Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045
kultura Mgr. Vilém Ďoubal 2011 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

2 Subkultura Osobitá menšinová kultura v rámci kultury většinové.
Mezi minoritní a majoritní kulturou panuje často pnutí, někdy vyúsťující v konflikty. Vědomě / nevědomě vytvořenou či spontánně vznikající podmnožina kultury.

3 Sklon se vůči svému okolí vymezovat a vyvíjet na ně tlak (v případě vědomé subkultury se i ostřeji vyhraňovat ). Vymezení vůči kultuře převažující se uskutečňuje: a) odklonem od hodnot (myšlenkových, kulturních a politických), b) navenek zejména odíváním a změněným životním stylem.

4

5 EMO zkratka výrazu „emoce“ z anglického „emotions“
americký slangový výraz označující subkulturu, která je definována punkově orientovanou módou a emo hudební stylem, teenagerskou přecitlivělostí a touhou po romantice.

6 EMO styl bývá médii prezentován ve spojení
se sebepoškozováním a sebevraždami, náklonností ke smrti a temnotě, excentrickým oblečením a vášnivou láskou k "Emo" kapelám, jako je například My Chemical Romance. EMO bývá používáno k označení depresivních pocitů, pro přehnané melodrama či ublíženost.

7

8 Hippies Flower children (děti květin) je hnutí, které vzniklo v 60. letech v USA. Neorganizované hnutí, které vycházelo z generace beatniků. Západní pobřeží USA (San Francisco). Vzpoura proti společnosti: mír, láska, přátelství, svobodu.

9

10 Skupiny či komuny, které často provozovaly volnou lásku (free love).
Často se užívaly drogy - zvláště psychedelické (LSD). Tíhnutí k mysticismu, různým druhům východních náboženství a filosofie.

11 Protiválečná demonstrace, San Francisco, 1970

12 Dancing in the park

13

14 O hnutí hippies natočil
slavný český režisér Miloš Forman filmový muzikál Hair

15 Masová kultura Charakteristická pro společnost 20. století, kdy došlo k rozšíření sféry volného času. Spojená s masmédii (masovými médii) – rozhlas, televize, internet (schopná rychle šířit informace). Cíl: pobavit publikum, zaplnit volný čas. Nabízí: standardizované a unifikované kulturní produkty.

16 Spjata s procesy industrializace, růstem měst a rozvojem prostředků masové komunikace.
Dochází k postupné likvidaci tradičních kultur venkovských a patriarchálních společenství. Roste anonymita vztahů a jejich odcizení. Nejtypičtější projevy: móda, četba velkých nákladů novin, časopisů, knih, masový poslech rozhlasu, televize, video, internet.

17 Znaky: A) masovost – rozšíření v celé populaci B) standardizace – nabídka vychází z určité šablony, je určená pro průměrného „konzumenta“ C) komercionalizace – důraz na sledovanost a prodej (rozhodují ekonomické zájmy) D) nenáročnost (témat a forem) – přizpůsobuje se vkusu většiny E) masovost – konzumentem je masové publikum F) nekritický přístup – nevyžaduje aktivní přístup, hodnocení, názor

18 + dostupnost jako výraz demokratizace (stírání sociálních rozdílů)
Pozitiva: + dostupnost jako výraz demokratizace (stírání sociálních rozdílů) + srozumitelnost, přitažlivost (viz negativa) + šíření moderních poznatků a nových informací + relaxace, odpoutání od všedních starostí + přístupnost (méně náročnou cestou zprostředkovat i náročnější díla)

19 - konzumnost, snaha zaujmout za každou cenu
Negativa: - konzumnost, snaha zaujmout za každou cenu (otupělého diváka přitahují nevšední obrazy, využívá technické triky, šokující či drastické výjevy) - průměrnost (až „stádnost“) - nízká estetická hodnota (není cílem jí vůbec dosáhnout) - pasivní konzum (kultura se „konzumuje“) - nástroj ideové a politické manipulace

20 Na základě uvedených charakteristických znaků uveďte co nejvíce konkrétních příkladů projevů masové kultury:

21 Zdroje Kolektiv autorů. Společenské vědy pro střední školy 1. díl. Brno: Didaktis, ISBN: Dostupné online ˂ [cit ]. Dostupné online ˂ [cit ]. Dostupné online ˂ [cit ].


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/"

Podobné prezentace


Reklamy Google