Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora Mgr. Štěpánka Kočová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora Mgr. Štěpánka Kočová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 jméno autora Mgr. Štěpánka Kočová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ číslo šablonyIII/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět Dějepis pořadové číslo DUM 2

2 AnotacePrezentace stručně přibližuje poválečnou krizi – komunismus, fašismus AutorMgr. Štěpánka Kočová Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivitykombinovaná Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníZákladní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina let

3 Poválečná krize Komunismus Fašismus

4 Po skončení 1.světové války se život obtížně vracel do normálních kolejí. Nespokojenost lidí dávala příležitost pro radikální myšlenky nebo změny. Nedostatek potravin a dalších životních potřeb nejvíce zasahoval poražené země. Extrémismus = politický směr uplatňující extrémní (krajní, přehnané) názory

5 Levicový extrémismus = komunismus Komunismus = společenský systém založený na výsadní, neomezené a nekontrolovatelné politické a ekonomické moci komunistických stran a na zestátněném hospodářství, které je centrálně řízené. Komunismus je založen na principu společného majetku a všeobecné rovnosti, jeden z druhů totalitarismu (snaha tříd a vrstev společnosti dosáhnout úplné samovlády). Tradice v Rusku = VŘSR 1917, vůdce ruských bolševiků Vladimír Iljič Lenin. Snahou ruských bolševiků bylo šířit revoluční myšlenky do zahraničí, kde měli své stoupence a obdivovatele.

6 Snažili se získat zájem politických stran hájících zájmy dělníků (socialistických a sociálně demokratických). Vznikaly komunistické strany, které byly řízeny z Moskvy díky Komunistické internacionály = Kominterna = vznik v roce 1919, sloužila zájmům sovětského státu, vydávala pokyny, které musely být plněny. Snaha nastolit diktaturu proletariátu = vládu dělnické třídy.

7 Pravicový extrémismus = fašismus Fašismus = pravicový extrémismus, totalitární režim Je založen na nacionalismu (zdůrazňuje význam národa). Snaha nastolit diktaturu = neomezená vláda jedné strany. Nabízel vládu pevné ruky se silným vůdcem, disciplínu a pořádek. Měl velkou podporu z řad válečných vysloužilců, kteří nebyli schopni se zařadit do běžného života nebo z řad nacionalistů, kteří se nechtěli smířit s porážkou Německa ve světové válce.

8 Zrod v Itálii, zakladatel tzv. bojových svazů 1919 = Benito Mussolini (1883–1945). Roku 1921 se tato organizace přeměnila ve fašistickou stranu. Mussolini uchopil moc v Itálii 28. října 1922 při takzvaném Pochodu na Řím. Následně ho italský král Viktor Emanuel III. jmenoval ministerským předsedou. Pro sebe získal titul duce (dúče) = italsky vůdce. Pojem fašismus pochází z latinského slova fasces, které se překládá jako svazky, původně totiž označovalo pruty svázané červenou páskou s vyčnívající vetknutou sekyrou.

9 Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projev

10 Tento znak úředníků římského impéria si italští fašisté přivlastnili jako symbol svého hnutí. V Itálii omezili fašisté pravomoc parlamentu, zakázali opoziční politické strany, zavedli dohled nad tiskem, omezili řadu občanských práv a svobod. Fašisté hlásali, že pouze jejich stát a národ je ten nejdůležitější, že oddanost a sebeobětování se těmto hodnotám je nejvyšší ctností každého člověka. Válka je poslední zkouškou síly.

11 Fašistické státy měly vojenský charakter, uniformy nosili nejen vojáci, ale i členové fašistických stran, policie a mládežnické organizace. Nacismus = fašismus = nalezl ohlas v řadě evropských zemí a v Latinské Americe. Největší nebezpečí představoval vzestup fašismu v Německu = vznik NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana), v čele silný a fanatický vůdce Adolf Hitler. Už v roce 1928 témeř masová politická strana. Jeho program = Můj boj (Mein Kampf) = kniha je plná nacistického rasismu a zčásti je zaplněna nepodloženými tvrzeními o nadřazenosti různých ras nad jinými.

12 Kromě těchto rasistických pasáží jsou v Mein Kampf vylíčeny Hitlerovy vzpomínky na celý dosavadní průběh jeho života a o tom, že věří, že je vyvoleným člověkem, který má za svůj úkol, od božské prozřetelnosti, Německo dovést zpět na vrchol moci a cti, která mu byla podle Hitlerových představ odejmuta mírovou smlouvou ve Versailles.

13 Srovnání fašismu (F) s komunismem (K) F + K = totalitní režimy = forma vlády, která nad občany zavádí totální (tj. naprostou či úplnou) kontrolu a potlačuje občanská a lidská práva. Opírá se o masovou propagandu, která tvrdí, že buduje novou společnost. K = beztřídní společnost F = silný jednotný stát, nadvláda vyšší rasy F + K = snaha odstranit demokracii (likvidace politických stran), připouští jen jeden správný výklad světa = v tomto duchu páchali stoupenci totalitních režimů nejtěžší zločiny a dopouštěli se vyhlazování národů K + F = v čele stáli neomylní a zbožňovaní vůdcové, kteří zavádějí režimy osobní diktatury

14 Diktatura Josifa Vissarionoviče Stalina Nastolil osobní diktaturu, vyžadoval oddanost a úplnou poslušnost. Zahájil fyzickou likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Zřizoval gulagy = Glavnoje Upravlenije Lagerej, česky: Hlavní správa nápravně-pracovních táborů, systém koncentračních a pracovních táborů SSSR, který začal být budován za Lenina (1919) na samém počátku Sovětského svazu a byl rozšířen za Stalinovy hrůzovlády.

15 Správa byla i s tábory samotnými oficiálně zrušena v lednu 1960, ve skutečnosti ovšem tábory (pod jiným jménem, většinou s méně krutým režimem a někdy i na jiných místech) existovaly až do konce komunistického režimu. Během celé existence SSSR vzniklo nejméně 476 táborových komplexů, v nichž byly sdruženy tisíce táborů.

16 Podmínky v táborech byly různorodé a měnily se i v čase. Některá místa skutečně představovala tábory smrti, která přicházela zpravidla v důsledku nemoci, odepření lékařské péče, umrznutí, případně hladu. Vězni v táborech museli nezřídka pracovat až 16 hodin denně či dokonce více s minimem stravy, bez patřičného nářadí, bez zkušeností a za daných podmínek s nesplnitelnými normami. Kdo normu nesplnil, často nedostal svůj už tak hubený příděl jídla (nebo mu byl ještě zmenšen). Dozorci si leckdy beztrestně dělali s vězni, co chtěli (jedinou podmínkou bylo, aby příliš výrazně neklesla produkce).

17 1.Vězni Gulagu budují Bělomořský kanál 2.Ubikace vězňů, 1936 či Stavba bělomořského kanálu,

18 Často se pracovalo v mrazu bez patřičného oblečení. Existovalo ale i něco málo táborů, kde se žilo relativně dobře, např. pro některé klíčové vědce, kteří měli i v těchto podmínkách bádat Jen v období Stalinovy hrůzovlády ( ) prošlo tábory gulagu nejméně 8 miliónů lidí. Vrchol éry gulagu přišel na přelomu 40. a 50. let. Podle odhadů amerického historika R. Conquesta dosáhl počet lidí v táborech v roce 1948 asi 10 milionů a v roce 1952, těsně před Stalinovou smrtí, téměř 13 milionů. Na konci Stalinovy éry existovalo přibližně 200 táborů nucených prací, umístěných zejména na Sibiři, Dálném východě a v Arktidě.

19 Souostroví Gulag je jedním z nejznámějších děl popisujících vězeňský systém Sovětského svazu. Jeho autor — Alexandr Solženicyn — čerpal ze zkušenosti svého vlastního uvěznění i rozsáhlého výzkumu, stejně tak i z dobových autentických dokumentů. Kniha byla napsána mezi lety 1958 a 1968, na západě publikována v roce 1973, v Sovětském svazu oficiálně vydána v roce 1989.

20 Alexandr Solženicyn strávil za kritiku Stalina 8 let v Gulagu a následně 3 roky ve vyhnanství

21 Zdroje: Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy, SPN, Praha 2002


Stáhnout ppt "Jméno autora Mgr. Štěpánka Kočová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google