Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARCHITEKTONICKÉ SLOHY MGR. MICHAL OBLOUK. ROMÁNSKÝ SLOH -umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARCHITEKTONICKÉ SLOHY MGR. MICHAL OBLOUK. ROMÁNSKÝ SLOH -umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném."— Transkript prezentace:

1 ARCHITEKTONICKÉ SLOHY MGR. MICHAL OBLOUK

2 ROMÁNSKÝ SLOH -umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, v jižní a střední Evropě -zachovala se řada církevních staveb, především kostelů, stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy -stavby byly budovány z kamene, vyznačovaly se silnými, mohutnými zdmi, zpočátku dřevěné, rovné stropy, později nahrazeny klenbou - silné podpěrné sloupy, vchody zdobené portály, stěny zdobené freskami, nejvíce se budovaly chrámy

3 GOTIKA -umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský, začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí -vznikají mohutné stavby, např. katedrály -vertikalismus (protažení do výšky a zúžení), lomený oblouk, vnitřní opěrný systém (klenební žebra), vnější opěrný systém (opěrné oblouky a opěrné pilíře, fiály (drobné věžičky), chrliče, rozety (kruhová zdobená okna), madona, pieta, deskové obrazy, fresky

4 RENESANCE A MANÝRISMUS -umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 16. století, vyznačoval se zesvětštěním, individualismem, důrazem na člověka a návratem k antice -volně stojící sochy, souměrnost, jednoduchost, pravidelnost, nové typy staveb: městské paláce a městské i předměstské vily, mramor a cihly, sloupořadí, klenba a kupole, schodiště, sgrafito, v malbě trojrozměrnost a perspektiva -humanismus, mecenášství

5 BAROKO A ROKOKO -umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a 1750 -ornamentální štukatura, asymetrické formy, vyklenuté a vyduté zaoblení, nadsazené proporce, zachycení pohybu (sochy), projev monumentality: snaha ohromit člověka (kostely, zámky), důraz na citovost, půdorysem staveb byla elipsa, častý architektonický prvek: kopule, drahé materiály: zlato, vzácná dřeva, barevné mramory, varhanní hudba, šerosvit, fresky -rokoko = další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790, dekorativní styl: stěny a klenby světských i sakrálních staveb jsou pokryty lehkými, elegantními ornamenty (rostlinné motivy, mušle), zjemnění baroka

6 KLASICISMUS A EMPÍR -umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád -stavby jsou pravidelné, mají přímé a čisté linie, často mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně střídmou výzdobu, takže působí strohou vznešeností a mohutností, staví se především paláce a veřejné budovy, celé čtvrti a plánovitá města, kasárny a první továrny i činžovní domy, francouzské parky a zahrady s přísně geometrickým plánem, symetrickým systémem cest, altánů a alejí, kde jsou keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů, obliba bílého mramoru (busty, pomníky) -empír = rozšířil se z Francie začátkem 19. století za vlády Napoleona Bonaparte, stavby jsou přísně souměrné, převládají přímé geometrické tvary, k nejoblíbenějším prvkům patří střední portikus se sloupy a často i monumentálním širokým schodištěm, oživení zájmu o starověký Egypt

7 ROMANTISMUS -umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století, měšťanský styl – biedermeier -našel uplatnění ve všech uměleckých disciplínách - literatura zachycuje melancholii, stesk a boj jednotlivce proti společnosti, malíři zobrazovali ponuré krajiny, ruiny, hudba využívá lidových motivů i snových obrazů -architektura je e zásadně ovlivněna nostalgickým zaměřením na minulost (architekti se při svém dílu inspirovali stavbami jiných historických epoch nebo jiných kultur - novorománský sloh, novogotika, novorenesance, novobaroko, novoklasicismus), anglický park

8 SECESE -jeden z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století, těžiště leží v dekoraci a užitém umění -ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů, secesní linie je plynulá vlnící se křivka, vyhledává neobvyklé barevné odstíny a váže je podle principu harmonie a kontrastu, ústředním znakem je stylizace, obrací se přímo k přírodním tvarům (listy, květy, lidské a zvířecí tělo), uplatnění nových technických stavebních prostředků (železo, ocel, beton a sklo), mozaika

9 SMĚRY 20. STOLETÍ Kubismus Konstruktivismus Funkcionalismus Socialistický realismus Brutalismus Moderní architektura Postmoderní architektura Minimalismus

10

11 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C3%BDrismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko http://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_architektura_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADr http://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Novogotika http://cs.wikipedia.org/wiki/Novobaroko http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_Hlubok%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Novoklasicismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese http://cs.wikipedia.org/wiki/Secesn%C3%AD_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha http://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcionalismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba_(Ostrava) http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_Lednice


Stáhnout ppt "ARCHITEKTONICKÉ SLOHY MGR. MICHAL OBLOUK. ROMÁNSKÝ SLOH -umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném."

Podobné prezentace


Reklamy Google