Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě"— Transkript prezentace:

1 41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě Autor: Mgr. Hana Cvejnová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.2 Co již víme? Česká republika, země ležící v samém srdci Evropy Hlavním městem je Praha Státní hranice ČR převážně kopíruje přirozený reliéf krajiny Sousedící země: Polsko Německo Doplň hranice mezi jednotlivými státy! Slovensko Rakousko

3 41.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? OSN = Organizace spojených národů NUTS = soustava administrativních jednotek tzv. sdružené kraje Cílem je zachování světového míru a bezpečnosti. NUTS II = sdružené kraje NATO = Severoatlantická aliance Cílem je ochrana bezpečnosti a svobody všech zemí Tohoto vojenského seskupení. Schengenský prostor = území většiny Evropských států s volným pohybem osob přes jejich hranice OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Cílem je sdružení hospodářsky vyspělých zemí a Koordinace jejich ekonomické a politické spolupráce. Památky UNESCO = památky spadající pod organizaci OSN Biodiverzita = druhová rozmanitost EU = Evropská unie Ateista = člověk popírající existenci Boha Cílem je vznik společného trhu, hospodářské a měnové Unie. Folklór = projevy lidové kultury

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.4 Co si řekneme nového? České korunovační klenoty jsou 4. nejstarší v Evropě Z historie České republiky: - ČR je poměrně mladý demokratický stát s bohatou minulostí, na jehož území se prostřídali různé politické systémy. Rozsah území a vedení hranic se také v průběhu minulého století zásadně proměnily. Zorientuj se na oficiálních www stránkách EU a najdi a vypiš 5 informací o ČR! Současná politika a administrativa ČR: - V roce 1996 byla ČR přijata do OECD a zařadila se tak na seznam hospodářsky vyspělých zemí. - Roku 1999 se stala ČR členem Severoatlantické aliance (NATO). Od roku 2004 je ČR součástí Evropské unie a Schengenského prostoru. Po vstupu do EU u nás byla zavedena nová soustava administrativních jednotek NUTS, která se používá pro srovnání socioekonomického vývoje přidělování prostředků z fondů EU. V ČR je používáno značení NUTS II – tzv. sdružené kraje. Obyvatelstvo ČR: Počet obyvatel k roku 2011 je 10   . Průběžný nárůst je monitorován pomocí pravidelného sčítání lidu, který na našem území zavedla M. Terezie roku 1753. ČR je poměrně národnostně jednotný stát – cca 90% obyvatel se označuje za Čechy. Pouze zhruba 1/3 obyvatelstva je věřících, což je v porovnání s jinými vyspělými státy málo. Velké procento obyvatel se také považuje za ateisty (tedy bezvěrce). Folklor ČR: - Česká republika se může pyšnit bohatou zásobou lidové kultury (nejčastěji spojovanou s dodržování tradic a zvyků o nejrůznějších svátcích Kořeny folkloru jsou patné jak v slovesných, hudebních , dramatických či tanečních odvětvích . Zájem a povědomí lidí o český folklor upadá a o jeho udržování se starají tzv. folklorní soubory Přírodní krásy ČR Česká republika se může pyšnit již 12 památkami, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Biodiverzita ČR je nejvíce patrná v krajinách u průmyslových oblastí – Ostravsko . Opačným příkladem jsou 4 národní parky. Jaká máš názor na český folklor a co z lidových tradic dodržuješ?

5 41.5 Procvičení a příklady OSN NATO OECD EU
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.5 Procvičení a příklady Připoj k vlajkám názvy organizací a jejich význam pro ČR. OSN Zachování světového míru NATO Sdružení hospodářsky vyspělých zemí Práce s mapkou: Popiš mapku – co znázorňuje – uveď do historického kontextu kterým datem se mění toto uspořádání Za pomocí atlasu do mapky dokresli: sousední země hlavní město některou z památek UNESCA národní parky ČR nejznámější řeky OECD Ochrana bezpečnosti a svobody EU

6 41.6 Něco navíc pro šikovné České vynálezy: „Zlaté české ručičky“
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.6 Něco navíc pro šikovné „Zlaté české ručičky“ České vynálezy: Svět může znát Českou republiku také prostřednictvím nejrůznějších vynálezů a objevů. Z ČR pocházejí například první kontaktní čočky Také kostkový cukr se jako první začal vyrábět v České republice, mimo jiné se stal i symbolem předsednictví v EU Krevní skupinky byly objeveny českým lékařem Janem Divišem Z Čech také pochází tzv. „Baťovská cena“ – 99,- KČ Za vynález bleskosvodu svět vděčí také 4echovi – Prokopu Divišovi

7 41.7 Czech republic national anthem →st. hymna
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 41.7 Czech republic  state border → státní hranice  flag capital → hlavní město    national anthem →st. hymna   take a census → sčítat lid  folk customs  →lidové zvyky United Nations → OSN coat of arms national park→národní park   UNESCO monument

8 41.8 Test 1. Od jakého roku mluvíme o ČR jako o samostatném státu?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.8 Test Správné odpovědi: d c b 1. Od jakého roku mluvíme o ČR jako o samostatném státu? 1918 1945 1989 1993 3. V jaké podobě známe český folklor? lidové písně tance pěstované plodiny pohádky 2. Z kolika sdružených krajů se ČR skládá? 6 12 8 14 4. Za jakého vládce se začal sčítat lid? Karel IV. Marie Terezie Josef II. Václav IV. Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 41.9 Zdroj Obrázky z databáze klip art slide 1 slide 1 slide 1 slide 2 slide 2 slide 2 slide 2 slide 3 slide 3;5 slide 3;5 slide 3;5 slide 3 slide 3 slide 3 slide 3 slide 4 slide 4   slide 4 slide 4 slide 4 slide 4 slide 4 slide 5 slide 6 slide 6 slide 6 slide 6 slide 7 slide 7 slide 7

10 41.10 Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 7. ročník Klíčová slova
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 7. ročník Klíčová slova ČR,hranice, mezinárodní organizace, památky UNESCO, folklor Anotace Prezentace popisující reprezentaci České republiky


Stáhnout ppt "41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě"

Podobné prezentace


Reklamy Google