Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií."— Transkript prezentace:

1 Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií

2 Struktura příspěvku: - stručné představení společnosti Messer Technogas - čištění odpadních plynů a recyklace VOC - použití čistého kyslíku pro čištění odpadních vod - použití oxidu uhličitého pro neutralizace alkalických vod - optimalizace oxidačních procesů pomocí kyslíku Ing. David Bek, Ph.D., Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 4, tel: 241 008 215, mob: 602 760 022, david.bek@messergroup.com Environmentální aplikace technických plynů

3 Člen nadnárodní skupiny Messer Group, největší světové firmy se specializací na technické plyny řízené přímo majitelem. Celkem má přes 5200 zaměstnanců. Messer vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, hélium, plyny pro svařování, zvláštní plyny, medicinální plyny a mnoho různých plynných směsí. Oblasti: chemický průmysl, životní prostředí, svařování a řezání, potravinářství, elektronický průmysl, metalurgie, tepelné zpracování, sklářství, zdravotnictví. Stručný profil Messer Technogas

4 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy Čištění odplynů a recyklace organických látek - využití chladu kapalného dusíku b.v. -196°C, měrné teplo 1,038 kJ/kg.K - kondenzace, tuhnutí a desublimace přítomných VOC, popis závislosti tlaku nasycených par VOC na teplotě - výpočet vhodné pracovní teploty dle zadaných parametrů o množství a teplotě vstupního plynu a množství a druhu přítomných látek, vlhkosti atd. - vývoj technologie od jednoduchých výměníků po kompaktní zařízení

5 Technologie vymrazování – zařízení nové generace - kompaktní zařízení, příprava chladícího média ve výměníku – přesné řízení teploty, postupné vymražení, využití chladu odcházejících proudů dusíku a čistého plynu - nízká energetická náročnost a vysoká účinnost, variabilita - moderní technologie DuoCondex ® Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy

6 Výhody řady DuoCondex ® - garantované snížení emisí látek pod požadovaný emisní limit - možnost recyklace přítomných látek zpět do výroby – bezodpadová technologie - bez nároků na elektrickou energii - nižší spotřeba kapalného dusíku v moderních zařízeních oproti starším typům - „spotřebovaný“ kapalný dusík lze dále využít jako inertní plyn v provozu v původní kvalitě 5.0 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy

7 Pilotní jednotka DuoCondex ® - mobilní zkušební zařízení - možnost rychlého nasazení -průtok kolem 200 Nm 3 /h odplynu - kompaktní zařízení v rámu, snadný transport a instalace - zajištění dodávek kapalného dusíku - návrh provozních parametrů dle zkoušek Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy

8 - starší zařízení 45 aplikací (USA, Evropa, Čína) od roku 1993 - moderní jednotky DuoCondex ® již přes 20 aplikací od roku 2006 - 2 aplikace v ČR Reference společnosti Messer Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy

9 Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Aplikace kyslíku - intenzifikace aktivace BČOV - aerobní stabilizace kalu - výroba ozonu - spalování čistírenského kalu Aplikace oxidu uhličitého - neutralizace alkalických vod - náhrada minerálních kyselin - srážení iontů ve formě uhličitanů

10 Čistý kyslík pro aktivaci biologické ČOV - zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku - vykrytí špičkových nároků pro trvalý či krátkodobý provoz (např. rekonstrukce) - zvýšení kapacity odstranění BSK, CHSK a N u stávajících zařízení - rychlá reakce na změny v nátoku při zachování parametrů odtoku - snížení spotřeby el. energie, zápachu, pěnění - rychlejší regenerace akt. kalu, zlepšení sedimentační vlastností a odvodnitelnosti Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci

11 Technologie vnosu kyslíku do aktivace - kyslíkové injektory - membránové kyslíkové hadice - ponorné rámy s hadicí - odpařovací stanice kap. kyslíku Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci

12 Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým - odpadní, chladící, procesní, technologické a surové vody - úprava pH, srážení iontů kovů - použití namísto minerálních kyselin (sírová, dusičná, chlorovodíková) - především pro neutralizaci alkalických odpadních vod → řada technologických a ekologických výhod - snadná instalace a regulace, přesnost, nemožnost překyselení, nedochází ke korozi, bezpečnost, nižší náklady na provoz a instalaci, bez tvorby problematických solí, ekologické, technologie s minimální údržbou a obsluhou (automatizace), bez spotřeby el. energie a údržby čerpadel médií - vnos plynného či kapalného CO 2 dle stávající či požadované technologie - dodávky na klíč včetně projektu, regulace, zásobování atd., více než 100 referencí neutralizace oxidem uhličitým Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci

13 Aplikace ozónu - jedno z nejsilnějších oxidačních činidel - aplikací ozónu dochází k rychlému rozklad polutantů a mikroorganismů bez tvorby škodlivých produktů a reziduí - předčištění průmyslových odpadních vod za účelem zlepšení biodegrability (poměru CHSK/BSK), například vody obsahující aromatické a alifatické uhlovodíky - chladící voda – ekologická náhrada biocidů, vysoká účinnost a efektivita dezinfekce, bezpro- blémové nasazení do existujících okruhů

14 Intenzifikace spalovacích procesů – aplikace kyslíku - zvýšení výkonu stávajících zařízení různých typů - spalování kalů, odpadů, nebezpečných látek,... - nahrazení nebo obohacení vzduchu kyslíkem vede ke snížení množství inertního plynu (dusíku) v procesu - zvýšení kapacity, efektivity, menší objem spalin => nižší náklady na čištění spalin - nižší spotřeba paliva (zemní plyn, atd.) - bez významných investičních nákladů - další procesy: Clausův proces, výroba chem. látek řízenou oxidací Oxidační procesy

15 Děkuji Vám za pozornost! Ing. David Bek, Ph.D., Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 4, tel: 241 008 215, mob: 602 760 022, david.bek@messergroup.com

16 Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci CO 2 H 2 SO 4 HCl kg kyseliny / kg NaOH pH >10.5 pH = 8.3 100 % [100 %] 96 % 37 %


Stáhnout ppt "Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google