Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: NH, dřeviny, dřevařské stroje Sada číslo: ICT-52 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 02 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-52-02 Téma vzdělávacího materiálu: Nátěrové hmoty - zkoušení a skladování Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Luděk Hadámek Anotace: Prezentace se zaměřuje na seznámení se základními zkouškami a způsoby skladování NH Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář, operátor výroby nábytku Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Nátěrové hmoty - zkoušení
Nároky na vlastnosti nátěrových hmot a výsledné povrchové úpravy se stále zvyšují. Proto vzrůstá i význam jejich zkoušení a standardizaci celého procesu dopravy, skladování, aplikace a vytvrzování/sušení nátěrových hmot. Ověřují se: vlastnosti NH ve stavu, v němž se dodávají do zpracovatelských závodů, způsoby a podmínky, při kterých se NH aplikují, vlastnosti tuhých nátěrových filmů.

3 Nátěrové hmoty - zkoušení ve výrobních závodech - před dodávkou
Viskozita - je projevem vnitřního tření molekul kapaliny. Ovlivňuje možnosti aplikačních technologií. K měření se používají viskozimetry (Hopplerův viskozimetr, …). Viskozita vždy závisí na teplotě NH při zkoušce a aplikaci. V praxi se zjišťuje orientační zkouškou pomoci Fordova výtokového pohárku. Měření obsahu netěkavých složek - sušina je podíl (z roztoku), který zůstává po odpaření ředidel a rozpouštědel. Zkouší se hmotnostní metodou. Sušina se vypočte podle vzorce:

4 Nátěrové hmoty - zkoušení ve výrobních závodech - před dodávkou II
Zjišťování hodnoty pH - hodnota udává kyselost roztoku. Měří se pH metry nebo orientačně lakmusovými papírky. (Papírek se vloží do NH. Po jedné minutě se jeho zbarvení srovná s barevnou stupnicí. Zkoušení zpracovatelnosti - sleduje se použitelnost - vhodnost NH pro různé metody nanášení. NH musí mít vždy vhodnou - předepsanou viskozitu a teplotu pro danou aplikaci. Obr.1 Obr.2

5 Nátěrové hmoty - zkoušení ve výrobních závodech - před dodávkou III
Zjišťování hodnoty pH - hodnota udává kyselost roztoku. Měří se pH metry nebo orientačně lakmusovými papírky. (Papírek se vloží do NH. Po jedné minutě se jeho zbarvení srovná s barevnou stupnicí. Zkoušení zpracovatelnosti - sleduje se použitelnost - vhodnost NH pro různé metody nanášení. NH musí mít vždy vhodnou - předepsanou viskozitu a teplotu pro danou aplikaci. Obr.3

6 Nátěrové hmoty - zkoušení ve výrobních závodech - před dodávkou IV
Viskozita - (vnitřní tření kapaliny) pro dané aplikace je předepsána v normách nebo technických podmínkách. Měří se orientačně Fordovým pohárkem a přesně Viskozimetrem. (Viskozimetry jsou různých konstrukcí. Většinou se buď provádí pohyb kapaliny přístrojem, nebo pohyb přístroje kapalinou a následně se měří vliv kapaliny na pohyb.) Obr.4 Obr.5 Obr.6

7 Nátěrové hmoty - zkoušení
Viskozita - orientační zkouška pomoci Fordova výtokového pohárku Do pohárku o objemu 250 ml předepsaného tvaru a materiálu s normalizovaným výtokovým otvorem, (obvykle průměru 4 mm) zacpaným prstem se nalije předepsané. Přesah hladiny se setře pravítkem do okrajového žlábku. Měříme výtokový čas až do prvního roztržení proudu. Nátěrová hmota musí být pro tuto zkoušku vytemperována na 20oC. 250 ml Prostor pro setření přebytečné NH Zabroušená tryska různých průměrů Obr.7

8 Nátěrové hmoty - zkoušení při aplikaci
Zjišťování vydatnosti - vydatnosti rozumíme minimální množství v gramech/ m2 nátěrové hmoty nanesené na plochu tak, aby nátěr splnil kladené požadavky. Závisí na smáčivosti, obsahu sušiny a krycí schopnosti. Krycí schopnost - je to schopnost nátěru zakrývat podklad tak, aby nebylo možno rozeznat strukturu a barvu natřeného podkladu přes zaschlý nátěr. Zkouší se nánosem tmavé barvy na světlý podklad a opačně. Posuzuje se prosvítání podkladu. Závisí velkou mírou na jemnosti mletí pigmentu. Měření spotřeby NH na jednotku plochy - hodnotí se množství NH v gramech/m2 nanesených na různé podklady polévací nanášečkou. NH se nanáší na zkušební zvážený plech o ploše jednoho m2.

9 Nátěrové hmoty - zkoušení při aplikaci II
Obr.9 Obr.8

10 Nátěrové hmoty - zkoušení při aplikaci II
Zkouška zasychání - rozlišujeme tři stupně zasychání NH: Zasychání proti prachu - na nanesený povrch se nasype normalizovaný prášek. Stíráním prášku štětečkem se zjistí doba v minutách , kdy se již prášek nepřilepí. Stupeň nelepivosti - zkouší se přiložením a zatížením normalizovaného papírku (cigaretového, 20 g) a zjišťuje se doba , kdy se papírek již na povrch nepřilepí. Úplné vytvrzení - nátěr je zaschlý a vytvrzený v celém průřezu. Mřížková zkouška - adhézní pevnost (přilnavost) je míra odporu, kterým odolává nátěr mechanickému odtržení od podkladu.

11 Nátěrové hmoty - zkoušení při aplikaci III
Mřížková zkouška – adhézní pevnost (přilnavost) je míra odporu, kterým odolává nátěr mechanickému odtržení od podkladu. Obr.10

12 Nátěrové hmoty - skladování
Většina NH jsou hořlaviny různých tříd hořlavosti. Většinou závěrečná povrchová úprava rozhoduje u spotřebitele o koupi daného výrobku. Většina NH má předepsané skladovací podmínky a dobu skladovatelnosti (obvykle v měsících) pro bezproblémové užití těchto hmot. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v technických listech NH. Z těchto hledisek je potřeba věnovat skladování a skladovacím prostorám náležitou pozornost. Vždy je potřeba přesně dodržet: Vybavení a zařízení skladovacích prostor Dobu skladování Teploty skladování Maximální množství skladované NH pro jednotlivé třídy hořlavosti Speciální podmínky pro skladování prázdných obalů

13 Nátěrové hmoty - skladování II
Obr.11 Obr.12 Obr.13

14 NH zkoušení, skladování- kontrolní test
Můžeme skladovat libovolná množství NH různé hořlavosti v příručních skladech? Můžeme skladovat prázdné obaly spolu s NH? Proč je důležité dodržovat předepsanou konzistenci? Jakou je rozdíl v zasychání proti prachu a v nelepivosti? Jaký vliv má viskozita na kvalitu povrchové úpravy? Jak se měří pH?

15 Suky - kontrolní test II - popis obrázků

16 NH zkoušení, skladování - kontrolní test - výsledky
Můžeme skladovat libovolná množství NH různé hořlavosti v příručních skladech? Nemůžeme maximální množství jednotlivých hořlavostních tříd je přesně stanoveno. Můžeme skladovat prázdné obaly spolu s NH? Nemůžeme je potřeba je skladovat odděleně. Proč je důležité dodržovat předepsanou konzistenci? Abychom docílili optimálních výsledků při zvolené aplikační metodě nanášení NH. Jakou je rozdíl v zasychání proti prachu a v nelepivosti? Základní rozdíl je v metodice zkoušení. Zasychání proti prachu-prach je volně (nezatíženě) rozptýlen na povrch. Jaký vliv má viskozita na kvalitu povrchové úpravy? Rozhodující. Ovlivňuje spotřebu, kryvost, kvalitu, rychlost nanášení atd. Jak se měří pH? Orientačně lakmusovým papírkem. Přesně pH metrem.

17 Suky - kontrolní test II - popis obrázků výsledky
Viskozimetr Velkosklad barev Lakmusové papírky Obr.14 Obr.15 Obr.16 Fordův pohárek Lehký montovaný sklad Špatná kryvost nátěru Obr.17 Obr.18 Obr.19

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Použité zdroje:
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN PESCHEL, Peter. Dřevařská příručka: tabulky : technické údaje. Praha: Sobotáles, 2002, 318 s. ISBN Obr.10 HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-9, 11-19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google