Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infúzní terapie, krevní náhrady. tělesné tekutiny jsou krystaloidní a koloidní roztoky organických a anorganických látek tělesné tekutiny jsou krystaloidní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infúzní terapie, krevní náhrady. tělesné tekutiny jsou krystaloidní a koloidní roztoky organických a anorganických látek tělesné tekutiny jsou krystaloidní."— Transkript prezentace:

1 Infúzní terapie, krevní náhrady

2 tělesné tekutiny jsou krystaloidní a koloidní roztoky organických a anorganických látek tělesné tekutiny jsou krystaloidní a koloidní roztoky organických a anorganických látek voda je univerzálním prostředím pro všechny biologické děje voda je univerzálním prostředím pro všechny biologické děje

3 Tělesné tekutiny celková tělesná voda celková tělesná voda – muži 60% t. hm., ženy 55% t. hm. – muži 60% t. hm., ženy 55% t. hm. intracelulární tekutina ve volné nebo vázané formě intracelulární tekutina ve volné nebo vázané formě – muži 40% t. hm., ženy 35% t. hm. – muži 40% t. hm., ženy 35% t. hm. extracelulární tekutina – 20% t. hm. extracelulární tekutina – 20% t. hm. - intravaskulární – 4% t. hm. - intravaskulární – 4% t. hm. - intersticiální – 15% t. hm. - intersticiální – 15% t. hm. - transcelulární – 1% t. hm. moč. cesty, GIT, likvor.. - transcelulární – 1% t. hm. moč. cesty, GIT, likvor.. (v patolog. případech – významný tzv. (v patolog. případech – významný tzv. třetí prostor – ileus, pankreatitida, ascites…) třetí prostor – ileus, pankreatitida, ascites…)

4 Infúzní léčba Krystaloidy Krystaloidy –elektrolytové roztoky –nízkomolekulární roztoky cukrů syntetické koloidní roztoky syntetické koloidní roztoky –dextrany –hydroxyethylškrob –želatina transfúzní přípravky a krevní deriváty transfúzní přípravky a krevní deriváty

5 Krystaloidy Volně difundují stěnou kapiláry Volně difundují stěnou kapiláry –zůstávají v cévním systému nejvýše z 1/3 fyziologický roztok fyziologický roztok ringer laktát ringer laktát Plasma-lyte Plasma-lyte 5% glukózy 5% glukózy

6 Krystaloidní roztoky Vhodné k běžnému přívodu tekutin Vhodné k běžnému přívodu tekutin krátkodobá náhrada středně velké ztráty krátkodobá náhrada středně velké ztráty u velké krevní ztráty nevhodné u velké krevní ztráty nevhodné –rychle opouští krevní řečiště –vzdor hypovolémii jsou vylučovány ledvinami a zastírají skutečný stav

7 Izotonický roztok chloridu sodného (0,9%) Izotonický s plazmou Izotonický s plazmou není však fyziologický není však fyziologický –obsahuje 154mmol Cl/l x plazma 103mmol/l 154 mmol Na/l x 140mmol/l 154 mmol Na/l x 140mmol/l podává se při deficitu extracelulárního objemu, jenž je spojen s hyponatrémií, hypochlorémií a metabolickou alkalózou podává se při deficitu extracelulárního objemu, jenž je spojen s hyponatrémií, hypochlorémií a metabolickou alkalózou –u pac. s odsáváním žal. obsahu –dětí s pylorostenózou předávkování-hyperchloremická met.acidóza předávkování-hyperchloremická met.acidóza

8 Ringer laktát Fyziologičtější než 0,9% roztok NaCL Fyziologičtější než 0,9% roztok NaCL obsahuje 130mmol Na, 108 mmol Cl, 28 mmol laktátu, kalium a kalcium obsahuje 130mmol Na, 108 mmol Cl, 28 mmol laktátu, kalium a kalcium předoperační náhrada ztrát tekutin z GIT, předoperační náhrada ztrát tekutin z GIT, doplnění deficitu kolujícího objemu doplnění deficitu kolujícího objemu

9 5% roztok glukózy V 1l vody 50g glukózy, je hypotonický (253 mosmol) V 1l vody 50g glukózy, je hypotonický (253 mosmol) –není proto vhodný k náhradě ztrát izotonických tekutin z extracelulárního prostoru –přívod většího množství vede k hemodiluci, přibývá intracelulární a extracelulární tekutiny, klesá Na v séru použitelný k náhradě bezsolutové vody použitelný k náhradě bezsolutové vody

10 Koloidní roztoky Vysokomolekulární látky k hrazení ztrát intravazálního kolujícího objemu Vysokomolekulární látky k hrazení ztrát intravazálního kolujícího objemu tělu vlastní tělu vlastní –lidský albumin,ČZP,roztok plazmatických bílkovin umělé koloidy umělé koloidy –hydroxyethylškrob –dextrany –želatina

11 Koloidní roztoky Působí onkotický tlak a mají odpovídající vazebnou kapacitu pro vodu Působí onkotický tlak a mají odpovídající vazebnou kapacitu pro vodu nemohou volně procházet přes stěnu kapiláry nemohou volně procházet přes stěnu kapiláry setrvávájí déle v krevním řečišti setrvávájí déle v krevním řečišti doba a objemový efekt závisí na doba a objemový efekt závisí na –velikosti molekul –koncentraci roztoku –koloidně osmotickém tlaku –vlastní viskozitě –odbourávání/nebo vylučování

12 Koloidní roztoky Plazmaexpandery Plazmaexpandery –onkotický tlak je vyšší než tlak plazmy(2-4kPa,15- 30mmHg)-nasávají tekutinu z intersticia-objemový efekt je větší než podané množství-přechodná expanze –hydroxyethylškrob,dextran,20%albumin plazmatické náhradní roztoky plazmatické náhradní roztoky –stejný onkotický tlak jako plazma –objemový efekt odpovídá podanému množství –želatina, 5% lidský albumin

13 Koloidní roztoky Umělé koloidy jsou prostředkem první volby pro perioperační náhradu objemu. Umělé koloidy jsou prostředkem první volby pro perioperační náhradu objemu. Přirozené koloidy jsou drahé a vyhrazené pro specifické indikace a také mají specifické rizika infekce. Přirozené koloidy jsou drahé a vyhrazené pro specifické indikace a také mají specifické rizika infekce. Umělé-k dispozici v neomezeném množství Umělé-k dispozici v neomezeném množství

14 dextrany Vysokomolekulární polysacharidy Vysokomolekulární polysacharidy –výroba ze surového cukru, melasy enzymatickou činností –200-450 molekul glukózy spojených alfa 1,6 glykozidickou vazbou 3 typy 3 typy –D 40- molekulová hmotnost 40000 –D 60 –D 70

15 Dextrany –Z 90% se vyloučí během 10 hodin, ke kumulaci nedochází –jsou hyperonkotické –vysoká vlastní viskozita - příznivé ovlivnění reologických vlastností krve –po infúzi přechodně stoupá srdeční výdej, tepový objem, CVP, diuréza povlékají ery a thr, snižují tendence k agregaci a adhezi v závislosti na dávce povlékají ery a thr, snižují tendence k agregaci a adhezi v závislosti na dávce

16 dextrany Nepodávají se pacientům se známou poruchou krevní srážlivosti a onemocněním ledvin Nepodávají se pacientům se známou poruchou krevní srážlivosti a onemocněním ledvin mohou vyvolat těžké až smrtelné anafylaktické reakce mohou vyvolat těžké až smrtelné anafylaktické reakce –protilátky IgG zkříženě reagující z dextranem v posledních letech dextrany ztrácejí na významu v posledních letech dextrany ztrácejí na významu

17 Hydroxyethylškrob (HAES) –Derivát amylopektinu z obilí a kukuřice –mol. glukózy - alfa 1,4 a 1,6 glykozidická vazba v místě větvení –enzymaticky se štěpí a vylučují močí a žlučí –eliminační poločas kolem 13 hodin –objemový efekt závisí na velikosti molekul a koncentraci (3,6,10%)

18 HAES Působí jako dextran „coating effect“ - snižuje adhezivitu trombocytů Působí jako dextran „coating effect“ - snižuje adhezivitu trombocytů významné poruchy se nevyskytují při dávce nižší než 20ml/kg, resp. 1500ml/den významné poruchy se nevyskytují při dávce nižší než 20ml/kg, resp. 1500ml/den významné poruchy ledvin se běžně nevyskytují významné poruchy ledvin se běžně nevyskytují frekvence anafylaktoidních reakcí je nepatrná frekvence anafylaktoidních reakcí je nepatrná

19 HAES Vysokomolekulární 6%, 10% Vysokomolekulární 6%, 10% –peroperační náhrada krevních ztrát středněmolekulární 3,6,10% středněmolekulární 3,6,10% –objemový efekt 3% - 60% - efekt 1-2h – 6% -100% 3-4h – 10% -145% 5-6h –použití-ANH,zlepšení reologie a profylaxe trombózy

20 Želatina Výroba z kolagenu, mol.hm.30000 D, konc.3-5% Výroba z kolagenu, mol.hm.30000 D, konc.3-5% úplně se odbourává a vylučuje močí cca 8h, ke kumulaci nedochází úplně se odbourává a vylučuje močí cca 8h, ke kumulaci nedochází objemové účinky menší než u HAES objemové účinky menší než u HAES nutno podávat v 1,5-2X oproti velikosti krevní ztráty nutno podávat v 1,5-2X oproti velikosti krevní ztráty nemají vliv na krevní srážlivost a funkci ledvin nemají vliv na krevní srážlivost a funkci ledvin frekvence anafylaktoidních reakcí 0,8% frekvence anafylaktoidních reakcí 0,8% krátkodobá náhrada krevních ztrát, přednem.péče krátkodobá náhrada krevních ztrát, přednem.péče

21 Krev Červená neprůhledná a vazká tekutina Červená neprůhledná a vazká tekutina objem v těle asi 5,5l, ženy mají asi o 10% krve méně než muži objem v těle asi 5,5l, ženy mají asi o 10% krve méně než muži tvoří ji 2 složky tvoří ji 2 složky –krevní plazma - 50% –krevní buňky - 45%

22 Krevní plazma Tekutá složka krve Tekutá složka krve –91% vody a 9% rozpuštěných látek plazmatické bílkoviny plazmatické bílkoviny glukóza glukóza anorganické soli anorganické soli Na+, Cl-,HCO3-,K-, hormony Na+, Cl-,HCO3-,K-, hormony –pH 7,4 s rozmezím 7,35-7,45

23 Krevní buňky Od r.1970 je známo, že všechny krevní buňky mají svůj původ v krvetvorných kmenových buňkách kostní dřeně Erytrocyty Erytrocyty Leukocyty Leukocyty Trombocyty Trombocyty

24 Erytrocyty U všech savců kruhovité bezjaderné buňky tvaru dvojdutého kotouče U všech savců kruhovité bezjaderné buňky tvaru dvojdutého kotouče –Obsahují 60% vody a 40% sušiny –95% sušiny tvoří hemoglobin jedna krvinka - 265 000 000 molekul hemoglobinu jedna krvinka - 265 000 000 molekul hemoglobinu –muži 5 x 10 12 na litr –ženy 4,5 x 10 12 na litr

25 Erytrocyty Vznikají v kostní dřeni epifýz a dřeni plochých kostí lebky a trupu z nediferenciovaných kmenových buněk Vznikají v kostní dřeni epifýz a dřeni plochých kostí lebky a trupu z nediferenciovaných kmenových buněk –k tvorbě je zapotřebí dostatek železa, bílkovin a vitamínu B12 přežívají v oběhu 120 dnů přežívají v oběhu 120 dnů –vychytávány fagocytujícími buňkami hlavně ve slezině a v játrech

26 Krevní ztráta Do 20% snese organismus bez větších potíží Do 20% snese organismus bez větších potíží Od 40% je však nutné krevní ztrátu hradit Od 40% je však nutné krevní ztrátu hradit Lidský organismus je schopen tolerovat ztrátu až 65% erytrocytů pokud je zachován intravazální objem Lidský organismus je schopen tolerovat ztrátu až 65% erytrocytů pokud je zachován intravazální objem N áhrada objemu vždy předchází náhradě erytrocytů N áhrada objemu vždy předchází náhradě erytrocytů

27 Indikace transfuzních přípravků a krevních derivátů Indikace k transfuzi je nutno velmi přísně uvážit vzhledem k souvisejícím rizikům a posouzení přínosu v poměru k riziku Indikace podání: udržet transportní kapacitu krve pro kyslík udržet transportní kapacitu krve pro kyslík normalizovat koagulační schopnost krve normalizovat koagulační schopnost krve

28 Praktický postup Krevní ztráty větší než 25-30% krevního objemu (1000-1500ml) u jinak zdravých jedinců kompenzujeme na hladinu hemoglobinu 80g/l, respektive hematokritu 0,25 Krevní ztráty větší než 25-30% krevního objemu (1000-1500ml) u jinak zdravých jedinců kompenzujeme na hladinu hemoglobinu 80g/l, respektive hematokritu 0,25 –bilancovanými roztoky iontů –koloidními roztoky pacienti s onemocněním srdce pacienti s onemocněním srdce –dolní hranice Htk 0,30

29 Praktický postup Děti Děti –transfuze erytrocytů při ztrátě krve větší než 10-15% jejich krevního objemu velké operační výkony velké operační výkony –předoperační příprava na hodnotu hemoglobinu 100g/l krevní ztráty do 2500ml krevní ztráty do 2500ml –možno hradit pouze erytrocytovou masou nad 2500 ml nad 2500 ml –erytrocytová masa + plazma

30 Transfúzní přípravky a krevní deriváty Plná krev konzervovaná Plná krev konzervovaná erytrocytový koncentrát erytrocytový koncentrát lidský albumin lidský albumin čerstvá plazma čerstvá plazma destičkový koncentrát destičkový koncentrát fibrinogen fibrinogen faktory krevního srážení faktory krevního srážení –faktor VII,VIII,IX,přípravky protrombinového komplexu, XIII, antitrombin III

31 Plná krev Nechlazená pouze z vitální indikace Nechlazená pouze z vitální indikace

32 Erytrocytová masa Konvenční Konvenční buffy-coat-free, s odsátými leu a thr buffy-coat-free, s odsátými leu a thr profiltrovaná chudá na leu profiltrovaná chudá na leu promytá promytá

33 Konvenční ery masa Standardní přípravek k léčení anémie Standardní přípravek k léčení anémie –odstředěním krve, objem 320ml a 20ML CPDA-1 konzervačního roztoku deleukotizovaná deleukotizovaná –obsah leu snížen o 50% –thr o 70% –objem asi 240ml

34 Indikace podání ery masy Náhrada ztrát erytrocytů Náhrada ztrát erytrocytů navýšení transportní kapacity pro kyslík navýšení transportní kapacity pro kyslík krevní ztráty do 2,5 l možno hradit ery+krystaloidy krevní ztráty do 2,5 l možno hradit ery+krystaloidy při ztrátách nad 2,5l vhodné podat plnou krev (ČZP) při ztrátách nad 2,5l vhodné podat plnou krev (ČZP)

35 Praktický postup krevní transfuze Povinnost poučení o rizicích krevního převodu Povinnost poučení o rizicích krevního převodu (předoperačně,pooperačně, nutno informovat jak o rizicích tak i o event. Následcích při odmítnutí krevní transfuze Sérologická vyšetření Sérologická vyšetření –5 ml nehemolytické krve –krevní skupina –Rh faktor –test na přítomnost protilátek –křížová zkouška

36 Praktický postup krevní transfuze Nejčastější příčinou transfuzních nehod je záměna Nejčastější příčinou transfuzních nehod je záměna transport krve transport krve –chladící box - bezpečné připevnění průvodky –skladování- certifikovaná chladnička chlazení krve se považuje za přerušené, vzroste-li teplota nad 8°C chlazení krve se považuje za přerušené, vzroste-li teplota nad 8°C

37 Zajištění identifikace Lékař provádějící transfuzi osobně zkontroluje Lékař provádějící transfuzi osobně zkontroluje –totožnost příjemce –údaje na etiketě konzervy –na její průvodce krevní skupina,číslo konzervy, datum expirace krevní skupina,číslo konzervy, datum expirace Sanguitest- určení krevní skupin systému ABO Sanguitest- určení krevní skupin systému ABO –výsledek písemně zaznamená

38 Provedení transfuze Kontrola TK, srdeční frekvence Kontrola TK, srdeční frekvence krevní konzervu podáváme odděleně od jiných infúzí, nepřidáváme žádné léky krevní konzervu podáváme odděleně od jiných infúzí, nepřidáváme žádné léky prvních 10-30min rychlost 5ml/min, sledujeme příznaky nesnášenlivosti prvních 10-30min rychlost 5ml/min, sledujeme příznaky nesnášenlivosti –při vzniku transfuzní reakce přívod krve okamžitě zastavíme následně možno podání zrychlit následně možno podání zrychlit transfuzní vak se zbytkem krve se skladuje 24hod transfuzní vak se zbytkem krve se skladuje 24hod pro případná kontrolní serologická vyšetření pro případná kontrolní serologická vyšetření

39 Trombocytární koncentrát Pomalou centrifugací 500ml krve Pomalou centrifugací 500ml krve –získá se 60% thr z původního množství Trombokoncentrát - centrifugací náplavu Trombokoncentrát - centrifugací náplavu indikace indikace –nejsou jednoznačné –počet thr pod 20/l při masivním krvácení –pod 30 G/l při sklonu ke krvácení během operace k dostatečné hemokoagulaci nutná hladina 70-100G/l trombocytů během operace k dostatečné hemokoagulaci nutná hladina 70-100G/l trombocytů

40 Čerstvě zmražená plazma Odstředěná krev zbavená všech buněčných složek, zmražená při -80°C Odstředěná krev zbavená všech buněčných složek, zmražená při -80°C jednotka obsahuje asi 200ml jednotka obsahuje asi 200ml vhodná k náhradě koagulačních faktorů V a VIII vhodná k náhradě koagulačních faktorů V a VIII indikace indikace –klinicky manifestní nedostatek koagulačních faktorů

41 Izolovaný deficit některého faktoru Izolovaný deficit některého faktoru def.V a VIII def.V a VIII masivní transfuze-pokles aktivity koag.f. V a VIII pod 25% masivní transfuze-pokles aktivity koag.f. V a VIII pod 25% substituční terapie při DIC substituční terapie při DIC výměna plazmy výměna plazmy diluční koagulopatie diluční koagulopatie nedostatek ATIII nedostatek ATIII

42 Doporučení Am.Nat. Institute of Health 1984 –Je vhodné omezit narůstající spotřebu ČZP –při akutních krevních ztrátách jsou ostatní léčebné postupy stejně bezpečné –současné podání ery masy a ČZP zvyšuje náklady a zdvojnásobuje riziko přenosu infekce (HIV, hepatitidy)

43 Roztoky lidského albuminu –Izolovaná frakce albuminu z lidské plazmy –koncentrace albuminu je 96% –nejsou zatíženy rizikem přenosu hepatitidy a lze je podávat nezávisle na krevní skupině příjemce –5% roztok-izoonkotický –20% roztok-hyperonkotický indikace indikace –hypovolémie s hypalbuminémií

44 Obecně uznávané indikace Akutní hypoproteinemie Akutní hypoproteinemie nemoc z popálení nemoc z popálení těžký ileus těžký ileus hemolytická žloutenka u novorozenců hemolytická žloutenka u novorozenců u hypovolemického šoku je podání sporné u hypovolemického šoku je podání sporné

45 Přípravky koagulačních faktorů Lidský fibrinogen Lidský fibrinogen přípravky faktoru VIII přípravky faktoru VIII koncentrát faktoru IX koncentrát faktoru IX koncentrát protrombinového komplexu (PPSB) koncentrát protrombinového komplexu (PPSB) koncentrát faktoru XIII koncentrát faktoru XIII Koncentrát faktoru VII Koncentrát faktoru VII používány k cílené substituční léčbě používány k cílené substituční léčbě –jsou velmi drahé –vysoké riziko přenosu hepatitid –přísná indikační kritéria

46 Lidský fibrinogen 1-2g srážlivého fibrinogenu 1-2g srážlivého fibrinogenu Indikace Indikace –těžký nedostatek fibrinogenu, pokles hladiny v plazmě pod 1g/L –nejčastěji v porodnictví a traumatologii Dávkování Dávkování –počáteční dávka 1-2g…6g –riziko trombózy a DIC –terapie heparinem, substituce ATIII

47 Kryoprecipitát Chladová precipitace čerstvé plazmy Chladová precipitace čerstvé plazmy obsahuje ve vysoké koncentraci faktory I a VIII obsahuje ve vysoké koncentraci faktory I a VIII indikace indikace –hemofilie A –nedostatek fibrinogenu –von Wilebrandův sy

48 Koncentrát antitrombinu III Indikace Indikace –vrozený nebo získaný nedostatek AT III –DIC –hemodialýza –plazmaferéza dávkování dávkování –DIC … snaha o dosažení 80% normální hodnoty –přípravky 500,1000,1500j AT III

49 Rizika transfuze allogenní krve hemolytické reakce hemolytické reakce přenos infekčních nemocí přenos infekčních nemocí –virových imunomodulační účinky imunomodulační účinky imunosuprese imunosuprese

50 Hemolytické reakce Akutní hemolytická reakce je hlavní příčinou smrtelných nehod Akutní hemolytická reakce je hlavní příčinou smrtelných nehod vzniká v důsledku inkompatibility v systému AB0 vzniká v důsledku inkompatibility v systému AB0 –příjemce dostane omylem nestejnoskupinovou krev, dojde k reakci antigenu s protilátkou a následnému zničení erytrocytů závažnost transfúzní reakce závisí na typu protilátek a množství převedené inkompatibilní krve závažnost transfúzní reakce závisí na typu protilátek a množství převedené inkompatibilní krve

51 Přenos infekčních nemocí Pozdní komplikace Virus hepatitidy C (HCV) Virus hepatitidy C (HCV) virus hepatitidy B (HBV) virus hepatitidy B (HBV) virus HIV virus HIV cytomegalovirus (CMV) cytomegalovirus (CMV) treponema pallidum treponema pallidum plazmodia plazmodia

52 Imunosupresivní účinky allogenní transfuze indukce anti-idiotypických protilátek indukce anti-idiotypických protilátek snížení aktivity NK buněk snížení aktivity NK buněk inhibice migrace makrofágů inhibice migrace makrofágů narušení fagocytózy narušení fagocytózy zvýšení produkce PGE zvýšení produkce PGE » zvýšené riziko infekčních komplikací » zvýšené riziko infekčních komplikací rekurence tumorů a metastáz rekurence tumorů a metastáz

53 Postupy omezující podání allogenní krve předoperační krevní dárcovství předoperační krevní dárcovství aplikace erytropoetinu aplikace erytropoetinu řízená hypotenze řízená hypotenze použití autotransfuzních přístrojů použití autotransfuzních přístrojů akutní normovolemická hemodiluce akutní normovolemická hemodiluce

54 Předoperační krevní dárcovství Předpoklad Hb nad 110g/l, Htk nad 0,34 Předpoklad Hb nad 110g/l, Htk nad 0,34 souhlas pacienta souhlas pacienta odběr krve odběr krve –každých 4-7 dnů 1U plné krve –substituce železa - 300Mg p.o.denně –poslední nejpozději 3dny před operací sanguitest sanguitest bezpečná identifikace bezpečná identifikace

55 Peroperační autotranfúze Systém centrifugace a promývání buněk Systém centrifugace a promývání buněk retransfudovaná krev retransfudovaná krev –suspenze promytých erytrocytů ve F 1/1 –Htk 0,45-0,65 –pH suspenze alkalická –hodnota K fyziol.

56 Peroperační autotransfuze Indikace Indikace –krevní ztráty nad 1000ml srdeční a cévní chirurgie, ortopedie,traumatologie, chirurgie jater, transplantační chirurgie srdeční a cévní chirurgie, ortopedie,traumatologie, chirurgie jater, transplantační chirurgie Kontraindikace Kontraindikace –operace nádorů –sepse –operace v infikovaných oblastech

57 Princip akutní normovolemické hemodiluce odběr plné krve krátce před výkonem odběr plné krve krátce před výkonem nahrazení odebraného objemu koloidními či krystaloidními roztoky nahrazení odebraného objemu koloidními či krystaloidními roztoky snížení hematokritu snížení hematokritu snížení ztráty erytrocytů při chirurgickém krvácení během výkonu snížení ztráty erytrocytů při chirurgickém krvácení během výkonu

58 Akutní normovolemická hemodiluce účinná technika omezující aplikaci allogenní krve účinná technika omezující aplikaci allogenní krve jednoduchá jednoduchá minimální finanční náklady minimální finanční náklady komfort pro pacienta komfort pro pacienta výhody oproti autotransfuzi výhody oproti autotransfuzi –nižší riziko administrativní chyby – bakteriální kontaminace – hemolýzy při skladování

59 Monitorace elektrokardiogram elektrokardiogram pulzní oximetrie pulzní oximetrie kapnografie kapnografie kanylace jugulární vény » kontinuálně CVP kanylace jugulární vény » kontinuálně CVP invazivně arteriální tlak invazivně arteriální tlak močový katétr » diuréza močový katétr » diuréza

60

61 Nomogram Objem hemodiluce (ml) = (Hv –– Hp) x TBBV/Hv Hv … výchozí Htk Hp … požadovaný Htk (obvykle 0,25) TBBV … celkový tělesný krevní objem Stanovení transfúzního triggeru dle stejného vzorce

62 Akutní normovolemická hemodiluce odběr krve do vaků s CPDA-1 odběr krve do vaků s CPDA-1 náhrada odebraného objemu náhrada odebraného objemu –polovina koloidními roztoky 1 : 1 –polovina krystaloidními roztoky 1 : 2 TK > 100mmHg TK > 100mmHg transfúzní trigger » aplikace krve získané ANH transfúzní trigger » aplikace krve získané ANH –1 : 1 vzhledem ke krevním ztrátám –obrácené pořadí, KO po 2 hodinách

63 Akutní normovolemická hemodiluce znovu perspektivní metoda znovu perspektivní metoda účinná při hodnotě Htk kolem 0,20 účinná při hodnotě Htk kolem 0,20 matematické výpočty matematické výpočty kompenzace nižších hodnot Hb při normovolémii kompenzace nižších hodnot Hb při normovolémii –zvýšený srdeční výdej –zvýšená extrakce kyslíku


Stáhnout ppt "Infúzní terapie, krevní náhrady. tělesné tekutiny jsou krystaloidní a koloidní roztoky organických a anorganických látek tělesné tekutiny jsou krystaloidní."

Podobné prezentace


Reklamy Google