Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 PaedDr. Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava 1 Národní klastrová asociace – cesta k excelenci českých klastrů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 PaedDr. Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava 1 Národní klastrová asociace – cesta k excelenci českých klastrů."— Transkript prezentace:

1 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 PaedDr. Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava 1 Národní klastrová asociace – cesta k excelenci českých klastrů

2 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Význam klastrů I. 2 Exponenciální růst počtu klastrových iniciativ v globálním měřítku: 2008 – 2 500, 2009 – 5000 (zdroj:TCI) Komplexní podpora klastrové politiky Evropské komise jako součásti inovační politiky EU (dokumenty, iniciativy, programy, €) ČR – podpora klastrů od r. 2002, včlenění klastrových organizací do systému národní podpory z ERDF Klastry jako prokazatelně účinné nástroje regionálního a ekonomického rozvoje

3 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Význam klastrů II. 3 důvěra spolupráce kreativita invence realizační síla, vč. pro komercializaci VaV Klastry jako složité organismy založené na těch nejcennějších hodnotách pro rozvoj konkurence- schopnosti na bázi inovací Hodnoty, o které je třeba pečovat – jediná cesta ke konkurence- schopnosti

4 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Význam klastrů III. 4 hlubší sociální vazby (sociální kapitál) rozvoj vzdělanosti a znalostí (lidský a intelektuální kapitál) synergie ze sdílení a kritické masy (zvyšování produktivity) společné inovační projekty – akce, technologie, laboratoře, systémy Klastry jako sítě spolupracujících a soutěžících subjektů v systému trojité šroubovice vytvářející nové přidané hodnoty

5 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Úspěchy klastrové politiky ČR 2004 - 2006 5 t MPO program podpory klastrů jako součást OP strukturálních fondů EU 2004-06, 2007-13 Národní klastrová strategie 2005-2008 Czech Invest široká osvěta a publicita, budování kapacit – vzdělávání a certifikace facilitátorů vytvoření podmínek pro zapojení KO do jiných dotačních programů SF; metodika a pravidla kraje, univerzity rozsáhlé mapování klastrů a podmínky pro vznik klastrových organizací, facilitace, statistika, workshopy zakládání a rozvoj klastrových organizací

6 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Klastrové organizace Klastrové iniciativy ENWIWA AQUARIUS CzechBio CLUTEX Czech Glass Cluster CEVTECH EKOGEN Jihočeský dřevařský klastr OMNIPACK PLASTICOR Czech Stone Cluster Lesnický a dřevařský klastr ICT Klastr přesného strojírenství Dřevařský klastr VYSOCINA NANOMEDIC ITEKO Český nanotechnologický klastr MedChemBio Water Treatment Alliance CEITEC Klastr českých nábytkářů PLASTR ABC WOOD Czech Shoes Strojírenský klastr Národní strojírenský klastr MSDK MAK IT Cluster ENVICRACK HYDROGEN CZ Stavební klastr Ostrava KLACR MSEK Klastrové organizace v ČR 6

7 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Východiska pro iniciativu zdola nahoru 7 Z izolovaných firem vznikly izolované klastrové organizace - minimální sdílení a přenos znalostí a zkušeností, chybí vzdělávání facilitátorů a manažerů klastrů Nedostatečná osvěta, metodické zázemí a koordinace klastrových organizací Neexistence integrovaných informací a dat o klastrech na národní úrovni Neexistence kontaktního bodu pro průnik informací mezi klastrovými organizacemi navzájem, dovnitř ČR a navenek – ČR jako bílé místo na mapě klastrů v Evropě

8 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Koncepce založení NCA 8  Závazek zpracování Akčního plánu pro rozvoj klastrů  Závazek zpracování připomínek pro Monitorovací výbor OPPI Iniciace vzniku Národní klastrové asociace v ČR  Vytvořit instituci, která bude reprezentovat zájmy klastrových iniciativ ČR, plnit jejich potřeby, umožňovat jejich rozvoj a kontinuitu a zastupovat je vůči národním a mezinárodním partnerům.  Vybudovat a ověřit funkční model NCA jako „zprostředkující organizace“ s definovanými vstupy, interakcemi a výstupy a „realizátora“ národní klastrové politiky.  Využít získané inovační know-how pro posílení role ČR v meziná-rodní klastrové komunitě – účast v evropských projektech a sítích.

9 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Založení, mise a činnosti Národní klastrové asociace Mise „ Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro koordinaci a rozvoj klastrových iniciativ v České republice a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.” Založení Registrace občanského sdružení Národní klastrová asociace dne 29. 12. 2008

10 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Předběžný průzkum preferencí (2008) přínosy – proč být v Internacionalizace českých klastrů Propagace existujících klastrů Osvěta o klastrech Přístup ke vzdělávací službám Zastupování zájmů NCA Servis při vyhledávání finančních zdrojů Výzkumné a inovační aktivity v oblasti zkoumání klastrů Informační základna o klastrech Poradenství pro klastry Řešení právních a etických aspektů klastrů 26 21 19 17 15 13 12 10 6

11 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Otevřené členství v NCA 11 PODPŮRNÉ A ROZVOJOVÉ ORGANIZACE KLASTRY ZPROSTŘED- KUJÍCÍ ORGANIZACE  VYSOKÉ ŠKOLY  VÝZKUMNÉ INSTITUCE  INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA (VTP, IC)  PORADENSKÉ FIRMY  VZDĚLÁVACÍ – PERSONÁLNÍ AGENTURY  FINANČNÍ INSTITUCE  NEZÁVISLÍ KONZULTANTÉ  INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA (VTP, IC)  KOLEKTIVNÍ ORGANIZACE (SVAZY A ASOCIACE)  VEŘEJNÝ – MUNICIPÁLNÍ SEKTOR  REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY  HOSPODÁŘSKÉ KOMORY  KLASTROVÉ ORGANIZACE  KLASTROVÉ INICIATIVY  MANAŽEŘI KLASTRŮ  FACILITÁTOŘI

12 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Akce roku 2009 12 Technologické centrum AV ČR, Univerzita Tomáše Bati, Národní klastrová asociace, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., UniCredit Bank pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ClusterForum pro inovace 16. 3. 2009 v Praze Technologické centrum AV ČR, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Národní klastrová asociace ČR, Bánskobystrický samosprávný kraj, Ministerstvo národního rozvoje a hospodářství Maďarské republiky a Connectionpoint Sp. Z o.o. V4 Cluster Day 24.11. 2009 v Ostravě

13 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Iniciativy Evropské komise - výzvy pro české klastry (ECPG) – za ČR Libor Friedel, UTB Zlín European Cluster Policy Group (ECPG) – za ČR Libor Friedel, UTB Zlín European Cluster Observatory – za ČR P. Břusková v Poradním výboru TACTICS - Transnational Alliance for Clusters Towards Improved Cooperation Support TACTICS - Transnational Alliance for Clusters Towards Improved Cooperation Support European Cluster Managers Club European Cluster Managers Club European Cluster Excellence Initiative European Cluster Excellence Initiative Partneři: IESE Business School Barcelona, Clusterland Upper Austria, MFG Baden-Wűrttemberg, Ecoplus Dolní Rakousko, Europa Intercluster Brusel Partneři: IESE Business School Barcelona, Clusterland Upper Austria, MFG Baden-Wűrttemberg, Ecoplus Dolní Rakousko, Europa Intercluster Brusel Financování: CIP (Competitiveness and Innovation Programme), EC contribution approx. 1 mil. EUR, trvání projektu 1.9.09 – 31.8.12 Financování: CIP (Competitiveness and Innovation Programme), EC contribution approx. 1 mil. EUR, trvání projektu 1.9.09 – 31.8.12 Seminář v Berlíně 14.-15.12. 2009 Seminář v Berlíně 14.-15.12. 2009 “Promoting cluster excellence - measuring and benchmarking cluster performance and quality of cluster organisations” 13

14 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Služby p Služby pro internacionalizaci a expanzi klastrů Příklady klastrových asociací v Evropě The French Industrial Districts Club http://www.cdif.fr The French Industrial Districts Club http://www.cdif.frhttp://www.cdif.fr European Pro Cluster Association EPROCA – Finsko http://www.prodemic.fi/english/eproca European Pro Cluster Association EPROCA – Finsko http://www.prodemic.fi/english/eproca http://www.prodemic.fi/english/eproca InterCluster, Brusel http://www.intercluster.eu InterCluster, Brusel http://www.intercluster.euhttp://www.intercluster.eu Hungarian Confederation of Clusters and Networks http://www.mkhsz.eu Hungarian Confederation of Clusters and Networks http://www.mkhsz.eu http://www.mkhsz.eu KompetenznetzeDeutschland www.iit-berlin.de KompetenznetzeDeutschland www.iit-berlin.de www.iit-berlin.de Mezinárodní meziklastrová spolupráce – základ obchodních příležitostí pro členské firmy klastrových organizací v ČR Evropské sítě a projekty – EEN, výzvy CIP, Interreg IVB – klastry světové třídy/klastry excelence – cíl EK 14

15 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Náměty na zlepšování podmínek pro rozvoj klastrů v ČR 15  Dostupnost podpůrného financování na úrovni státu pro všechny klastry vytvářející ekonomické hodnoty nejen v rozsahu kompetencí MPO (zpracovatelský průmysl), ale i služby (např. cestovní ruch, doprava a logistika, zdravotnictví)  Odstranění diskriminací u ostatních OP – MPSV ve výzvě č. 33 umožňuje pouze zaměstnavatelské oborové svazy dle § 9a zákona o sdružování občanů.  NCA může být společným hlasem pro sjednání nápravy.  Vytvoření odpovídajících podmínek podpory klastrů v různých fázích jejich životního cyklu - potřeba „počátečního“ regionálního financování, kritéria pro dosahování klastrové excelence – certifikované klastry (maďarský model)  Kvalita klastru závisí na kvalitě a zkušenostech facilitátora a manažera klastru a jejich interakcích - potřeba zvyšování profesionality facilitování a řízení klastrů vzděláváním, sdílením znalostí, společnými akcemi, spoluprací se zahraničními klastry  Intenzívnější propojení klastrů s národní inovační politikou a politikou konkurenceschopnosti ČR

16 Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 Děkuji za pozornost Pavla Břusková zmocněná přípravným výborem Národní klastrové asociace Na Jízdárně 7 702 00 Ostrava Czech Republic info@nca.czinfo@nca.cz; www.nca.cz bruskova@arr.cz; www.arr.cz; info@nca.cz; www.nca.cz bruskova@arr.czwww.arr.cz info@nca.cz Tel: +420 595 691 210, +420 731 505 929


Stáhnout ppt "Inovace 2009 Praha, 1.12.2009 PaedDr. Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava 1 Národní klastrová asociace – cesta k excelenci českých klastrů."

Podobné prezentace


Reklamy Google