Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická politika ČR a doporučení NEK z pohledu scénářů vývoje energetické politiky WEC Praha, 10.9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická politika ČR a doporučení NEK z pohledu scénářů vývoje energetické politiky WEC Praha, 10.9. 2008."— Transkript prezentace:

1 Energetická politika ČR a doporučení NEK z pohledu scénářů vývoje energetické politiky WEC Praha, 10.9. 2008

2 Mission: „Promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all people…“ Největší světová nevládní organizace, založena 1923, se sídlem v Londýně Zastoupeny všechny regiony světa, rozvinuté, transformující se i vznikající ekonomiky Členové WEC – národní komitéty z téměř 100 zemí sdružují dodavatele, výrobce, distributory všech forem energie, autority, regulační orgány, výzkumné ústavy, školy, konzultanty, výrobce energetických technologií,… WEC představuje nestranný mozkový trust: zpracovávající energetická data a informace provádějící výzkum a analýzy v oblasti energetiky produkující reporty a studie Co je WEC ?

3 20. World Energy Congress – Řím, listopad 2007 Na kongresu v Římě se WEC přihlásila k roli „facilitátora“ spolupráce energetických odvětví a vlád s cílem podpořit efektivní dosahování cílů shrnutých podle WEC ve třech „A“: Accessibility energie dostupná za přijatelné a ekonomicky udržitelné ceny Availability dlouhodobá kontinuita, spolehlivost a kvalita dodávek energie Acceptability společensky a environmentálně přijatelná energie

4 Studie WEC Deciding the Future scénáře energetické politiky do 2050 Deciding the Future navazuje na studie WEC Energy for Tomorrow´s World (‘93) a Global Energy Perspectives (’98) Cílem studie je: –pochopení možných energetických budoucností světa –vyhodnocení výzev možných energetických budoucností –identifikace role energetické politiky při dosahování cílů WEC – „A-A-A“

5 Klíčové otázky Napětí na straně dodávky (zabezpečenost zdrojů, investice do infrastruktury, výzkum a vývoj, zavádění nových technologií) Napětí na straně poptávky (ekonomický růst, očekávání spotřebitelů, kapacitní limity) Tlaky ze strany ochrany životního prostředí (legislativa, sociální dopady, politická vůle) Politické tlaky (budou vlády využívat energetické zdroje pro zvýšení svého politického vlivu a kam až?)

6 Rámec studie WEC „Scénáře energetické politiky do roku 2050“

7 Scénář: Leopard (nízká angažovanost vlády – nízká kooperace) Orientace na tuzemský hospodářský rozvoj, vlastní energetickou bezpečnost Zapojení vlády minimální, výrazně liberální přístup Mezinárodní kooperace mizivá, formální Leopard je tichý a solitární (málo kooperuje); mapuje příležitosti a když se objeví, tak velmi rychle sólově koná. Většinu času je na svém teritoriu, chrání ho, málo se stýká s ostatními a nesdílí s nimi potravu.

8 Scénář: Slon (vysoká angažovanost vlády – nízká kooperace) Silné hierarchicky a strukturálně uspořádané zapojení vlády do naplňování energetické politiky Prioritou je tuzemská energetická bezpečnost Zaměření na rozvoj a ochranu domácích zdrojů Omezené využití mezinárodních bilaterálních dohod/smluv Slon - sociální zvíře se silnými hierarchickými rysy v rodině. I když je rodina silná, tak málo kooperuje s jinými rodinami, usiluje o soběstačnost. Má dobrou paměť, ale pomalu se přizpůsobuje.

9 Scénář: Žirafa (nízká angažovanost vlády – vysoká kooperace) Primárním zaměřením je ekonomický růst, uvolňování globálních trhů pro podporu mezinárodního obchodu Při omezené regulaci se silně spoléhá na tržní mechanismy Málo daní a podpor/dotací a bez omezení globálního pohybu zboží a služeb Žirafa – nejvyšší zvíře světa. Pohybuje se klidně, vidí nebezpečí a příležitosti na velkou vzdálenost; je velmi přizpůsobivá a může sama existovat. Leadership je uvolněný, bez hierarchie a omezení silnou sociální strukturou (každá se svobodně rozhoduje). Je to suverén, který se snadno přizpůsobí okolnostem a umí se sám bránit.

10 Scénář: Lev (vysoká angažovanost vlády – vysoká kooperace) Národní politiky zajišťují ochranu vlastnictví, obchodních práv a podporují mezinárodní aliance Vlády a podnikatelé aktivně sdílejí zkušenosti a odborné znalosti Partnerství veřejné/soukromé sféry zaručuje zaměření na zajišťování záměrů politiky Lev - družný a pospolitý; starší předávají zkušenosti a znalosti mladým. Lov je kooperativním, pečlivě plánovaným úsilím - jasná identifikace cíle a jeho dosažení kontrolovaným/spořádaným způsobem (všichni se hrdě podílejí na výsledcích).

11 Regiony WEC

12 Souhrnné výstupy studie Sledované ukazatele: HDP, populace, energetická náročnost, energetický mix, produkce PEZ, emise skleníkových plynů, pnutí dodávky a poptávky (ropa, plyn, uhlí, JE, OZE). Sledované ukazatele: HDP, populace, energetická náročnost, energetický mix, produkce PEZ, emise skleníkových plynů, pnutí. Podle tří ukazatelů se globálně jeví jako příznivé scénáře Lev a Slon a nejméně příznivý scénář je Žirafa („zcela volný trh“). Pozitivní vliv kooperace/integrace Růst více zpomaluje angažovanost vlády Růst zpomaluje angažovanost vlády

13 Klíčová zjištění: 1. Do roku 2050 se budou muset zdvojnásobit globální dodávky energie, aby se zajistily energetické potřeby světové populace. 2.Svět má dostatek energetických zdrojů, znalostí, schopností a kapitálu pro zajištění požadavků na dodávku; problém je dostat je od těch, kteří jich mají hojnost, k těm, kteří je nejvíce potřebují. 3. Požadavky na přístup k energii lze ve světě zajistit v souladu s efektivním řízením její přijatelnosti/acceptability, a tím snížit riziko sociální degradace a zhoršování životního prostředí. 4. Vyšší ceny energie (nebo jejich očekávání) budou „pohánět“ účinnost a přilákají investice rozvinutých do rozvojových zemí; nezbytná je intenzivní mezinárodní kooperace a integrace, abychom se vyvarovali nezamýšlených negativních důsledků. 5.Důležitá je angažovanost soukromého sektoru pro ovlivňování národní energetické politiky, dynamické řízení podnikatelské politiky a zaostření na udržitelnou dodávku (v politickém smyslu).

14 Málo angažovaná vláda Nacionalismus Silně angažovaná vláda Globalizace Charakteristika čtyř scénářů v Evropě Uzavřené skupiny v Evropě Uzavřené pevnosti v Evropě Konkurence v Evropě Spolehlivá/ sebejistá Evropa Společné indikátory pro scénáře:  Politický kontext.  Energetická bezpečnost (adekvátnost systémů, dodávky ze zdrojů).  Tržní síly (soutěž/konkurence, úroveň cen).  Životní prostředí/změna klimatu (výstupy, náklady).  Energetický mix (zdroje; účinnost/efektivita; přemístitelnost).

15 Tři „A“ napříč regionem Evropa Dostupnost – v západní části Evropy 100 % Dosažitelnost – vysoká závislost na Rusku, s dosažitelností energetických zdrojů v samotném Rusku představuje významné riziko Přijatelnost – založená na kombinaci tržních a regulačních mechanismů včetně závazků veřejné služby a ochrany životního prostředí

16 Vývoj míry „plnění“ tří „A“ v Evropě Leopard Slon Žirafa Lev

17 Kde jsme v České republice ? Existuje dlouhodobá představa o naší energetické budoucnosti ? Určitě ale existují diametrálně odlišné názory „antagonistických“ skupin. Jaké má vláda nástroje pro ovlivnění budoucího energetického vývoje ?

18 Kde jsme v České republice ? Podnikatelské subjekty vzájemně soutěží, sledují spíše krátkodobé cíle. Nabídka primárních energetických zdrojů se zužuje a zdražuje. Veřejnost je matena neprofesionálními informacemi a cenovým vývojem.

19 Kde jsme v České republice ? Je možné shodnout se na reálně dosažitelných cílech ? Je možné shodnout se na: rozumně myslitelných v daném čase proveditelných ekonomicky únosných způsobech jejich dosažení ? Kam směřovat úsilí vlády během jejího mandátu ?

20 Funded by Member Committee annual subscriptions Subscriptions set by EA-approved formula Based on energy consumption, production, GNI Additional funding: Congress Direct corporate contributions Patrons Programme - WEC Foundation Publication sales Partnership royalties Energetický komitét ČR / WEC Budova ČEPS, Elektrárenská 2 CZ-101 52 Praha 10 Tel: +420 211 044 870 Fax: +420 211 044 330 E-mail: info@wec.cz Website: www.wec.cz World Energy Council 1-4 Warwick Street, London W1B 5LT Tel: +44 20-7734 5996 Fax: +44 20-7734 5926 E-mail: info@worldenergy.orginfo@worldenergy.org Website: www.worldenergy.org


Stáhnout ppt "Energetická politika ČR a doporučení NEK z pohledu scénářů vývoje energetické politiky WEC Praha, 10.9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google