Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission. Climate Action: energie pro měnící se svět Evropská komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission. Climate Action: energie pro měnící se svět Evropská komise."— Transkript prezentace:

1 European Commission

2 Climate Action: energie pro měnící se svět Evropská komise

3 1.Zvyšující se obavy o zabezpečení a plynulost dodávek ropy a zemního plynu; zvyšující se ceny energií, i přes zvýšenou účinnost vyplývající z liberalizace trhu EU Souvislosti 3.Politika hospodářské soutěže EU: potřeba inovativního průmyslového rozvoje a vedoucího postavení  3 pilíře energetické politiky EU: udržitelnost, zabezpečení dodávek, konkurenceschopnost 2.Změny klimatu

4 Energetický balíček z ledna 2007 navrhl cíle pro rok 2020: 20-30% snížení emisí skleníkových plynů 20% zvýšení energetické účinnosti 20 % obnovitelné energie včetně 10 % biopaliv Politické návrhy Plně podpořily členské státy (Evropská rada z března 2007) a Parlament (zpráva poslankyně Thomsenové ze září 2007)

5 Návrhy Evropské komise 23. 1. 2008: oETS: nový systém EU pro obchodování s emisemi s evropským (ne národním) stropem, aukce povolenek na emise: dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 21 % oMimo ETS: dosáhnout 10% snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích nespadajících do systému obchodování s emisemi (individuální cíle pro jednotlivé členské státy) oRámec pro podporu rozvoje technologií zachycování a uchovávání CO 2 oNové pokyny pro státní podporu v oblasti ochrany životního prostředí oAktualizace provádění akčního plánu energetické účinnosti oNová směrnice k dosažení 20% cíle obnovitelných energií a 10% cíle biopaliv

6 Celkový přístup Nákladovost Spravedlivost Řešení: Spravedlivost: Diferencované úsilí podle HDP/hlava  národní cíle v sektorech mimo EU ETS  národní cíle u obnovitelných zdrojů (část – polovina)  redistribuce aukčních práv (část – 10 %) Náklady: zavedení flexibility a využití tržních nástrojů (EU ETS, přenositelnost garancí u obnovitelných zdrojů)

7 GHG Target: -20% compared to 1990 -14% compared to 2005 EU ETS -21% compared to 2005 Other sectors -10% compared to 2005 27 Member State targets, stretching from -20% to +20%

8 EU ETS po roce 2012 jednotný evropský strop pro emisní povolenky (ne NAPy)  -21 % v roce 2020 (oproti 2005)  rozšíření na více sektorů a skleníkových plynů energetika podléhá plnému dražení od 2013, ostatní sektory postupně  zvláštní přístup k energeticky náročným sektorům aukce v jednotlivých členských státech, ale  celoevropský systém alokace aukčních práv  10% zvýhodnění pro členské státy s HDP < 120 % průměru EU užití výnosů na rozhodnutí členských států  20 % má být užito na podporu nízkouhlíkatých technologií a tlumení společenských dopadů

9 Směrnice o obnovitelných energiích 1. Stanoví závazné vnitrostátní cíle pro podíly obnovitelné energie, včetně 10% podílu biopaliv, v roce 2020 (články 3 a 5) 2. Požaduje vnitrostátní akční plány (článek 4) 3. Normalizuje „záruky původu“ (certifikování obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla) (články 6, 7, 8 a 10) 4. Umožňuje převod záruk původu, aby měly členské státy větší prostor při plnění svých cílů tím, že získají levnější obnovitelné energie v zahraničí (článek 9) 5. Reformuje nebo vyžaduje reformy administrativních a regulativních překážek růstu obnovitelné energie (článek 12) 6. Požaduje zdokonalení ustanovení o informování a školení v oblasti obnovitelné energie (článek 13) 7. Zdokonaluje přístup obnovitelné energie do přenosové soustavy (článek 14) 8. Vytváří udržitelný režim pro biopaliva (články 15-18)

10 Národní cíle OZE 1. Stanoví závazné vnitrostátní cíle pro podíly obnovitelné energie, včetně 10% podílu biopaliv, v roce 2020: od 8,5 % do 20 % v celé EU.

11 Vliv míry včasných opatření

12 Podpora biopaliv 8. Udržitelná měřítka pro biopaliva: Snížení hodnot skleníkových plynů– minimálně 35 % Žádné suroviny z nedotčených lesů, biodiverzních pastvin, chráněných přírodních oblastí (ledaže by prokazatelně nedošlo k sebemenšímu poškození) Žádná přeměna mokřad a souvisle zalesněných oblastí z důvodu výroby biopaliv (ochrana zásob uhlíku)

13 CCS – Souhrn CCS: technologie strategického významu pro výrobu nízkouhlíkaté energie –CCS může být konkurence schopno v roce 2020 –Potřeba odstranit legislativní a ekonomické překážky CCS Směrnice –legislativní rámec pro geologické ukládání CO2 –zajištění právní jistoty a řízení rizik =>společenská přijatelnost Pilotní projekty –potřeba značných finančních závazků přístup průmyslu bude rozhodující pro uvolnění veřejných zdrojů národní přístupy v jednotlivých ČS Unijní podpora: CCS začleněno do ETS, revize pravidel státní pomoci a pravidel pro TEN-E; Evropská průmyslová iniciativa k CCS (síť projektů) pokračující výzkum a vývoj

14 Jaké jsou náklady a přínosy? Celkové náklady k dosažení cílů výrazně pod 1% HDP v roce 2020 (podle odhadu cen ropy mezi 60-90 miliard €) Hlavní cíl: předejít odhadnutým nákladům způsobeným klimatickou změnou : 5-20% globálního HDP (Stern) Rozsáhlé inovace v energetice Významné zlepšení energetické účinnosti Energetická bezpečnost: snížení dovozu ropy a plynu uspoří cca 50 mld. € ročně (při 61$ / barel) Snížení nákladů na opatření k omezování znečištění ovzduší: 11mld €/rok v roce 2020, snížení nákladů na ochranu zdraví

15 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "European Commission. Climate Action: energie pro měnící se svět Evropská komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google