Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 Zahájení iniciativy ČEZ PROTI KRIZI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 Zahájení iniciativy ČEZ PROTI KRIZI"— Transkript prezentace:

0 SKUPINA ČEZ 2009 aktivity proti krizi
Mělník, června 2009 Ing. Jiří Feist ředitel pro Rozvoj ČEZ, a. s.

1 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 Zahájení iniciativy ČEZ PROTI KRIZI
Podepsání dohody Severočeskými doly, a. s. a skupinou J & T s majiteli německé hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH o koupi 100% podílu v této společnosti Zrušení usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje z roku 2004, kterým byla dostavba dalších dvou bloků JE Temelín krajem odmítnuta vyhlášení iniciativy FutureMotion 1 1

2 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI…
PRG-ZPD P1C PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI… Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí 2 2

3 …KTERÁ MÁ ZÁSADNÍ DOPADY DO REGIONŮ
PRG-ZPD P1C …KTERÁ MÁ ZÁSADNÍ DOPADY DO REGIONŮ Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi ČEZ PROTI KRIZI 5 600 pracovních míst nové zakázky i pro drobné dodavatele uvolněných až 800 mil. Kč možnost posunu záloh o 1 měsíc pro živnostníky pojištění pro 2,7 milionu zákazníků elektřina zdarma 3 měsíce při ztrátě zaměstnání 3 3

4 V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ MÁ SKUPINA ČEZ JASNĚ DEFINOVANÉ PRIORITY A CÍLE
Zahraniční expanze Spolupráce se státní správou Výrobní zdroje 2.vlna ekologizace Rekultivace úložišť orientace na hodnotu jasně definované geografické zaměření vize Skupiny ČEZ jako klíčový faktor rozhodování aktivní spolupráce s kraji podpora samospráv společenská odpovědnost Tušimice II Prunéřov II Ledvice Počerady JE Temelín JE Dukovany oproti roku 2007 jsme připraveni snížit emise o: příklad Ústecký kraji K roku 2016 SOx 60% NOx 53% TZL 37% K roku 2020 SOx 67% NOx 65% TZL 48% monitoring uzavřených úložišť uzavírání vybraných úložišť environmentálně šetrný provoz zbývajících úložišť 4 4

5 PRIORITY A CÍLE ZAHRANIČNÍ EXPANZE
I nadále budeme pečlivě vybírat jen ty projekty, které zvyšuji hodnotu Skupiny ČEZ Soustředíme se na oblast střední a jihovýchodní Evropy a zvláště země, ve kterých již nyní působíme. Přestáváme sledovat oblasti, kde jsme neměli ambici působit jako významný hráč na trhu (Rusko, Ukrajina). Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zvyšování efektivity Zahraniční expanze Obnova zdrojů Firemní kultura – 7 principů 5 5

6 PRIORITY A CÍLE OBNOVY VÝROBNÍCH ZDROJŮ
Soustředíme se na projekty v České republice Tušimice II (4x 200 MW) Prunéřov II (3 x 250 MW) Ledvice (660 MW) – nový zdroj -realizace stavebních objektů PPC v Počeradech Dostavba JE Temelín – pokračování procesu EIA, příprava investic Rozšíření JE Dukovany – zpracování studie proveditelnosti ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Paroplynový projekt Varna Paroplynové projekty Slovnaft, Dufi a Skawina, vých. SR Nové bloky v Jaslovských Bohunicích Dostavba JE Černá Voda Paralelně se věnujeme i zdrojům v zahraničí Pro úspěšnou realizaci další z našich strategických iniciativ – Obnovy zdrojů je klíčové pokračovat ve všech investičních akcích v souladu se schválenými harmonogramy, rozpočty a v souladu se stanovenými parametry projektů: u komplexní obnovy Tušimice II budeme uvádět bloky 23 a 24 do provozu v komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II se připravuje realizace stavby a jedná se s potenciálními dodavateli u výstavby nového 660 MW zdroje v Ledvicích započala realizace stavebních objektů hlavního výrobního bloku u výstavby paroplynového projektu v Počeradech bude v letošním roce probíhat posuzování vlivu stavby na životní prostředí a výběr klíčových komponent pro paroplynový cyklus u projektu případné dostavby Temelína pokračujeme v procesu EIA, probíhá příprava souvisejících a vyvolaných investic v projektu případného rozšíření Dukovan budeme pokračovat ve zpracování studie proveditelnosti V zahraničních projektech se zaměříme na: přípravu paroplynových projektů Varna, Slovnaft a Dufi a Skawina přípravu výstavby bloků JE Černá Voda v konsorciu více firem. Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zvyšování efektivity Zahraniční expanze Obnova zdrojů Firemní kultura – 7 principů 6 6

7 STRATEGICKÉ SMĚRY FUTUREMOTION
Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci Snížení zátěže životního prostředí Zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení celkových nákladů na energii Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií Zvýšení pohodlí, prostor pro úspory energie i peněz Zásadní snížení hluku a emisí aut, zlevnění osobní dopravy Podpora elektromobility

8 VÍCE PRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮM
PRG-ZPD P1C VÍCE PRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮM V letech 2009 – 2010 Skupina ČEZ navýší plánované investice do výroby a distribuce elektřiny o více jak 5 miliard korun. Rychlá pomoc zaměstnavatelům zachrání pracovní místa. Více práce od ČEZ pro stávající dodavatele nahradí snížené zakázky od jiných firem či umožní přijmout nové zaměstnance Zakázky pro nové dodavatele zachrání pracovní místa ohrožená krizí 8 8

9 URYCHLÍME INVESTICE DO STÁVAJÍCÍCH ELEKTRÁREN ČEZ V ČESKÉ REPUBLICE
PRG-ZPD P1C URYCHLÍME INVESTICE DO STÁVAJÍCÍCH ELEKTRÁREN ČEZ V ČESKÉ REPUBLICE V letech 2009 – 2010 urychlíme a tím navýšíme investice do našich elektráren již máme identifikovány nové zakázky pro firmy v hodnotě nejméně 4 miliardy Kč (nad stávající rozsáhlý investiční program do obnovy elektráren) V uvedených letech se bude jednat i o významné posílení projektových pracích. Konkrétní investice ekologie – opatření na snížení oxidu dusíku a tuhých látek v elektrárnách Mělník, Prunéřov 2 a Dětmarovice zvýšení účinnosti v elektrárnách Mělník, Tisová a Prunéřov – výměna vysokotlakých a středotlakých částí turbín rekonstrukce a modernizace rozvodů teply ve Dvoře Králové rekonstrukce a modernizace fyzického zabezpečení Jaderné elektrárny Dukovany (ploty, zábrany, atd.) zateplení administrativních budov, modernizace výtahů rekonstrukce a drobné opravy administrativních budov zvýšení požární bezpečnosti na všech elektrárnách 9 9

10 LETOS NAVÝŠÍME INVESTICE DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ O 1,17 MILIARDY KORUN
PRG-ZPD P1C LETOS NAVÝŠÍME INVESTICE DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ O 1,17 MILIARDY KORUN V roce 2009 hodlá ČEZ Distribuce investovat do obnovy a posílení distribučních sítí rekordních 10,7 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím rokem 2008 navyšujeme tyto investice o 2,4 mld. Kč Navýšení investic bude směřováno především na zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny investice zaměřené na snížení ekologických zátěží stavby pro nová připojení odběrných míst Navýšeným investičním plánem jsou vytvořeny pracovní příležitosti pro více než lidí v rámci České republiky. V dalších 5 letech budeme investice do distribuce nadále navyšovat. Investice ČEZ Distribuce mld. Kč 10,7 navýšení - 1,1 mld. Kč plán - 9,6 mld. Kč 10 10

11 ZAKÁZKY VÝHRADNĚ PRO TUZEMSKÉ FIRMY
PRG-ZPD P1C ZAKÁZKY VÝHRADNĚ PRO TUZEMSKÉ FIRMY Příklady staveb Ostrava – Vítkovice – rekonstrukce kabelů vysokého a nízkého napětí, rekonstrukce transformovny (76 mil. Kč) Havířov – rekonstrukce vedení (38 mil. Kč) Chomutov – rekonstrukce transformovny Chomutov – jih (30 mil. Kč) Přehled staveb po oblastech podle výše investic podle počtu projektů 11 11

12 PŘÍNOS PRO ZAMĚSTNANOST
PRG-ZPD P1C PŘÍNOS PRO ZAMĚSTNANOST Navýšení investic vytváří pracovní místa pro 5 600 zaměstnanců u stávajících i nových dodavatelů. Nové zakázky najdou dodavatelé od 1. 4. 2009 na speciální webové stránce ČEZ. 12 12

13 UVOLNĚNÍ PENĚZ ŽIVNOSTNÍKŮM
PRG-ZPD P1C UVOLNĚNÍ PENĚZ ŽIVNOSTNÍKŮM ČEZ nabídne malým podnikatelům možnost posunout si placení záloh o měsíc: uvolnění až 800 milionů korun v roce 2009. Uvolnění cash-flow živnostníkům. snížení potřeby úvěrů a kontokorentů největší pomoc pro energeticky náročná podnikání (pekaři, zelináři, obchodníci s potravinami) 13 13

14 SKUPINA ČEZ NABÍDNE VŠEM PODNIKATELŮM POSUN SPLATNOSTI ZÁLOH O 1 MĚSÍC
pokud zákazník = podnikatel projeví zájem, posuneme splatnost jeho původně vystavených záloh o 1 měsíc splatnosti zálohových plateb po budou zákazníkovi posunuty vždy o 1 měsíc (první a poté dalších do konce fakturačního období) zákazníci mají zálohy s různou periodou: 1měsíční (převážně), 2měsíční, čtvrtletní zákazník s měsíčními zálohami zaplatí za fakturační období o 1 zálohu méně poslední nezaplacená záloha bude zúčtována v nejbližší následující fakturaci od 1. 3. 2009 do se zákazníci mohou registrovat na Zákaznické lince Skupiny ČEZ nebo u svého obchodního zástupce

15 POMOC LIDEM POSTIŽENÝM KRIZÍ
PRG-ZPD P1C POMOC LIDEM POSTIŽENÝM KRIZÍ ČEZ zaplatí všem domácnostem pojištění plateb za elektřinu pro případ ztráty zaměstnání: úhrada až 3 měsíčních záloh v roce 2009. Pojištění pro 2,7 mil. zákazníků. pomoc nejvíce postižené skupině – lidé, kteří přijdou o zaměstnání možnost ušetřit peníze při ztrátě zaměstnání a udržet si finanční rezervu pro obtížné období 15 15

16 OD SKUPINA ČEZ PŘIPRAVILA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PRO VŠECHNY SVÉ ZÁKAZNÍKY Z ŘAD DOMÁCNOSTÍ Parametry pojištění schopnosti splácet pro domácnosti plošné pojištění celého portfolia zákazníků z řad domácností pojištěným je náš zákazník (jméno na smlouvě) a jeho manžel/manželka pojištění se vztahuje na všechna odběrná místa zákazníka pojistné krytí na ztrátu zaměstnaní pokrývá ztrátu zaměstnání od 1. 3. do 31.  (zákazník prokáže potvrzením Úřadu práce) datum ztráty zaměstnání definováno jako datum registrace na úřadu práce zákazník musí být zaměstnán po dobu minimálně 6 měsíců před uplatněním nároku na plnění (prokáže potvrzením od zaměstnavatele) vztahuje se na zákazníky s dobrou platební morálkou (= v posledních 12 měsících nebyl oprávněně odpojen z důvodu neplacení elektřiny) pojištění pokrývá částku odpovídající třem měsíčním zálohovým platbám (dle aktuální výše zálohy v okamžiku vyhlášení akce: 17. 2. 2009) maximální výše 1 pojištěné zálohy = Kč plnění (možnost pokrytí 3měsíčních plateb) může zákazník nárokovat pouze 1x pojistné krytí (platbu zálohy) hradí za zákazníka pojišťovna přímo na účet ČEZ Prodej zákazník před 2. a 3. výplatou prokáže potvrzením Úřadu práce pokračující nezaměstnanost od 1. 3. 2009 se zákazníci mohou přihlásit na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840


Stáhnout ppt "HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 Zahájení iniciativy ČEZ PROTI KRIZI"

Podobné prezentace


Reklamy Google