Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií"— Transkript prezentace:

1 Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií

2 Environmentální aplikace technických plynů
Struktura příspěvku: stručné představení společnosti Messer Technogas - čištění odpadních plynů a recyklace VOC použití čistého kyslíku pro čištění odpadních vod použití oxidu uhličitého pro neutralizace alkalických vod - optimalizace oxidačních procesů pomocí kyslíku 2:20 min a produkty které nabízíme Ing. David Bek, Ph.D., Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 4, tel: , mob: ,

3 Stručný profil Messer Technogas
Člen nadnárodní skupiny Messer Group, největší světové firmy se specializací na technické plyny řízené přímo majitelem. Celkem má přes 5200 zaměstnanců. Messer vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, vodík, hélium, plyny pro svařování, zvláštní plyny, medicinální plyny a mnoho různých plynných směsí. Oblasti: chemický průmysl, životní prostředí, svařování a řezání, potravinářství, elektronický průmysl, metalurgie, tepelné zpracování, sklářství, zdravotnictví. 40 s

4 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy
Čištění odplynů a recyklace organických látek - využití chladu kapalného dusíku b.v. -196°C, měrné teplo 1,038 kJ/kg.K kondenzace, tuhnutí a desublimace přítomných VOC, popis závislosti tlaku nasycených par VOC na teplotě výpočet vhodné pracovní teploty dle zadaných parametrů o množství a teplotě vstupního plynu a množství a druhu přítomných látek, vlhkosti atd. 2:30…6:30 - vývoj technologie od jednoduchých výměníků po kompaktní zařízení

5 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy
Technologie vymrazování – zařízení nové generace - moderní technologie DuoCondex® - kompaktní zařízení, příprava chladícího média ve výměníku – přesné řízení teploty, postupné vymražení, využití chladu odcházejících proudů dusíku a čistého plynu - nízká energetická náročnost a vysoká účinnost, variabilita 2:30 9

6 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy
Výhody řady DuoCondex® - garantované snížení emisí látek pod požadovaný emisní limit - možnost recyklace přítomných látek zpět do výroby – bezodpadová technologie - bez nároků na elektrickou energii - nižší spotřeba kapalného dusíku v moderních zařízeních oproti starším typům - „spotřebovaný“ kapalný dusík lze dále využít jako inertní plyn v provozu v původní kvalitě 5.0 1:40…….10:40

7 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy
Pilotní jednotka DuoCondex® mobilní zkušební zařízení možnost rychlého nasazení průtok kolem 200 Nm3/h odplynu kompaktní zařízení v rámu, snadný transport a instalace zajištění dodávek kapalného dusíku návrh provozních parametrů dle zkoušek 40 s - 11:20

8 Vymrazování VOC pro chemické a farmaceutické provozy
Reference společnosti Messer starší zařízení 45 aplikací (USA, Evropa, Čína) od roku 1993 moderní jednotky DuoCondex® již přes 20 aplikací od roku 2006 2 aplikace v ČR

9 intenzifikace aktivace BČOV aerobní stabilizace kalu výroba ozonu
Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Aplikace kyslíku intenzifikace aktivace BČOV aerobní stabilizace kalu výroba ozonu spalování čistírenského kalu Aplikace oxidu uhličitého neutralizace alkalických vod náhrada minerálních kyselin srážení iontů ve formě uhličitanů 1:10 – 12:30 a nyní budu hovořit o čištění a úpravě odpa. či procesních vod využitím O2 nebo CO2

10 Čistý kyslík pro aktivaci biologické ČOV
Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Čistý kyslík pro aktivaci biologické ČOV zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku vykrytí špičkových nároků pro trvalý či krátkodobý provoz (např. rekonstrukce) zvýšení kapacity odstranění BSK, CHSK a N u stávajících zařízení rychlá reakce na změny v nátoku při zachování parametrů odtoku snížení spotřeby el. energie, zápachu, pěnění rychlejší regenerace akt. kalu, zlepšení sedimentační vlastností a odvodnitelnosti 2: :10 nátoky s vysokou koncentrací CHSK a BSK kdy biol stupeň COV nedokáže zpracovat takovéto množství odp vod. Bez nutnosti objemového navýšení reference

11 Technologie vnosu kyslíku do aktivace kyslíkové injektory
Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Technologie vnosu kyslíku do aktivace kyslíkové injektory membránové kyslíkové hadice ponorné rámy s hadicí odpařovací stanice kap. kyslíku 1:10 – 16:20 16:00

12 Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým
Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým - odpadní, chladící, procesní, technologické a surové vody úprava pH, srážení iontů kovů použití namísto minerálních kyselin (sírová, dusičná, chlorovodíková) především pro neutralizaci alkalických odpadních vod → řada technologických a ekologických výhod - snadná instalace a regulace, přesnost, nemožnost překyselení, nedochází ke korozi, bezpečnost, nižší náklady na provoz a instalaci, bez tvorby problematických solí, ekologické, technologie s minimální údržbou a obsluhou (automatizace), bez spotřeby el. energie a údržby čerpadel médií - vnos plynného či kapalného CO2 dle stávající či požadované technologie dodávky na klíč včetně projektu, regulace, zásobování atd., více než 100 referencí neutralizace oxidem uhličitým 3: :00 Procesní – chladící srážení iontů kovů např kadmia

13 jedno z nejsilnějších oxidačních činidel
Aplikace ozónu Aplikace ozónu jedno z nejsilnějších oxidačních činidel aplikací ozónu dochází k rychlému rozklad polutantů a mikroorganismů bez tvorby škodlivých produktů a reziduí předčištění průmyslových odpadních vod za účelem zlepšení biodegrability (poměru CHSK/BSK), například vody obsahující aromatické a alifatické uhlovodíky - chladící voda – ekologická náhrada biocidů, vysoká účinnost a efektivita dezinfekce, bezpro-blémové nasazení do existujících okruhů Nízká spotreba O3 oproti biocidům (chlor, hypochlorid) – nižší provozní náklady, d(O3) = 0,05 – 0,25 gO3/m3 cirkulující vody, Nákres uzavřeného okruhu chladicí vody s různými místy pro dávkování ozonu

14 Intenzifikace spalovacích procesů – aplikace kyslíku
Oxidační procesy Intenzifikace spalovacích procesů – aplikace kyslíku zvýšení výkonu stávajících zařízení různých typů spalování kalů, odpadů, nebezpečných látek, ... nahrazení nebo obohacení vzduchu kyslíkem vede ke snížení množství inertního plynu (dusíku) v procesu zvýšení kapacity, efektivity, menší objem spalin => nižší náklady na čištění spalin nižší spotřeba paliva (zemní plyn, atd.) bez významných investičních nákladů další procesy: Clausův proces, výroba chem. látek řízenou oxidací Zvyšování kapacity vzduchem řízených oxidačních procesů Kyslík zvyšuje účinnost vzduchem řízených oxidačních procesů přesně řízenou náhradou inertního dusíkového balastu. Oxidační atmosféra obohacená kyslíkem pomáhá plně zužitkovat kapacitu výrobní jednotky a její objemovou a časovou výtěžnost , vyšší teplota, delší retenční čas

15 Děkuji Vám za pozornost!
Ing. David Bek, Ph.D., Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 4, tel: , mob: ,

16 Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým
Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění odpadních vod a jejich neutralizaci Neutralizace a úprava alkalických vod oxidem uhličitým 37 % pH = 8.3 100 % 96 % kg kyseliny / kg NaOH [100 %] pH >10.5 CO H2SO HCl Procesní – chladící srážení iontů kovů např kadmia


Stáhnout ppt "Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií"

Podobné prezentace


Reklamy Google