Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 10. prosince 2014 Martin Zeman Oddělení poradců a strategií Ministerstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 10. prosince 2014 Martin Zeman Oddělení poradců a strategií Ministerstva."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 10. prosince 2014 Martin Zeman Oddělení poradců a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR

2 Osnova sdělení  Východiska  Organizace přípravy  Aktuální stav  Závěr

3 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví 2007 až 2009 Říjen 2007 - Mezirezortní koordinační výbor pro zavedení eHealth v ČR Začátek 2008 – „Věcné záměry projektů eHealth“ 29.2.2008 - Schváleny „Cíle projektů eHealth v České republice“ Implementační projekty měly zahájit realizaci v roce 2009

4 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – České národní fórum pro eHealth 2007 – „Teze rozvoje eHealth v České republice“

5 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – České národní fórum pro eHealth, ICT Unie Květen 2010 – pracovní materiál „Národní plán rozvoje eHealth “

6 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví 2012 až 2013 19. června 2012 v Národní technické knihovně - velké diskusní fórum MZ ČR „Vytvořme hospodárný a funkční eHealth“ 15. září 2012 vyhlášení „Soutěže o návrh elektronizace zdravotnictví“ („Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“) Prosinec 2013 – pracovní návrh „Národní koncepce elektronického zdravotnictví 2013, pro podporu připravovaných projektů“

7 Východiska Desetiletí snah o zavedení národní koncepce/strategie eHealth v ČR – Ministerstvo zdravotnictví Od 2013 dosud Konec 2013 – rozhodnutí o přípravě strategie eHealth podle „Metodiky přípravy veřejných strategií“, aplikovaná dle usnesení vlády č. 318 z 2. května 2013 17. 12. 2013 v Lékařském domě ČLS JEP - pracovní setkání zainteresovaných stran k definování společné vize a poslání „elektronického zdravotnictví“ v ČR 13. května 2014 - ministr zdravotnictví jmenoval gestora a koordinátora přípravy „Národní strategie elektronického zdravotnictví“

8 Organizace přípravy Název vytvářené strategie: Národní strategie elektronického zdravotnictví Zadavatel strategie: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Gestor tvorby strategie: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra pro zdravotní pojištění Koordinátor tvorby strategie Ing. Norbert Schellong, vedoucí oddělení poradců a strategii Doba tvorby strategie 2014 - 2015 Schvalovatel strategie MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

9 Organizace přípravy Cíl: Zajistit podporu programu Zdraví 2020 nástroji elektronického zdravotnictví Poskytnout státu (MZ ČR) nezbytný nástroj: ke správě národního systému elektronického zdravotnictví, k realizaci základních komponent národního systému elektronického zdravotnictví

10 Organizace přípravy Projektová struktura: Zadavatel Gestor Řídící výbor Koordinátor Tým pro tvorbu strategie Pracovní skupiny (průběžně podle potřeby)

11 Organizace přípravy Řídící výbor Vrcholným orgánem Národní strategie elektronického zdravotnictví je Řídící výbor, který je zodpovědný za průběh a realizaci přípravy strategie v souladu se stanovenými cíli Členy Řídícího výboru jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupce MPSV, předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR a zástupce Asociace krajů ČR Předsedou výboru je gestor strategie

12 Organizace přípravy Tým pro tvorbu strategie Má klíčovou roli při tvorbě národní strategie, bude podle potřeby doplňován pracovními skupinami, dále posilujícími zapojení zainteresovaných stran do procesu přípravy strategie. Vedoucím Týmu je koordinátor strategie

13 Tým pro tvorbu strategie Tým pro tvorbu strategie stav k 14.9.2014 InstituceNominovanýemail 1Asociace krajů ČRJan Pejchalpejchal@plzensky-kraj.cz Ing. Martina Jirsovámartina.jirsova@nemlib.cz 2Platforma pro eHealthMUDr. Jiří Bekjiri.bek@vzp.cz Ing. Hynek Kružíkhynek.kruzik@hp.com Ing. Vladimír Rous, MBAvladimir.rous@ftn.cz Ing. Jiří Čížekjiri.cizek@volny.cz MUDr. Pavel Kubůpavel.kubu@intel.com 3ČLS JEPMUDr. Mgr. Petr Strukstruk@medtel.cz MUDr. Hana Cabrnochováhana@cabrnoch.cz prof. Štěpán Svačina, DrSc., MBAstepan.svacina@lf1.cuni.cz 4Česká asociace sesterMgr. Petra Charvátová, PhD.petra.charvatova@cnna.cz 5Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRIng. Pavel Východský, Ph.D.pavel.vychodsky@vzp.cz MUDr. JUDr. Petr Honěkpetr.honek@vzp.cz 6Svaz zdravotních pojišťoven ČRIng. Zdeněk Vitásekzdenek.vitasek@zpskoda.cz 7Česká lékárnická komoraPharmDr. Lubomír Chudobachudoba@lekarnici.cz 8WHO (ČR)MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPHsteflova@who.cz 9ÚZIS ČRdoc. RNDr. Ladislav Dušekladislav.dusek@uzis.cz Ing. Milan Blaha, Ph.D.milan.blaha@uzis.cz 10KSRZISIng. Fares Shimafares.shima@mzcr.cz 11SÚKLPharmDr. Kamil RösslerKamil.Rossler@sukl.cz

14 Tým pro tvorbu strategie Tým pro tvorbu strategie stav k 14.9.2014 InstituceNominovanýemail 12ICT Unieoslovena přes Platformu 13OECDMgr. et Mgr. Jan Alexa 420 722 586 831 14Ministerstvo vnitra - eGovernmentMgr. Adriana Krnáčová, MBAblanka.klimesova1@mvcr.cz lucie.tycova@mvcr.cz 15MPSVMichal Radamichal.rada@mpsv.cz 16Koalice pro zdravíJana M. Petrenkoyannapet@cs.com 17Asociace nemocnic ČRIng. Jana Heidenreichováheidenreichovaj@fnplzen.cz 18 Asociace českých a moravských nemocnic Ing. MUDr. Miroslav Přádka, PhD.miroslav.pradka@seznam.cz 19Sdružení ambulantních specialistů ČRMUDr. Ivan Julišjulisovi@volny.cz 20Česká lékařská komoraMUDr. Petr Němeček mudrpetrnemecek@seznam. cz 21Sdružení praktických lékařů ČRMUDr. Roman Houskaroman.houska@centrum.cz MUDr. Cyril Muchamucha@doktor-mucha.cz 22 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorostMUDr. Ctirad Kozderkac.kozderka@volny.cz 23Výbor pro zdravotnictví PSP ČRIng. Erik Fišererik.fisher@seznam.cz Ing. Jiří Borejjiri@borej.cz 24AmChamMUDr. Lukáš Kettner, MBAlkettner@kpmg.cz Ing. Matěj Adam, MBAmatej_adam@cz.ibm.com 25Grémium majitelů lékárenMgr. Marek Hampelhampel@lekarnauhradeb.cz

15 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie V letních měsících bylo osloveno 25 organizací, které nominovaly 36 zástupců, kteří spolu s pracovníky MZ ČR tvoří základ Týmu pro tvorbu strategie První setkání Týmu proběhlo 23. září 2014

16 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie Ministerstvo připravilo návrh tzv. Vstupní zprávy projektu, shrnující stručně východiska a organizaci projektu Tým (a zapojené subjekty) zprávu připomínkoval, připomínky byly vypořádány a zpráva přijata Byly porovnány vize a mise všech předchozích národních iniciativ v oblasti eHealth Proběhl sběr podkladů pro analýzu současného stavu, očekávání a budoucího stavu jednotlivých účastníků ve zdravotnickém systému v kontextu eHealth Na jeho základě byla navržena základní soustava cílů a opatření pro rozvoj eHealth ČR Druhé setkání Týmu se konalo 26. listopadu 2014

17 Aktuální stav Tým pro tvorbu strategie Navržená základní soustava cílů a opatření pro rozvoj eHealth ČR, vycházející z programu Zdraví 2020, bude nyní postupně rozpracována k další diskuzi a oponování užšími pracovními skupinami

18 Aktuální stav Použité metody Základním rámcem je Metodika přípravy veřejných strategií V souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií budou, na základě předchozích diskuzí s odbornou veřejností a analýzy nadřazených strategických dokumentů, uplatněny vedle postupů, popsaných metodikou, pro přípravu Národní strategie elektronického zdravotnictví i oborově specifické přístupy

19 Aktuální stav Použité metody Koncepce národního systému elektronického zdravotnictví by měla vycházet ze základních nosných principů Evropské unie, definovaných projektem CALLIOPE, pro budování interoperabilních národních eHealth systémů Toto konceptuální schéma eHealth systému je zobrazeno na následujícím snímku

20 Adopce společného pracovního modelu Základní infostruktura elektronického zdravotnictví Identifikace pacienta a získávání pacientských údajů Datové struktury a sady, EHR, EMR, PHR, … Klinické terminologie a klasifikace, kodifikace Nástroje pro řízení dat a znalostí Autorizace, authentizace a řízení oprávnění poskytovatelů Řízení souhlasů a přístupů Interoperabilita a přístup k datům Databáze a registry Správa elektronického zdravotnictví Rozvíjení trhu, nové obchodní modely, a motivace Ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti Legislativní a regulační rámec Modely financování, alokace zdrojů a úhrad Vedení, politiky a strategie elektronického zdravotnictví Spolupráce zainteresovaných stran na národní a EU úrovni Podpora přijímání standardů Monitoring, vyhodnocování Služby elektronického zdravotnictví Pacientské souhrny Elektronická preskripce Řízení péče o chronicky nemocné Komunitní péče, AALVzácná onemocnění Společné priority EU >>> <<< Národní priority Základní ICT infrastruktura Infrastruktura mobilních a pevných elektronických komunikačních sítí Služby úložišť a serverů Odborná a technická ICT podpora; školení Přístup k ICT sítím, zařízením a vybavení Udržitelná zdravotní péče Sdílení informací a znalostí pro lepší zdraví 20 Evropský pracovní model elektronického zdravotnictví Formulován v rámci Calliope Network 2010

21 Aktuální stav Použité metody National eHealth Strategy Toolkit (WHO and ITU, 2012) je souborem nástrojů pro přípravu a implementaci především národních eHealth strategií. Poskytuje rámec a metodu pro vytvoření a zavedení národní vize eHealth, akčního plánu a rámce pro monitorování a hodnocení. V „Doporučení WHO pro strategii elektronického zdravotnictví (eHealth) pro Českou republiku“ (Hasvold, 2012), byl navržen třífázový postup na základě WHO/ITU eHealth Roadmap dle tohoto Toolkitu

22 Aktuální stav Použité metody V roce 2012 stanovila Evropská komise za cíl vyvinout, s radou eHealth Network (sítě pro elektronické zdravotnictví), eHealth European Interoperability Framework (evropský rámec interoperability elektronického zdravotnictví, zkráceně eHealth EIF) v rámci obecného European Interoperability Framework (Evropského rámce interoperability, EIF). V dubnu 2013 byla studie financovaná Evropskou komisí zveřejněna pod názvem „eHealth Interoperability Framework Study“ EHealth EIF má sloužit jako referenční příručka ve výzvách k předkládání návrhů a nabídek pro zavádění nástrojů pro propojení Evropy (CEF), ale také pro nasazení na národní a regionální úrovni.

23 Závěr Odborná veřejnost se shoduje v požadavku, aby stát převzal odpovědnost za správu systému elektronického zdravotnictví v ČR, aby zajistil vznik a přijetí národní strategie, přijatelné pro všechny zainteresované strany, tuto strategii aby realizoval a využil k tomu všechny dostupné nástroje, např. možnosti financování z evropských zdrojů. Z předchozího sdělení vyplývá, že již došlo k rozhodnutí zadavatele o přípravě strategie a byla přijata řada následných kroků, zejména vytvoření základních projektových struktur, jmenování gestora a koordinátora. Nyní se nacházíme ve fázi nastavení projektu

24 DĚKUJI ZA POZORNOST martin.zeman@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 10. prosince 2014 Martin Zeman Oddělení poradců a strategií Ministerstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google