Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKUPINA ČEZ 2009 aktivity proti krizi Mělník, 22-23. června 2009 Ing. Jiří Feist ředitel pro Rozvoj ČEZ, a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKUPINA ČEZ 2009 aktivity proti krizi Mělník, 22-23. června 2009 Ing. Jiří Feist ředitel pro Rozvoj ČEZ, a. s."— Transkript prezentace:

1 SKUPINA ČEZ 2009 aktivity proti krizi Mělník, 22-23. června 2009 Ing. Jiří Feist ředitel pro Rozvoj ČEZ, a. s.

2 1 HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 ✔ Zahájení iniciativy ČEZ PROTI KRIZI ✔ Podepsání dohody Severočeskými doly, a. s. a skupinou J & T s majiteli německé hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH o koupi 100% podílu v této společnosti ✔ Zrušení usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje z roku 2004, kterým byla dostavba dalších dvou bloků JE Temelín krajem odmítnuta ✔ vyhlášení iniciativy FutureMotion

3 2 Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI…

4 3 Prosperovat můžeme jen v prosperující zemi ČEZ PROTI KRIZI 5 600 pracovních míst nové zakázky i pro drobné dodavatele uvolněných až 800 mil. Kč možnost posunu záloh o 1 měsíc pro živnostníky pojištění pro 2,7 milionu zákazníků elektřina zdarma 3 měsíce při ztrátě zaměstnání …KTERÁ MÁ ZÁSADNÍ DOPADY DO REGIONŮ

5 4 V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ MÁ SKUPINA ČEZ JASNĚ DEFINOVANÉ PRIORITY A CÍLE Zahraniční expanze Výrobní zdroje2.vlna ekologizace  orientace na hodnotu  jasně definované geografické zaměření  vize Skupiny ČEZ jako klíčový faktor rozhodování Rekultivace úložišť  Tušimice II  Prunéřov II  Ledvice  Počerady  JE Temelín  JE Dukovany  oproti roku 2007 jsme připraveni snížit emise o: příklad Ústecký kraji K roku2016 SOx60% NOx53% TZL37% K roku2020 SOx67% NOx65% TZL48%  monitoring uzavřených úložišť  uzavírání vybraných úložišť  environmentálně šetrný provoz zbývajících úložišť Spolupráce se státní správou  aktivní spolupráce s kraji  podpora samospráv  společenská odpovědnost

6 5 Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zvyšování efektivity Zahraničn í expanze Obnova zdrojů Firemní kultura – 7 principů PRIORITY A CÍLE ZAHRANIČNÍ EXPANZE  I nadále budeme pečlivě vybírat jen ty projekty, které zvyšuji hodnotu Skupiny ČEZ  Soustředíme se na oblast střední a jihovýchodní Evropy a zvláště země, ve kterých již nyní působíme.  Přestáváme sledovat oblasti, kde jsme neměli ambici působit jako významný hráč na trhu (Rusko, Ukrajina).

7 6 PRIORITY A CÍLE OBNOVY VÝROBNÍCH ZDROJŮ  Tušimice II (4x 200 MW)  Prunéřov II (3 x 250 MW)  Ledvice (660 MW) – nový zdroj -realizace stavebních objektů  PPC v Počeradech  Dostavba JE Temelín – pokračování procesu EIA, příprava investic  Rozšíření JE Dukovany – zpracování studie proveditelnosti ZAHRANIČNÍ PROJEKTY  Paroplynový projekt Varna  Paroplynové projekty Slovnaft, Dufi a Skawina, vých. SR  Nové bloky v Jaslovských Bohunicích  Dostavba JE Černá Voda Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zvyšování efektivity Zahraničn í expanze Obnova zdrojů Firemní kultura – 7 principů Soustředíme se na projekty v České republice Paralelně se věnujeme i zdrojům v zahraničí

8 STRATEGICKÉ SMĚRY FUTUREMOTION Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci Snížení zátěže životního prostředí Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií Podpora elektromobility Zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení celkových nákladů na energii Zvýšení pohodlí, prostor pro úspory energie i peněz Zásadní snížení hluku a emisí aut, zlevnění osobní dopravy

9 8 VÍCE PRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮM V letech 2009 – 2010 Skupina ČEZ navýší plánované investice do výroby a distribuce elektřiny o více jak 5 miliard korun. Více práce od ČEZ pro stávající dodavatele nahradí snížené zakázky od jiných firem či umožní přijmout nové zaměstnance Zakázky pro nové dodavatele zachrání pracovní místa ohrožená krizí Rychlá pomoc zaměstnavatelům zachrání pracovní místa.

10 9 URYCHLÍME INVESTICE DO STÁVAJÍCÍCH ELEKTRÁREN ČEZ V ČESKÉ REPUBLICE  V letech 2009 – 2010 urychlíme a tím navýšíme investice do našich elektráren  již máme identifikovány nové zakázky pro firmy v hodnotě nejméně 4 miliardy Kč (nad stávající rozsáhlý investiční program do obnovy elektráren)  V uvedených letech se bude jednat i o významné posílení projektových pracích. Konkrétní investice  ekologie – opatření na snížení oxidu dusíku a tuhých látek v elektrárnách Mělník, Prunéřov 2 a Dětmarovice  zvýšení účinnosti v elektrárnách Mělník, Tisová a Prunéřov – výměna vysokotlakých a středotlakých částí turbín  rekonstrukce a modernizace rozvodů teply ve Dvoře Králové  rekonstrukce a modernizace fyzického zabezpečení Jaderné elektrárny Dukovany (ploty, zábrany, atd.)  zateplení administrativních budov, modernizace výtahů  rekonstrukce a drobné opravy administrativních budov  zvýšení požární bezpečnosti na všech elektrárnách

11 10 LETOS NAVÝŠÍME INVESTICE DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ O 1,17 MILIARDY KORUN  V roce 2009 hodlá ČEZ Distribuce investovat do obnovy a posílení distribučních sítí rekordních 10,7 miliardy korun.  Ve srovnání s předchozím rokem 2008 navyšujeme tyto investice o 2,4 mld. Kč  Navýšení investic bude směřováno především na  zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny  investice zaměřené na snížení ekologických zátěží  stavby pro nová připojení odběrných míst  Navýšeným investičním plánem jsou vytvořeny pracovní příležitosti pro více než 22 500 lidí v rámci České republiky.  V dalších 5 letech budeme investice do distribuce nadále navyšovat. 10,7 Investice ČEZ Distribuce mld. Kč plán - 9,6 mld. Kč navýšení - 1,1 mld. Kč

12 11 ZAKÁZKY VÝHRADNĚ PRO TUZEMSKÉ FIRMY  Příklady staveb  Ostrava – Vítkovice – rekonstrukce kabelů vysokého a nízkého napětí, rekonstrukce transformovny (76 mil. Kč)  Havířov – rekonstrukce vedení (38 mil. Kč)  Chomutov – rekonstrukce transformovny Chomutov – jih (30 mil. Kč)  Přehled staveb po oblastech podle výše investic podle počtu projektů

13 12 PŘÍNOS PRO ZAMĚSTNANOST Navýšení investic vytváří pracovní místa pro 5 600 zaměstnanců u stávajících i nových dodavatelů. Nové zakázky najdou dodavatelé od 1. 4. 2009 na speciální webové stránce ČEZ.

14 13 UVOLNĚNÍ PENĚZ ŽIVNOSTNÍKŮM ČEZ nabídne malým podnikatelům možnost posunout si placení záloh o měsíc: uvolnění až 800 milionů korun v roce 2009. snížení potřeby úvěrů a kontokorentů největší pomoc pro energeticky náročná podnikání (pekaři, zelináři, obchodníci s potravinami) Uvolnění cash-flow živnostníkům.

15 SKUPINA ČEZ NABÍDNE VŠEM PODNIKATELŮM POSUN SPLATNOSTI ZÁLOH O 1 MĚSÍC  pokud zákazník = podnikatel projeví zájem, posuneme splatnost jeho původně vystavených záloh o 1 měsíc  splatnosti zálohových plateb po 1. 4. 2009 budou zákazníkovi posunuty vždy o 1 měsíc (první a poté dalších do konce fakturačního období)  zákazníci mají zálohy s různou periodou: 1měsíční (převážně), 2měsíční, čtvrtletní  zákazník s měsíčními zálohami zaplatí za fakturační období o 1 zálohu méně  poslední nezaplacená záloha bude zúčtována v nejbližší následující fakturaci  od 1. 3. 2009 do 31.12.2009 se zákazníci mohou registrovat na Zákaznické lince Skupiny ČEZ nebo u svého obchodního zástupce

16 15 POMOC LIDEM POSTIŽENÝM KRIZÍ ČEZ zaplatí všem domácnostem pojištění plateb za elektřinu pro případ ztráty zaměstnání: úhrada až 3 měsíčních záloh v roce 2009. pomoc nejvíce postižené skupině – lidé, kteří přijdou o zaměstnání možnost ušetřit peníze při ztrátě zaměstnání a udržet si finanční rezervu pro obtížné období Pojištění pro 2,7 mil. zákazníků.

17 OD 1. 3. 2009 SKUPINA ČEZ PŘIPRAVILA POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PRO VŠECHNY SVÉ ZÁKAZNÍKY Z ŘAD DOMÁCNOSTÍ Parametry pojištění schopnosti splácet pro domácnosti  plošné pojištění celého portfolia zákazníků z řad domácností  pojištěným je náš zákazník (jméno na smlouvě) a jeho manžel/manželka  pojištění se vztahuje na všechna odběrná místa zákazníka  pojistné krytí na ztrátu zaměstnaní pokrývá ztrátu zaměstnání od 1. 3. do 31. 12. 2009 (zákazník prokáže potvrzením Úřadu práce)  datum ztráty zaměstnání definováno jako datum registrace na úřadu práce  zákazník musí být zaměstnán po dobu minimálně 6 měsíců před uplatněním nároku na plnění (prokáže potvrzením od zaměstnavatele)  vztahuje se na zákazníky s dobrou platební morálkou (= v posledních 12 měsících nebyl oprávněně odpojen z důvodu neplacení elektřiny)  pojištění pokrývá částku odpovídající třem měsíčním zálohovým platbám (dle aktuální výše zálohy v okamžiku vyhlášení akce: 17. 2. 2009)  maximální výše 1 pojištěné zálohy = 7 500 Kč  plnění (možnost pokrytí 3měsíčních plateb) může zákazník nárokovat pouze 1x  pojistné krytí (platbu zálohy) hradí za zákazníka pojišťovna přímo na účet ČEZ Prodej  zákazník před 2. a 3. výplatou prokáže potvrzením Úřadu práce pokračující nezaměstnanost  od 1. 3. 2009 se zákazníci mohou přihlásit na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840


Stáhnout ppt "SKUPINA ČEZ 2009 aktivity proti krizi Mělník, 22-23. června 2009 Ing. Jiří Feist ředitel pro Rozvoj ČEZ, a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google