Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:"— Transkript prezentace:

1 41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Hana Cvejnová

2 41.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Česká republika, země ležící v samém srdci Evropy Státní hranice ČR převážně kopíruje přirozený reliéf krajiny Sousedící země: Německo Polsko Slovensko Rakousko Doplň hranice mezi jednotlivými státy! Doplň hranice mezi jednotlivými státy! Hlavním městem je Praha

3 41.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis OSN = Organizace spojených národů Cílem je zachování světového míru a bezpečnosti. NATO = Severoatlantická aliance Cílem je ochrana bezpečnosti a svobody všech zemí Tohoto vojenského seskupení. Cílem je ochrana bezpečnosti a svobody všech zemí Tohoto vojenského seskupení. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Cílem je sdružení hospodářsky vyspělých zemí a Koordinace jejich ekonomické a politické spolupráce. Cílem je sdružení hospodářsky vyspělých zemí a Koordinace jejich ekonomické a politické spolupráce. EU = Evropská unie Cílem je vznik společného trhu, hospodářské a měnové Unie. Cílem je vznik společného trhu, hospodářské a měnové Unie. NUTS = soustava administrativních jednotek tzv. sdružené kraje NUTS II = sdružené kraje Schengenský prostor = území většiny Evropských států s volným pohybem osob přes jejich hranice Památky UNESCO = památky spadající pod organizaci OSN Biodiverzita = druhová rozmanitost Ateista = člověk popírající existenci Boha Folklór = projevy lidové kultury

4 41.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Zorientuj se na oficiálních www stránkách EU a najdi a vypišwww stránkách EU 5 informací o ČR! Zorientuj se na oficiálních www stránkách EU a najdi a vypišwww stránkách EU 5 informací o ČR! Z historie České republiky: - ČR je poměrně mladý demokratický stát s bohatou minulostí, na jehož území se prostřídali různé politické systémy. Rozsah území a vedení hranic se také v průběhu minulého století zásadně proměnily.minulostíRozsah území a vedení hranic Z historie České republiky: - ČR je poměrně mladý demokratický stát s bohatou minulostí, na jehož území se prostřídali různé politické systémy. Rozsah území a vedení hranic se také v průběhu minulého století zásadně proměnily.minulostíRozsah území a vedení hranic Současná politika a administrativa ČR: - V roce 1996 byla ČR přijata do OECD a zařadila se tak na seznam hospodářsky vyspělých zemí. - Roku 1999 se stala ČR členem Severoatlantické aliance (NATO). - Od roku 2004 je ČR součástí Evropské unie a Schengenského prostoru. Evropské unie - Po vstupu do EU u nás byla zavedena nová soustava administrativních jednotek NUTS, která se používá pro srovnání socioekonomického vývoje přidělování prostředků z fondů EU. - V ČR je používáno značení NUTS II – tzv. sdružené kraje. Současná politika a administrativa ČR: - V roce 1996 byla ČR přijata do OECD a zařadila se tak na seznam hospodářsky vyspělých zemí. - Roku 1999 se stala ČR členem Severoatlantické aliance (NATO). - Od roku 2004 je ČR součástí Evropské unie a Schengenského prostoru. Evropské unie - Po vstupu do EU u nás byla zavedena nová soustava administrativních jednotek NUTS, která se používá pro srovnání socioekonomického vývoje přidělování prostředků z fondů EU. - V ČR je používáno značení NUTS II – tzv. sdružené kraje. Obyvatelstvo ČR: - Počet obyvatel k roku 2011 je 10 512 208. Průběžný nárůst je monitorován pomocí pravidelnéhosčítání lidu, který na našem územízavedla M. Terezie roku 1753. 10 512 208 - ČR je poměrně národnostně jednotný stát – cca 90% obyvatel seoznačuje za Čechy. - Pouze zhruba 1/3 obyvatelstva je věřících, což je v porovnání s jinýmivyspělými státy málo. Velképrocento obyvatel se také považujeza ateisty (tedy bezvěrce). Obyvatelstvo ČR: - Počet obyvatel k roku 2011 je 10 512 208. Průběžný nárůst je monitorován pomocí pravidelnéhosčítání lidu, který na našem územízavedla M. Terezie roku 1753. 10 512 208 - ČR je poměrně národnostně jednotný stát – cca 90% obyvatel seoznačuje za Čechy. - Pouze zhruba 1/3 obyvatelstva je věřících, což je v porovnání s jinýmivyspělými státy málo. Velképrocento obyvatel se také považujeza ateisty (tedy bezvěrce). České korunovační klenoty jsou 4. nejstarší v Evropě Přírodní krásy ČR -Česká republika se může pyšnit již 12 památkami, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. -Biodiverzita ČR je nejvíce patrná v krajinách u průmyslových oblastí – Ostravsko. Opačným příkladem jsou 4 národní parky. Ostravskoparky. Přírodní krásy ČR -Česká republika se může pyšnit již 12 památkami, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. -Biodiverzita ČR je nejvíce patrná v krajinách u průmyslových oblastí – Ostravsko. Opačným příkladem jsou 4 národní parky. Ostravskoparky. Folklor ČR: - Česká republika se může pyšnit bohatou zásobou lidové kultury (nejčastěji spojovanou s dodržování tradic a zvyků o nejrůznějších svátcích -Kořeny folkloru jsou patné jak v slovesných, hudebních, dramatických či tanečních odvětvích.hudebních tanečních odvětvích - Zájem a povědomí lidí o český folklor upadá a o jeho udržování se starají tzv. folklorní souboryfolklorní soubory Folklor ČR: - Česká republika se může pyšnit bohatou zásobou lidové kultury (nejčastěji spojovanou s dodržování tradic a zvyků o nejrůznějších svátcích -Kořeny folkloru jsou patné jak v slovesných, hudebních, dramatických či tanečních odvětvích.hudebních tanečních odvětvích - Zájem a povědomí lidí o český folklor upadá a o jeho udržování se starají tzv. folklorní souboryfolklorní soubory Jaká máš názor na český folklor a co z lidových tradic dodržuješ?

5 Připoj k vlajkám názvy organizací a jejich význam pro ČR. 41.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis OSN NATO OECD EU Zachování světového míru Ochrana bezpečnosti a svobody Sdružení hospodářsky vyspělých zemí Práce s mapkou: Popiš mapku – co znázorňuje – uveď do historického kontextu kterým datem se mění toto uspořádání Za pomocí atlasu do mapky dokresli: sousední země hlavní město některou z památek UNESCA národní parky ČR nejznámější řeky Práce s mapkou: Popiš mapku – co znázorňuje – uveď do historického kontextu kterým datem se mění toto uspořádání Za pomocí atlasu do mapky dokresli: sousední země hlavní město některou z památek UNESCA národní parky ČR nejznámější řeky

6 41.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis České vynálezy: -Svět může znát Českou republiku také prostřednictvím nejrůznějších vynálezů a objevů. - Z ČR pocházejí například první kontaktní čočky - Také kostkový cukr se jako první začal vyrábět v České republice, mimo jiné se stal i symbolem předsednictví v EU - Krevní skupinky byly objeveny českým lékařem Janem Divišem - Z Čech také pochází tzv. „Baťovská cena“ – 99,- KČ - Za vynález bleskosvodu svět vděčí také 4echovi – Prokopu Divišovi „Zlaté české ručičky“

7 41.7 Czech republic United Nations → OSN Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography state border → státní hranice capital → hlavní město national park →národní park UNESCOUNESCO monument flag national anthem →st. hymna take a census → sčítat lid folk customs →lidové zvyky coat of arms

8 41.8 Test Správné odpovědi: 1. Od jakého roku mluvíme o ČR jako o samostatném státu? a)1918 b)1945 c)1989 d)1993 3. V jaké podobě známe český folklor? a)lidové písně b)tance c)pěstované plodiny d)pohádky 2. Z kolika sdružených krajů se ČR skládá? a)6 b)12 c)8 d)14 4. Za jakého vládce se začal sčítat lid? a)Karel IV. b)Marie Terezie c)Josef II. d)Václav IV. 1.d 2.c 3.c 4.b Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 41.9 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ Obrázky z databáze klip art http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/inlinepisek/Image/cr-sing%201%20web.jpgslide 1 http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/inlinepisek/Image/cr-sing%201%20web.jpg http://www.nasepenize.cz/images/image/zemepisne/ceska-vlajka-eu.jpgslide 1 http://www.nasepenize.cz/images/image/zemepisne/ceska-vlajka-eu.jpg http://www.tripzone.cz/content_img_cs/000/poloha-ceske-republiky-na-mape-evropy-m-916.jpg slide 1 http://www.tripzone.cz/content_img_cs/000/poloha-ceske-republiky-na-mape-evropy-m-916.jpg http://files.flat-retriever.webnode.cz/200000028-4627746a4e/mapaCR.jpgslide 2 http://files.flat-retriever.webnode.cz/200000028-4627746a4e/mapaCR.jpg http://g.idnes.cz/o/volby/map_kraje1.gifslide 2 http://g.idnes.cz/o/volby/map_kraje1.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg slide 2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Vaclav_Klaus_headshot.jpg/405px-Vaclav_Klaus_headshot.jpg slide 2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Vaclav_Klaus_headshot.jpg/405px-Vaclav_Klaus_headshot.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg/200px-Flag_of_the_United_Nations.svg.pngslide 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Flag_of_the_United_Nations.svg/200px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Flag_of_NATO.svg/200px-Flag_of_NATO.svg.png slide 3;5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Flag_of_NATO.svg/200px-Flag_of_NATO.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/OECD_Logo.svg/220px-OECD_Logo.svg.png slide 3;5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/OECD_Logo.svg/220px-OECD_Logo.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/110px-Flag_of_Europe.svg.png slide 3;5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/110px-Flag_of_Europe.svg.png http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/84D9D07F-ED98-4E30-8F90-AC66BB6B4C80/0/nuts_ii1.gif slide 3 http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/84D9D07F-ED98-4E30-8F90-AC66BB6B4C80/0/nuts_ii1.gif http://www.youtube.com/watch?v=hDfc5sRWDus&feature=player_detailpageslide 3 http://www.youtube.com/watch?v=hDfc5sRWDus&feature=player_detailpage http://www.youtube.com/watch?v=nMjXz5hKAR4&feature=player_detailpage slide 3 http://www.youtube.com/watch?v=nMjXz5hKAR4&feature=player_detailpage http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=348416&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23 slide 3 http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=348416&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23 http://i3.cn.cz/14/1194536679_schengen.jpg slide 4 http://i3.cn.cz/14/1194536679_schengen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Czech_crown_jewels.jpg slide 4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Czech_crown_jewels.jpg http://www.youtube.com/watch?v=BEyqP3kNc5Y&feature=player_detailpage slide 4http://www.youtube.com/watch?v=BEyqP3kNc5Y&feature=player_detailpage http://www.youtube.com/watch?v=e6Fx7w6DCOQ&feature=player_detailpage slide 4 http://www.youtube.com/watch?v=e6Fx7w6DCOQ&feature=player_detailpage http://www.youtube.com/watch?v=b66bQ4Ow87Q&feature=player_detailpage slide 4 http://www.youtube.com/watch?v=b66bQ4Ow87Q&feature=player_detailpage http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EH7B3yGOkxoslide 4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EH7B3yGOkxo http://www.youtube.com/watch?v=HZiiSlYWZtI&feature=player_detailpage slide 4 http://www.youtube.com/watch?v=HZiiSlYWZtI&feature=player_detailpage http://files.geoped.webnode.cz/system_preview_detail_200000007-6ecb76fc52-public/%C4%8Ceskoslovensko%20(obrys).jpg slide 5 http://files.geoped.webnode.cz/system_preview_detail_200000007-6ecb76fc52-public/%C4%8Ceskoslovensko%20(obrys).jpg http://www.skolnicasopis.cz/obrazky/_zlate_ruce_p.jpg slide 6 http://www.skolnicasopis.cz/obrazky/_zlate_ruce_p.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Contact_lens.JPG/220px-Contact_lens.JPG slide 6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Contact_lens.JPG/220px-Contact_lens.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Sugarcubes.jpg/120px-Sugarcubes.jpg slide 6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Sugarcubes.jpg/120px-Sugarcubes.jpg http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_0081.gif slide 6 http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_0081.gif http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/czech-republic/map_of_czech-republic.jpgslide 7 http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/czech-republic/map_of_czech-republic.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy,_z%C3%A1mek,_vlajky_%C4%8CR_a_EU.JPG/1280px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy,_z%C3%A1mek,_vlajky_%C4%8CR_a_EU.JPGslide 7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy,_z%C3%A1mek,_vlajky_%C4%8CR_a_EU.JPG/1280px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy,_z%C3%A1mek,_vlajky_%C4%8CR_a_EU.JPG http://www.studak.cz/wp-content/uploads/cr_statni_znak.jpgslide 7 http://www.studak.cz/wp-content/uploads/cr_statni_znak.jpg Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

10 Autor Období07 – 12/2011 Ročník7. ročník Klíčová slovaČR,hranice, mezinárodní organizace, památky UNESCO, folklor AnotacePrezentace popisující reprezentaci České republiky 41.10 Anotace


Stáhnout ppt "41.1 Postavení ČR v Evropě a ve světě Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google