, ISDN JE POMALÝ A DRAHY, DIAL-UP ANALOGOVÝ MODEM DRAHÝ, POMALÝ ALE NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝ ŘEŠENÍ: PRO MTÚ (místní telefoní ústředna) HRADIŠTKO JE DOSTUPNÝ SYSTÉM ADSL (ADSL= ASYMETRICKÉ DIGITÁLNÍ PŘIPOJENÍ PŘES LINKU) MŮŽETE TELEFONOVAT I BÝT PŘIPOJENI VYSKOU RYCHLOSTÍ NA INTERNET CENOVÉ RELACE : TRVALÉ CELODENNÍ PŘIPOJENÍ ADSL K INTERNETU JE CCA OD 400 DO 1000 KČ/MĚSÍ DLE AKTUÁLNÍCH NABÍDEK TELECOMU A OSTATNÍCH OPERÁTORŮ VIZ TV REKLAMA - INTERNET-EXPRES, TISCALI …. BOHUŽEL NA MTÚ HRADIŠTKO ADSL NENÍ A NEBUDE, POKUD MY - POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCI O TOTO PŘIPOJENÍ NESEPÍŠEME PETICI/POŽADAVEK NA TELECOM ( PO JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI JEDNA Z PODMÍNEK TELECOMU) BLIŽŠÍ A PODROBNÉ INFORMACE MÁM PROTO PRO VÁS PŘIPRAVENY NA ADRESE Ing. LUBOŠ MILÝ, Hradištko 115 (reklamní služby) vedle OÚ- HRADIŠTKO,  Tel. 325598124, email family@razdva.cz www.studentfilm.wz.czfamily@razdva.cz VÁŽENÍ ZÁJEMCI O ADSL PRO OBLAST HRADIŠTKO-KERSKO PŘIJEĎTE PROSÍM KDYKOLIV PODEPSAT POŽADAVEK NA PŘIPOJENÍ NEBO VHOĎTE LÍSTEČEK S TEXTEM: - MÁM ZÁJEM O PRIPOJENÍ ADSL V MTÚ HRADIŠTKO-KERSKO DÁLE UVEĎTE SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A PODPIS PS: 1- JE NUTNÉ VYMAZAT BÍLÉ MÍSTO HRADIŠTKO-KERSKO V POKRYTÍ ADSL 2- STÁT-TELECOM-OÚ JE POVINEN V RÁMCI ROZVOJE A SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI, SROP, ESF APOD. TYTO SYSTÉMY APLIKOVAT. 3- ALE REALITA JE JINÁ. 4- ZMĚNA VYHRAZENA PRO TECHNICKÉ I CENOVÉ RALACE

29

30

31

32

33

34 DALŠÍ SLUŽBY - ADSL Neustále se zvyšující rychlost internetu dává uživatelům netušené možnosti při používání NETU. Po internetu se přenášejí multimédia, tedy zvuk, obraz a video. Přenos zvuku se využívá např. pro vysílání internetových rádií nebo internetovou telefonii (IP telefonii). Rádia většinou umožňují poslouchat své vysílání v několika stupních kvality přenosu, čímž dávají šanci i uživatelům s pomalejšími druhy připojení. Pro poslech internetových rádií je zapotřebí mít v počítači zvukovou kartu a nainstalován přehrávač těchto médií, např. Real Audio Player nebo Windows Media Player. Real Audio PlayerWindows Media Player IP telefonie prostřednictvím datových sítí dokáže přenášet zdigitalizovaný hlas. Nejjednodušší variantou je volání z počítače na počítač. Využívá se k tomu běžných protokolů (TCP/IP) internetu a příslušného programového vybavení. K nejznámějším programům v této kategorii patří: DALŠÍ služba umožňuje uživatelům dovolat se z počítače na pevnou linku s názvem Pro videokonference se využívá podobných prostředků jako pro IP telefonii. Jelikož se po běžných internetových protokolech přenáší mnohem více informací, vyžadují i výkonnější připojení, neboť kromě zvuku se přenáší i obraz.

35 Vyšší garantovaná rychlost a kvalita datového digitálního přenosu Digitální přenos využívající technologii ISDN znamená výrazně kvalitnější přenos signálu oproti přenosu analogovému. Služby Digitální linky nabízejí rychlost přenosu dat od 64 kbit/s. Díky kratší době navázání spojení a rychlejšímu přenosu ušetříte na telekomunikačních poplatcích. Zvýšený komfort a dosažitelnost Zvýšený komfort a dosažitelnost získáte díky technologii ISDN (komunikaci po dvou nezávislých digitálních kanálech) a řadě doplňkových služeb (vidíte kdo vám volá, vidíte kam jste se dovolali, můžete skrýt své číslo a mnoho dalších služeb) Univerzální přístup ke službám digitální linky Digitální síť ISDN je stejně široce dostupná jako standardní telefonní síť. Přenos hlasu, textu, obrazu a dalších dat - to je univerzálnost digitální linky. Můžete si vybrat ze dvou typů digitálních linek Digitální linka základní poskytuje dva nezávislé digitální kanály s přenosovou rychlostí 64 kbit/s a Digitální linka primáení poskytuje 30 nezávislých digitálních kanálů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s. Zvolte euroISDN2U Digitální linka euroISDN2U je určena pro spojení se službami poskytovanými na technologii ADSL a můžete tak využívat i neomezené vysokorychlostní připojení na internet - Internet Expres. Digitální linka euroISDN2U navíc nabízí flexibilní využití služeb ostatních výrobců a dodavatelů telekomunikační techniky.Internet Expres Informace o připojení euroISDN2 (nabídka tohoto typu připojení byla ukončena) Informace o připojení euroISDN2 Informace o připojení euroISDN2plus (nabídka tohoto typu připojení byla ukončena) Informace o připojení euroISDN2plus zabezpečit přenosy dat vysokou rychlostí (s využitím sdružování kanálů) Zvolte euroISDN30 Rozhodněte se pro primární přípojku euroISDN30! Jejích 30 nezávislých digitálních kanálů s přenosovou rychlostí 64 kbit/s je ideálním řešením právě pro Vás.


Stáhnout ppt "PŘENOS DAT – TELEFONIE OBSAH: TELEFONIE Pojmy a jejich vysvětlení Pojmy a jejich vysvětlení Telefonní okruhy v ČR Místní telefonní styk Mezinárodní volání."

Podobné prezentace


Reklamy Google