Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR"— Transkript prezentace:

1 Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR
Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 10. prosince 2014 Martin Zeman Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR

2 Osnova sdělení Východiska Organizace přípravy Aktuální stav Závěr

3 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví 2007 až 2009 Říjen Mezirezortní koordinační výbor pro zavedení eHealth v ČR Začátek 2008 – „Věcné záměry projektů eHealth“ Schváleny „Cíle projektů eHealth v České republice“ Implementační projekty měly zahájit realizaci v roce 2009

4 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – České národní fórum pro eHealth 2007 – „Teze rozvoje eHealth v České republice“

5 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – České národní fórum pro eHealth, ICT Unie Květen 2010 – pracovní materiál „Národní plán rozvoje eHealth “

6 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví 2012 až 2013 19. června 2012 v Národní technické knihovně - velké diskusní fórum MZ ČR „Vytvořme hospodárný a funkční eHealth“ 15. září 2012 vyhlášení „Soutěže o návrh elektronizace zdravotnictví“ („Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“) Prosinec 2013 – pracovní návrh „Národní koncepce elektronického zdravotnictví 2013, pro podporu připravovaných projektů“

7 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví Od 2013 dosud Konec 2013 – rozhodnutí o přípravě strategie eHealth podle „Metodiky přípravy veřejných strategií“, aplikovaná dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013 v Lékařském domě ČLS JEP - pracovní setkání zainteresovaných stran k definování společné vize a poslání „elektronického zdravotnictví“ v ČR 13. května ministr zdravotnictví jmenoval gestora a koordinátora přípravy „Národní strategie elektronického zdravotnictví“

8 Organizace přípravy Název vytvářené strategie:
Národní strategie elektronického zdravotnictví Zadavatel strategie: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Gestor tvorby strategie: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra pro zdravotní pojištění Koordinátor tvorby strategie Ing. Norbert Schellong, vedoucí oddělení poradců a strategii Doba tvorby strategie Schvalovatel strategie MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

9 Organizace přípravy Cíl: Zajistit podporu programu Zdraví 2020 nástroji elektronického zdravotnictví Poskytnout státu (MZ ČR) nezbytný nástroj: ke správě národního systému elektronického zdravotnictví, k realizaci základních komponent národního systému elektronického zdravotnictví

10 Organizace přípravy Projektová struktura: Zadavatel Gestor Řídící výbor Koordinátor Tým pro tvorbu strategie Pracovní skupiny (průběžně podle potřeby)

11 Organizace přípravy Řídící výbor Vrcholným orgánem Národní strategie elektronického zdravotnictví je Řídící výbor, který je zodpovědný za průběh a realizaci přípravy strategie v souladu se stanovenými cíli Členy Řídícího výboru jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupce MPSV, předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR a zástupce Asociace krajů ČR Předsedou výboru je gestor strategie

12 Organizace přípravy Tým pro tvorbu strategie Má klíčovou roli při tvorbě národní strategie, bude podle potřeby doplňován pracovními skupinami, dále posilujícími zapojení zainteresovaných stran do procesu přípravy strategie. Vedoucím Týmu je koordinátor strategie

13 Tým pro tvorbu strategie
Tým pro tvorbu strategie stav k Instituce Nominovaný 1 Asociace krajů ČR Jan Pejchal Ing. Martina Jirsová 2 Platforma pro eHealth MUDr. Jiří Bek Ing. Hynek Kružík Ing. Vladimír Rous, MBA Ing. Jiří Čížek MUDr. Pavel Kubů 3 ČLS JEP MUDr. Mgr. Petr Struk MUDr. Hana Cabrnochová prof. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 4 Česká asociace sester Mgr. Petra Charvátová, PhD. 5 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ing. Pavel Východský, Ph.D. MUDr. JUDr. Petr Honěk 6 Svaz zdravotních pojišťoven ČR Ing. Zdeněk Vitásek 7 Česká lékárnická komora PharmDr. Lubomír Chudoba 8 WHO (ČR) MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH 9 ÚZIS ČR doc. RNDr. Ladislav Dušek Ing. Milan Blaha, Ph.D. 10 KSRZIS Ing. Fares Shima 11 SÚKL PharmDr. Kamil Rössler

14 Tým pro tvorbu strategie
Tým pro tvorbu strategie stav k Instituce Nominovaný 12 ICT Unie oslovena přes Platformu 13 OECD Mgr. et Mgr. Jan Alexa 14 Ministerstvo vnitra - eGovernment Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 15 MPSV Michal Rada 16 Koalice pro zdraví Jana M. Petrenko 17 Asociace nemocnic ČR Ing. Jana Heidenreichová 18 Asociace českých a moravských nemocnic Ing. MUDr. Miroslav Přádka, PhD. 19 Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Ivan Juliš 20 Česká lékařská komora MUDr. Petr Němeček 21 Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Roman Houska MUDr. Cyril Mucha 22 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ctirad Kozderka 23 Výbor pro zdravotnictví PSP ČR Ing. Erik Fišer Ing. Jiří Borej 24 AmCham MUDr. Lukáš Kettner, MBA Ing. Matěj Adam, MBA 25 Grémium majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel

15 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie V letních měsících bylo osloveno 25 organizací, které nominovaly 36 zástupců, kteří spolu s pracovníky MZ ČR tvoří základ Týmu pro tvorbu strategie První setkání Týmu proběhlo 23. září 2014

16 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie Ministerstvo připravilo návrh tzv. Vstupní zprávy projektu, shrnující stručně východiska a organizaci projektu Tým (a zapojené subjekty) zprávu připomínkoval, připomínky byly vypořádány a zpráva přijata Byly porovnány vize a mise všech předchozích národních iniciativ v oblasti eHealth Proběhl sběr podkladů pro analýzu současného stavu, očekávání a budoucího stavu jednotlivých účastníků ve zdravotnickém systému v kontextu eHealth Na jeho základě byla navržena základní soustava cílů a opatření pro rozvoj eHealth ČR Druhé setkání Týmu se konalo 26. listopadu 2014

17 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie Navržená základní soustava cílů a opatření pro rozvoj eHealth ČR, vycházející z programu Zdraví 2020, bude nyní postupně rozpracována k další diskuzi a oponování užšími pracovními skupinami

18 Aktuální stav Použité metody Základním rámcem je Metodika přípravy veřejných strategií V souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií budou, na základě předchozích diskuzí s odbornou veřejností a analýzy nadřazených strategických dokumentů, uplatněny vedle postupů, popsaných metodikou, pro přípravu Národní strategie elektronického zdravotnictví i oborově specifické přístupy

19 Aktuální stav Použité metody Koncepce národního systému elektronického zdravotnictví by měla vycházet ze základních nosných principů Evropské unie, definovaných projektem CALLIOPE, pro budování interoperabilních národních eHealth systémů Toto konceptuální schéma eHealth systému je zobrazeno na následujícím snímku

20 Adopce společného pracovního modelu
Header Evropský pracovní model elektronického zdravotnictví Formulován v rámci Calliope Network 2010 Date Adopce společného pracovního modelu Udržitelná zdravotní péče Sdílení informací a znalostí pro lepší zdraví Služby elektronického zdravotnictví Pacientské souhrny Elektronická preskripce Řízení péče o chronicky nemocné Komunitní péče, AAL Vzácná onemocnění Společné priority EU >>> <<< Národní priority Správa elektronického zdravotnictví Rozvíjení trhu, nové obchodní modely, a motivace Ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti Legislativní a regulační rámec Modely financování, alokace zdrojů a úhrad Vedení, politiky a strategie elektronického zdravotnictví Spolupráce zainteresovaných stran na národní a EU úrovni Podpora přijímání standardů Monitoring, vyhodnocování Základní infostruktura elektronického zdravotnictví Identifikace pacienta a získávání pacientských údajů Klinické terminologie a klasifikace, kodifikace Datové struktury a sady, EHR, EMR, PHR, … Interoperabilita a přístup k datům For any ICT enabled healthcare service to go into practical application, it is necessary to be able to rely on existing operational national infrastructures and an infostructure that has been developed to the level necessary to meet the respective requirements of any given eHealth application. In principle, while the national eHealth infrastructures should be fully in place, the Infostructure will develop gradually around specific use cases within the framework of collaborative governance. Such framework is a pre-requisite to a distributed working model for the management and exploitation of health related data, information and knowledge across sources, actors, languages and jurisdictions. These two prerequisites are shown in as two transversal foundation layers of eHealth. Similarly, any cross border eHealth application, will need to have in place additional cross border components associated to both layers. National, regional and EU level priorities may be expressed as use cases or integrated services. They will normally reflect health system priorities and will aim at realizing specific objectives. As discussed in the previous section and to the extent that they reflect a degree of innovation they will require a certain degree of re-engineering of processes and workflows across disciplines, organizations and jurisdictions. Exploiting the full potential of ICT in healthcare will require a supportive role of ICT experts; however these activities should be driven by the end users and beneficiaries of these services, hence the involvement of practice based leaders is of utmost importance. The greatest challenge in practice is however managing the needed change and especially the organizational complexity of a multidisciplinary environment. While new technological challenges will need to be addressed, the focus is shifting more and more towards human factors and the cultivation of a trusted collaborative environment that will sustain an open and transparent dialogue and eventually make this change possible. The right hand column expands across all domains of infra- and info-structures as well as the eHealth services The ICT Infrastructure foundation layer may be considered to encompass the national fixed and mobile electronic communication infrastructures, access to the ICT Network and services including security services; the needed ICT processing and storage infrastructure and professional ICT technical support and training. Such infrastructure should be future oriented and should seek to address both national and cross border eHealth needs; The eHealth infostructure foundation layer contains all data structures, codifications, terminologies and ontologies, data interoperability and accessibility standards, stored information and data as well as rules and agreements for the collection and management of these data and the tools for their exploitation. At the EU level, such a European infostructure may be composed of biomedical and health/medical research and knowledge databases, public health data repositories, health education information, electronic patient and personal health records, data warehouses, etc. It will require leadership and management, sustained organisational structures, well-governed processes and funding as well as a supportive, secure ICT infrastructure/network and the associated semantic services. The eHealth services layer contains all the components which directly contribute to high quality care and improved accessibility and cost containment, such as patient summaries, ePrescribing, chronic disease management, home monitoring, tele-consultation, tele-radiology and others. These services typically reflect the national priorities. Many of them are common to all EU member states and therefore are candidates for priorities that should drive the common EU activities. The eHealth governance column which holds together all layers and brings under a single umbrella national/EU strategy and leadership to drive eHealth deployment; a collaborative framework with all key stakeholders; policies and mechanisms for the adoption and use of standards, as well as for safety and quality of generated information and data protection of shared personal data. The governance should also address effectively incentives, financing models and development of partnerships and new business models. The legislative and regulatory framework should be enabled by this collaborative governance to support innovation and ensure the needed level of protection and legal clarity for service development and provision. Relevant ethical and professional codes and standards should also be examined to ensure that the utilisation of eHealth tools and solutions does not compromise any ethical duties which may exist. In due course the use of eHealth tools should indeed be mandated within ethical codes so that a definition of good practice would include using eHealth solutions where appropriate. The Governance should be systematically informed through monitoring and evaluation activities which include transparent feedback mechanisms. Autorizace, authentizace a řízení oprávnění poskytovatelů Řízení souhlasů a přístupů Nástroje pro řízení dat a znalostí Databáze a registry Základní ICT infrastruktura Infrastruktura mobilních a pevných elektronických komunikačních sítí Přístup k ICT sítím, zařízením a vybavení Služby úložišť a serverů Odborná a technická ICT podpora; školení 20 Location 20

21 Aktuální stav Použité metody National eHealth Strategy Toolkit (WHO and ITU, 2012) je souborem nástrojů pro přípravu a implementaci především národních eHealth strategií. Poskytuje rámec a metodu pro vytvoření a zavedení národní vize eHealth, akčního plánu a rámce pro monitorování a hodnocení. V „Doporučení WHO pro strategii elektronického zdravotnictví (eHealth) pro Českou republiku“ (Hasvold, 2012), byl navržen třífázový postup na základě WHO/ITU eHealth Roadmap dle tohoto Toolkitu

22 Aktuální stav Použité metody V roce 2012 stanovila Evropská komise za cíl vyvinout, s radou eHealth Network (sítě pro elektronické zdravotnictví), eHealth European Interoperability Framework (evropský rámec interoperability elektronického zdravotnictví, zkráceně eHealth EIF) v rámci obecného European Interoperability Framework (Evropského rámce interoperability, EIF). V dubnu 2013 byla studie financovaná Evropskou komisí zveřejněna pod názvem „eHealth Interoperability Framework Study“ EHealth EIF má sloužit jako referenční příručka ve výzvách k předkládání návrhů a nabídek pro zavádění nástrojů pro propojení Evropy (CEF), ale také pro nasazení na národní a regionální úrovni.

23 Závěr Odborná veřejnost se shoduje v požadavku, aby stát převzal odpovědnost za správu systému elektronického zdravotnictví v ČR, aby zajistil vznik a přijetí národní strategie, přijatelné pro všechny zainteresované strany, tuto strategii aby realizoval a využil k tomu všechny dostupné nástroje, např. možnosti financování z evropských zdrojů. Z předchozího sdělení vyplývá, že již došlo k rozhodnutí zadavatele o přípravě strategie a byla přijata řada následných kroků, zejména vytvoření základních projektových struktur, jmenování gestora a koordinátora. Nyní se nacházíme ve fázi nastavení projektu

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google